Alefli
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

ALEFLI PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ALEFLI . Andrea Jóhannsdóttir Formaður 10.10.2008. Stjórn kosin vor 2008. Andrea Jóhannsdóttir, formaður Rósa S. Jónsdóttir, gjaldkeri Ásdís Hafstað, meðstjórnandi Anna Margrét Birgisdóttir, varamaður. Lög Aleflis. I. Nafn og hlutverk 1. gr.

Download Presentation

ALEFLI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alefli

ALEFLI

Andrea Jóhannsdóttir

Formaður

10.10.2008


Stj rn kosin vor 2008

Stjórn kosin vor 2008

 • Andrea Jóhannsdóttir, formaður

 • Rósa S. Jónsdóttir, gjaldkeri

 • Ásdís Hafstað, meðstjórnandi

 • Anna Margrét Birgisdóttir, varamaður


L g aleflis

Lög Aleflis

 • I. Nafn og hlutverk

 • 1. gr.

  • Félagið heitir Alefli og er samstarfsvettvangur notenda Aleph-bókasafnskerfisins á Íslandi.

  • Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.


L g aleflis1

Lög Aleflis

 • 2. gr. Hlutverkfélagsinser:

  • a)      aðmiðlareynslumillisafnaogveramálsvarinotendakerfisins,

  • b)     aðsamhæfaóskirogkröfur á hendurLandskerfibókasafna hf. ogframleiðendum  Aleph-kerfisinsogforgangsraðaþeim,

  • c)      aðfylgjastmeðoghafaáhrif á þróunkerfisins,

  • d)      aðveratengiliðurviðerlendnotendafélög Aleph, einkumönnurnorrænfélög.


L g aleflis2

Lög Aleflis

II. Aðild

 • 3. gr.

  • Öll söfn sem nota Aleph-kerfið á Íslandi eru aðilar að félaginu


L g aleflis3

Lög Aleflis

 • III. Stjórn

 • 4. gr. Fulltrúaráð

  • FulltrúaráðAlefliserskipaðeinumfulltrúafráhverristjórnunareiningu, einsogþærerumyndaðarafLandskerfibókasafna hf. Stjórnunareiningarnarskulutilnefnafulltrúasinnogeinntilvaraeinummánuðifyrirfulltrúaráðsfundhvertár. Hvereininghefureittatkvæðióháðumfangieðastærð.


L g aleflis4

Lög Aleflis

 • Fulltrúaráð skal halda fund minnst árlega. Fulltrúaráð kýs þriggja manna stjórn og einn til vara úr sínum hópi. Stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára í senn, tveir aðalmenn annað árið og einn aðalmaður og einn varamaður hitt árið.


L g aleflis5

Lög Aleflis

 • Aðalmenn og varamenn mega sitja í tvö kjörtímabil samfellt. Leitast skal við að stjórnina skipi fulltrúar ólíkra safnategunda. Stjórnin skiptir með sér verkum.

 • Stjórnin getur kallað áheyrnarfulltrúa frá Landskerfi bókasafna hf. á fundi ef hún telur þess þörf.


L g aleflis6

Lög Aleflis

 • 5. gr.

 • Verksviðstjórnarer:

 • a)       aðskipastarfshópa um ýmisverkefniefþurfaþykirogaðtilnefnafulltrúa í fagráð, nefndiroghópa,b)      aðgeratillögur um fræðslufyrirnotendur í samvinnuviðLandskerfibókasafna hf.,


L g aleflis7

Lög Aleflis

 • c)     að skipuleggja árlegan fund fulltrúaráðs sem einnig er aðalfundur félagsins; hann skal haldinn fyrir 15. maí ár hvert,

 • d)      að fara með málefni félagsins milli aðalfunda í samræmi við lög og samþykktir þess.


L g aleflis8

Lög Aleflis

 • IV. Almennar notendaráðstefnur

 • 6. gr.

 • Notendaráðstefnur skal halda í tengslum við ársfundi fulltrúaráðs.


L g aleflis9

Lög Aleflis

 • V. Lagabreytingar og félagsslit

 • 7. gr.

  • Breytingartillögur á lögum félagsins má aðeins bera fram á aðalfundi og skulu þær hafa borist stjórn fyrir 1. apríl. 


L g aleflis10

Lög Aleflis

 • 8. gr.

 • Félaginu má aðeins slíta á aðalfundi ef 2/3 fundarmanna samþykkja. Eignir félagsins skulu renna til bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. 


Stj rnunareiningar

Stjórnunareiningar

 • 1. Almenningsbókasöfn og framhaldsskólar á höfuðborgarsvæðinu (ICE53)

  • Ásdís Hafstað, Bókasafni Menntaskólans við Hamrahlíð, ashaf@mh.is

 • 2. Austurland (AUS50)

  • Anna Margrét Birgisdóttir, Bókasafni Breiðdalshrepps, sími: 4756694,annamb@eldhorn.is


Stj rnunareiningar1

Stjórnunareiningar

 • 3. Fyrirtæki stofnanir og félög (ICE59)

 • 4. Grunnskólar áhöfuðborgarsvæðinu (ICE55)

  • Margrét Björnsdóttir, SkólasafnamiðstöðReykjavíkur, s. 535-5088, marg@rvk.is


Stj rnunareiningar2

Stjórnunareiningar

 • 5. Háskólasöfn (ICE51)

  Andrea Jóhannsdóttir, Bókasafni Háskólans á Bifröst, s. 433-4098, netf.: andrea@bifrost.is

 • 6. Háskóli Íslands Stakkahlíð (ICE52)

  Þórhildur S. Sigurðardóttir,MenntasmiðjuHáskóla Íslands, s. 563-3867, totla@khi.is


Stj rnunareiningar3

Stjórnunareiningar

 • 7. Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn (ICE50)

  Helga Kristín Gunnarsdóttir, Landsbókasafni Íslands - Háskólabókasafni, s. 525-5713, hkg@bok.hi.is

 • 8. Norðurland (NOR50)

  Sigrún Ingimarsdóttir, Amtsbókasafninu á Akureyri, s. 460-1250, sigruni@akureyri.is


Stj rnunareiningar4

Stjórnunareiningar

 • 9. Sérfræðisöfn: (ICE56)

  Rósa S. Jónsdóttir, Orkustofnun s. 569-6000, rosa.s.jonsdottir@os.is

 • 10. Stjórnsýslusöfn (ICE57)

  Heiðrún Sigurðardóttir, Bókasafni Hagstofu Íslands, s. 528-1103, heidrun.sigurdardottir@hagstofa.is


Stj rnunareiningar5

Stjórnunareiningar

 • 11. Suðurland og Reykjanes (SUD50)

  Margrét Gísladóttir, Bókasafni Grindavíkur, s. 420 1108, bokasafn@grindavik.is

 • 12. Vesturland og Vestfirðir (VES50)

  Sunna Njálsdóttir, Bókasafni Grundarfjarðar, s. 430 8570, netf.: bokasafn@grundarfjordur.is


Erindisbr f fulltr ar s

Erindisbréf fulltrúaráðs

 • Útfært frekar það sem stendur í 4. gr. laga undir lið III Stjórn

  • Tilnefningar fulltrúa

 • Hlutverk fulltrúaráðs:

  • Vera tengiliður á milli notenda og stjórnar Aleflis og Landskerfisins

  • Miðla upplýsingum til notenda innan stjórnunareininga


Erindisbr f fulltr ar s1

Erindisbréf fulltrúaráðs

 • Boða og halda fundi innan stjórnunareiningar

 • Halda fundagerðir og senda stjórn Aleflis

 • Skila skýrslu um starfsemi stjórnunareiningar til stjórnar Aleflis fyrir aðalfund ár hvert.


Erindisbr f fulltr ar s2

Erindisbréf fulltrúaráðs

 • Hlutverk stjórnar Aleflis við fulltrúaráð:

  • senda tilkynningar til fulltrúa um nýtt efni á vef Aleflis

  • senda út dagskrá stjórnarfunda

  • hvetja fulltrúa til að senda ábendingar og tillögur

  • kalla eftir tillögum um lagabreytingar sex vikum fyrir aðalfund Aleflis.


 • Login