Marktgericht fietsbeleid een tussenstand
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

‘Marktgericht fietsbeleid, een tussenstand’ PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

‘Marktgericht fietsbeleid, een tussenstand’. Welkom bij de themabijeenkomst. Donderdag 2 april 2009. Centrale vragen. Is een marketingaanpak binnen het fietsbeleid mogelijk? Biedt marktonderzoek concrete aanleidingen voor marketing en communicatieactiviteiten?

Download Presentation

‘Marktgericht fietsbeleid, een tussenstand’

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


‘Marktgericht fietsbeleid, een tussenstand’

Welkom bij de themabijeenkomst

Donderdag 2 april 2009


Centrale vragen

 • Is een marketingaanpak binnen het fietsbeleid mogelijk?

 • Biedt marktonderzoek concrete aanleidingen voor marketing en communicatieactiviteiten?

 • Welke maatregelen zijn mogelijk?


Programma

14.00-14.10 Stappenplan en de vier pilots

Otto van Boggelen, Fietsberaad

14.10-14.40 Resultaten marktanalyse en segmentering

Laurens Langendonck, Blauw

14.40-15.00 Doelen en marketing/communicatiestrategie

Jolanda van Oijen, XTNT

15.00-15.30Met belgerinkel naar de winkel

Gerard Sodderland, IVN

15.30-15.45Pauze

15.45-16.30Discussie

16.30 - …Borrel


Het stappenplan en de vier pilots

Otto van Boggelen, Fietsberaad


Marktgericht fietsbeleid

 • Marketing in fietsbeleid: onbekend terrein

 • Stappenplan ontwikkeld

 • Pilot om stappenplan te testen


Verkeers- en vervoersplan

Plannen andere beleidsvelden

Het stappenplan

Fietsplan

Selecteer doelstelling of product

0.

Marktanalyse

1.

2.

Strategische

keuzes, doelen

3.

Marketingmix

4.

Uitvoering

Monitoring

5.


Verkeers- en vervoersplan

Plannen andere beleidsvelden

Fietsplan

Apeldoorn en Hilversum:

Verbeteren bereikbaarheid en aantrekkelijkheid koopcentrum door stimuleren fietsgebruik.

Nijmegen en Zwolle:

Stimuleren fietsgebruik door in te spelen op veranderingen in persoonlijke situatie (verhuizing).

Selecteer doelstelling of product

0.

Marktanalyse

1.

Wensen van de klant, imago, segmentatie, concurrentie

2.

Strategische

keuzes, doelen

3.

Marketingmix

Product, prijs, plaats, promotie

4.

Uitvoering

5.

Monitoring


Vandaag: een tussenstand

 • Marktonderzoekbureau Blauw

 • Concretiseren doelen voor vier pilots

 • Eerste ideeën voor marketing- en communicatieactiviteiten

 • En wat nu?


Resultaten marktanalyse en segmentering

Laurens Langendonck, Blauw


Doelen en marketing- en communicatiestrategie

Jolanda van Oijen, XTNT


Met belgerinkel naar de winkel

Gerard Sodderland, IVN


PauzeHebt u concrete voorbeelden van campagnes? Noteer deze dan op de flip-over.Na de pauze gaan we hier dieper op in.


Discussie Waarde marktonderzoek Aanknopingspunten vanuit onderzoek Concrete ideeën


Waarde marktonderzoek

Wensen klant, imago, segmentatie, concurrentie

 • Biedt het voor u nieuwe inzichten?

  Rood: Nee

  Groen: Ja


Waarde marktonderzoek

Wensen klant, imago, segmentatie, concurrentie

 • Biedt het voor u nieuwe inzichten?

 • Hebt u zelf ervaring met marktonderzoek?

  Rood: Nee

  Groen: Ja


Waarde marktonderzoek

Wensen klant, imago, segmentatie, concurrentie

 • Biedt het voor u nieuwe inzichten?

 • Hebt u zelf ervaring met marktonderzoek?

 • Is dit in overeenstemming met onderzoek Blauw?


Onze conclusies marktonderzoek

 • Veel bevestiging eerder onderzoek

 • Interessante inzichten:

  • specifieke kenmerken per gemeente

  • segmentatie en breinstijlen bieden denkrichting

 • Vertaling naar campagnes is lastig

 • Focusgroepen zetten aan tot denken

 • Eerst ontwikkelen campagne, dan toetsen


Breinstijlen


Aanknopingspunten onderzoek

 • Fiets: gezond, snel, goedkoop, alcohol (a)

 • Auto: bagage, slecht weer, comfortabel (a)

 • Imago: inspannend, gevoel van vrijheid, leuk, relaxed 

 • Milieu bijna niet genoemd

  Hoe kunnen we deze punten benutten?

  Welke toon en boodschap horen hierbij?


Concrete ideeën

 • Hebt u praktijkervaring met campagnes?

  Rood: Nee

  Groen: Ja


Concrete ideeën


Concrete ideeën

 • Tips en ideeën voor:

  • Apeldoorn

  • Hilversum

  • Zwolle

  • Nijmegen


Borrel (in ‘t restaurant)

Bedankt voor uw actieve bijdrage en tot ziens!

Vergeet s.v.p. niet uw evaluatieformulier in te leveren.


 • Login