มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - PowerPoint PPT Presentation

Maejo University
Download
1 / 12

  • 456 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Maejo University. ฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ไพศาล กาญจนวงศ์. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร. Maejo University. “ ระบบสารสนเทศคณะ ”. Faculty Information System - FIS. แนวคิดของระบบสารสนเทศคณะ (FIS).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6401035

Maejo University


6401035

Maejo University

Faculty Information System -FIS


6401035

(FIS)

  • --.Ranking


6401035

(data)

(process)

(Information)


6401035


6401035

  • KPI

2.2

2.4

5.11

6.3


6401035

Faculty

Ps

Ps

Ps

Integrate

University

Faculty

Faculty

FIS

Individual


6401035

FIS


6401035

TPS - MIS

  • 4 - (Detail Information )

  • - (Summary Information)

  • (Prediction Information)

  • - (Exception Information)


6401035

Faculty login

Public Information

Part 2

Part 3

Faculty Information

Admin

Part 1 : Data management

Part 6

Personnel login

Part 4

Part 5

Executive Information


6401035

1

2

3

2547-2548

p.1,2,3

2548-2549

p.4,

2549-2550

p.5,6


6401035

Maejo University

http://www.qa.mju.ac.th


  • Login