Tamsalu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Koostajad : Erki Freienthal ja Kert-Taniel Kesküll Juhendajad:Anneli Tell ja Krista Tomson PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tamsalu Gümnaasium Õpilaste koolikottide kaalu vastavus normidele Tamsalu Gümnaasiumi 2. ja 8.klassi näitel. Koostajad : Erki Freienthal ja Kert-Taniel Kesküll Juhendajad:Anneli Tell ja Krista Tomson. Teema valik. Koolikotid tundusid liiga rasked

Download Presentation

Koostajad : Erki Freienthal ja Kert-Taniel Kesküll Juhendajad:Anneli Tell ja Krista Tomson

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koostajad erki freienthal ja kert taniel kesk ll juhendajad anneli tell ja krista tomson

Tamsalu GümnaasiumÕpilaste koolikottide kaalu vastavus normideleTamsalu Gümnaasiumi 2. ja 8.klassi näitel

Koostajad: Erki Freienthal ja Kert-TanielKesküll

Juhendajad:AnneliTell ja Krista Tomson


Teema valik

Teema valik

 • Koolikotid tundusid liiga rasked

 • Taheti teada, kas Tamsalu Gümnaasiumi 2. ja 8. klassi koolikottide kaal vastab normidele

 • Koolikotiliigasuurestraskusesttulenevadterviseriskid - kui palju rikub kehahoiakut raske koolikott

 • Teiseks tööeesmärgiks oli teada saada, kas õpilased kannavad kaasas liigseid asju


Uurimisk simused

Uurimisküsimused

 • Kuidas mõjub liiga raske koolikoti kandmine õpilase rühile? (teoreetiline osa)

 • Kas Tamsalu Gümnaasiumi 2. ja 8. klassi õpilaste koolikottide raskus vastab nõuetele? (praktiline uurimus)


Koolikottide kaalule kehtestatud normid

Koolikottide kaalule kehtestatud normid

 • 1.-3. klass kuni 3.0 kilogrammi

 • 4.-6. klass kuni 3.5 kilogrammi

 • 7.-9. klass kuni 4.5 kilogrammi


Teoreetiline osa

Teoreetiline osa

 • Rüht ehk kehahoiak on inimese kehaasend seismisel, istumisel ja kõndimisel. Rüht pole muutumatu, vaid kujundatav ja arendatav.

 • Rühile tuleb pöörata suuremat tähelepanu koolieas, sest sel ajal omandatud harjumised panevad aluse kehahoiakule.

 • Liigaraskeseljakotipuhulkummardub laps ettepoolevõikallutab pea jakehaette, et kotiraskusttasakaalustada. See on suurkoormuskaela- jaseljalihastele, mispõhjustabväsimustjavigastusi.


Metoodika

Metoodika

 • Uuriti Tamsalu Gümnaasiumi 2. ja 8. klassi õpilaste koolikottide kaalu.

 • Koolikottide kaalu välja selgitamiseks kasutati kaalu.

 • Õpilastel lasti täita küsimustik.

 • Saadud andmeid analüüsiti Microsoft Office Exceli programmiga.


Tulemused

Tulemused

 • 2. klassi õpilasi osales uuringus 36.

  Kõige kergem koolikott kaalus 1,5 kg.

  Kõige raskem koolikott kaalus 5 kg.

 • 8. klassi õpilasi osales uuringus 21.

  Kõige kergem koolikott kaalus 2,5 kg.

  Kõige raskemad koolikotid kaalusid

  10 kg ja 8 kg.


Koostajad erki freienthal ja kert taniel kesk ll juhendajad anneli tell ja krista tomson

Diagramm 2. Õpilaste hulk, kellel on kaasas õppetöös mittevajalikud esemed.


Koostajad erki freienthal ja kert taniel kesk ll juhendajad anneli tell ja krista tomson

Diagramm 1. Õpilaste hulk, kellel on kaasas sel päeval mittevajalikud õppevahendid


J reldused

Järeldused

 • 2. klassil jääb arvutatud keskmine koolikottide kaal 3 kg normi piiresse, samas on 20 õpilasel koolikott lubatust raskem.

 • 8. klassil oli arvutatud keskmine koolikoti kaal 5,2 kg, lubatust raskem oli koolikott 12 õpilasel.


Koostajad erki freienthal ja kert taniel kesk ll juhendajad anneli tell ja krista tomson

 • Õpilaste koolikottide ülekaalu põhjustavad sageli koolis kaasas olevad selle päeva õppetundides mittevajalikud esemed.

 • Nooremate õpilaste vanemad peaksid vaatama enne lapse kooli tulekut oma lapse koolikoti üle, et see ei sisaldaks mittevajalikke asju.

 • Vanemad õpilased peaksid ise tähelepanu pöörama oma koolikotis sisalduvale.

 • Lisaks on koolikoti valimisel oluline tühja koti kaal ning kas koolikott toetab selga.


Kokkuv te

Kokkuvõte

Töö alguses püstitatud hüpotees osutus osaliselt tõeseks, sest 2. klassi õpilaste keskmine koolikoti kaal vastas Eestis kehtestatud normidele.

8. klassi õpilaste kohta pidas hüpotees aga paika, sest 8.klassi õpilaste keskmine koolikottide kaal oli 5.2 kg (kehtestatud norm. 4,5 kg)


Kasutatud allikad

Kasutatud Allikad

 • http://avanti.ee/media/avanti/.product-image/large/JEVA%202013/323-95.jpg


 • Login