KOOSTÖÖ praktiku pilgu läbi - PowerPoint PPT Presentation

Koost praktiku pilgu l bi
Download
1 / 14

 • 162 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KOOSTÖÖ praktiku pilgu läbi. Tiina Rühka AS Leibur. Tootearendus. … on protsess, mille alguspunktiks on turuvajadus ja lõpp-punktiks edukas, kasumlik toode. Tootearendus – osa tervikust. Koostöö – Klientide ja tarbijatega – turu-uuringud Koostöö - Leiburis Koostöö – Kontsernis

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KOOSTÖÖ praktiku pilgu läbi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koost praktiku pilgu l bi

KOOSTÖÖ praktiku pilgu läbi

Tiina Rühka

AS Leibur


Tootearendus

Tootearendus

… on protsess, mille alguspunktiks on turuvajadus ja lõpp-punktiks edukas, kasumlik toode.


Tootearendus osa tervikust

Tootearendus – osa tervikust

 • Koostöö – Klientide ja tarbijatega – turu-uuringud

 • Koostöö - Leiburis

 • Koostöö – Kontsernis

 • Koostöö – Toorainefirmadega

 • Koostöö – Teadusasutustega

  Uus lahendus (uudne toode) luuakse koostöös!


Eduka tootearendusprojekti eeldused

Eduka tootearendusprojekti eeldused

 • Tegeleme fokusseeritult valdkonnas, kus meil on kogemused ja potentsiaal

 • Vaatame pikalt ettepoole majandusolukorrast hoolimata

 • Arendamine ei ole ainult ühe teenistuse huvi

 • Arvestame, et edukus sõltub ka ajast, kus me toodet arendame


Tootearendusprojektide kaardistus ja valik

Tootearendusprojektide kaardistus ja valik

Kaardistus:

 • Toiduainetetööstuse trendid mujal maailmas

 • Teraviljatoodete teaduslikud uuringud maailmas

 • Inimese füsioloogia teaduslikud uuringud

 • Toorainete arenduse saavutused ja innovatsioon

 • Uus tootmistehnika ja tehnoloogia

 • Kohalikul turul toimunud arengud

 • Meie kui tootja enda kogemused

  Valik

 • Potentsiaal Eestis ja ekspordiks

 • Kulude – võimaluste suhe (tasuvusaeg)

 • Põhirõhk tõelistel uuendustel


Mida peab teadma konkurentidest ja turust ning klientidest et teha igeid valikuid

Mida peab teadma konkurentidest ja turust ning klientidest, et teha õigeid valikuid

 • Võimalikult palju infot kõikvõimalikest kanalitest

 • Info analüüs ja õiged järeldused sellest

 • Olemasolevate toodete uuendamisel leida väsimuse tegelikud põhjused

 • Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uuringud

  • Kvantitatiivsed turu-uuringud (statistika)

   • Nielsen

  • Kvalitatiivuuringud (näitavad hoiakuid)

   • Rahuloluuuringud

   • Kaubamärgiuuringud

   • Fookusgrupi uuringud arenduse erinevates etappides


Mis on eduka tootearenduse eeldused leiburis

Mis on eduka tootearenduse eeldused Leiburis

 • Terve ettevõtte innovaatiline hoiak

 • Toimiv protsess

 • Piisavad vahendid

 • Grupi sisene koostöö ja tugi

 • Meeskond (kogu businessarea)

  • R&D kogu grupis

  • Tootearendus lokaalne ja koostöös kontserni tasemel

  • Tootearenduse kuulumine marketingiteenistuse koosseisu


Tootearendusprotsessis esinevad ohud

Tootearendusprotsessis esinevad ohud

 • Eelduste kasutamata jätmine

 • Lähteülesande nõrk püstitus

 • Tootekontseptsiooni vähene arendamine

 • Kliendi edukuse ja koostöö vähene väärtustamine

 • Tagasiside ja analüüsi ebapiisavus

 • Äriline pool

 • Rahvuslikud eripärad


V imalikud barj rid ja nende k rvaldamine

Võimalikud barjäärid ja nende kõrvaldamine

 • ISO 22000:2005-le vastav tootearendusprotsessi skeem kontrollpunktidega

 • Pidevalt täiendatav ideepank vajadusel asenduste leidmiseks

 • Brief ja eelnev projektiplaan korrektsed - tegevus efektiivsem.

 • Briefis tuuakse välja: eristuv idee ja kontseptsioon.

 • Tootmiskatsed ja tootmispersonali põhjalik koolitus

 • Sensoorne analüüs ja degusteerimised

 • Tootejälgimine ja edulugu turul

 • Analüüs – Kuidas on? Hästi! Halvasti! Miks?

 • Mida ja kuidas korrigeerida järgmises projektis


Koost teadusasutustega

Koostöö teadusasutustega

 • Koostöö erinevate teadusasutustega:

  • Helsingi Ülikool

  • Health Grain projekt

  • Tallinna Tehnikaülikool

  • TFTAK

 • Koostöö toorainefirmadega


100 t istera nisujahu kasutamine

100% täistera nisujahu kasutamine

 • 2005. a - info uudsetest nisujahudest ja jahvatuse tehnoloogiast. IDEE!

 • 2006.a - workshop USAs täisteranisujahust toodete tehnoloogia

 • 2006 – 2007.a õigete retseptide katsetused. Valik.

 • 2007.a tutvustuste ja pakendite kujundamine

 • 2007. a september toodete lansseerimine Soome turule

 • 2008. a katsetused retsepti kohandamiseks Baltikumi turu tarvis

 • 2009.a jaanuar Ela sarja lansseerimine baltikumi turgudel

 • 2009.a kevad Eesti Toiduainetööstuse Liidu Konkursi “Eesti Parim Toiduaine 2009” võitmine


Eesti esimene 100 t istera nisujahust saiade sari ela

Eesti esimene 100% täistera nisujahust saiade sari ELA

2009.a. kevad Eesti Toiduainetööstuse Liidu Konkursi “Eesti Parim Toiduaine 2009” võitmine kolmes eri kategoorias:

 • Eesti Parim toit Tervisele 2009 – Ela 100% täistera nisujahust saiade sari

 • Eesti Parim Pagaritoode 2009 – Ela 100% täistera mitmeviljasai

 • Eesti Parim Toiduaine 2009 – Ela 100% täistera mitmeviljasai


Tehnoloogiliselt uus rukkitoode

Tehnoloogiliselt uus rukkitoode

 • Pehme ja õhuline rukkileib - arenduse algus 2007.a.

 • Uudne tehnoloogia rukkileiva tootmiseks

 • Arendused - Leibur koos kontserniga 2008.a.

 • Edasiarendused Leiburis oma retsepti leidmiseks 2009.a.

 • 2010.a. märts – Leiburi Saibi turuletoomine


 • Login