Protok drzewa opinaj cego
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

Protokół drzewa opinającego PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Protokół drzewa opinającego. mgr inż. Łukasz Dylewski [email protected] Agenda. Czy potrzebuje STP ? Kilka słów o STP BPDU STP a Porty. Nadmiarowość.

Download Presentation

Protokół drzewa opinającego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Protokół drzewa opinającego

mgr inż. Łukasz Dylewski

[email protected]


Agenda

 • Czy potrzebuje STP ?

 • Kilka słów o STP

 • BPDU

 • STP a Porty


Nadmiarowość

Celem stosowania topologii nadmiarowych jest eliminacja wyłączeń sieci wywoływanych przez pojedyncze punkty awarii. Wszystkie sieci wymagają nadmiarowości, jeśli mają być bardziej niezawodne.


Nadmiarowość


Burze rozgłoszeniowe


Pętle w sieci


STP – Spanning-TreeProtocol

Protokół drzewa opinającego ustanawia węzeł główny, który jest nazywany mostem głównym.

Protokół drzewa opinającego konstruuje topologię, w której do każdego węzła w sieci prowadzi dokładnie jedna ścieżka.

Korzeniem drzewa jest most główny.

Połączenia nadmiarowe, które nie są częścią drzewa o najkrótszych ścieżkach, są blokowane.


STP – Spanning-TreeProtocol

Połączenia, które powodują powstanie pętli, przechodzą do stanu blokowania.

Ramki danych odebrane na zablokowanych łączach są odrzucane.

Tworzenie topologii za pomocą komunikatów BPDU (ang. Bridge Protocol Data Unit).

Jednostki BPDU są odbierane nawet na zablokowanych portach.


STP – BPDU

 • Zadania BPDU:

 • Wybrać jeden przełącznik główny, który będzie pełnił rolę korzenia drzewa opinającego.

 • Obliczyć najkrótszą ścieżkę od danego przełącznika do przełącznika głównego.

 • W każdym segmencie sieci LAN wyznaczyć przełącznik wyznaczony (ang. designatedswitch), który w topologii będzie najbliżej przełącznika głównego.

 • Przełącznik wyznaczony obsługuje całą komunikację między daną siecią LAN a mostem głównym.


STP – BPDU


STP – BPDU: Pola


STP – BPDU: Pola


STP – BPDU: Pola


STP – BPDU: Pola


STP – BPDU: Pola


STP – BPDU: Pola


STP – BPDU: Pola


STP – BPDU:Algorytm


STP – Priorytet vs. MAC

 • Wartość w polu Priorytet: 1 – 65536.

 • Wartość niższa jest lepsza.

 • Domyślna wartość dla switchy Cisco to 32768.

 • Modyfikacja wartości o 4098.

 • Jeżeli priorytet ma wartość domyślną to bierzemy pod uwagę adres MAC.

 • Adres MAC o najniższej wartości jest najlepszy.


STP – Priorytet vs. MAC


STP – Priorytet vs. MAC: Konfiguracja


STP – Priorytet vs. MAC – Weryfikacja


STP – Zmiany topologii


STP – Porty: Klasyfikacja


STP – Typy portów

Root ports – porty będące najbliżej Root Bridge.

Designated ports – wszystkie porty non-root, które mogą przesyłać ruch sieciowy.

Non-designated ports – wszystkie porty ustawione w tryb Blocking aby zapobiec powstawaniu pętli.

Disablesports– porty wyłączone administracyjnie.


STP – Porty: Koszt


STP – Porty: Koszt


STP – Porty: Koszt – Weryfikacja


STP – Porty: Priorytet

W przypadku gdy dwa switche połączone są dwoma lub więcej portami, port o wyższym numerze może przejść w stan Non-designated.


STP – Stany portów


STP – Stany portów

Blokowania (ang. blocking) - porty mogą jedynie odbierać jednostki BPDU.

Nasłuchiwania (ang. listening) - przełączniki ustalają, czy istnieją inne ścieżki do mostu głównego. Ścieżka, która nie jest ścieżką o najniższym koszcie prowadzącą do mostu głównego, przechodzi z powrotem do stanu blokowania. W stanie nasłuchiwania nie są przesyłane dane i nie są zapamiętywane adresy MAC.

Zapamiętywania (ang. learning). W tym stanie dane nie są przekazywane, ale adresy MAC są odbierane i zapamiętywane.


STP – Stany portów

Przekazywania (ang. forwarding). W tym stanie dane użytkowe są przekazywane, a adresy MAC są w dalszym ciągu zapamiętywane.

Wyłączenia (ang. disabled). Stan wyłączenia może wystąpić, gdy port zostanie wyłączony przez administratora lub ulegnie awarii.


STP – Stany portów


STP – Stany portów: Liczniki


STP – Porty: Cisco PortFast


STP – Porty: Cisco PortFast


STP – Cisco Rapid-PVST+

 • Rapid-PVST+ - implementacja Cisco standardu RSTP

 • Konfiguracja STP na switch Cisco2960 Konfiguracja Materiały WWW


STP – Cisco Rapid-PVST+ – Weryfikacja


STP – Cisco vs. IEEE

Domyślnie na urządzeniach Cisco

Domyślnie na innych urządzeniach


STP – IEEE: RSTP

 • RSTP (IEEE 802.1w) – rozwinięcie standardu IEEE 802.1D.

 • Szybsza zbieżność.

 • Dwa rodzaje BPDU co pozwala na bezproblemową współprace w sieci IEEE 802.1D i 802.1W.

 • Nie wykorzystuje liczników czasowych z IEEE 802.1D.


STP – IEEE: RSTP


STP – IEEE: RSTP


STP – IEEE: RSTP – Porty


STP – IEEE: RSTP – Porty


STP – IEEE: RSTP – Porty


STP – IEEE: RSTP – Porty


STP – IEEE: RSTP – Edge Ports

 • Nie można podłączyć do switcha

 • Natychmiastowa transmisja

 • Działają podobnie do Cisco PortFast


STP – Podsumowanie


STP – Podsumowanie


KONIEC


 • Login