Darbo rinkos prognoz ir sidarbinimo galimyb s 2014 m
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Darbo rinkos prognozė ir įsidarbinimo galimybės 2014 m. PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vilniaus teritorinė darbo birža Širvintų skyrius. Darbo rinkos prognozė ir įsidarbinimo galimybės 2014 m. Darbo rinkos prognozės rengimo etapai. 1. 4. Darbdavių apklausa. 2013 m. spalio-lapkri čio mėn. apklausta 0,610 tūkst. Vilniaus apskrities darbdavių:

Download Presentation

Darbo rinkos prognozė ir įsidarbinimo galimybės 2014 m.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Darbo rinkos prognoz ir sidarbinimo galimyb s 2014 m

Vilniaus teritorinė darbo birža

Širvintų skyrius

Darbo rinkos prognozė ir įsidarbinimo galimybės 2014 m.


Darbo rinkos prognoz s rengimo etapai

Darbo rinkos prognozėsrengimo etapai

1

4


Darbdavi apklausa

Darbdavių apklausa

2013 m. spalio-lapkričio mėn. apklausta 0,610 tūkst. Vilniaus apskrities darbdavių:

 • 97 proc. smulkaus ir vidutinio verslo atstovų;

 • 92 proc. privataus sektoriaus įmonių;

 • apklaustose įmonėse dirba 43,6 tūkst. Vilniaus apskrities dirbančiųjų.

Prioritetiniai anketos klausimai

 • Kokios gamybinės/paslaugų veiklos perspektyvos per prognozuojamą laikotarpį?

 • Ar keisis darbuotojų skaičius?

 • Ar bus steigiamos bei likviduojamos darbo vietos?

 • Kokių profesinių kvalifikacijų darbuotojų numatoma priimti ir atleisti?


Ekonomikos ir darbo rinkos tendencijos

Ekonomikos ir darbo rinkos tendencijos

Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai šalyje (Finansų ministerijos duomenys)

34 proc. apklaustų Vilniaus teritorinės darbo biržos darbdavių pažymi, kad 2014 m. įmonės apyvarta didės, 63 proc. – nekis ir 3 proc. – mažės.

31 proc. apklaustų Vilniaus teritorinės darbo biržos darbdavių teigia, kad 2014 m. investicijos į

technologijas didės, 67 proc. – nekis ir 2 proc. – mažės.


Darbo rinkos tendencijos 2014 metais

Darbo rinkos tendencijos 2014 metais


Darbo rinkos prognoz ir sidarbinimo galimyb s 2014 m

2014 m. darbo vietų bus įsteigta daugiau nei likviduota

Pagal darbdavių apklausų rezultatus 2014 m. bus įsteigta daugiau darbo vietų nei likviduota. Teigiamas darbo vietų steigimo / likvidavimo balansas (daugiau darbo vietų steigiama nei likviduojama) įmonėse numatomas tiek pagal nuosavybės formas, tiek pagal veiklos sektorius, tiek pagal įmonių dydį, tiek pagal darbuotojų profesijų grupes.

Pagrindinės darbo vietų steigėjos (50 proc. visų apklausos duomenimis numatomų steigti darbo vietų) 2014 metais bus privataus sektoriaus paslaugų veiklą vystančios įmonės, kuriose dirba virš 500 dirbančiųjų.

Analizuojant darbo vietų steigimą Vilniaus regione pagal savivaldybes, daugiausia darbo vietų numato steigti Vilniaus miesto (59 proc. visų Vilniaus regione numatomų steigti) ir Šalčininkų rajono (13 proc. visųVilniausregionenumatomųsteigtidarbovietų) savivaldybių įmonės.

Daugiausia darbo vietų numato likviduoti (64 proc. visų apklausos duomenimis numatomų likviduoti) valstybinio paslaugų sektoriaus (žmoniųsveikatospriežiūrosir socialiniodarbo bei švietimo veiklos) įmonės, kuriose dirba nuo 250 iki 500 darbuotojų.

Analizuojant darbo vietų likvidavimą Vilniaus regione pagal savivaldybes, daugiausia darbo vietų numato likviduoti Ukmergės rajono (83 proc. visų Vilniaus regione apklausos duomenimis numatomų likviduoti darbo vietų) savivaldybės įmonės.


Darbo rinkos prognoz ir sidarbinimo galimyb s 2014 m

Vilniaus teritorinės darbo biržos aptarnaujamo regiono darbo rinkoje

2014 m. darbo pasiūlymų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:

P

A

G

A

L

V

E

I

K

L

O

S

S

R

I

T

I

S

5 proc.

statybos sektorius

71 proc.

paslaugų sektorius

Mažmeninės prekybos, krovininio kelių transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

 • Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

 • Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas

20 proc.

pramonės sektorius

4 proc.

žemės ūkio sektorius

Medžio apdirbimas, baldų gamyba, siuvimas

Daržovių auginimas, mišrus žemės ūkis, medienos ruoša


Darbo viet steigimas ir likvidavimas 20 14 metais pagal profesij grupes

Darbovietųsteigimasir likvidavimas 2014 metais pagalprofesijų grupes

2014 metais Vilniaus teritorinės darbo biržos aptarnaujamo regiono darbo rinkoje prognozuojama steigti

- 21 proc. naujų darbo vietų specialistams,

- 52 proc. aptarnavimo darbuotojams ir kvalifikuotiems darbininkams,

- 27 proc. nekvalifikuotiems darbininkams.

Visoms profesinėms grupėms numatomas teigiamas darbo vietų steigimo balansas.

Labiausiai paklausūs 2014 m. bus patyrę ir kvalifikuoti paslaugų bei pramonės sektorių darbininkai: krovininių transporto priemonių vairuotojai, siuvėjai, virėjai, pardavėjai ir kt.

2014 m. specialistams, turintiems aukštąjį universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimus, numatomos steigti naujos darbo vietos:

pardavimų vadybininkams,

buhalteriams,

siuvimo technologams,

informacinių technologijų ir sistemų specialistams.


Paklausiausios specialyb s bei profesijos vilniaus apskrityje 2014 m

Paklausiausios specialybės bei profesijos Vilniaus apskrityje 2014 m.


Darbo rinkos prognoz ir sidarbinimo galimyb s 2014 m

Nedarbo kaita Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje

Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų laikotarpio pradžioje

Per 2013 m. bedarbių, įregistruotų Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų skyriuje, skaičius sumažėjo 11,6 proc.

nuo 1155 metų pradžioje iki 1021 metų pabaigoje.

Prognozuojama, kad per 2014 m. bedarbių, įregistruotų darbo biržoje, skaičius išliks panašus

nuo 1021 metų pradžioje iki 1050 metų pabaigoje.

1155

Nedarbas per 2014 m. neženkliai padidės

0,3 proc. punktais

nuo 9,9 proc. metų pradžioje iki

10,2 proc. metų pabaigoje.

Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje nedarbas bus aukštesnis nei vidutinis

Vilniaus apskrityje.

16%

2014-01-01

2013-01-01


Darbo j gos pasi la

Darbo jėgos pasiūla

Per 2014 metus Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų skyriuje numatoma įregistruoti 1800 bedarbių, iš jų:

39%

68%

22%

33%


Darbo j gos paklausa

Darbo jėgos paklausa

2014 m. Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų skyriuje numatoma, kad bus įregistruota 1500 darbo pasiūlymų, iš jų:

Pagal ekonomines veiklas


Darbo j gos pasi la ir paklausa irvint rajone 2013 m ir 2014 m

Darbo jėgos pasiūla ir paklausa Širvintų rajone2013 m. ir 2014 m.

Prognozuojama: darbo jėgos pasiūla mažės, paklausa ir įdarbinimas – augs.


A i u d mes

Ačiū už dėmesį!

Daugiau informacijos galite rasti:

www.ldb.lt/vilnius > Darbo rinka > Prognozė metams

www.ldb.lt/vilnius > Darbo rinka > Įsidarbinimo galimybių barometras


 • Login