Seniorseminar soria moria 20 februar 2014
Download
1 / 36

Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014. Generelt om SOP Spesielt om pensjonsytelser fra SOP ved Grethe Veiåker Nilsen rådgiver i Legeforeningens sekretariat. Hovedtemaer. Generelt om SOP Særlig om vedtektsendringen i 2011 SOPs pensjonsytelser Engangsstønad ved død Kort om:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014' - shiri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Seniorseminar soria moria 20 februar 2014

Seniorseminar Soria Moria 20. februar 2014

Generelt om SOP

Spesielt om pensjonsytelser fra SOP

ved Grethe Veiåker Nilsen

rådgiver i Legeforeningens sekretariat


Hovedtemaer
Hovedtemaer

 • Generelt om SOP

  • Særlig om vedtektsendringen i 2011

 • SOPs pensjonsytelser

 • Engangsstønad ved død

 • Kort om:

  • Gunstig pensjonssparing

  • Oppsatte pensjonsrettigheter


Generelt om sop
Generelt om SOP

 • Opprettet 1.2.1965 etter forhandlinger mellom Den norske lægeforening og Sosialdepartementet

 • SOP er en selvstendig juridisk enhet, organisert som stiftelse

 • SOPs virksomhet er regulert av egne vedtekter

 • SOP ledes av et styre, hvorav fire medlemmer er oppnevnt av Legeforeningens landsstyre og ett av dept.

 • og står under tilsyn av Arbeids- og sosialdepartementet

 • Legeforeningens sekretariat er forretningsfører


Hva er sop
Hva er SOP ?

 • Sikkerhetsnett for leger

 • ”Alle” leger er medlemmer; alle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge og vært medlem av folketrygden i minst tre år

 • Privatpraktiserende leger er målgruppen

 • Et supplement til folketrygden

 • Økonomisk sikring, men ikke forsikring


Ytelser

Avbruddsytelser:

Sykehjelp

Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel

Stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon

Pleiepenger/opplæringspenger

Pensjonsytelser:

Alderspensjon

Ektefellepensjon

Uførepensjon

Barnepensjon

Engangsstønad ved død

Ytelser


I tillegg til ytelsene

Støtte til kollektive sykdomsforebyggende tiltak for medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

Eks.

Legeforeningens forskningsinstitutt

Seniorseminar på Soria Moria

Kollegiale støttegrupper for leger

Ressurssenteret for leger ved Modum Bad: Villa Sana: kurs, samtalerådgivning

Kurs/møter i regi av Eldre legers forening

I tillegg til ytelsene:


Sops utvikling
SOPs utvikling medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Tilnærmet bortfall i overføringene etter 1992

 • Underdekning på om lag 2 mrd – av samlet kapital på ca 4 mrd

 • Økte utbetalinger, spesielt sykehjelp

 • Behov for tiltak..


Vedtektsendringen fra 1 1 2011 bakgrunn
Vedtektsendringen fra 1.1.2011 - Bakgrunn medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Sviktende økonomisk bæreevne

  • Stadig reduksjon i pensjonsytelsene

  • Ikke påregnelige inntekter av betydning i fremtiden

  • Økende antall rettighetshavere

 • Pensjonsreform

  • Nødvendig tilpasning til nye regler i folketrygden og andre tjenestepensjonsordninger


Viktigste endringer
Viktigste endringer medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Differensiering av rettigheter mellom medlemmer autorisert før/etter 1.1. 1993.

  • Autoriserte etter 1.1. 1993

   • mister rett til alderspensjon og ektefellepensjon

   • Får lavere sykehjelpsytelse

  • Begrunnelse

   • Autoriserte etter 1.1. 1993 har ikke vært med i finansieringsgrunnlaget for SOP

   • Styrker mulighetene til å holde pensjonsløftet gitt til medlemmer autorisert før 1.1. 1993

   • Autoriserte etter 1.1. 1993 kan i større grad sikre seg ved egen forsikringsdekning


Vedtektsendringer avbruddsytelser
Vedtektsendringer: Avbruddsytelser medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Ny modell for avbruddsytelsene

  • SOP skal være et bidrag, ikke nærmest fulldekkende for tapet

  • Legen må ta større ansvar for dekningen selv

  • Reduserte satser for sykehjelp

  • Særlig for leger autorisert etter 1993 som får lav sats ved beregning av inntektskompensasjon


Disse ytelsene skjermes og gis h yeste dekning
Disse ytelsene skjermes og gis ”høyeste” dekning: medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Fødselsstønad

 • Adopsjonsstønad

 • Pleiepenger

 • Sykehjelp til medlemmer autorisert etter 1.1.1993 som har sykdommer som medlemmet kan dokumentere har ført til reservasjon eller avslag på søknad om sykeavbruddsforsikring i privat forsikringsselskap.


Utvikling i ytelsene siste ti år: 2003 - 2012 medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.


Utbetalte ytelser bidrag 2010 2012
Utbetalte ytelser/bidrag 2010-2012 medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.


Pensjoner i sop
Pensjoner i SOP: medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Alderspensjon: KUN til leger autorisert FØR 1.1.1993

 • Uførepensjon: ingen avgrensning

 • Ektefellepensjon: kun til ektefeller født før 1.1.1965 og der det avdøde medlem var autorisert før 1.1.1993

 • Barnepensjon: ingen avgrensning


Pensjoner generelle vilk r
Pensjoner: generelle vilkår medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Full opptjeningstid: 35 års heldags legevirksomhet i Norge

 • Minimum seks måneders virksomhet per opptjeningsår

 • Pensjonen avkortes med 1/35 for hvert år som mangler på full opptjeningstid

 • Pensjonen samordnes med tjenestepensjoner


Pensjonsreferansen p ref
Pensjonsreferansen (p-ref) medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Beregningsfaktor for alle pensjonsytelsene i SOP (SOPs ”Grunnbeløp”).

 • Fastsettes av SOPs styre med virkning fra 1. januar påfølgende år.

 • Utgjør i 2014 kr 73 000

 • Tilsvarer livsvarig alderspensjon fra 62 år


Alderspensjon
Alderspensjon medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Ingen fast pensjonsalder -

  • kan starte uttak alt fra 62 år

 • Pensjonen øker for hver måned pensjonsuttaket utsettes

 • Opptjeningstid stanser ved uttak av alderspensjon

 • Uavhengig av videre arbeid og uttak fra Nav

 • Ytelsen økes med 55 % av p-ref

  (i 2014 kr 40 150) for hvert barn under 18 år som medlemmet har forsørgeransvar for


Fleksibelt uttak av alderspensjon
Fleksibelt uttak av alderspensjon medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

Livsvarig alderspensjon

 • Fra fylte 62 år: 100 % av p-ref: kr 73 000

 • Fra fylte 67 år: 137 % av p-ref: kr 100 010

 • Fra fylte 70 år: 170 % av p-ref: kr 124 100

  Ti års alderspensjon

 • Fra fylte 62 år: 200 % av p-ref: kr 146 000

 • Fra fylte 67 år: 239 % av p-ref: kr 174 470

 • Fra fylte 70 år: 273 % av p-ref: kr 193 830

  Alderspensjon til fylte 77 år:

 • Fra fylte 62 år: 145 % av p-ref: kr 105 850

 • Fra fylte 67 år: 239 % av p-ref: kr 174 470

 • Fra fylte 70 år: 364 % av p-ref: kr 265 720


Alderspensjon vilk r
Alderspensjon - vilkår medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

For rett til uttak av alderspensjon fra SOP:

 • All opptjent tjenestepensjon må søkes om

 • Kan ikke stå i stilling med medlemskap i tjenestepensjonsordning, eks KLP, SPK

  • OBS nye innmeldingsregler i KS-området

 • Dersom det ikke foreligger rett til å ta ut opptjent tjenestepensjon – rettighetene må dokumenteres ved serviceberegning (oppsatte pensjoner, rett først fra fylte 67 år)


Samordning fradrag
Samordning = fradrag medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • SOPs pensjoner samordnes med tjenestepensjoner: eks. KLP, SPK

 • Med ett eneste unntak:

  LP-ordningen i Storebrand

 • Det enkleste er å sammenligne livsvarig alderspensjon fra fylte 67 år:


Case hvordan beregnes petters alderspensjon
Case – hvordan beregnes Petters alderspensjon? medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Petter Hansen

 • 65 år

 • Embetseksamen 1974

 • Autorisert i1976

 • Jobbet i Norge alle år

 • 10 år på sykehus -

  resten privat praksis


Livsvarig fra SOP fra fylte 67 år medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

Og livsvarig fra KLP fra fylte 67 år

= fradrag krone for krone


Alderspensjon samordning
Alderspensjon - samordning medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Ved valg av uttaksperiode fra SOP som avviker fra utbetalingsperioden for tjenestepensjon:

  • Tjenestepensjonen omregnes til tilsvarende uttaksperiode:

  • Eks: Tiårig alderspensjon fra SOP

  • Den i utgangspunktet livsvarige alderspensjonen fra KLP omregnes som om den også ble utbetalt over ti år

  • Ergo fradrag for høyere beløp enn det man faktisk får utbetalt


Tar ut fra SOP fra fylte 70 år medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

Velger ti års utbetaling

30 000 fra KLP fra fylte 67 år

KLP omregnes før samordning

Årlig pensjon fra SOP i ti år


Case 2 hva f r ge i alderspensjon
Case 2– hva får Åge i alderspensjon? medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

Overlege Åge Normann

67 år

Over 35 år i jobb som lege

30 års fartstid på sykehus

Drevet privat praksis med

20% tilskudd i 15 år

Rett til pensjon fra SOP?

25


Alderspensjon for sykehusleger
Alderspensjon for sykehusleger medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

Bruttogaranti på 66 % av lønn opp til 12 G = kr 1 022 940

(fast lønn + faste avtalte tillegg)

66 % = 675 140

inkl folketrygd = ca 330 000 fra KLP/SPK

Ikke rett til pensjon fra SOP pga samordning –

maks livsvarig alderspensjon fra SOP er kr 100 010 ved 67 år

26


Uf repensjon
Uførepensjon medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Forutsetter minst 50 % uførhet

 • Trer inn etter sykehjelpens opphør

 • Medregning av fremtidig opptjeningstid

 • Ytelsen tilsvarer livsvarig alderspensjonen måneden etter fylte 67 år (2014: kr 100 010)

 • Utbetales til 67 år

 • Kan kombineres med alderspensjon

 • Ved overgang til alderspensjon – får ikke medregnet år med uførepensjon etter 62 år


Uf repensjon forts
Uførepensjon - forts medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Økes med 55 % av p-ref for hvert barn under 18 år som vedkommende har omsorg for (2014: kr 40 150)

  Begrensning:

 • Samlet pensjon kan maksimalt være 90 % av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de siste tre år før uføretidspunktet

 • Kan sammen med ytelser fra Nav, arbeidsinntekt og ytelser fra SOP ikke overstige 12 G (2014: kr 1 022 940)


Ektefellepensjon
Ektefellepensjon medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Til ektefeller født før 1.1.1965 og der avdød medlem var autorisert før 1.1.1993

 • 75 % av p-ref (i 2014: kr 54 750)

 • Samordnes med pensjon fra tjenestepensjonsordninger,

 • men uavhengig av pensjon fra Nav og arbeidsinntekt


Ektefellepensjon forts
Ektefellepensjon – forts. medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Fraskilt ektefelle har ingen rettigheter

 • Ektefellepensjon opphører ved inngåelse av nytt ekteskap

 • Ikke rett til ektefellepensjon dersom dødsfall, som følge av kjent sykdom, inntreffer innen ett år etter at ekteskapet ble inngått


Barnepensjon
Barnepensjon: medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Ytes til barn og adoptivbarn fyller 20 år.

 • 85 % av p-ref (2014: kr 62 050)


Engangsst nad ved d d
Engangsstønad ved død medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Ytelse tilstås med 2 G = kr 170 490 til etterlatte ektefelle / registrert partner/samboer eller barn under 20 år

 • Dersom legen ikke har etterlatte ref. over ytes

  1/2 G = kr 42 623 til boet

 • Oppgitte beløp forutsetter full opptjeningstid – forholdsmessig avkortning ved kortere opptjening

 • NB: Dette er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av type legevirksomhet


Legeforetakenes pensjonsordning (LP medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.)

 • Etablert i oktober 2008 gjennom avtale mellom Legeforeningen, SOP og Storebrand

 • Som følge av Lov om OTP (fra 2006)

 • Av SOP vedtatt samordningsfri i forhold til SOP-pensjoner – hjemlet i nye vedtekter fra 2008

 • Skattegunstig (fullt fradrag i næringsinntekten)

 • Over 2500 har etablert ordningen

 • 1000 ordninger har knytter til seg uføredel

 • God og samfunnsansvarlig plassering av pensjonskapitalen – samme krav som SOP stiller til forvaltning av egen kapital


Lp ordningen forts
LP - ordningen forts medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Gjennom egen sparing fikk næringsdrivende leger mulighet til å øke egen pensjon.

 • Innehaver uten ansatt i foretaket kan spare inntil 4 % av inntekt mellom 1 og 12 G per år (pt. ca 37.500 kr/år) – satsene er foreslått økt – men dessverre ikke per 1.1.2014

 • Innehaver med ansatte isamme foretak – kan spare adskillig mer – men må ha tilsvarende profil på de ansatte –

  Ny tjenestepensjonslov fra 1.1.2014


Offentlige tjenestepensjonsordninger
Offentlige tjenestepensjonsordninger medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.

 • Mange privatpraktiserende leger har lang opptjeningstid i offentlige tjenestepensjonsordninger

 • Avslutning av karrieren i offentlig tjenestestilling kan være lønnsomt for pensjonen:

  • Bedre opptjeningstid

  • Unngår beregning etter regler for oppsatt pensjon

  • Opphevelse av knekkpunktet kan få virkning


Informasjon om sop internett www sop no e post sop@legeforeningen no

Informasjon om SOP medlemmer og kollektive sosiale tiltak for medlemmer/ektefeller som har blitt pensjonister.Internett: www.sop.noe-post: [email protected]

Legeforeningens sekretariat:

Seksjonssjef: Einar Espolin Johnson: 23 10 92 10

Rådgiver: Tone Houge Holter: 23 10 92 09

Rådgiver: Grethe Veiåker Nilsen: 23 10 92 07


ad