Sj lv optimiserande regulering design av reguleringsstrukturer basert p konomiske kriterier
Download
1 / 20

Sjølv-optimiserande regulering: Design av reguleringsstrukturer basert på økonomiske kriterier - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Sjølv-optimiserande regulering: Design av reguleringsstrukturer basert på økonomiske kriterier. PROST - Temadag Oslo 22 januar 2002 Truls Larsson, Aker Offshore Partner (NTNU) Sigurd Skogestad, NTNU Marius Govatsmark, NTNU Ivar Halvorsen, SINTEF (NTNU). Sjølv-optimiserande regulering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sjølv-optimiserande regulering: Design av reguleringsstrukturer basert på økonomiske kriterier' - sirvat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sj lv optimiserande regulering design av reguleringsstrukturer basert p konomiske kriterier

Sjølv-optimiserande regulering:Design av reguleringsstrukturer basert på økonomiske kriterier

PROST - Temadag Oslo 22 januar 2002

Truls Larsson, Aker Offshore Partner (NTNU)

Sigurd Skogestad, NTNU

Marius Govatsmark, NTNU

Ivar Halvorsen, SINTEF (NTNU)


Sj lv optimiserande regulering
Sjølv-optimiserande regulering

 • Litt om Aker Offshore Partner

 • Bakgrunn

 • Prosedyre og teori

 • Eksempel

  • Destillasjon

 • Diskusjon


Aker offshore partner
Aker Offshore Partner

 • Vedlikehald, modifikasjonar og operasjon

  • mindre nybygg

  • feltutvikling og studie avdeling

 • Stor gruppe av ingeniører

  • ca 35 prosess ingeniører

  • 900 ingeniører i alt!


Aker offshore partner1
Aker Offshore Partner

 • Dynamisk simuleringsgruppe

  • Starta juli 2001.

  • Verktøy:

   • Hysys.Plant - dynamisk prosess simulering

   • Pipenet Transient - en fase strømming

   • OLGA (Aker Technology) - to fase strømming

  • Fokus

   • Eksisterande MMO kontrakter

   • Mot kjerneområdet til AOP


F rste m te med regulering

e

u

y

r

K

G

-

Første møte med regulering


Varme integrert destillasjon

QC

Varme integrert destillasjon:

LHP

DHP

LLP

DLP

F

S

QHP

BHP

BLP


Korleis komme fr pi d til y u og k
Korleis komme frå PI&D til y,u og K

 • Val av regulerte variablar

 • Val av målingar

 • Val av pådrag

 • Val av regulator K (SISO,MIMO, PI, MPC …)

 • Regulator trimming


Kva kjenneteiknar god regulering
Kva kjenneteiknar god regulering?

 • At prosessen blir operert sikkert

  • halde prosess variablar innan for sikre grense

 • At prosessen oppfører seg optimalt på eit vis

  • målet er å tene pengar

   Dette på tross av alle forstyrringar og usikre omgjevnader

   Naturleg å foreslå at val av regulerte variablar heng saman med stasjonær økonomi

   og at man må ta omsut til forstyrringar og usikkerehet


Sj lv optimalisering
Sjølv-optimalisering

Økonomisk tap

Økonomisk kriterie

ForstyrringFramgangsm te for sj lv optimaliserande regulering
Framgangsmåte for sjølv-optimaliserande regulering:

 • Frihetsgrader analyse

 • Identifikasjon av økonomisk kriteria og grensar

 • Identifikasjon av viktige forstyrringar (usikkerhet)

 • Optimalisering

 • Identifikasjon av mulige regulerte variablar

 • Evaluering av tap

 • Vidare analyse

  Framgangsmåte vil bli illustrert ved varme-integrert destillasjon


Varme integrert destillasjon1

QC

Varme integrert destillasjon:

LHP

DHP

LLP

DLP

F

S

QHP

BHP

BLP


Frihetsgrader
Frihetsgrader

 • 10 pådrag

  • F, QH, LHP , DHP , BHP , QC , LLP , DLP , BLP , Varmeoverføringsareal

 • 4 nivå utan stasjonær effekt

 • Føde raten er gitt

 • Dvs: 10-4-1 = 5 frihetsgrader


Identifikasjon av konomisk kriteria og grensar
Identifikasjon av økonomisk kriteria og grensar

 • Økonomisk kriteria

 • Maksimal produksjon?

 • Minimalisere driftsutgifter?

  Varme integrert destillasjon:

  DHP + DLP - w QHP

  Trykk i lavtrykkskolonne > 1 atm

  Maksimalt areal i kombinert koker/kondensator

  Renhet i produkt strømmer DHP + DLP


Identifikasjon av viktige forstyrringar usikkerhet
Identifikasjon av viktige forstyrringar (usikkerhet)

 • Mange kombinasjonar: Prosess forståing viktig!

  Varme integrert destillasjon:

  Føde rate  20 %


Optimalisering
Optimalisering

1 frihetsgrad

Trykk i lavtrykkskolonne > 1 atm

Maksimalt areal i kombinert koker/kondensator

Renhet i produkt strømmer DHP + DLP


Identifikasjon av mulige regulerte variablar evaluering av tap
Identifikasjon av mulige regulerte variablarEvaluering av tap

Variabel Reguleringsavvik Tap forstyrring

BHPumogleg å møte alle grensar

QHP 68

PHP 26

TBLP 23

XBLP 20 2

T6,LP 2 10


Vidare analyse
Vidare analyse

 • Har gjort ein top-down analyse.

 • Neste steg: bottom-up analyse. Regulerbarhetsanalyse

  • Basis reguleringtillate manuell operasjon

   • Stabilisering (nivå regulering)

   • Lokal regulering

  • ”Supervisory control”implementering av sjølv optimaliserande struktur

   • Desentralisert regulering (SISO)

   • Multivariable regulering (MIMO)

 • RTO


Diskusjon
Diskusjon

 • Oppetid viktigare enn optimalitet?

 • Nær grenser? Back-off

 • Høy produksjonsrate viktigare enn optimalitet

 • Mange moglege alternativ

  • automatisering av utrekningane (kontinuasjon)


Oppsummering
Oppsummering

 • Optimale verdi ufølsam for forstyrringar

 • Lett å måle og regulere nøyaktig

 • Følsam for endringar i pådraget

 • Unngå sterkt korrelerte variablar


ad