Koszty społeczne chorób psychicznych
Download
1 / 16

Koszty społeczne chorób psychicznych przedstawiane są w dwóch formach - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Koszty społeczne chorób psychicznych Przekształcenia opieki psychiatrycznej Andrzej Kowal Specjalistyczny Szpital im. J. Babi ńs kiego Katarzyna Kissimova-Skarbek Uniwersytet Jagielloński. Koszty społeczne chorób psychicznych przedstawiane są w dwóch formach.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Koszty społeczne chorób psychicznych przedstawiane są w dwóch formach

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koszty społeczne chorób psychicznychPrzekształcenia opieki psychiatrycznejAndrzej KowalSpecjalistyczny Szpital im. J. BabińskiegoKatarzyna Kissimova-SkarbekUniwersytet Jagielloński


Koszty społeczne chorób psychicznych przedstawiane są w dwóch formach

Zasobów wykorzystanych lub utraconych (wyrażonych w jednostkach pieniężnych)

Utraconych lat życia z powodu przedwczesnych zgonów lub niesprawności spowodowanych chorobami psychicznymi (wyrażonych w jednostkach czasu)


Koszty ekonomiczne dla społeczeństwa

Trudne do pomiaru

Mierzalne komponenty:

 • Koszty opieki medycznej i społecznej

 • Utrata zatrudnienia

 • Zredukowana produktywność

 • Wpływ na rodzinę i opiekuna pacjenta

 • Poziom przestępczości i bezpieczeństwa

 • Negatywny wpływ dla gospodarki przedwczesnych zgonów


Koszty ekonomiczne dla społeczeństwa (c.d.)

Policzone w niektórych krajach:

 • W Stanach Zjednoczonych - zagregowane roczne koszty chorób psychicznych stanowią około 2,5% PKB.

  b) W Europie: jako % wydatków na opiekę zdrowotną

 • w Holandii - 23,2%

 • w Wielkiej Brytanii – 22%


Obciążenie jakie stanowią choroby psychiczne

Specyficzną formą kosztów społecznych to obniżenie stanu zdrowia.

Zazwyczaj mierzone przy pomocy wskaźników umieralności i chorobowości / zapadalności.

Odpowiednie dla chorób powodujących zgony lub kończące się pełnym wyzdrowieniem.

Dla chorób przewlekłych i powodujących niesprawności takich jak choroby psychiczne – wskaźniki te mają poważne ograniczenia przy ocenie wpływu na społeczeństwo.


Utracone lata życia - Metoda

W ostatnich latach wiele badań koncentrowało się na oszacowaniu bardziej uniwersalnych jednostek pomiaru efektów programów zdrowotnych umożliwiających ich porównywanie oraz uwzględniających nie tylko stratę lat życia z powodu przedwczesnych zgonów ale również i jakość życia.

Jedną z metod w ocenie niesprawności jakie choroby powodują jest podejście Banku Światowego i WHO opracowanego w ramach badania:

Global Burden of Disease (GBD)

Disability-Adjusted Life Year (DALY) (stracone lata życia z uwzględnieniem niesprawności) - miara obciążenia chorobowego społeczeństwa w jednostkach czasu.


DALY jest kombinacją dwóch pomiarów:

- strat potencjalnych lat życia z powodu przedwczesnych zgonów (YLL - skrót od angielskiej nazwy miary: Years of Life Lost),

- strat lat w zdrowiu z powodu niesprawności wywołanych chorobą lub urazem (YLD - skrót od angielskiej nazwy miary: Years Lived with Disability).

Ważną zaletą jednostek DALY jest stworzenie możliwości pomiaru utraty zdrowia z powodu wszystkich przyczyn (choroby i urazy), według grup wiekowych, płci oraz regionów.


Potrzebne dane do wyliczenia YLL:

- wiek nastąpienia zgonu,

- ilość zgonów w danym wieku,

- spodziewana długość życia w momencie nastąpienia zgonu.


Potrzebne dane do wyliczenia YLD:

- wiek nastąpienia nowego przypadku zachorowania,

- czas trwania choroby,

- wagi niesprawności (% redukcji sprawności w porównaniu do normalnego dla danego wieku stanu zdrowia).

Wagi należy rozumieć w następujący sposób: przykładowo, waga 0,22 oznacza, że rok życia z daną niesprawnością powoduje utratę 22% czasu danego roku (czyli ok. 2.5 miesiąca).


Utracone lata życia

W 1993 roku zostało ocenione przez Harvard School of Public Health we współpracy z Bankiem Światowym i WHO obciążenie społeczeństw świata schorzeniami.

W 1990 roku choroby neuropsychiatryczne stanowiły 10,5% wszystkich utraconych DALY na świecie.

W 2000 roku wyniki opublikowane w Raporcie WHO 2001 wskazują iż stanowiły one już 12,3% wszystkich utraconych DALY.

Analiza trendów wskazuje na radykalny wzrost tego obciążenia w roku 2020 - 15%.


Obciążenie jakie stanowią choroby neuropsychiatryczne jako procent obciążenia wszystkich choróbŚwiat 2000 rok


Obciążenie jakie stanowią choroby neuropsychiatryczne jako procent obciążenia wszystkich choróbEuropa 2000 rok


Polskie badanie: Obciążenie jakie stanowią depresja i schizofrenia (1995 rok):

W 1995 roku w Polsce blisko 595 000 DALY były stracone z powodu depresji i schizofrenii. Stanowiło to ponad 15,8 % wszystkich utraconych w 1995 roku w Polsce DALY z powodu wszystkich chorób, urazów i zatruć.

496 013 DALY (co stanowiło 13,2% wszystkich DALY w Polsce) były stracone z powodu depresji, w tym:

(mężczyźni - 40%; kobiety - 60% wszystkich straconych DALY)

92% całkowitej ilości straconych DALY (u mężczyzn 82% oraz 98% u kobiet) była z powodu niesprawności.

98 233 DALYs były stracone z powodu zgonów i niesprawności spowodowanych schizofrenią, z tego 95% z powodu niesprawności.

(mężczyźni - 52% ; kobiety - 48% wszystkich straconych DALY)


Polskie badanie (1995 rok) (c.d.):

Opracowanie efektywnych programów prewencji wydaje się uzasadnione.

Najważniejsze priorytety wykryte w badaniu mogą być pomocne przy ustalaniu przyszłych potrzebnych zasobów w opiece zdrowotnej i społecznej.


Podsumowanie

1) Badanie kosztów choroby- pozwala wykryć potencjalne korzyści z wprowadzenia efektywnych programów zdrowotnych w kategoriach zasobów i wydatków możliwych do zaoszczędzenia.

2) Badanie utraconego okresu życia - nie tylko wskaźniki umieralności powinny być uwzględniane w tworzeniu polityki zdrowotnej i planowania finansowego. Niesprawność populacji jest również ważnym czynnikiem, szczególnie w chorobach nie prowadzących do fatalnych konsekwencji.


ad
 • Login