JESÚS MIGUEL GARCÍA ZAMORA
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

JESÚS MIGUEL GARCÍA ZAMORA PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

JESÚS MIGUEL GARCÍA ZAMORA. Test 40%. Problemas 40%. Teoría 20%. NOTA= 0,9 (T +P + T) + 0,1 Laboratorio. Fe 3 O 4 FeO. Fe 2 O Tetraóxido (doble) de hierro(II)-dihierro(III). Pb 3 O 4 2 PbO. PbO 2 Tetraóxido (doble ) de diplomo(II)-plomo(IV).

Download Presentation

JESÚS MIGUEL GARCÍA ZAMORA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


JESÚS MIGUEL GARCÍA ZAMORA


Test 40%

Problemas 40%

Teoría 20%

NOTA= 0,9 (T +P + T) + 0,1 Laboratorio


Fe3O4 FeO. Fe2O

Tetraóxido (doble) de hierro(II)-dihierro(III)

Pb3O4 2 PbO. PbO2

Tetraóxido (doble ) de diplomo(II)-plomo(IV)

MgTiO3 MgO .TiO2

Trióxido (doble) de magnesio y titanio (IV)


Co Na PO4 tetraoxofosfato(V) de

cobalto(II) y sodio

Mg NH4 AsO4 tetraoxoarseniato(V) de

amonio y magnesio

Cr NH4 (SO4)2 bis tetraoxosulfato(VI) de

amonio y cromo


Ca Na2 (SO4)2 bis tetraoxosulfato(VI)

de calcio y disodio

Ca Mg (CO3)2 bis trioxocarbonato(IV)

de calcio y magnesio


Ligandos neutros

H2O aqua NH3 ammina NO nitrosilo

CO carbonilo

Ligandos aniónicos

F- fluoro Cl- cloro Br- bromo I- yodo OH- hidroxo HS- mercapto CN- ciano


Escribir

Ión central, ligandos aniónicos y ligandos neutros

Nombrar

Se mencionan los ligandos en orden alfabético

Y por último el átomo central

Si el complejo es aniónico -ato

Si es neutro o catiónico no se añade sufijo


[FeF6]3- ión hexafluoroferrato(III)

[Fe(CN)5 (H2O)]2-

ión aquapentacianoferrato(III)

[Ag(NH3)2]+ ión diammina plata

[Co(H2O)6]Cl2 cloruro de hexaaquacobalto(II)


[Fe(CN)6]4-

Ión hexacianoferrato(II)

K4 [Fe(CN)6]

hexacianoferrato(II) de potasio


Alúmina Al2O3

Bicarbonato NaHCO3

Blenda ZnS

Cal viva CaO

Calcita Caliza Mármol

Ca CO3


Calcopirita Cu Fe S2

Casiterita SnO2

Cinabrio HgS

Corindón Al2O3

Cuarzo Sílice

SiO2


Fluorita CaF2

Galena PbS

Limonita Fe2O3 .H2O

Magnesita MgCO3

Magnetita Fe3O4


Minio Pb3O4

Pirita FeS2

Pirolusita MnO2

Sal de Mohr FeSO4. (NH4)2SO4. 6 H2O

Silvina KCl

Yeso Ca SO4. 2 H2O


  • Login