Felhaszn lt irodalom
Download
1 / 31

Felhasznált irodalom - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Felhasznált irodalom. Chikán A. – Demeter K. (szerk.): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Aula Kiadó, 2003. Ajánlott irodalom, válogatott fejezetek a következő művekből: Demeter Krisztina: Termelés és logisztika. Az elvi alapoktól a napi gyakorlatig. Aula Kiadó, 1999.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Felhasznált irodalom' - sierra-dorsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom

Chikán A. – Demeter K. (szerk.): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Aula Kiadó, 2003.

Ajánlott irodalom, válogatott fejezetek a következő művekből:

Demeter Krisztina: Termelés és logisztika. Az elvi alapoktól a napi gyakorlatig. Aula Kiadó, 1999.

Szegedi Zoltán – Prezenszki József: Logisztika – menedzsment. Kossuth Kiadó, 2003.

Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai I. Műegyetemi Kiadó, 2001.


Az rt kteremt folyamatok f tartalma
Az értékteremtő folyamatok (ÉF)tartalma

 • Az értékteremtő folyamat (ÉF) erőforrások beszerzése, kezelése és felhasználása abból a célból, hogy a fogyasztó, az igénybe vevő számára értéket állítsunk elő.

 • Értékteremtő folyamatok menedzsmentje (ÉFM) ennek a folyamatnak az irányítása.

 • Az értékteremtő folyamat (ÉF) szükségletek kielégítése az üzleti életben és a társadalomban.

2


Hat konys g gazdas goss g
Hatékonyság - Gazdaságosság

 • A hatékonyságannakmértéke, hogy mennyiben elégítjük ki a fogyasztók, igényeit,

  • mennyiben járulunk hozzá a vállalat nyereségességéhez,

  • az állampolgárok megelégedettségéhez

   • output oldali és – kívülről meghatározódó

 • A gazdaságosság annak értéke, hogy egységnyi termék (jószág/szolgáltatás) előállításához mennyi erőforrást használunk fel

  • input oldali és belülről meghatározódó

3


A tant rgy bemutat sa
A tantárgy bemutatása

érték

piac – kereslet - stratégia

tervezés – erőforrások - termelés

értékteremtő folyamatok(beszerzés –készletezés – ütemezés – értékesítés)

teljesítmény


A v llalat zleti tev kenys g hat konys g nak megk zel t se
A vállalat üzleti tevékenység hatékonyságának megközelítése

mennyiben segíti a fogyasztói igények kielégítését?

mennyiben járul hozzá a vállalat nyereségességéhez?

Értékteremtő folyamat: erőforrás beszerzése, kezelése, felhasználása azért, hogy a fogyasztók számára értéket állítson elő a vállalat.

Alapkérdések (a vállalat küldetése):

mely fogyasztók (KINEK)

milyen igényeit (MIT)

milyen módon (HOGYAN)


Az értékteremtő folyamatok és a vállalat küldetése megközelítése

Fogyasztói

igények

Vállalati

képességek

 • Értékteremtő folyamatok

Mit?

Hogyan?

Kinek?

Az értékteremtő folyamatok az erőforrások beszerzése, kezelése és felhasználása abból a célból, hogy a fogyasztó számára értéket állítsunk elő


Az rt kteremt folyamat sszetev i
Az értékteremtő folyamat összetevői megközelítése

Fogyasztói igény: melyet a gazdaság szereplői nem saját szervezetükön belül végzett munkával és nem is közösségi intézmények útján kívánnak kielégíteni.

Tehát ami iránt kereslet jelenik meg a piacon.

Képes és hajlandó fizetni a termékért

A fogyasztó számára tehát egy termék annyiban jelent értéket (annak arányában hajlandó fizetni), amennyiben az az igényeit kielégíti.

Fogyasztói érték: szubjektív vélemény, mennyire felel meg a termék a fogyasztó várakozásainak.

Tulajdonságai: fogyasztó specifikus, változó, folyamatos ellenőrzés alatt áll, befolyásolja a jövendő vásárlásokat.

Ennek függvényében az érték:


fogyasztó-specifikus megközelítése, azaz ugyanazt a terméket az egyes fogyasztók eltérő módon értékelhetik,

változó, hiszen ugyanaz a fogyasztó különböző időpontokban eltérő várakozásokkal élhet,

folyamatos ellenőrzés alatt áll, mivel a fogyasztók sokasága állandóan összeveti azt várakozásaival,

befolyásolja a termék jelenlegi és jövőbeli keresletét


Egy term k rt ke t bb t nyez b l tev dik ssze
Egy termék „értéke” több tényezőből tevődik össze

 • Fogyasztói érték tényezői:

 • használati érték,

 • hely érték,

 • idő érték,

 • tulajdon érték.

 • Értékteremtő folyamatok tényezői:

 • termelés,

 • szolgáltatás,

 • logisztika.

Létrehozása: termelés/szolgáltatás – logisztika – fogyasztó „útvonalon”

 • Hatékonyság: kielégítő-e amit a vállalat tesz?

 • mennyiben segíti a fogyasztói igények kielégítését és

  • mennyiben járul hozzá a vállalati nyereségességhez

Gazdaságosság: kielégítő-e ahogyan a vállalat teszi?


A használati érték a termék azon tulajdonságaiból áll össze, amelyek igény-kielégítésre alkalmassá teszik. (Egy cipő ilyen tulajdonsága például a vízállósága, súlya, mérete, színe, formája stb.)

A hely érték azt fejezi ki, hogy a termék a fogyasztó számára térben elérhető, azaz ott van, ahol az igénykielégítés megvalósítható. (Egy új-zélandi boltban lévő cipő a magyar lakosság túlnyomó többsége számára nem jelent értéket)

Az idő érték azt fejezi ki, hogy a termék akkor áll rendelkezésre, amikor a fogyasztói igény jelentkezik.

A tulajdon érték (ownership-value), amely abból következik, hogy a termék tulajdonosának rendelkezési joga van a termék felett


Termelés össze, amelyek igény-kielégítésre alkalmassá teszik. a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználása arra a célra, hogy más erőforrásokon tartós változásokat végrehajtva új javakat hozzunk létre.

Szolgáltatás erőforrás felhasználása a fogyasztói igényeket kielégítő, nem termelő tevékenységre.

Logisztikai biztosítja, hogy az üzleti folyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges termék a

Megfelelő helyen – időpontban – mennyiségben –minőségben - választékban álljon rendelésre.

termelés és szolgáltatás: a használati érték

logisztika: a hely és az időérték realizálására irányul

termelő és fogyasztó nincs közvetlen kapcsolatban


A termel s a szolg ltat s s a logisztika sszekapcsol d sa
A termelés, a szolgáltatás és a logisztika összekapcsolódása

 • A termelés nincs közvetlen kapcsolatban a fogyasztóval, a másik két funkció mintegy közvetít (a logisztika például a termék helyszínre juttatásával, a szolgáltatás pedig a használati utasítás átadásával.


A termel s a szolg ltat s s a logisztika sszekapcsol d sa1
A termelés, a szolgáltatás és a logisztika összekapcsolódása

 • F

 • o

 • g

 • y

 • a

 • s

 • z

 • t

 • ó

 • Termelés

 • Szolgáltatás

 • Logisztika

13


Szolg ltat s
Szolgáltatás összekapcsolódása

 • Elemzési célokra a következő osztályozás a legjobb:

  • elosztó szolgáltatások (szállítás, raktározás, távközlés, nagy- és kiskereskedelem);

  • termelői szolgáltatások (pénzügyi, biztosítási, ingatlan, mérnöki, számviteli, jogi, stb.);

  • társadalmi szolgáltatások (egészségügyi, oktatási, jóléti és vallási, postai, szakértői, szociális, stb.);

  • személyi szolgáltatások (háztartási, vendéglátási, javító, tisztító, fodrászat és kozmetika, szórakoztatás, üdülés, stb.).

14


Szolg ltat sok saj toss gai
Szolgáltatások sajátosságai összekapcsolódása

15


Termel s termel si ipar gak
Termelés összekapcsolódása(Termelési iparágak)

 • A termelésen belül is többféle termelési ágat szoktunk megkülönböztetni. A csoportosítás alapja leggyakrabban a termelés legfontosabb inputjának és outputjának jellege – lényegében az, hogy mit mire konvertál a vállalat (általában ezen alapulnak a statisztikai nyilvántartások is).

 • A főbb csoportok:

  • a kitermelőipar (bányászat, kőfejtés, kőolaj kitermelés, stb.);

  • a feldolgozóipar (amelynek fő inputjai jellegzetesesen a kitermelőipartól származnak);

  • a mezőgazdaság (hozzákapcsolódóan az erdőgazdaság, a hal- és vadgazdálkodás stb.);

  • az élelmiszer (amelynek inputja többnyire mezőgazdasági termék);

  • az építőipari termelés (amely elsősorban abban különbözik az előbb felsorolt tevékenységektől és termelő ágazatoktól, hogy nem helyhez kötött, ezért egyes osztályozások nem is a termelés, hanem a szolgáltatás kategóriájába sorolják).

16


A fogyaszt i rt kel s t nyez i
A fogyasztói értékelés tényezői összekapcsolódása

Személyes tulajdonságok

Jövedelem, képzettség, társadalmi helyzet

Versenytársak akciói

Gazdaság jellemzői

Informáltság

Választást befolyásolják: vállalati képességek is


V llalati k pess gek
Vállalati képességek összekapcsolódása

Hatékonyság

- fogyasztói igénykielégítés szintje

vállalat nyereségességének segítése

output oldali, kívülről meghatározódó

kielégítő-e amit a vállalat tesz

mennyiben segíti a fogyasztói igények kielégítését és mennyiben járul hozzá a vállalati nyereségességhez

Gazdaságosság

mennyi erőforrást használunk fel egységnyi termék előállításához

input oldali, belülről meghatározódó


Stratégiai rendszerben gondolkodva összekapcsolódása

Fogyasztói igények

Vállalati stratégia

Marketing és innovációs stratégia

Pénzügyi stratégia

 • A termelési stratégia elemei:

  • célkitűzések

 • termékek és technológiák

 • hardver;termelő berendezések

 • irányítás és szervezés

Emberi erőforrás, információ és logisztikai stratégia

Megvalósítás:termelés

Értékesítés


Rt kteremt folyamatok
Értékteremtő folyamatok összekapcsolódása

 • Anyagi és információs folyamatok

 • Értékesítés

 • Pénzen vehető:

 • - munkaerő

 • - termelőberendezések

 • - anyag

 • - információ

Termelés

 • Szolgáltatás

 • Erőforrás gazdálkodás

(Transzformáció) Vállalat

 • Vevő

20


21 összekapcsolódása


22 összekapcsolódása


Tf az rt kl ncban
ÉTF - az értékláncban összekapcsolódása

A vállaltcélja, hogy olyan terméket állítson elő ami kielégíti a fogyasztók igényeit, azaz értéket jelent számára.

Porter szerint a vállalt „értékteremtő” tevékenységei következtében alakul ki a termék végleges formája.

A modell öt alapvető és négy kiegészítő tevékenységekből áll.

A kiegészítő tevékenységek szükségesek mindegyik alaptevékenységhez.

23


 • Az értékteremtő folyamatok a tevékenységek olyan rendszere, amely valamely inputot a fogyasztók ill. az állampolgárok számára értékes outputtá alakítja át. Elemei:

  – Művelet

  – Szállítás

  – Tárolás

  – Várakozás

  – Irányítás (ellenőrzés és befolyásolás)

24


 • Az értékteremtő folyamatok rendszere, amely valamely inputot a fogyasztók ill. az állampolgárok számára értékes outputtá alakítja át. Elemei:definíciónk szerint a vállalat erőforrásainak fogyasztói értékké konvertálását valósítják meg.

 • A vállalat a szállítóktól átveszi a tevékenységek végzéséhez szükséges anyagokat, alkatrészeket, energiahordozókat stb. és ezek a technológiának megfelelő pontokon belépnek és előre haladnak a termelési folyamatban.

 • A folyamat végeredménye lehet késztermék, amelyet a logisztikai rendszer juttat el a vevőhöz, vagy egy szolgáltatás, amelyet a vevő számára közvetlenül „kommunikálunk”.

 • A tevékenységek lebonyolításában az anyagi folyamatokat egy információs folyamatcsoport kíséri (kétirányú áramlás) .

  • a vevőtől a szállító felé (tehát visszafelé) halad

  • anyagi folyamatok előrehaladásával azonos, azokat követi, felölelvén a lezajlott és folyamatban levő tevékenységek jellemzőit,

25


Rt kl nc michael porter
ÉRTÉKLÁNC (MICHAEL PORTER) rendszere, amely valamely inputot a fogyasztók ill. az állampolgárok számára értékes outputtá alakítja át. Elemei:

ELSŐDLEGES TEVÉKENYSÉGEK:

Alapanyagok (erőforrások) beszerzése –befelé irányuló logisztika-,

anyagok végtermékké konvertálása (műveletek),

végtermék kiszállítása (külső logisztika),

piaci műveletek (marketing és értékesítés),

ezek szervize (szervizellátás)azaz a szolgáltatási tevékenységek.

26


Rt kl nc michael porter1
ÉRTÉKLÁNC (MICHAEL PORTER) rendszere, amely valamely inputot a fogyasztók ill. az állampolgárok számára értékes outputtá alakítja át. Elemei:

TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

ellátás - beszerzés,

technológiai (műszaki) fejlesztés,

emberi erőforrások menedzselése,

vállalati infrastruktúra (vezetés, tervezés, pénzügy, számvitel, jogi ügyek)

CÉG SIKERESSÉGÉNEK EGYÜTTES FELTÉTELE:

az egyes osztályok milyen jól látják el tevékenységüket, és

az egyes osztályok tevékenységei milyen jól koordináltak.

27


Rt kl nc modell
Értéklánc-modell rendszere, amely valamely inputot a fogyasztók ill. az állampolgárok számára értékes outputtá alakítja át. Elemei:

Porter, M. (1985): Competitive Advantage. Free Press, N.Y. p.37. In:

Rekettye Gábor (1987): Értékteremtés a marketingben. KJK, Budapest, 16.o.

28


Az rt kl nc
Az értéklánc rendszere, amely valamely inputot a fogyasztók ill. az állampolgárok számára értékes outputtá alakítja át. Elemei:

A cégek alapvető feladata az értéklánc egyes tényezőinek teljesítmény/ktg. elemzése és színvonaluk növelése.

A versenytársak nyomon követése is szükséges, hogy versenyelőnye legyen.

A vállalat tehát sikerorientált!

Végeredményben tehát a vevő értéket keres egy termékben.

Az érték fogalma. Funkció/költség….(Ár előadásban is).

29


A termel si s logisztikai strat gia tartalma s t nyez i
A termelési és logisztikai stratégia tartalma és tényezői

A termelési és logisztikai stratégia feladata az értékteremtő rendszer struktúrájának kialakítása, szabályainak meghatározása, cél az öszvállalati érdek elérése.

A belső és külső hatások adják meg a keretet a termelés és logisztika mozgásterének.

A termelési és logisztikai stratégia legfontosabb döntési területei (ábra)