Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger - PowerPoint PPT Presentation

Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger
Download
1 / 26

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger. Delprojekt af Brugbare Data Kevin Byskov, Jørn Pedersen og Anders Fogh. Disposition. Baggrund for projekt Indsamling af data Hvordan er test foregået Resultater Sammenligning - andre forældreskabsundersøgelser Effekt i avlsværdivurdering

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger

Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger

Delprojekt af Brugbare Data

Kevin Byskov, Jørn Pedersen og Anders Fogh


Disposition

Disposition

 • Baggrund for projekt

 • Indsamling af data

 • Hvordan er test foregået

 • Resultater

 • Sammenligning - andre forældreskabsundersøgelser

 • Effekt i avlsværdivurdering

 • Hvordan følger vi op


Baggrund for delprojektet

Baggrund for delprojektet

 • Udvikling af ny SNP baseret forældreskabstest

  • Billigere end nuværende microsatellit-metode

 • Genbestemmelse af fejlrate i afstamningen hos dansk malkekvæg

  • I forbindelse med udvikling CVM-testen blev der estimeret en fejlrate mellem far og afkom på 3,8 % hos Holstein

 • Undersøge sammenhænge mellem fejlrate og forskellige besætningsfaktorer


Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger

Data

 • Øreklipprøver indsamlet i 2008

 • 1230 kalve og 1184 køer i 54 besætninger

  • Tvillinger, koen kunne ikke findes mm.

 • Data fra 3 besætninger gik tabt under oprensning af DNA (74 ko-kalv par)

 • Manglende DNA på mor/far for dårlig/lidt DNA

 • 996 kombinationer af kalv-ko-tyr testet


Test af reklip dna

Test af øreklip-DNA

 • Alle dyr er testet med den nyudviklede metode (VeraCode)

 • DNA-mængde og kvalitet var ikke altid tilstrækkelig til VeraCode-metoden

  • Øreklipene, som metoden var testet på inden dette projekt, indeholdt mere DNA-meteriale

 • SNPs udvalgt så test skulle kunne anvendes på tværs af racer (kød og malkekvæg)

  • For få informativeSNPs inden for race, når en del SNPs samtidig udgik på grund af dårlig DNA-kvalitet


Testresultater veracode

Testresultater VeraCode


Test af reklip dna1

Test af øreklip-DNA

Resultat af VeraCode

Udvalgt til microsatellit


Test af reklip dna2

Test af øreklip-DNA

 • Ekstra blodprøve er indsamlet fra 10 kalve og deres mødre, for at verificere at den afviste afstamning på basis af øreklipprøven er korrekt afvist

  • Kontrol af prøveudtagningen i første runde

 • Mødre med microsatellit-test er sammenhold MF

  • Finder vi omtrent samme resultater?


Resultater

Resultater


Hvor opst r fejlene

Hvor opstår fejlene

 • Da ikke alle dyr er testet med en sikker metode, er det svært at påvise sammenhænge mellem fejlrate og besætningsfaktorer

  • Meget forskelligt fra besætning til besætning hvor mange dyr, som er testet med microsatelliter

 • Der er alligevel nogle ting, som står klart på baggrund af de resultater, vi har til rådighed


Hvor opst r fejlene1

Hvor opstår fejlene

 • Ca. 2/3 af de fundne fejl skyldes fejlmatch mellem ko og kalv

  • Obs! Undersøgelsen er foretaget i store besætninger, hvor denne type fejl muligvis er hyppigere

 • Fejlmatch af ko og kalv tæller ”dobbelt”

  • En Ko-fejl kommer sjældent alene…

 • Svag tendens til, at besætninger med fælles- kælvningsboks har en højere fejlrate

  • Men også mange ko-kalv fejl i besætnigner med enkelt-kælvningsbokse


Hvor opst r ko kalv fejlene

Hvor opstår KO-KALV fejlene

 • I 19 af de 50 undersøgte besætninger er der ikke fundet tilfælde af fejlmatch mellem ko og kalv

 • I de resterende 31 besætninger har der i gennemsnit ved de testede dyr været 1 fejl for ca. hver 11. kviekalv

  • For hver 22 fødte kalve sker der én ombytning


Tyrfejl

Tyrfejl

 • Kun ca. 1/3 af de fundne fejl skyldes alene fejl mellem tyr og kalv

  • Oftest vil kalven også optræde med forkert far, hvis mor er forkert

 • 1/3 af de fundne fejl mellem tyr og kalv er resultat af en inseminering foretaget af ejerinseminør

  • Kun 1/9 af de undersøgte kalvene er resultat af en inseminering foretaget af ejerinseminør

  • højere fejlrate hos ejerinseminører


Niveau i andre lande

Niveau i andre lande

* Fejlrate i 5 afkomsgrupper af Angeltyre


Effekt i avlsv rdiberegningerne

Effekt i avlsværdiberegningerne


Effekt i avlsv rdiberegningerne1

Effekt i avlsværdiberegningerne

2

1

3

4


Effekt i avlsv rdiberegningerne2

Effekt i avlsværdiberegningerne

1

2

4

3


Effekt i avlsv rdiberegningerne3

Effekt i avlsværdiberegningerne

1

2

3

4


Effekt i avlsv rdiberegningerne4

Effekt i avlsværdiberegningerne

 • Endvidere bliver estimater for fx heritabilitet mindre, hvis der er fejl i afstamning

  (Van Vleck (1970) )

  hvor p = andelen af korrekt identificerede afkom

 • USA: 11 % af døtre fik påsat ny far tilfældigt

  • lavere trend i forhold til rutine avlsværdivurdering

   (Banos et al. 2001)


Effekt i avlsv rdiberegningerne5

Effekt i avlsværdiberegningerne

 • Eksempel:

  Arvbarhed0,30

  Antal døtre100

 • Ingen fejl i afst:

  Sikkerhed på grundlag af døtre = 0,89

 • 10 % fejl I afstamning  h2= (1-0,10)2*0,30

  Sikkerhed på grundlag af døtre = 0,87

 • Reduktion i avlsfremgang ~ 1-1,5%


Konklusion udvikling af ny test

Konklusion – udvikling af ny test

 • VeraCode-metoden er billigere og arbejdsmæssigt nemmere at gennemføre end microsatellit-metoden

 • VeraCode-metoden er ikke velegnet på små øreklip

  • Metoden er velegnet til blod- og sædprøver

 • VeraCode-metoden er allerede overhalet af nye metoder

  • Stor udvikling inden for området bl.a. pga. genomisk selektion


Konklusion fejlrate og bes tningsfaktorer

Konklusion – Fejlrate og besætningsfaktorer

 • Fejlraten er højere end forventet

  • Specielt flere fejl mellem ko og kalv end forventet

 • Der er for mange fejl

  • Lavere sikkerhed på avlsværdivurdering

  • Para TB – sanering?

  • Salg af levedyr – eksport

 • Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder §17 stk. 3

  4) ”Moders CKR-nummer. I tilfælde af embryotransplantation indberettes både donor- og recipientmoder”


Hvordan forholder vi os fremadrettet

Hvordan forholder vi os fremadrettet

 • På lang sigt:

  • Forældreskabstest tænkes ind i nye projekter

  • Genomisk selektion - Storskalaindsamling af DNA

 • På kort sigt:

  • Information om resultater

  • Hvad er det der skal speciel fokus på – registrering af kalvens mor

  • Rutiner


Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger

Standard

Operationel

Procedures


Anerkendelse

Anerkendelse

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne aktivitet.

DNA-ordog


Sp rgsm l

Spørgsmål?


 • Login