Avtomatsko indeksiranje 1
Download
1 / 32

Avtomatsko indeksiranje 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Avtomatsko indeksiranje 1. Poizvedovanje po dokumentih, ročno vs. avtomatsko indeksiranje, uvod v statistične metode avtom. indeksiranja, krnjenje - uvod. Reference vs. dokumenti. V večini klasičnih tekstovnih zbirk je iskanje informacij v resnici iskanje referenc na informacije.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Avtomatsko indeksiranje 1' - sienna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Avtomatsko indeksiranje 1

Avtomatsko indeksiranje 1

Poizvedovanje po dokumentih,

ročno vs. avtomatsko indeksiranje,

uvod v statistične metode avtom. indeksiranja,

krnjenje - uvod.


Reference vs dokumenti
Reference vs. dokumenti

 • V večini klasičnih tekstovnih zbirk je iskanje informacij v resnici iskanje referenc na informacije.

 • Za izpolnitev informacijske potrebe potrebujemo dokument in ne referenco nanj.

 • Bibliografska podatkovna zbirka je oddaljen približek informacijskega orodja, ki ga potrebujemo.


Razlogi za prevlado referen nih zbirk
Razlogi za prevlado referenčnih zbirk

 • Majhna zmogljivost računalnikov v času razvoja prvih bibliografskih zbirk.

 • Pobudniki razvoja zbirk sami raziskovalci in ne informatiki.

 • Raziskovalci poznali od informacijskih orodij le kartične kataloge.

 • Bibliografska zbirka je v osnovi kartični katalog na elektronskem mediju.


Kritika deskriptorskih sistemov 1 4
Kritika deskriptorskih sistemov (1/4)

 • Bibliografska zbirka kot moderniziran kartični katalog je dokončno uveljavila deskriptorski način opisovanja vsebine.

 • Kritike so se osredotočale na:

  • ceno intelektualnega dela,

  • zamudnost indeksiranja.

 • Kritike deskriptorskih sistemov so redko podvomile v ustreznost pristopa nasploh. Izjema Cleverdon (1984).


Kritika deskriptorskih sistemov 2 4
Kritika deskriptorskih sistemov (2/4)

Cyril W. Cleverdon (1984):

 • Če dve skupini strokovnjakov gradita tezaver za neko strokovno področje, se ujema samo 60% deskriptorjev,

 • če dva izkušena indekserja indeksirata isti dokument in uporabljata isti tezaver, določita samo 30% istih deskriptorjev,

 • če naredita dva informacijska posrednika poizvedbo na isto temo v isti podatkovni zbirki, je med zadetki samo 40% istih bibliografskih zapisov in

 • če dva raziskovalca ocenjujeta rezultate iste poizvedbe z njunega strokovnega področja, se pri oceni relevantnosti zadetkov ujemata samo v 60%.


Kritika deskriptorskih sistemov 3 4
Kritika deskriptorskih sistemov (3/4)

 • Ves postopek od priprave tezavra do iskanja po zbirki vsebuje vse omenjene faze.

 • Nenatančnosti v postopkih se deloma seštevajo,

 • tako da sta običajen 60% priklic in 50% natančnost najboljših bibliografskih zbirk zelo dober rezultat.


Kritika deskriptorskih sistemov 4 4
Kritika deskriptorskih sistemov (4/4)

Cleverdonova kritika je le delno utemeljena za dobro organizirana informacijska okolja s

 • strogo kontrolo gradnje in vzdrževanja tezavra,

 • standardizacijo vseh postopkov,

 • izobraževanjem informacijskih posrednikov in uporabnikov,

 • dodatnimi orodji za pomoč pri indeksiranju in iskanju.


Pomanjkljivosti klasi nega indeksiranja
Pomanjkljivosti klasičnega indeksiranja

 • Toga pravila indeksiranja,

 • počasnost pri uvajanju novih deskriptorjev,

 • velik vložek intelektualnega dela ljudi, šolanih v stroki in s prakso v indeksiranju,

 • presenetljiva ohlapnost postopkov in rezultatov pri uporabi kontroliranih tezavrov(Cleverdon, 1984).


Prednosti klasi nega indeksiranja
Prednosti klasičnega indeksiranja

 • Predvidljivost,

 • neodvisnost od jezika dokumenta in posebnosti avtorjevega izrazja,

 • enostavno avtomatiziranje širjenja in oženja poizvedbe z hierarhičnimi tezavri.


Prednosti avtomatskega indeksiranja
Prednosti avtomatskega indeksiranja

 • Manj intelektualnega dela,

 • (vsaj teoretično) reprezentirana natančno in samo vsebina dokumenta,

 • (vsaj teoretično) reprezentirani vsi eksplicitno opisani aspekti vsebine dokumenta.


Pomanjkljivosti avtomatskega indeksiranja
Pomanjkljivosti avtomatskega indeksiranja

 • Ni semantičnih povezav med elementi opisa, kot jih sicer uvaja tezaver,

 • velik obseg elementov vsebinskega opisa,

 • jezikovna in stilistična odvisnost postopkov indeksiranja in iskanja.


Avtomatsko indeksiranje uvod
Avtomatsko indeksiranje (uvod)

Avtomatsko indeksiranje ima prednost pri zbirkah polnih dokumentov (full-text databases), med njimi še posebej pri

 • zelo velikih zbirkah,

 • zelo dinamičnih zbirkah.

  Teoretično bi lahko iskalni algoritmi iskali neposredno po besedilu dokumentov, iz praktičnih razlogov pa tudi avtomatsko indeksiranje zahteva predhodno procesiranje dokumenta.


Avtomatsko indeksiranje uvod1
Avtomatsko indeksiranje (uvod)

 • Avtomatsko indeksiranje poskuša v dokumentu najti besede (ali besedne zveze), ki predstavljajo najpomembnejše vsebine.

 • Take besede nosijo največjo količino informacije (povedno moč).

 • Te besede (ali besedne zveze) postanejo indeksni termini.

 • Pri teh postopkih ni potrebno sodelovanje informacijskega strokovnjaka.


Avtomatsko indeksiranje uvod2
Avtomatsko indeksiranje (uvod)

Osnovna pristopa k procesiranju besedil pri avtomatskem indeksiranju sta

 • lingvistično procesiranje in

 • statistično procesiranje.


Lingvisti ne metode avtom indeksiranja
Lingvistične metode avtom. indeksiranja

Metode poskušajo razumeti vsebino in s pomočjo razumevanja izbrati najustreznejše vsebinske predstavnike. Pri tem

 • uporabljajo sintaktično in semantično znanje o jeziku,

 • prepoznavajo jezikovne strukture.

  Zaenkrat metode še niso zelo učinkovite,

 • ker so računalniško potratne, in

 • obstajajo le parcialne teorije jezika, ki se jih ne da formalizirati v učinkovite algoritme, ki bi veljali vsaj za večino jezikovnih struktur.


Statisti ne metode avtom indeksiranja uvod
Statistične metode avtom. indeksiranja - uvod

Temeljijo na enostavnih metodah frekvenčne analize besedil.

Osnovne predpostavke:

 • besede niso slučajno porazdeljene po besedilih,

 • frekvenca pojavljanja neke besede je pozitivno povezana s pomembnostjo vsebine, ki jo ta beseda zastopa,

 • besede, ki se v besedilu pojavljajo večkrat, v splošnem več prispevajo k njegovi vsebini.


Statisti ne metode avtom indeksiranja uvod1
Statistične metode avtom. indeksiranja - uvod

Besede iz dokumenta je treba preoblikovati tako, da so primerne za vlogo vsebinskih predstavnikov – indeksnih terminov.

Običajno zaporedje postopkov je:

 • blokiranje,

 • krnjenje,

 • računanje povednih moči.


Blokiranje
Blokiranje

 • Izvor ideje v delu Luhna in Zipfa.

 • Besede iz korpusa angl. jezika sta preštela in razvrstila po rangih frekvenc.

 • Odvisnost med frekvenco besede in njeno pozicijo v rangu je hiperbolična funkcija.


Blokiranje1
Blokiranje

Besede v korpusu lahko navidezno razdelimo na tri skupine:

 • zelo pogoste, ki ne “nosijo” vsebine dokumenta,

 • zelo redke, ki niso primerne za vsebinske predstavnike, in

 • tiste “vmes”, ki “nosijo” vsebino.


Blokiranje2
Blokiranje

 • V skupini zelo pogostih besed je malo različnih besed.Te besede se pojavljajo v vseh besedilih v nekem jeziku.

 • Ker nosijo malo informacije, jih lahko zavržemo.

 • Te besede sestavljajo t.i. seznam blokiranih besed (stop-words list).

 • Blokirane besede sodijo v nekatere besedne vrste: števniki, predlogi, prislovi, zaimki...


Blokiranje3
Blokiranje

 • V angleških besedilih je število zelo pogostih različnih besed manjše kot pri slovenščini, ker za eno angleško besedo obstaja veliko besednih oblik slovenskega prevoda

 • Seznami blokiranih besed za slovenščino so zato precej večji od angleških.


Blokiranje4
Blokiranje

Različne velikosti seznamov blokiranih besed za slovenščino in angleščino


Pogojno blokiranje
Pogojno blokiranje

 • Zbirke dokumentov, ki jih avtomatsko indeksiramo, so običajno tematsko omejene.

 • Različna strokovna področja uporabljajo različne podjezike: “bibliotekarščina, medicinščina…”


Pogojno blokiranje1
Pogojno blokiranje

 • V podjeziku nekatere besede nosijo veliko manj informacije, kot v splošnem jeziku. Primer: “knjižnica” v bibliotekarščini.

 • Pri pogojnem blokiranju besedil v podjeziku zavržemo take besede.

 • Seznam pogojno blokiranih besed ni sestavljen iz besed določenih besednih vrst, ampak iz besed, ki se pojavljajo v največjem številu dokumentov.

 • Pogojno blokiranje je danes redko.


Krnjenje
Krnjenje

 • Postopek, s katerim nevtraliziramo morfološko bogastvo jezika.

 • Besede v dokumentih nastopajo v različnih pojavnih oblikah (zaradi sklanjanja, spreganja, števila, spola…).

 • Pri krnjenju (stemming) iščemo zaporedje znakov, ki lahko zastopa vse oblike neke besede in samo oblike te besede.


Krnjenje1
Krnjenje

 • Krnjenje ne določa pravega korena besede, zato raje govorimo o krnih.

 • Koren in krn sta pogosto enaka.

 • Krn ni nujno vsebovan v vseh oblikah neke besede

 • S krnjenjem dosežemo isto kot z “ročnim krajšanjem” pri oblikovanju iskalne zahteve, le da ga opravimo že pri vključevanju dokumenta v zbirko.


Krnjenje2
Krnjenje

Osnova so predpostavke:

 • besede z dovolj dolgim enakim zaporedjem začetnih znakov so tudi vsebinsko sorodne (dokaz: etimologija besed),

 • pojavljanje različnih končnih delov besed s skupnim začetnim zaporedjem se ravna po nekih pravilih (dokaz: morfološka pravila),

 • ta pravila so dovolj enostavna, da jih je mogoče formalizirati v ekonomičen algoritem.


Krnjenje3
Krnjenje

Obstajata dve široki skupini algoritmov:

 • algoritmi brez seznama kočniciščejo skupne krne z upoštevanjem nekaterih statističnih posebnosti besed,

 • algoritmi s seznamom končnicoblikujejo krne tako, da od besed režejo njihove končnice.


Algoritmi brez seznama kon nic
Algoritmi brez seznama končnic

Pestrost nadaljevanj (successor variety), Hafer, Weiss, 1974

 • Črke v besedi niso naključno postavljene.

 • Verjetnost pojavljanja neke črke je odvisna od prejšnjih in ta odvisnost z dolžino besede narašča.

 • Odvisnost se poruši na meji med krnom in končnico.


Pestrost nadaljevanj
Pestrost nadaljevanj

Primer:

Besede v zbirki: CABLE, APE, BEATABLE, FIXABLE, READ, READABLE, READING, READS, RED, ROPE, RIPE.

Krnjenje besede READABLE, krn READ


Algoritmi brez seznama kon nic1
Algoritmi brez seznama končnic

Metoda skupnih digramov, Adamson, Boreham, 1974

Metoda odkriva gruče besed in besednih oblik.

Predpostavke:

 • Besede in njihove oblike, ki so dovolj sorodne, da sodijo v isto gručo, predstavljajo isto vsebino.

 • Katerakoli beseda iz gruče lahko zastopa vse besede v gruči.


Metoda skupnih digramov
Metoda skupnih digramov

Računanje sorodnosti besed statistics in statistical.

2CSorodnost S = ------------ = (2*6) / (7 + 8) = 0,8 A + B