A virág - PowerPoint PPT Presentation

A vir g
Download
1 / 101

 • 520 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A virág. A virág részei. magkezdemény. Virágtakaró. különnemű csésze + szirom egynemű lepel. Csésze (Kalyx) Jele: K. szabad csésze. forrt csésze. lehulló csésze. maradó csésze. levélszerű csésze. sziromszerű csésze. színes csésze. csökevényes csésze. szőrképletté alakult csésze.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A virág

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A vir g

A virág


A vir g r szei

A virág részei

magkezdemény


Vir gtakar

Virágtakaró

 • különnemű

  csésze + szirom

 • egynemű

  lepel


Cs sze kalyx jele k

Csésze (Kalyx) Jele: K


A vir g

szabad csésze


A vir g

forrt csésze


Lehull cs sze

lehulló csésze


Marad cs sze

maradó csésze


Lev lszer cs sze

levélszerű csésze


Sziromszer cs sze

sziromszerű csésze


Sz nes cs sze

színes csésze


Cs kev nyes cs sze

csökevényes csésze


Sz rk plett alakult cs sze

szőrképletté alakult csésze


Sarkanty v m dosult cs sze

sarkantyúvá módosult csésze


Kett s cs szek r lcs sze

kettős csészekör - álcsésze


A vir g

kétajkú (ajakos) csésze


Felf jt cs sze

felfújt csésze


P rta corolla jele c

Párta (Corolla)Jele: C


Sz nes p rta

színes párta


Cs szeszer p rta

csészeszerű párta


Rovarmegporz s sz lmegporz s p rta p rta

rovarmegporzású szélmegporzásúpártapárta


Forrt p rta

forrt párta


Szabad p rta

szabad párta


A szirom r szei mell kp rta

A szirom részeimellékpárta

lemez

mellékpárta

köröm


Sarkanty s p rta

sarkantyús párta


A vir g

pártacső

pártatorok

A forrt párta részei:

pártacső

pártatorok

pártacimpa

pártaperem

pártaperem

pártacimpa


Ajakos p rta

ajakos párta


Pillang s p rta

pillangós párta


Cs ves s nyelves p rta

csöves és nyelves párta


A vir g

csöves és

nyelves párták


Lepel perigonium jele p

Lepel (Perigonium)Jele: P


Z ld lepel

zöld lepel


A vir g

színes lepel


Szabad lepel

szabad lepel


Forrt lepel

forrt lepel


Forrt mell klepel

forrt melléklepel


Sz rszer lepel

szőrszerű lepel


Porz t j andr ceum jele a

Porzótáj (Andrőceum)Jele: A


Porz r szei

Porzó részei

pollenzsák

portokfél

portok

porzószál


Vir gpor

virágpor


Szabad porz k

szabad porzók


Cs porz k

csőporzók


Falk s porz t jak

falkás porzótájak

kétfalkás

egyfalkás

többfalkás


F porz ss g

főporzósság


P rt ra n tt porz k

pártára nőtt porzók


A vir g

staminodiumok


Term t j gin ceum jele g

Termőtáj (Ginőceum)Jele: G


Term r szei

termő részei

bibe

Termőtáj:

1. monokarp

2. polikarp

2.1. apokarp

2.2. szinkarp

hasi varrat

háti varrat

bibeszál

magház


Tollas bibe

tollas bibe


Sziromszer bibesz l

sziromszerű bibeszál


L bibe

ülő bibe


Kar jos bibe

karéjos bibe


G mb s bibe

gömbös bibe


Bibepajzs

bibepajzs


Magh z helyzete

Magház helyzete

felső állású

közép állású

alsó állású


K tivar vir g

kétivarú virág

Ivari megoszlás


Egyivar vir g egylaki n v ny

egyivarú virág, egylaki növény


Egyivar vir g k tlaki n v ny

egyivarú virág, kétlaki növény


Felem s ivar n v ny

felemás ivarú növény


Medd vir gok

meddő virágok


A vir gszerkezet t rv nyszer s gei vir gr szek elhelyezked se ciklikus spir lis spirociklikus

A virágszerkezet törvényszerűségeiVirágrészek elhelyezkedéseciklikusspirálisspirociklikus


A vir g

ciklikus


A vir g

spirális (pl. Magnoliaceae család)


A vir g

spirociklikus (pl. Ranunculaceae család)


Vir gtagok sz ma

Virágtagok száma

 • sok, határozatlan (∞)

 • határozott


A vir g

A virágok szimmetriája

radiális (aktinomorf)

monoszimmetrikus (zygomorf)

diszimmetrikus

aszimmetrikus


Vir gk plet

Virágképlet

↑ K(5) C5 A(9)+1 G1

↑ K(5) C(5) A2+2 G(2)

K5 C5 A∞ G ∞

K(5)[C(5) A0+5] G (5)


A vir g

virágdiagram


Vir gzatok

Virágzatok

Magányos virág

Virágzat


A vir g

fürtös virágzatok (egyszerű virágzatok)


A vir g

fürt virágzat


F z r vir gzat

füzér virágzat


S toroz vagy erny s f rt vir gzat

sátorozó vagy ernyős fürt virágzat


Erny vir gzat

ernyő virágzat


Vir g rv

virágörv


Fejecske vir gzat

fejecske virágzat


F szek vir gzat

fészek virágzat


Torzsa vir gzat

torzsa virágzat


Sszetett vir gzatok bug s vir gzatok

Összetett virágzatokbugás virágzatok

buga virágzat


A vir g

 • Speciális buga virágzatok:

 • tányérozó (ernyős) buga

 • tölcséres buga


A vir g

 • Thyrsus és származékai (összetett virágzat)

 • alapegységek (részvirágzatai):

 • monochasium

 • dichasium

 • csoportosítási lehetőség:

 • zárt virágzat

 • nyitott virágzat


A vir g

monochasium (egyesbog)

dichasium (kettősbog)


Kunkor vir gzat

kunkor virágzat


Forg vir gzat

forgó virágzat


Ecset vir gzat juncaceae

ecset virágzat (Juncaceae)


Cymoid vir gzat

cymoid virágzat


A vir g

 • további összetett, thyrsus-ból levezethető virágzatok:

 • gomoly virágzat (pl. Chenopodiaceae)

 • álörvös virágzat (pl. Lamiaceae)

 • „álfészek” (pl. Dipsacus)

 • „álernyő”

 • „álfüzér”


A vir g

További összetett virágzatokösszetett ernyőösszetett füzérösszetett fürtstb.

(ál)toboz

„virágszerű virágzatok”

(Asteraceae, Euphorbiaceae)


A vir g

összetett ernyő virágzat


Kal sz

kalász


Barka vir gzat

barka virágzat


A megporz s m djai

A megporzás módjai


Anemofil sz lporozta n v nyek

Anemofil (szélporozta) növények


Entomofil rovarbeporz s n v nyek

Entomofil (rovarbeporzású) növények


Ornitofil mad rmegporz s n v nyek

Ornitofil (madármegporzású) növények


Hidrofil v zmegporz s n v nyek

Hidrofil (vízmegporzású) növények


Egy b llatok ltali megporz s

Egyéb állatok általi megporzás


A megporz s m djai1

A megporzás módjai

 • Autogamia (önmegporzás)

 • Allogamia (idegen megporzás)


Heterostylia

Heterostylia

bibe

portok

1.

2.

3.

2.

1.

4.

portok

3.

bibe

4.

1. termő 2. porzó 3. bibeszemölcs 4. pollen


A mag r szei

A mag részei

maghéj

sziklevelek

rügyecske

gyököcske

endospermium


A vir g

magköpeny


 • Login