Semin mzdy 2011
Download
1 / 21

Seminář Mzdy 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Seminář Mzdy 2011. Ing. Jan Jón. 19. ledna 2011. Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2010. sazba daně je 15 % (roční) (§16) sazba srážkové daně je také 15 % (§36) sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15 % (§38h) slevy na dani (§ 35ba)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Seminář Mzdy 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Seminář Mzdy 2011

Ing. Jan Jón

19. ledna 2011


Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2010

 • sazba daně je 15 % (roční) (§16)

 • sazba srážkové daně je také 15 %(§36)

 • sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15 %(§38h)

 • slevy na dani (§ 35ba)

  • na poplatníka 24.840,- (2070,- měsíčně) (i starobní důchodce !!)

  • na manželku 24.840,- (mohla si vydělat 68.000,-)

  • na manželku s průkazem ZTP/P 49.680,-

  • invalidní důchod 1. nebo 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně)

  • invalidní důchod 3. stupně 5.040,- (420,- měsíčně)

  • držitel průkazu ZTP/P 16.140,-(1345,- měsíčně)

  • soustavné studium 4.020,-(335,- měsíčně)


Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2010

 • daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c)

  • 11.604,-(967,- měsíčně)

  • dítě s průkazem ZTP/P 23.208,- (1934,- měsíčně)

 • forma:

  • sleva na dani, daňový bonus, kombinace obojího

  • daňový bonus: min. 100,- , max. 52.200,- ročně


Nezdanitelné části základu daně v roce 2010

 • nezdanitelné části základu daně (§ 15)

  • dary (komu a na co, alespoň 2 % ze základu daně nebo alespoň 1.000,-, maximálně však 10 % ze základu daně. Odběr krve: 2.000,-

  • Rozšíření o dary do jiného státu EU a dále Norska a Islandu.

  • úroky z hypoték, stavebního spoření. Pozor na definici „bytových potřeb“. Max. 300.000,- za domácnost, brát v úvahu počet měsíců. Doporučení: nechť si tento zaměstnanec podá vlastní daňové přiznání.

  • penzijní připojištění: prvních 6.000,- se nepočítá,

   max. 12.000,-. Příklady.


Nezdanitelné části základu daně v roce 2010 – pokr.

 • soukromé životní pojištění: max. 12.000,-

  Pozor na splnění podmínek. Potvrzení pojišťovny.

 • zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5 % zdan. příjmů dle §6 (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní !!), max. 3.000,-

 • vzdělávání: úhrady za zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, max. 10.000,-, resp. 13.000,- u zdr. postižených, resp. 15.000,- u těžšího zdr. postižení


Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2010

 • vůči finančnímu úřadu

  • pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ platí nově lhůta do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku.

   Pro elektronické podání se lhůta prodlužuje o 20 dnů.

  • Tedy termín: 1.3.2011 (elektronicky 21.3.2011)

  • Tiskopis 25 5459 vzor 16, pokyny vzor 15

  • POZOR: mám-li třeba jen jediného daňového nerezidenta, kterého jsem podrobil „zálohové“ dani, musím podat „Vyúčtování“ v elektronické podobě !!


Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2010

 • vůči finančnímu úřadu

  • pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ platí nově lhůta do čtyř měsíců po uplynutí kalendářního roku.

  • Tedy termín: 2.5.2011

  • Tiskopis 25 5466 vzor 13, pokyny vzor 9

  • Příloha (pokud byly opravy), Hlášení (příjemce se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí).


Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2010

 • vůči finančnímu úřadu

  • požádat správce daně o provedení ročního zúčtování (§35d, odst.9), pokud k té situaci došlo. Jde o vrácení částky z RZD roku 2009 (toto RZD jste udělali nejpozději ve výplatě za březen 2010), která nebyla vypořádána do konce roku 2010.

  • Tiskopis 25 5246 vzor č.5.

  • Termín: 15.2.2011


Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2010

 • vůči OSSZ

  • ELDP

   • výdělečná činnost trvala i k 31.12.2010

    • do 30.4.2011 vyplnit

    • do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle do 30.5.2010

   • výdělečná činnost skončila před 31.12.2010

    • do 1 měsíce po vyúčtování příjmů vyplnit, nejpozději však do 31.1.2011

    • do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle do 2.3.2011


Redukce průměrného výdělku pro účely náhrady za nemoc v roce 2011

 • Postupuje se obdobně, jako při redukování vyměřovacího základu pro ND v roce 2011 (ty redukční hranice jsou 3, a to 825,-Kč, 1237,-Kč a 2474,-Kč).

 • Tyto hranice se vynásobí koeficientem 0,175 (7/5/8 – přepočet kalendářních dnů na pracovní hodinu), takže:

  • 1.redukční hranice je 144,38 a započítává se 90% prům. výdělku

  • 2.redukční hranice je 216,48 a započítává se 60% prům. výdělku

  • 3.redukční hranice je 432,95 a započítává se 30% prům. výdělku

  • k částce nad 432,95 se již nepřihlíží.


Příklad výpočtu redukovaného průměrného výdělku

 • Máme pracovníka s platem 35.000,- Kč / měsíc.

  Jeho hrubá mzda za 1.Q.2011 byla 108.550,- Kč

  Odpracoval 480 hodin.

  Průměrný hodinový výdělek činí 226,15 Kč

  Výpočet redukovaného průměru:

  144,38 x 0,9 = 129,942

  (216,48 – 144,38) x 0,6= 43,260

  (226,15 – 216,48) x 0,3= 2,901

  129,942 + 43,26 + 2,901= 176,103 Kč (v roce 2010 to bylo 171,64)

 • Od 4. pracovního dne PN by tento pracovník dostal za 1 hodinu náhradu ve výši

  176,103 x 0,6, tedy 105,66 Kč (v roce 2010: 102,98)

  (normálně si vydělává cca 208,- Kč / hod).


Účetní dopady

 • základní účetní předpis pro účetnictví (podvojné):

  vyplacená mzda (hrubá)521 100 x 331 000

  odvod SP zaměstnance331 000 x 336 100

  odvod SP zaměstnavatele 524 000 x 336 100

  vyplacená náhrada mzdy 521 200 x 331 000

  refundovaná ½ stand. náhrady 336 100 x 521 200

 • „účtování“ v daňové evidenci (v peněžním deníku):

  vyplacená mzda vč. náhrady (čistá): 47 x pokladna nebo banka

  odvedené pojistné SP, snížené

  o ½ stand. náhrady 48 x banka


Sociální pojištění v roce 2011

 • zaměstnanec

  6,5 %, z toho 0 % NP, 6,5 % DP a 0 %pSPZ

 • zaměstnavatel

  25 %, z toho 2,3 % NP, 21,5 % DP a 1,2 % pSPZ nebo

  26 %, z toho 3,3 % NP, 21,5 % DP a 1,2 % pSPZ

  Osoby pouze důchodově pojištěné (jednatelé s.r.o. apod.)

 • zaměstnanec

  6,5 %

 • zaměstnavatel

  21,5 %(neplatí se ani NP ani pSPZ)


Zdravotní pojištění v roce 2011

 • 4,5 % pro zaměstnance a

 • 9 % pro zaměstnavatele

 • Za zmínku stojí připomenout, kdy je tato „dělba“ jinak:

  • celých 13,5% platí zaměstnanecpři neomluvené absenci a zpravidla (po dohodě se zaměstnavatelem) také při omluveném neplaceném volnu, o které zaměstnanec požádal.

  • naopak celých 13,5% platí zaměstnavatel z doplatku do minimální mzdy, pokud neměl pro zaměstnance práci, a kdy např. proplácených 60% mzdy jakožto placeného prostoje činilo méně než minimální mzda.


Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2011

 • oproti roku 2010 se mění pouze základní sleva na poplatníka, tzn. že:

  • sazba daně je 15% (roční) (§16)

  • sazba srážkové daně je také 15%(§36)

  • sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15%(§38h)

  • slevy na dani (§ 35ba)

   • na poplatníka 23.640,- (1970,- měsíčně)

   • na manželku 24.840,- (mohla si vydělat 68.000,-)

   • na manželku s průkazem ZTP/P 49.680,-

   • invalidita 1. a 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně)

   • invalidita 3. stupně 5.040,- (420,- měsíčně)

   • držitel průkazu ZTP/P 16.140,- (1345,- měsíčně)

   • soustavné studium 4.020,- (335,- měsíčně)


Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2011

 • daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c)

  • 11.604,- (967,- měsíčně)

  • dítě s průkazem ZTP/P 23.208,- (1934,- měsíčně)

  • forma: sleva na dani, daňový bonus, kombinace obojího

  • daňový bonus: min. 100,- , max. 52.200,- ročně (měsíčně min. 50,-, max. 4350,-)


Nezdanitelné části základu daně v roce 2011

 • nezdanitelné části základu daně (§ 15)

  • dary (komu a na co, alespoň 2 % ze základu daně nebo alespoň 1.000,-, maximálně však 10 % ze základu daně. Odběr krve : 2.000,-

   Rozšíření o dary do jiného státu EU a dále Norska a Islandu.

  • úroky z hypoték, stavebního spoření. Pozor na definici „bytových potřeb“. Max. 300.000,- za domácnost, brát v úvahu počet měsíců. Doporučení: nechť si tento zaměstnanec podá vlastní daňové přiznání.

  • penzijní připojištění: prvních 6.000,- se nepočítá, max. 12.000,-. Příklady.

  • soukromé životní pojištění: max. 12.000,-

   Pozor na splnění podmínek. Potvrzení pojišťovny.

  • zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5 % zdan. příjmů dle §6 (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní !!), max. 3.000,-

  • vzdělávání: úhrady za zkoušky, ověřující výsledky dalšího vzdělávání, max. 10.000,-, resp. 13.000,- u zdr.postižených, resp 15.000,- u těžšího zdr. postižení


Provádění srážek ze mzdy v roce 2011

 • životní minimum jednotlivce3.126,- Kč

 • normativní náklady na bydlení jednotlivce4.863,- Kč

 • celkem7.989,- Kč

 • základní nezabavitelná částka na povinného:

  2/3 z 7.989,-, tj. 5.326,- Kč

 • základní nezabavitelná částka na osobu závislou na povinném

  1/4 z 5.326,-, tj. 1.331,50 Kč

 • nejvyšší výše třetiny

  1/3 z 7.989,-, tj. 2.663,- Kč


Dva příklady výpočtu možností srážek ze mzdy v roce 2011

 • (ženatý muž, vyživuje 2 děti, ZNČ = 5.326,- + 3x 1.331,50 = 9.321,-)

  Hrubá mzda29.800,-15.200,-

  Sociální pojištění 1.937,- 988,-

  Zdravotní pojištění 1.341,- 684,-

  Daň 2.096,- 0,-

  Daňový bonus (-844,-)

  Čistá mzda bez daňového bonusu (ČM)24.426,-13.528,-

  Základní nezabavitelná částka (ZNČ) 9.321,- 9.321,-

  Rozdíl ČM mínus ZNČ (R)15.105,- 4.207,-

  Zaokrouhleno dolů na dělitelné třemi (ZR)15.105,- 4.206,-

  Zbytek po zaokrouhlení 0,- 1,-

  Upravená základní nezabavitelná částka9.321,- 9.322,-

  Třetina ze ZR 5.035,- 1.402,-

  Maximální třetina 2.663,- 2.663,-

  Použitelná třetina (T)2.663,- 1.402,-

  Zabavitelná částka bez omezení 7.116,- 0,-

  (ČM – ZNČ – 3T)


Možnosti srážek ze mzdy – graf k příkladu č. 1

1937sociální pojištění

1341zdravotní pojištění

2096daň

9321základní nezabavitelná částka

2663první třetina

2663druhá třetina

2663třetí třetina

7116zabavitelná částka bez omezení

29800hrubá mzda

24426čistá mzda


Možnosti srážek ze mzdy – graf k příkladu č. 2

988sociální pojištění

684zdravotní pojištění

0daň

9322základní nezabavitelná částka

1402první třetina

1402druhá třetina

1402třetí třetina

0zabavitelná částka bez omezení

15200hrubá mzda

13528čistá mzda


ad
 • Login