Hasicí přístroje - PowerPoint PPT Presentation

Hasic p stroje
Download
1 / 25

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VŠB-TU Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Hasicí přístroje. Jan Kníže jan.knize88@seznam. cz. Princip hasicího přístroje.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hasicí přístroje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hasic p stroje

VŠB-TU Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Hasicí přístroje

Jan Kníže

jan.knize88@seznam.cz


Princip hasic ho p stroje

Princip hasicího přístroje

Hasicí přístroj je tlaková nádoba, která je naplněna hasivem (prášek, voda, pěna, CO2, halon). Při uvedení hasicího přístroje v činnost je hasivo vypuzeno z tlakové nádoby pomocí nosného plynu. Nejběžnějšími nosnými plyny jsou vzduch, dusík, argon, helium nebo oxid uhličitý.


Daje na hasic m p stroji

Údaje na hasicím přístroji

 • Tlakoměr, který ukazuje tlak v láhvi

 • Etiketa s údaji o hasicím přístroji

  A) Návod na použití

  B) Typ hasicího přístroje

  C) Třídy požáru

  D)typ přístroje (např.: GP-6x ABC)


Daje na hasic m p stroji1

Údaje na hasicím přístroji

E) typ hasiva (např.: 6kg prášek FLUREX ABC PLUS)

F) výtlačný plyn (dusík o tlaku 1MPa při teplotě 20°C)

G) Rozsah funkčních teplot (od -30°C do +60°C)

H) Normu kterou splňuje tento hasicí přístroj

I) Kontaktní informace výrobce (prodejce)

J) Nálepku s platností kontroly hasicího pří


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení)

 • Dle předurčení k požáru

  -požáry pevných látek (A)

  - požáry kapalných látek (B)

  -požáry plynů (C)

[1]

[2]

[3]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle p edur en k po ru

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení) Dle předurčení k požáru

 • Požáry lehkých kovů (D)

 • Požáry elektrických zařízení pod napětím (E)

  (nepoužívá se)

 • Požáry jedlých tuků (F)

[4]

[5]

[6]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle hasiva

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení)Dle hasiva

 • Dle hasiva

  Vodní Pěnový

 • AA

  - papír - papír

  - dřevo - dřevo

  - plasty - plasty

 • BB

  - Alkoholy- benzín, nafta

  • - minerální olej

  • F – jedlé tuky

[8]

[7]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle hasiva1

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení)Dle hasiva

Práškové Sněhové

 • AB

 • dřevo-benzín, nafta, …

 • papírF - jedlé tuky

 • plastE - elektronika

 • tkaninyzařízení pod

 • Bnapětím

  -benzín,nafta, …

 • C - plyny

 • E- elektronika

  a zařízení pod napětím

 • F - jedlé tuky

[9]

[10]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle hasiva2

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení)Dle hasiva

Halonový

 • A

 • dřevo

 • papír

 • plast

 • tkaniny

 • B

  -benzín,nafta, …

 • E

  - elektronika a zařízení pod napětím

 • F

  - jedlé tuky

[11]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len1

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení)

 • Dle hmotnosti (přemístitelnosti)

  -zabudovaný ve (na) vozidle

[12]

[13]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle hmotnosti

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení)Dle hmotnosti

- přívěsný

- pojízdný nad 20 kg

[14]

[15]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle hmotnosti1

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení)Dle hmotnosti

-pojízdný do 20 kg

-přenosný

[16]

[17]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle konstrukce

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení) Dle konstrukce

 • Dle konstrukce

 • Pod stálým tlakem

[18]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle konstrukce1

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení) Dle konstrukce

 • S vedlejším zásobníkem

  hnacího plynu

[19]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle konstrukce2

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení) Dle konstrukce

 • S pyrotechnickou patronou s chemickým vyvíječem hnacího plynu

 • S průraznou patronou se stlačeným hnacím plynem

[20]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle konstrukce3

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení) Dle konstrukce

- S manuální pumpou (džberové)

[21]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle konstrukce spou t

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení) Dle konstrukce spouště

 • Dle konstrukce spouště

 • Nárazníková spoušť se stlačeným

  vzduchem

 • Nárazníková spoušť

  s vyvíječem plynu

[22]


Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle konstrukce spou t1

Druhy hasicích přístrojů (základní dělení) Dle konstrukce spouště

 • Uzavírací ventil

 • Pákový ventil

 • [23]

  [24]


  Druhy hasic ch p stroj z kladn d len2

  Druhy hasicích přístrojů (základní dělení)

  • Dle materiálu tlakové láhve

  • Ocelová

  • Kompozitní

  • Ze slitin lehkých kovů ( hliník, dural, měď)

  [25]


  Druhy hasic ch p stroj z kladn d len dle materi lu tlakov l hve

  Druhy hasicích přístrojů (základní dělení) Dle materiálu tlakové láhve

  • Plastová

 • Skleněná

 • [26]

  [27]


  N vod k pou it hp

  Návod k použití HP

  • Návod k použití HP pod stálým tlakem:

  • Přistoupíme k požáru z návětrné strany

  • Utrhneme pojistku

  • Namíříme hubici na požár

  • Zmáčkneme pákový ventil

  • Hubicí opisujeme pomyslný půlkruh


  Hasic p stroje

  Návod k použití HP

  • Návod na použití HP s pyrotechnickou patronou nebo průraznou patronou

  • Hasicí přístroj přineseme k požáru

  • Utrhneme pojistku

  • Sevřenou pěstí uhodíme do na spouštěcí mechanismus nebo HP otočíme a spouštěcím mechanismem uhodíme o zem nebo o stěnu

  • Hubici nasměrujeme na požár a opisujeme jím pomyslný půlkruh


  N vod k pou it hp1

  Návod k použití HP

  • Návod k použití HP s manuální pumpou (dvoumužný HP):

  • Hasicí přístroj doneseme k požáru

  • Jeden člen pumpuje

  • Druhý člen roztáhne přiloženou hadici a proudnici namíří na požár


  Hasic p stroje

  Děkuji za pozornost!!!


  Hasic p stroje

  • Použitá literatura

   [1]

   [2]

   [3]

   [4]

   [5]

   [6]

   [7]

   [8]

   [9]

   [10]

   [11]

   [12]

   [13]

   [14]


 • Login