Hl ska a p smeno b b
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Hláska a písmeno b B PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hláska a písmeno b B. Mgr. Lýdia Rezničáková. Riekanka. Beta bábu má, rada sa s ňou hrá. Braňo bubon vzal, stále bubnoval. Klik. Pri čítaní pozor dám, všetko si zapamätám. Písmeno b B. Poznám jedno písmenko, počúvajte, čítam ho.

Download Presentation

Hláska a písmeno b B

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hláska a písmeno b B

Mgr. Lýdia Rezničáková


Riekanka

Beta bábu má, rada sa s ňou hrá.

Braňo bubon vzal, stále bubnoval.

Klik


Pri čítaní pozor dám, všetko si zapamätám.

Písmeno b B

 • Poznám jedno písmenko, počúvajte, čítam ho.

Prečítaj písmená, pomenuj veci na obrázku.

b B


Slabiky

Pri čítaní pozor dám, všetko si zapamätám!

b B

 • Čítanie slabík s

a e i

o u y

b

b

b

b

b

b

á é í

ó ú ý

B

B

B

B

B

B


Určovanie pozície hlásky b

 • Urči, kde sa nachádza hláska b

labuť

žaba

bicykel

zub

na začiatkuv strede na konci


Slová

Slabiky nám tvoria slová, poďme slová rozdeľovať!

Slová Pomenuj to, čo je na obrázku. Rozdeľ slovo na slabiky.

bu- dík

ba- lón

bu- bon


Prvá slabika slova

Slabiky nám tvoria slová, poďme slová rozdeľovať!

 • Povedz prvú slabiku slova

banány

ba

bába

bubon

bu


Vety Čítaj, doplň slovo podľa obrázka.

Čítam vety veľmi rád, nechcem sa už iba hrať.

Čítaj, doplň slovo podľa obrázka.

Alica má .

bubon

Oto má malý .

balón

Beta mala malú a milú .

bábu


Slabiky sa pomiešali. Naprav ich! Nech sa ti darí.

bon

bu

ba

ny

by


Pomenuj viac vecí.

Prečítaj.

- báby

- bába

- banán

- balón

- byt

- banány

- balóny

- byty


Prečítaj vety.

 • Beta má bábu.

 • Bába je malá.

 • Má meno Ema.

 • Bába Ema, búvaj !

 • Vilo má malý bubon.

 • Julo mal balón.


Hádanka

 • Plače, spí a usmieva sa,

  dievčatko s ňou rado hrá sa.

  Čo je to?

bába

b


Hádanka

 • Braňo si ho vzal,

  celý deň naň bubnoval.

  Čo je to?

bubon

b


Hádanka

 • Zobudí ma, keď je čas,

  nezmeškám už ani raz!

  Čo je to?

budík

b


Dovidenia pri ďalšom čítaní.

Mgr. Lýdia Rezničáková


 • Login