Nowe oblicza polityki regionalnej grzegorz gorzelak
Download
1 / 18

Nowe oblicza polityki regionalnej (?) Grzegorz Gorzelak - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

Nowe oblicza polityki regionalnej (?) Grzegorz Gorzelak. XXXII SYMPOZJUM Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ REGIONALNY Ustroń, 14-16 stycznia 2011 r. Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski. Unia Europejska w skali globalnej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nowe oblicza polityki regionalnej (?) Grzegorz Gorzelak' - simone-morris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nowe oblicza polityki regionalnej grzegorz gorzelak

Nowe oblicza polityki regionalnej (?)Grzegorz Gorzelak

XXXII SYMPOZJUM

Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ REGIONALNY

Ustroń, 14-16 stycznia 2011 r.


Wyzwania dla unii europejskiej i polski
Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski

Unia Europejska w skali globalnej

Polska w Unii Europejskiej i w świecie

Relatywnie słabnąca innowacyjność

Bardzo niska innowacyjność

Konieczność zmiany przewagi „komparatywnej” na „konkurencyjną”

Malejąca konkurencyjność

Perspektywa marginalizacji gospodarczej

Utrwalanie się marginalizacji

Starzejące się społeczeństwa – schizofrenia migracyjna

Starzejące się społeczeństwo, brak napływu migracyjnego

Konieczność rewizji hojnego modelu socjalnego

Konieczność rewizji ubogiego modelu socjalnego


Udzia produkt w wysokiej technologii w eksporcie 2007
Udział produktów wysokiej technologii w eksporcie,2007

Źródło: M.Starczewska-Krzysztoszek, Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, Lewiatan, Warszawa 2008

http://www.pkpplewiatan.pl/upload/File/2009_01/Ranking_firm%20innowacyjnych.pdf


Czy polityka ue jest w stanie pokona te wyzwania
Czy polityka UE jest w stanie pokonać te wyzwania?

Unia Europejska na krawędzi (?) Nie można wykluczyć rozpadu – podziału. W przypadku tych turbulencji nasza pozycja – bardzo słaba.

Niezależnie od tego, jak UE wyjdzie z kryzysu i za jaką cenę uratuje euro – przyszła polityka Spójności będzie znacznie mniej hojna.

Czy przy ograniczonych środkach „Europe 2020” nie podzieli losu Strategii Lizbońskiej?


Polityka sp jno ci w krajowych wykonaniach
Polityka Spójności w krajowych wykonaniach

A

UK

C

LT

LV

B

D

GR

PT

BG

Konkurencyjność cele Konwergencja

EE

B2

IT

ES

MA

CY

IRL

B1

SE

DE

FR

SK

NL

DK

LU

C Z

SL

PL

RO

FIN

HU

AT

UE Znaczneie Krajowe

EPRC-EUROREG: The Objective of Economic & Social Cohesion in the Economic Policies of Member States, 2010 dla DG Regio


Udzia rodk w ue okre la wyb r cel w
Udział środków UE określa wybór celów

Konkurencyjność w skali kraju w krajach najbogatszych – korzystają z Polityki Spójności w jej „lizbońskim” wymiarze (gr. A: LUX, DK, NL, AT).

Konkurencyjność regionalna – więcej konwergencji (gr. B: UK, FR, SVE, FIN, BE, IRL, CY, MLT).

Konwergencja w wysoko rozwiniętych krajach feralnych lub quasi-federalnych, o znaczących i trwałych różnicach regionalnych (D, ES, ITA).

Konwergencja w NKCz (BUL, CZ, EST, HU, LT, LI, PL, ROM, SK, SLO) i słabych krajach Południa (GR, PT).

Ale – większość NKCz w rzeczywistości ku konkurencji krajowej!


Polityka sp jno ci wersja nominalna i realna
Polityka Spójności: wersja nominalna i realna

A

UK

C

LT

LV

B

D

GR

PT

BG

Konkurencyjność cele Konwergencja

B2

IT

ES

MA

CY

IRL

SE

C Z

DE

FR

SK

NL

DK

LU

EE

B1

HU

PL

RO

FIN

SL

AT

UE Znaczneie Krajowe

Kryzys i po kryzysie
Kryzys – i po kryzysie…

W globalnej gospodarce po kryzysie konkurencja jeszcze silniej będzie zależała od zdolności innowacyjnej.

„Polska 2030”: przyszłość zaczyna się dzisiaj. Niestety, nie pamiętamy o tym.

Kryzys niebezpiecznie skrócił czasowy horyzont decyzyjny – łapiemy równowagę finansową, zapominając o długofalowej strategii.

Inni tego błędu nie popełniają – np. Słowenia!

Nie podejmujemy refleksji nad strategią konkurencyjności polskiej gospodarki.

Być może ci, którzy więcej stracili (ale rozwijali się szybko – nawet za szybko) w długim horyzoncie okażą się lepsi od nas.


Wska niki sukcesu innowacyjnego
Wskaźniki sukcesu innowacyjnego

Pozycja absolwentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Wysoka pozycja polskich uczelni w światowych rankingach.

Udział wyrobów high-tech w polskim eksporcie.

Polskie marki (nie tylko Chopin, wódka i ogórki!).

Powszechne postawy proinnowacyjne – także w administracji.


Kierunki wykorzystania rodk w polityki sp jno ci co warto poprawia
Kierunki wykorzystania środków polityki Spójności – co warto poprawiać

Jednak za dużo na infrastrukturę, w dodatku zbyt rozproszoną.

Zdecydowanie za mały wpływ na innowacyjność gospodarki – brak zmian postaw przedsiębiorstw.

Zbyt mała synergia między poszczególnymi programami operacyjnymi (szczególnie KO i IG) oraz z WPR, co jest konsekwencja różnych źródeł finansowania.

Brak zintegrowanej ewaluacji uwzględniającej wiele różnych oddziaływań na rozwój danego układu terytorialnego.

G.Gorzelak, M.W.Kozak: Poland:country report on chievements of Cohesion policy, Applica-Ismei, 2010, dla DG Regio


Dyskusja z ksrr
Dyskusja z KSRR warto poprawiać

Nie wiemy, co to są „nadmierne społecznie oraz politycznie nieakceptowane zróżnicowania między – i wewnątrz-regionalne”

Nie jest możliwe rozprzestrzenianie procesów rozwojowych z głównych ośrodków wzrostu na całeobszary województw.

Trudno będzie „aktywnie przeciwdziałać marginalizacji najsłabiej rozwijających się obszarów oraz ograniczać dysproporcje rozwojowe między poszczególnymi województwami.”

Bardzo słuszne dążenie do zwiększania spójności terytorialnej, w skali krajowej i regionalnej, z wykorzystaniem budowy powiązań funkcjonalnych między ośrodkami wojewódzkimi a ich otoczeniem regionalnym. Ale dlaczego tylko w skali wewnątrzregionalnej?.

Czy dążenie do tego, by „w 2020 roku polskie regiony stanowiły lepsze miejsce do życia dzięki zwiększeniu poziomu i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo-społecznych i instytucjonalnych, które zwiększają szanse rozwojowe we wszystkich regionach oraz realizacji aspiracji i możliwości zamieszkujących je jednostek i wspólnot lokalnych” ma oznaczać przeciwdziałanie migracjom?


Ku nowemu modelowi
Ku nowemu modelowi warto poprawiać

Krajową politykę regionalną prowadzi rząd. Polityka ta powinna dotyczyć wyłącznie zagadnień o znaczeniu ogólnokrajowym.

Rząd powinien wpływać na politykę rozwoju prowadzoną przez regiony w zakresie, w jakim polityka ta odnosi się do zagadnień o znaczeniu ponadregionalnym, a szczególnie ogólnokrajowym

Politykę rozwoju regionów (prowadzą samorządy wojewódzkie. Regiony powinny mieć środki wystarczające do prowadzenia własnej polityki rozwoju.

Zachęty finansowe ze strony rządu do województw powinny być kierowane w ramach formuły: „Polityka regionalna państwa będzie wspierała te przedsięwzięcia podejmowane w regionie, które będą zmierzać do ...”.


Model relacji rz d wojew dztwa
Model relacji rząd-województwa warto poprawiać

Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie

potencjałów rozwojowych województw, EUROREG 2010 dla MRR


I na koniec
I na koniec… warto poprawiać

Polska polityka regionalna jest jedną z najbardziej progresywnych i nowoczesnych w Europie.

Zasada „koncentracji i dyfuzji” uwzględnia metropolizację – z dyfuzją już gorzej…

Funkcjonalne podejście do spójności terytorialnej powoli upowszechnia się w DG Regio.

Także sprawność w wydawaniu środków UE jest dość wysoka – szkoda jednak, że ciągle jest to najważniejsze kryterium oceny realizacji tej polityki.


Dziękuję za uwagę warto poprawiać


ad