L nsresultat
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

Länsresultat PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Länsresultat. Liv & hälsa 18-79 år 2000. Liv & hälsa 18-84 år 2004. Liv & hälsa 18-84 år 2008. Drogvanor Årskurs 9 1996, 1999, 2002. Folkhälsoundersökningar i Örebro län. FHI + CDUT. Gemensamt inom CDUST. Enbart ÖLL. HLV+L&h modul 16-84 år 2012. Befolkningen 20-64 år 1993.

Download Presentation

Länsresultat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Länsresultat


Liv & hälsa

18-79 år

2000

Liv & hälsa

18-84 år

2004

Liv & hälsa

18-84 år

2008

Drogvanor

Årskurs 9

1996, 1999, 2002

Folkhälsoundersökningar i Örebro län

FHI + CDUT

Gemensamt inom CDUST

Enbart ÖLL

HLV+L&h modul

16-84 år

2012

Befolkningen

20-64 år

1993

1990

2000

2010

Liv & hälsa ung

Åk 7, åk 9 & gymnasiet år 2

2005, 2007, 2009, 2011, 2014

Enbart ÖLL

Elevhälsoenkät2014/15

Samverkan CDUT


Vad är liv & hälsa ung?

Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

 • Exempel: hälsa, funktionsnedsättning, relationer, fritidsvanor, skola, alkohol, tobak, narkotika, matvanor, trygghet och utsatthet, framtidstro

  Undersökningen genomförs för femte gången

 • 2005, 2007, 2009, 2011, 2014

  7400 elever i sjuan, nian och tvåan på gymnasiet har svarat

 • 80 % svarsfrekvens

 • Alla 40 grundskolor och 23 av 24 gymnasieskolor i länet är med.

Margareta Lindén-Boström, epidemiolog

Carina Persson, statistiker

Elin Löfwenhamn, projektsamordnare


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Svarsfrekvens 2014

Antal deltagande skolor:

40 grundskolor (alla)

23 gymnasieskolor (alla utom en)


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Svarsfrekvenser 2005–2014


sömn

längd

vikt

kropp

värk

sjukdomar

HÄLSA

besvär

lycka

stress

oro

ha kontroll

funktionsnedsättning


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som har mycket bra/bra hälsa


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Andel elever som har mycket bra/bra hälsa


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som ofta/alltid känt sig nedstämda*

* under de tre senaste månaderna


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Andel elever som ofta/alltid känt sig nedstämda*

* under de tre senaste månaderna


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som ofta/alltid känt sig ängsliga/oroliga*

* under de tre senaste månaderna


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Andel elever som ofta/alltid känt sig ängsliga/oroliga*

* under de tre senaste månaderna


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som ofta/alltid känt sig stressade*

* under de tre senaste månaderna


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som ofta/alltid känt sig ha kontroll*

* under de tre senaste månaderna


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som ofta/alltid haft orolig sömn*

* under de tre senaste månaderna


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som ofta/alltid haft huvudvärk*

* under de tre senaste månaderna


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som ofta/alltid haft ont i magen*

* under de tre senaste månaderna


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som ofta/alltid haft värk i axlar/skuldror/nacke*

* under de tre senaste månaderna


Min hälsa har blivit dålig pga all stress i skolan.

Det är höga krav på dagens ungdomar

Ni riktar bara in er på vanliga sjukdomar.

HÄLSA

Jag håller på att gå en utredning för om jag har ADHD eller är bipolär.

Gråter nästan varje natt.

Min pappa dog i en bilolycka när jag var liten och jag mår ganska dåligt utav det, folk säger att de vet hur det känns. Men ingen vet hur jag känner!


fritid

idrott

kultur

dopning

tobak

matvanor

LEVNADSVANOR

attityder

alkohol

narkotika


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Rökvanor


Liv & hälsa ung i Örebro län 1996–2014

Andel som aldrig rökt – Skolår 9

* År 2011 infördes ytterligare ett svarsalternativ ” Nej, men jag har prövat”


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Snusvanor


Liv & hälsa ung i Örebro län 1996–2014

Andel som aldrig snusat – Skolår 9

* År 2011 infördes ytterligare ett svarsalternativ ” Nej, men jag har prövat”


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som är riskkonsumenter av alkohol*

* beräknas utifrån tre frågor som ger ett index: hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta en större mängd dricks vid ett och samma tillfälle. Indexet kan anta värde 0–12. Kvinnor som har 5–12 poäng och män som har 6–12 poäng klassas som riskkonsumenter.


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Andel elever som är riskkonsumenter av alkohol*

* beräknas utifrån tre frågor som ger ett index: hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta en större mängd dricks vid ett och samma tillfälle. Indexet kan anta värde 0–12. Kvinnor som har 5–12 poäng och män som har 6–12 poäng klassas som riskkonsumenter.


Liv & hälsa ung i Örebro län 1996–2014

Andel elever i skolår 9 som minst en gång i månaden dricker…

Folköl

Starköl

Vin

Sprit


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som någon gång använt narkotika


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Andel elever som någon gång använt narkotika

* 2005-2009 var svarsalternativen ja/nej från 2011 var svarsalternativen nej/ja


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Andel elever som tycker det är bra att narkotika är olagligt


Liv & hälsa ung i Örebro län 1999–2014

Andel elever i skolår 9 som någon gång haft möjlighet att pröva narkotika


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Andel elever som tycker det är okeyatt använda hasch/marijuana


Liv & hälsa ung i Örebro län 1999–2014

Andel elever i skolår 9 som använt hasch/marijuana minst en gång


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som tränar mer än 30 minuter på fritiden minst 2 gånger per vecka


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Andel elever som tränar mer än 30 minuter på fritiden minst 2 gånger per vecka


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som har övervikt eller fetma


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Andel elever som har övervikt eller fetma


Att röka på är inte min grej, men jag känner många vänner som röker på och det stör mig ganska mycket….Hoppas jag kan göra något åt saken.

Droger såsom mar./hasch är inget fel på så länge man inte använder det för mycket (såsom alkohol). Borde bli lagligt fast med åldersgräns.

Gör marijuana lagligt, jobbigt att smyga med överallt!

Jag avskyr rökning och snus så jag undviker sånt.

LEVNADSVANOR

Mitt liv. Jag gör vad jag vill, ingen kan ändra de. Låt mig röka hasch och sånt. Inget kan få mig att sluta.

Där det gäller alkohol bland mina vänner skulle jag tycka det var okej om det inte hände så ofta och de inte blev fulla.


skolarbete

kamrater

delaktighet

ämnen

betyg

SKOLA

skolk

lektioner

lärare

kränkande behandling

arbetsro


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som trivs ganska/mycket bra i skolan


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Andel elever som trivs ganska/mycket bra i skolan


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som skolkar minst 2 gånger per månad


Liv & hälsa ung i Örebro län 2005–2014

Andel elever som skolkar minst 2 gånger per månad


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som har kamrater i skolan som vill vara med dem


SKOLA

Jag mår illa varje dag jag ska till skolan

Gör något åt skolmobbning!!!

Vill att lärarna bryr sig lite mer om eleverna. Och bryr sig om någon är ledsen. De ska ge berömmm när eleven gör något bra.


TILL SIST…

utsatthet

trygghet

framtidstro


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som alltid känner sigtrygga på följande ställen


Liv & hälsa ung i Örebro län 2014

Andel elever som ser ganska/mycket ljust på framtiden


TILL SIST…

Tråkigt var det.

Ni är verkligen nyfikna.

Slöseri med min tid, vill gärna ha den tillbaka

Bra att få tänka till på alla frågor

Det var kul att skriva detta. Lycka till med undersökningen

.

Det är riktigt bra med dessa enkäter, för det kan finnas de som inte vågar berätta saker de känner för någon vuxen. Då är det bra att dessa stackare får skriva vad de känner och hur de mår i en enkät som denna. Bra!


Mer information hittar du på:www.orebroll.se/livohalsaung


 • Login