pko i norge
Download
Skip this Video
Download Presentation
PKO I Norge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

PKO I Norge - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

PKO I Norge. Forankring Status og veien videre Kirkenes 3. juni 2010. Kort historikk om PKO. Danmark fra 1992. Ca 10% av danske allmennleger er praksiskonsulenter Sverige fra 1996. I 2003 ca 180 konsulenter. Har en nasjonal koordinator i 20% stilling fra 2003

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PKO I Norge' - sivan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pko i norge

PKO I Norge

Forankring

Status og veien videre

Kirkenes 3. juni 2010

kort historikk om pko
Kort historikk om PKO
 • Danmark fra 1992. Ca 10% av danske allmennleger er praksiskonsulenter
 • Sverige fra 1996. I 2003 ca 180 konsulenter. Har en nasjonal koordinator i 20% stilling fra 2003
 • Norge fra 1996. Start på SUS, UNN, Stord og i Haugesund (Helse Fonna) I 2005: Nasjonal rammeavtale
  • 136 konsulenter fordelt på 27 HF
rlige pko samlinger
Årlige PKO samlinger
 • Stavanger 2005
 • Sommarøy 2006
 • Utsira 2007
 • Tønsberg 2008
 • Hamar 2009
 • Kirkenes 2010
hver gang vi m tes diskuterer vi
”Hver gang vi møtes” diskuterer vi

Behov for bedre forankring i forhold til

 • legeforeningen
 • helseforetak
 • sentrale helsemyndigheter
 • andre samhandlere/PKO’er
 • Kommuner

Savn av felles verktøykasse

Lege-PKO i forhold til andre PKO’er og andre samhandlere

hamar juni 2009
Hamar juni 2009
 • Praksiskoordinatorene hadde et arbeidsmøte.
 • Etablerte et arbeidsutvalg (senere omkalt til arbeidsgruppen for praksiskordinatorsamlingen)
  • Vegard Høgli (Helse Sør Øst)
  • Trygve Kongshavn (Sør-Øst)
  • Harald Hauge (Vest)
  • Hanne Tengren (Midtnorge)
  • Kai Brynjar Hagen (Nord)
  • Bente Thorsen (Sør Øst/Oslo)
mandat for arbeidsgruppen store forventninger
Mandat for arbeidsgruppenStore forventninger!
 • Enhetlig struktur på PKO ordningen
 • Revisjon av rammeavtalen
 • Kommunikasjonsverktøy, maillister, pko.no
 • Revisjon PKO-håndbok
 • Kurs for nye PKO’ere
 • Internasjonale kontakter
 • Akademisering/forskning
 • Navn på ordningen, merkevarebygging, markedsføring
 • Støtte til å arrangere PKO-samlinger
 • Økonomisk støtte til arbeidsgruppens arbeid og koordinatorsamling
prosess
Prosess
 • 9. oktober 2009: Arbeidsgruppen møtte legeforeningen i Legenes hus, Oslo
 • Desember 2009: Sentralstyret drøftet Praksiskonsulentordningen
 • 12. februar 2010: Praksiskoordinatorsamling i Legenes hus. Representanter fra legeforeningen til stede
 • 25. mai 2010 Sentralstyret oppretter PKO-rådet.
 • 2. juni 2010: Praksiskoordinatorsamling i Kirkenes
store forventninger hvor st r vi hvor g r vi
Store forventninger-Hvor står vi? Hvor går vi?
 • Rammeavtalen: Vi ber ikke om forhandlinger nå
 • Forholdet mellom lege-PKO og andre PKO/samhandlere: Vi går for mangfold og lokale løsninger, men råder lege-PKO fra å administrere løsningene for de andre
 • Pko.no: Vi ber Asgeir Haugedal beholde ansvaret ett år til
 • Være med og utvikle PKO- rådet
  • Velge 4 kandidater, sentralstyret oppnevner 2 av dem
 • PKO’s verktøykasse/samhandlingskompetanse legges til SAK (Senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling)
 • Forankring mot RHF
 • Arbeidsgruppen videreføres. Helse Midt finner ny representant (helst kvinne!)
ad