Perspektywy rozwoju spółdzielczości socjalnej w kontekście dotychczasowych doświadczeń związa...
Download
1 / 15

Ustawa o spółdzielniach socjalnych lipiec 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Perspektywy rozwoju spółdzielczości socjalnej w kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO. Ustawa o spółdzielniach socjalnych lipiec 2006. Październik 2009. Ustawa o promocji zatrudnienia maj 2004. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych maj 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ustawa o spółdzielniach socjalnych lipiec 2006' - shyla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Perspektywy rozwoju spółdzielczości socjalnej w kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO


Ustawa o spółdzielniach socjalnych lipiec 2006 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

Październik 2009

Ustawa o promocji zatrudnienia maj 2004

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych maj 2009

Program

Operacyjny

Kapitał

Ludzki

PO

FIO

Inicjatywa

Wspólnotowa

EQUAL

SPO RZL

Zmiany

W PO KL?

Czerwiec 2003


3 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

Spółdzielnie socjalne jako beneficjenci projektów w Priorytetach VI, VII, VIII i IV


4 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

2.1.1.

Bank spółdzielczy

Spółdzielnia (pracy?)

6.1.1.

Spółdzielnia rolnicza

7.2.1.

Spółdzielnia mieszkan.

Spółdzielnia pracy

7.2.2.

Spółdzielnia socjalna

Spółdzielnia socjalna

7.3.

Spółdzielnia socjalna

8.1.1.

Spółdzielnia spożywców

Spółdzielnia pracy

Spółdzielnia pracy

Spółdzielnia socjalna

Bank spółdzielczy

Bank spółdzielczy

Bank spółdzielczy

Spółdzielnia mieszkan.


5 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

Cel szczegółowy 2 Priorytetu VII:

Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

Oczekiwane efekty:

 • Zapewnienie funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną (przynajmniej dwie w każdym województwie).

 • 30% przychodów własnych jednostek ekonomii społecznej w ogólnej wartości ich przychodów.

  Wskaźniki produktu:

 • Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu (40);

 • Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS (350);

 • Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ES (29.000).


6 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

Budowa sieci wsparcia i doradztwa

krajowego

Wsparcie tworzenia podmiotów

Budowa sieci wsparcia regionalnego


7 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2008 r

 • Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne

 • Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie

 • Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne

 • Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej

 • Priorytet V. Pomoc techniczna

 • Na PO FIO przeznaczone jest 60 mln zł rocznie.


8 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2008 r

 • W 2009 roku do PO FIO wnioski zgłosiło 16 spółdzielni socjalnych, z czego w:

 • Priorytecie III – 6 spółdzielni socjalnych;

 • Priorytecie IV – 10 spółdzielni socjalnych;

  Na łączną kwotę: 968.247,1 zł.

  Dotację otrzymało 10 spółdzielni (w tym 1 w Priorytecie III) na łączną kwotę: 652.110 zł. (jeden projekt dwuletni i dziewięć jednorocznych)


9 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

Pakt na rzecz ekonomii społecznej w modernizacji polskiego modelu społecznego 2030

grudzień 2009/ styczeń 2010


10 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

„Strony stwierdzają konieczność dokonywania zmian w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, realizującym całość interwencji EFS oraz w programach finansowanych z EFRR (w tym regionalnych programach operacyjnych i Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka).

Zmiany te powinny zmierzać do zwiększenia efektywności wykorzystania środków, tak aby przyczynić się do zwiększenia liczby trwałych i dobrych miejsc pracy, podniesienia jakości kompetencji osób podejmujących działalność w sektorze ekonomii społecznej, zwłaszcza osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”.


11 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

Strony uzgadniają, że rekomendacje przedstawione przez Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej będą elementem uzgodnień z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Strony uznają, że istnieje szereg niezbędnych zmian, których wprowadzenie jest możliwe już od 2010 roku. Zakres tych zmian zawarty został w Aneksiedo Paktu. Strony zobowiązują się do wsparcia swoich przedstawicieli rekomendujących powyższe zmiany w Komitecie Monitorujących oraz innych gremiach podejmujących decyzję o zmianach.


12 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

„Strony uznają za niezbędne uporządkowanie kwestii udzielania pomocy publicznej dla podmiotów ekonomii społecznej. Dlatego też przedstawiciele Zespołu wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego opracują do końca 2009 r. dokument określający reguły pomocy publicznej dla podmiotów ekonomii społecznej”.


13 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

Aneks:

 • Koncentracja wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania spółdzielni, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów w Priorytecie VII Promocja integracji społecznej, (Poddziałanie 7.2.2).

 • Wprowadzenie w powyższym poddziałaniu możliwości tworzenia spółdzielni socjalnych przez osoby prawne, z zastrzeżeniem, że spółdzielnie takie mogą powstawać w obszarach usług socjalnych.


14 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

Aneks:

 • Obligatoryjne wprowadzenie zasady korzystania z klauzul społecznych w projektach Priorytetu VI i VII PO KL

 • Promocja ekonomii społecznej wśród osób z małych miejscowości oraz obszarów wiejskich, Rozwiązanie to można osiągnąć poprzez wprowadzanie kryteriów strategicznych do Planów działań Priorytetu VII.


15 kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO KL i PO FIO

Inne elementy strategii działania:

 • Skoordynowanie wsparcia Programu „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej” oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki;

 • Wprowadzenie możliwości tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych w ramach projektów systemowych OPS i PCPR;

 • Kampania promocyjna nowych zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych, działalności pożytku publicznego oraz zamówieniach publicznych


ad