Cerrah uzmanlik dallarinda b rl ve uzla i
Download
1 / 22

CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI. Doç. Dr. Ethem Beşkonaklı Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı 30.11.2008 UDEK Kurultayı. Hepimiz dar bir alanda çok şey, geniş bir alanda bir şeyler bilmek durumundayız… Thomas Henry Huxley.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI' - siusan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cerrah uzmanlik dallarinda b rl ve uzla i

CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI

Doç. Dr. Ethem Beşkonaklı

Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı

30.11.2008 UDEK KurultayıTababet ve uabat sanatlar n n tarz cras na dair kanun 1928
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (1928)

 • Tababet ve Şuabatı: Tıp ve Tıp Bilimleri (Dalları, Şubeleri…)

 • Madde 3: Cerrahi belgesi olan her hekim, her türlü cerrahi işlemi yapabilir!

 • Madde 8: Uzmanlık belgelenmesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır.


Tababet ve htisas vesikalar hakk nda nizamname 1929
Tababet ve İhtisas Vesikaları Hakkında Nizamname (1929) Kanun (1928)

 • 6 labaratuvar ve 9 Klinik uzmanlık

 • Bugünlerde 50 civarında uzmanlık alanı varKons ltasyon dan m
Konsültasyon (Danışım) bırakacağım…

 • Konu üzerinde yeterli tecrübesi oluşmuş, söz sahibi bir hekim tarafından yapılmalıdır.

 • Danışım sırasında hekime eşlik edilmeli ve gereksinimleri(tetkikler vb.) karşılanmalıdır


T bbi deontoloji t z 1960
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (1960) bırakacağım…

 • Hasta konsültasyon isteyebilir…

 • Sürekli hekimi bunu sağlamakla ve yardımla yükümlüdür…

 • Değişik uzmanlık dalları arası ilişki teşvik edilmelidir


Dan m
Danışım… bırakacağım…

 • Danışım sürecinde danışılan hekim de sürekli hekim gibi sorumludur.

 • Danışılan hekim o alanda tecrübeli ve yetkin olmalıdır.

 • Sonuçlar, öneriler ve gerekçeleri açık bir şekilde yazılı belge haline getirilmelidir.

 • Bu sonuçtan hasta ve yakınları da yeterince bilgilendirilmelidir.

 • Danışım gereksinimi bildirilen kişi veya gruplar bu duruma cevap vermekle yükümlüdür.


N ro ir rji i in kesi en ve i birli i uzla ya gerek duyulan alanlar
Nöroşirürji için kesişen ve işbirliği-Uzlaşıya Gerek Duyulan Alanlar

 • Omurga

 • Periferik Sinir Cerrahisi

 • Travma (Kraniofasiyal, extremite)

 • Nörovasküler Hastalıklar (Anevrizma, AVM, CVO)

 • Konjenital Anomaliler, Kraniofasiyal Cerrahi

 • Nöroonkoloji (Köşe, Hipofiz adenomları…)


D nya da durum
Dünya’da Durum Gerek Duyulan Alanlar

 • ABD

 • Almanya

 • Rusya

 • Japonya

 • İtalya-Fransa

 • İngiltere

  Ülkelere göre değişmekle birlikte Omurga ve Nörovasküler işlemlerde tartışmalar mevcut


Lkemizde durum
Ülkemizde Durum Gerek Duyulan Alanlar

 • Bilimsel, yasal ve kurumsal kurallara dayanan işbirliği halen çok yetersizdir.

 • Bazen yönetimlere gereksiz şikayetlerde olmaktadır.

 • Mevcut işbirlikleri çoğunlukla bulunulan yere, o andaki yöneticilere, sosyal, kişisel ve maddi kazanımlar gibi geçici kriterlere dayanmaktadır.


Yimseriz
İyimseriz! Gerek Duyulan Alanlar

 • Nöroonkolojik hastalıklar için Nöroşirürji, Radyasyon onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji arasındaki işbirliği giderek gelişiyor…

 • Nöroendokrin hastalıklar için Nöroşirürji ve Endokrinoloji bölümleri arasında çoğu yerde güçlü işbirlikleri var ve daha da gelişiyor…


Yimseriz1
İyimseriz! Gerek Duyulan Alanlar

 • Nöroşirürji, Genel Cerrahi, Üroloji, Kardiyovasküler Cerrahi, Göz ve Çocuk Cerrahi arası yeterli olmasa da işbirliği yapılıyor.

 • Plastik Cerrahi ile Travma ve Kraniyofasiyal cerrahide önceden tasarlanmış ortak çalışma var.


Yile tirilmeli
İyileştirilmeli! Gerek Duyulan Alanlar

 • Nörovasküler, Nörodejeneratif ve gelişimsel hastalıkların tanı ve tedavi protokolleri ile ilgili Nöroşirürji ve Nörolojibölümleri arasında güçlü işbirlikleri halen kurulamadı. Çok yakın bilimsel ortak alanlar olmasına rağmen bazen birbirlerini anlamıyorlar!


Yile tirilmeli1
İyileştirilmeli! Gerek Duyulan Alanlar

 • Nörovasküler hastalıkların tedavisinde Nöroşirürji ve Girişimsel Radyoloji arasında ciddi uzlaşmazlık mevcut

 • Periferik Sinir Cerrahisi için Nöroşirürji, Plastik cerrahi ve Ortopedi arasında ciddi iletişim bozukluğu ve uzlaşmazlık mevcut

 • Omurga cerrahisinde Nöroşirürji ve Ortopedi arasında ciddi tartışmalar mevcut


Jack in the box
Jack in the box! Gerek Duyulan Alanlar

 • Sürpriz işbirlikleri her hastanede olmaktadır!!

 • Hekimin önceden hiç bilmediği, incelemediği bir hastanın sorumluluğuna herhangi bir yetkisi olmadan katılma zorunluluğu?

 • Yasal sorunlar kapıda!


Neler yap lmal
Neler Yapılmalı? Gerek Duyulan Alanlar

 • Tıp eğitimi sırasında hekimler işbirliği, uzlaşı ve takım çalışmasına hazırlanmalıdır.

 • Tıp ve uzmanlık eğitimi yeni “süpermenler” değil ekip üyesi yetiştirmelidir.

 • Dallar arası çalışmalarda kişisel değil resmi/yasal risk/kazanım ortaklığı sağlanmalıdır


Neler yap lmal1
Neler Yapılmalı? Gerek Duyulan Alanlar

 • İşbirliği takımlarının kurulmasının mali/yasal yolları sağlanmalıdır.

 • Takımın eğitim ve araştırma gereksinimleri sağlanmalıdır.

 • Gerekli müfredat program değişiklikleri yapılmalı. Sadece kurslarla sağlanan cerrahi yeterliliklere dikkat edilmelidir.

 • İlerde oluşacak ceza, malpraktis ve sigorta yasaları için şimdiden ortak çalışmalar yapılmalıdır.

 • Uzmanlık dernekleri arası işbirliği arttırılmalı, bu derneklerin otorite olması konusunda çalışmalar yapılmalısır.


Son s z
Son Söz… Gerek Duyulan Alanlar

 • Komplikasyonlarını göğüsleyemeyeceğin işlemi tek başına yapma!

 • Sağlıklı işbirliği yollarını kullan…ad