Fotoklub HEXAGON
Download
1 / 2

Fotoklub HEXAGON Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Fotoklub HEXAGON Komárňanská 10 940 64 Nové Zámky SLOVENSKO. Fotoklub HEXAGON Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch pod patronátom predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Vyhlasujú 10. ročník salónu krajinárskej fotografie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fotoklub HEXAGON Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj' - sidney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Fotoklub HEXAGONKomárňanská 10940 64 Nové ZámkySLOVENSKO

Fotoklub HEXAGON

Nové Zámky

Nitriansky samosprávny kraj

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch

pod patronátom predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

Vyhlasujú

10. ročník salónu krajinárskej fotografie

SLOVENSKO MOJE,

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................


 • S ú ť a ž n é p o d m i e n k y

 • 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan s trvalým pobytom v SR

 • 2. Počet max. 4 v každej kategórii,

 • v prípade seriálov sa musia jednotlivé

 • fotografie do tohto počtu zmestiť.

 • K fotografiám treba priložiť vyplnený

 • vstupný formulár. Ak ho autor nebude

 • mať k dispozícii, formulár vyplní

 • usporiadateľ (www.hexagon.sk).

 • 3. Kategórie:

 • A./ čiernobiela fotografia, min. formát 30x40 cm a odvodeniny

 • B./ farebná fotografia, min. formát 30x 40cm a odvodeniny

 • Fotografie, resp. pasparty nesmú

 • presiahnuť rozmer 30x45 cm, a môžu

 • mať hrúbku max. 2 mm.

 • 4. Na rube fotografií musí byť uvedené:

 • - názov fotografie

 • - meno, priezvisko a adresa autora

 • - kategória

 • 5. Fotografie treba odoslať v pevnom

 • obale (kolektívne zásielky sú vítané), na

 • adresu:

 • Fotoklub Hexagon

 • Komárňanská ulica 10

 • 940 64 Nové Zámky

6. Vstupný poplatok je 5,- € na autora,

zásielky budú usporiadateľom vrátené na

adresu odosielateľa. Poplatok môže byť

priložený k zásielke alebo poslaný na

účet č. 8830607/5200. V správe pre

príjmateľa je potrebné uviesť meno

odosielateľa.

7. Kalendár súťaže:

Uzávierka: 21.09.2012

Porota: 22.09.2012

Výstava: 20.10. - 20.11.2012

Vrátenie fotografií: 30.12.2012

8. Fotografie vyhodnotí odborná porota

menovaná usporiadateľom.

9. Ocenenia:

1./ 3 ceny v každej kategórii vo

finančnej podobe:

1. cena 50 €

2. cena 35 €

3. cena 25 €

a čestné uznania

2./ Cena Zväzu slovenských fotografov.

Porota môže vyššie uvedené pozmeniť.

Rozhodnutie poroty je konečné.

10. Výstava sa uskutoční vo Výstavnej sieni Regionálneho osvetového strediska Nové Zámky.

11. K výstave bude vydaný katalóg, ktorý obdrží každý autor.

12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na bezplatné uverejnenie fotografií v rámci propagácie výstavy.

13. V prípade repríz výstavy

organizátori vrátia vystavujúcim autorom fotografie až po ukončení poslednej reprízy.

V Nových Zámkoch, 20.08.2012

Štefan Pirohár MZSF

prezident FK Hexagon

Porota:

Miro G r e g o r, Hon. ZSF, AZSF,

Výtvarný fotograf, Bratislava

Ph.Dr. Ján G y é n,

Nové Zámky

Ferdinand V a l e n t, AFIAP

Výtvarný fotograf, Bratislava

Tajomník poroty

Ing. Jozef I v a n.

[email protected]

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................


ad