Peloponeski rat
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Peloponeski rat PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Peloponeski rat. Atina u doba Perikla. Razdoblje izmedju proterivanja Persijanaca iz Grčke i početka Peloponeskog rata predstavlja period najveće moći Atine, to je tzv.zlatno doba Atine Za njen uspon je najzaslužniji bio čuveni državnik Perikle. Perikle (495-429.god. p.n.e.).

Download Presentation

Peloponeski rat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Peloponeski rat

Peloponeski rat


Atina u doba perikla

Atina u doba Perikla

 • Razdoblje izmedju proterivanja Persijanaca iz Grčke i početka Peloponeskog rata predstavlja period najveće moći Atine, to je tzv.zlatno doba Atine

 • Za njen uspon je najzaslužniji bio čuveni državnik Perikle


Peloponeski rat

 • Perikle (495-429.god. p.n.e.)


Peloponeski rat

 • Perikle je dodatno unapredio atinsku demokratiju, to je doba tzv.radikalne demokratije

 • Arhonti su mogli biti birani i iz trećeg Solonovog staleža

 • On je želeo da svi atinski gradjani, uključujući i najsiromašnije, učestvuju u političkom životu, zbog toga je uveo plate za obavljanje političkih dužnosti, u tu svrhu novac je uziman iz blagajne Atinskog pomorskog saveza

 • Odlučujuća uloga u političkom životu pripala je eklesiji


Peloponeski rat

 • Značajno mesto u političkom životu pripadalo je stratezima, bilo je ih je 10. Oni su bili vojni komandanti, biran je po jedan komandant iz svake od Klistenovih fila

 • U doba Perikla oni su imali veliki značaj i u političkom životu

 • Za veliki broj političkih funkcija, osim stratega, ljudi su birani žrebom


Peloponeski rat

 • Perikle je radio na jačanju atinske kontrole nad članovima Atinskog pomorskog saveza, u članicama saveza je naseljavao atinske gradjane, a u pobunjenim članicama je ostavljao atinske vojne odrede

 • Od sredine 5.veka on je radio i na jačanju atinske vlasti na kopnu, na prostoru srednje Grčke, ali i izvan matične Grčke, na prostoru Trakije i u zapadnom Sredozemlju (Velika Grčka), Trakija je bila značajna zbog bogatih rudnika zlata i srebra, a južna Italija i Sicilija zbog uvoza žita


Peloponeski rat

 • U Periklovo vreme potpuno su obnovljeni hramovi na atinskom Akropolju, medju njima se naročito isticao Partenon

 • Akropolj je takodje ukrašen Propilejima, monumentalnom kapijom

 • Perikle se postarao da Atina bude i dobro utvrdjena, sagradio je “duge bedeme”, izmedju grada i luke Pirej


Peloponeski rat

 • Uspon Atine pod vodjstvom Perikla predstavljao je pretnju Sparti i Peloponeskom savezu, pojedine članice Peloponeskog saveza počele su da prilaze Atinskom pomorskom savezu


Peloponeski rat 431 404 p n e

Peloponeski rat (431-404.p.n.e.)

 • Uzrok Peloponeskog rata bio je strah Sparte od jačanja Atine

 • Atina je uspostavila hegemoniju (prevlast) u Egejskom moru i počela da širi svoj uticaj prema zapadu

 • Atina je bila velika ekonomska i trgovačka sila, kao i kulturno središte čitavog grčkog sveta


Arhidamov rat 431 421 p n e

Arhidamov rat (431-421.p.n.e.)

 • Prva faza Peloponeskog rata poznata je pod nazivom Arhidamov rat, po imenu spartanskog kralja Arhidama

 • Atina i Sparta su se odlučile za potpuno različite strategije

 • Sparta, sa jakom kopnenom vojskom je svake godine upadala na poluostrvo Atiku i pljačkala okolinu grada, ali nisu imali snage da zauzmu sam grad zbog nedostatka mornarice

 • Atinjani su se suočili sa velikom epidemijom kuge, od koje je umro veliki broj ljudi, uključujući Perikla


Peloponeski rat

 • Atinjani su se opredelili za pomorske operacije, napadajući obalu Peloponeza

 • 425.god. p.n.e. Atinjani su uspeli da osvoje grad Pilos, iz tog uporišta mogli su da ugrožavaju i samu Spartu; Pilos je postao uporište i za odbegle helote

 • U drugoj fazi Arhidamovog rata, borbe su vodjene u Trakiji, oko grada Amfipolisa, glavnog atinskog uporišta, gde su i Atina i Sparta pretrpeli velike gubitke

 • Ova borba je predstavljala prekretnicu Arhidamovog rata, i jedna i druga strana su pretrpele ogromne gubitke u ljudstvu, finansijska sredstva su bila gotovo iscrpljena, Atinjani su se plašili pobune saveznika a Sparta pobune helota

 • 421.god. sklopljen je mir, koji je u istoriji poznat kao Nikijin mir


Ii faza peloponeskog rata

II faza Peloponeskog rata

 • Ratne operacije obnovila je Atina 415.god. p.n.e, preduzevši napad na Siciliju, koja je za Atinjane bila značajna kao izvor snabdevanja žitom

 • Da bi zagospodarili ostrvom, Atinjani su morali da zauzmu Sirakuzu

 • Opsada Sirakuze je trajala skoro dve godine, grad je bio opkoljen i sa kopna i sa mora, ali je preokret usledio dolaskom pojačanja iz Sparte; ekspedicija je bila završena potpunim porazom Atinjana


Peloponeski rat

 • Poraz na Siciliji je naneo težak udarac Atini, od kojeg se ona nije oporavila, njena flota je bila skoro potpuno uništena, a državna blagajna ispražnjena

 • 413.god. Spartanci su zauzeli severni deo poluostrva Atika Dekeleju

 • Ovim je počela poslednja faza u ratu, tzv.Dekelejski rat, koji traje do sklapanja mira 404.god. p.n.e.


Peloponeski rat

 • U poslednjim godinama rata, glavno mesto sukoba bio je Helespont (antički naziv za Dardanele), moreuz koji spaja Egejsko i Mramorno more

 • Kroz ovaj moreuz Atina je trgovala sa kolonijama na Crnom moru i snabdevala se žitom


Peloponeski rat

 • Odlučujuća pomorska bitka odigrala se 405.god. p.n.e. kod Egospotama, u kojoj su Spartanci, predvodjeni Lisandrom porazili atinsku flotu

 • Nakon ove bitke sve članice Atinskog pomorskog saveza počele su da napuštaju Atinjane, ostavši bez flote, finansija i saveznika, Atina je 404.god. p.n.e. morala da kapitulira


Peloponeski rat

 • Sparta je Atini nametnula teške uslove mira:

 • Atinski pomorski savez je raspušten

 • Atina je morala da preda preostalu flotu i da sruši “duge bedeme”

 • U Atini su na vlast dovedeni aristokrati,tzv. vladavina “trideset tirana”

 • Sparta je postala vodeća sila u Grčkoj


 • Login