Sie punkt w informacyjnych o funduszach europejskich w wojew dztwie opolskim
Download
1 / 20

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM. Agnieszka Okupniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu, 25 maja 2011 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM' - sibyl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sie punkt w informacyjnych o funduszach europejskich w wojew dztwie opolskim

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Agnieszka Okupniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu,

25 maja 2011 r.


Utworzenie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich jest inicjatywą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju.

Celem projektu jest zapewnienie wszystkim potencjalnym beneficjentom i opinii publicznej informacji nt. funduszy europejskich.

Projekt jest realizowany na terenie Województwa Opolskiego od 31.12.2008 r.


Działalność Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013.

Środki na działalność punktów informacyjnych przyznawane są w oparciu o Porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Opolskim.


Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich Europejskich finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w Województwie Opolskim:

 • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu.

 • Lokalny Punkt Informacyjny w OCRG

  w Opolu.

 • 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych

  w miastach powiatowych województwa.


Zadania Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Opolskim:

 • Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, poprzez wyczerpujące i nieodpłatne udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE.

 • Definiowanie potrzeb beneficjentów oraz możliwości pozyskania przez nich dofinansowania, a następnie ukierunkowanie na właściwe instytucje pośredniczące lub wdrażające.

 • Inicjowanie i organizowanie spotkań/szkoleń/konferencji dla potencjalnych beneficjentów z obszaru województwa.

 • Informowanie opinii publicznej o wpływie i efektach wdrażania funduszy europejskich oraz poszczególnych programów operacyjnych na rozwój Województwa Opolskiego.

 • Wsparcie beneficjentów programów operacyjnych w zakresie rozliczania projektów (konsultacja wniosku o płatność).


Zakres czynności w ramach wsparcia beneficjentów w zakresie przygotowania wniosku o płatność:

 • Informowanie o przebiegu procesu rozliczania w ramach regionalnego Programu operacyjnego, w tym o etapach, procedurach, koniecznych dokumentach i obowiązujących terminach.

 • Informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo – księgowych.

 • Informowanie o wymogach formalnych wniosku o płatność

 • Organizowanie warsztatów w zakresie przygotowania wniosków o płatność we współpracy z komórkami wdrażającymi program.

 • Wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym.

 • Informowanie o etapie, na jakim obecnie znajduje się wniosek beneficjenta złożony do weryfikacji.

 • Informowanie na temat zasad kontroli projektów.


Punkty udzielają informacji potencjalnym beneficjentom zakresie przygotowania wniosku o płatność:o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w zależności od potrzeb beneficjenta poprzez:

 • Kontakt osobisty.

 • Kontakt telefoniczny.

 • Kontakt korespondencyjny.

 • Kontakt drogą elektroniczną.


Klienci punktów informacyjnych to przede wszystkim: zakresie przygotowania wniosku o płatność:

 • Mikroprzedsiębiorcy i przedsiębiorcy chcący pozyskać fundusze na rozwój firmy.

 • Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

 • Osoby poszukujące szkoleń współfinansowanych ze środków europejskich.

 • Studenci poszukujący informacji do prac zaliczeniowych i dyplomowych.


Punkty informacyjne udzielają informacji o możliwościach wsparcia w ramach:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Programu Operacyjnego Współpracy TransgranicznejRepublika Czeska – Rzeczpospolita Polska

 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 • innych inicjatyw wspólnotowych


Sieć Punktów Informacyjnych wsparcia

o Funduszach Europejskich

w województwie opolskim w liczbach


Pracownicy Punktów Informacyjnych wsparcia w 2010 r.:

 • udzielili 2140 konsultacji bezpośrednich,

 • odpowiedzieli na 184 pisma i 573 e-maile,

 • udzielili 3880 konsultacji telefonicznych,

 • zorganizowali 172 spotkania informacyjne, w których wzięło udział 3192 osoby.


ADRESY PUNKTÓW DZIAŁAJĄCYCH wsparcia W RAMACH SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM


Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich wsparcia w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu

ul. Barlickiego 17 – Ostrówek, 45 – 083 Opole

tel. 77 44 04 720 – 722, fax. 77 44 04 721

e-mail: info@opolskie.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8 – 18, sobota 8 – 16


Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich wsparcia w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

ul. Spychalskiego 1a

45 – 716 Opole

tel. 77 474 47 74, 77 40 33 660, 77 40 33 661

fax. 77 40 33 609

e-mail: info@ocrg.opolskie.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30


Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich wsparcia

w Brzegu

ul. Wyszyńskiego 23

49 – 300 Brzeg

tel. 77 44 41 778

fax. 77 44 41 778

e-mail: pcieg@brzeg-powiat.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

w Głubczycach

ul. Kochanowskiego 15

48 – 100 Głubczyce

tel. 77 48 50 279, 77 48 52 078 wew. 42

fax. 77 48 50 279

e-mail:pcieg@powiatglubczycki.pl

godziny otwarcia: poniedziałek 7:30 – 16:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 15:00


Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich wsparcia w Kędzierzynie – Koźlu

Plac Wolności 1

47 – 220 Kędzierzyn – Koźle

tel. 77 472 32 05, 77 483 70 03

fax. 77 483 70 03

e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kluczborku

ul. Katowicka 1

46 – 200 Kluczbork

tel. 77 41 85 218 wew. 180,183

fax. 77 41 86 520

e-mail:pcieg@powiatkluczborski.pl

godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00


Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich wsparcia w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1

47 – 303 Krapkowice

tel. 077 40 74 379

fax.077 0 74 332

e-mail: lpi@powiatkrapkowicki.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Namysłowie

Plac Wolności 12A

46 – 100 Namysłów

tel. 077 410 36 95 wew. 204

fax. 077 410 39 22

e-mail:pcieg@namyslow.pl

godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:00 – 15:00


Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich wsparcia w Nysie

ul. Słowiańska 19

48 – 300 Nysa

tel. 77 44 82 586

fax. 77 44 82 586

e-mail:lpi@pup.nysa.pl

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Oleśnie

ul. Dębowa 3

46 – 300 Olesno

tel. 34 359 78 35

fax. 34 359 78 45

e-mail:pcieg@powiatkoleski.pl

godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30,

wtorek 7:30 – 16:00, piątek 7:30 – 15:00


Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich wsparcia w Prudniku

ul. Kościuszki 76

48 – 200 Prudnik

tel. 077 43 81 770, 077 43 81 771

fax.077 43 81 770

e-mail: pcieg@powiatprudnicki.pl; biuro.pcieg@powiatprudnicki.pl

godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich

ul. Jordanowska 2

47 – 100 Strzelce Opolskie

tel. 077 44 01 705

fax.077 44 02 442

e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl

godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30


Dziękuję za uwagę wsparcia

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

REFERAT INFORMACJI I PROMOCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

www.rpo.opolskie.pl

info@umwo.opole.pl


ad