ข้อแนะนำ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

ข้อแนะนำ 10 ประการ … PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ข้อแนะนำ 10 ประการ …. 1 ° อย่ากังวล การกังวลใจเป็นการลดคุณภาพในการทำงานและการคิดค้นของมนุษย์. 2° อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบครองชีวิตคุณ ... เพราะสิ่งที่เรากลัว อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย !!! . 3° อย่าโกรธนานเกินไป ... ความโกรธเป็นสิ่งที่หนักที่สุดที่มนุษย์แบกไว้.

Download Presentation

ข้อแนะนำ 10 ประการ …

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ข้อแนะนำ 10 ประการ…


1 ° อย่ากังวล

การกังวลใจเป็นการลดคุณภาพในการทำงานและการคิดค้นของมนุษย์


2°อย่าปล่อยให้ความกลัวครอบครองชีวิตคุณ...เพราะสิ่งที่เรากลัว อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย!!!. 3°อย่าโกรธนานเกินไป...ความโกรธเป็นสิ่งที่หนักที่สุดที่มนุษย์แบกไว้..


4°แก้ปํญหาทีละเรื่องเพราะจริง ๆ แล้วก็มีวิธีเดียวที่แก้ปัญหาได้คือ แก้ทีละเปลาะ..5°อย่านำปัญหาเข้านอนด้วยไม่ดีต่อสุขภาพเลยเพราะอาจทำให้คุณนอนไม่หลับได้...


6° อย่าแบกปัญหาของคนอื่น..พวกเขาย่อมสามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้ดีกว่าคุณ..


7° อย่าจมอยู่กับอดีตอดีตอยู่ในความทรงจำของคุณเพื่อความสุขในการระลึกถึง แต่อย่าจมอยู่กับอดีต จงสนใจกับปัจจุบัน และคุณจะมีความสุขในปัจจุบัน เหมือนที่คุณมีใน อดึต.8° เป็นผู้ฟังที่ดี\คูณเรียนรู้ได้มากจากการฟังคนที่คิดต่างจากคุณ


9°อย่าให้ความกังวลทำลายคุณ...การมัวแต่สงสารตัวเองทำให้คุณไม่สามารถทำสิ่งที่ดีและก้าวต่อไปในอนาคตได้


10°นับเรื่องดี ๆ ในชีวิตคุณ...อย่าลืมเรื่องดี ๆ ในชีวิตแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะเรื่องเล็ก ๆ หลายเรื่องรวมกันก็กลายเป็นเรื่องดี ๆ ใหญ่ ๆ ได้...


  • Login