SELAMAT DATANG KE KURSUS TEKNOLOGI WORKSHOP 1 - PowerPoint PPT Presentation

Selamat datang ke kursus teknologi workshop 1
Download
1 / 30

 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SELAMAT DATANG KE KURSUS TEKNOLOGI WORKSHOP 1. Disediakan Oleh : Mohd Suri Bin Saringat Pensyarah Jabatan kejuruteraan Mekanikal Politeknik Merlimau Melaka. MASUK. KELUAR. PAPARAN ISI KANDUNGAN. Isi kandungan. PENCEGAHAN KEMALANGAN FAKTOR MENCEGAH KEMALANGAN

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SELAMAT DATANG KE KURSUS TEKNOLOGI WORKSHOP 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Selamat datang ke kursus teknologi workshop 1

SELAMAT DATANG KE KURSUS TEKNOLOGI WORKSHOP 1

DisediakanOleh:

MohdSuri Bin Saringat

PensyarahJabatankejuruteraanMekanikal

PoliteknikMerlimau Melaka.

MASUK

KELUAR

PAPARAN ISI KANDUNGAN


Isi kandungan

Isikandungan

 • PENCEGAHAN KEMALANGAN

 • FAKTOR MENCEGAH KEMALANGAN

 • KESELAMATAN MENGGUNAKAN ALATAN TANGAN

 • KESELAMATAN DIDALAM BENGKEL

 • KESELAMATAN MENGGUNAKAN MESIN


Pencegahan kemalangan

PENCEGAHAN KEMALANGAN

 • APAKAH MAKSUD KEMALANGAN?

 • IA MERUPAKAN SESUATU YANG TIDAK DIKEHENDAKI,TIDAK DIRANCANG DAN TIDAK DISUKAI

 • KEMALANGAN YANG MENIMPA AKAN MENYEBABKAN BERLAKUNYA 3K IAITU

 • 1-KEROSAKKAN

 • 2-KURANG UPAYA

 • 3-KEMURUNGAN


Pencegahan kemalangan1

PENCEGAHAN KEMALANGAN

 • SEBAB BERLAKUNYA KEMALANGAN

I didn’t know !!! ...


Faktor mencegah kemalangan

FAKTOR MENCEGAH KEMALANGAN

 • 1- TABIAT BEKERJA

 • 2- KESELAMATAN DIRI SENDIRI

 • 3- KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN

 • 4- KEKEMASAN TEMPAT BEKERJA


Tabiat bekerja

TABIAT BEKERJA

 • Para pelajardikehendakimempunyaisemangatdantabiatbekerja yang baiksemasadidalamwoksyopbagimencegahkemalangandianataranya:

 • MengutamakanKebersihandankekemasanpakaian

 • Mempunyaisikapdantanggungjawabterhadapdirisendiri

 • Bertimbang rasa terhadapkebajikanrakansekelas

 • Menumpukansepenuhperhatiandantenangketikabekerja

 • Tidakgopohsemasamelakukansebarangkerjaamali

KESELAMATAN


Keselamatan diri sendiri

KESELAMATAN DIRI SENDIRI

 • Pakaipakaiankeselamatan yang sesuaidengantempatbekerjadanaktivitiamali yang dilakukan

 • Rambuthendaklahsentiasakemasdanpendek. Rambut yang panjangbolehtersangkutpadamesin yang berputarataualat-alat lain.

 • Elakkandaripadamemakaibarang-barangperhiasanseperti jam tangan, cincin, rantaikeranabarang-barangtersebutbolehtersangkutpadamesindanalat-alat lain.


Pakaian semasa berada di bengkel

pakaiansemasaberadadibengkel


Bahaya bahaya didalam bengkel

BAHAYA-BAHAYA DIDALAM BENGKEL

 • Takrifanbahaya

  • -Sesuatu yang berpotensiuntukmengakibatkankecederaansamaadakepadakeselamatanataukesihatanseseorang.

MARI KITA TENGOK


Selamat datang ke kursus teknologi workshop 1

JENIS-JENIS BAHAYA

PHYSICAL HAZARDS

CHEMICAL HAZARDS

 • mechanical

 • electrical

 • ergonomic

 • noise/vibration

 • height

 • heat

 • pressure

 • etc.

 • Gas/vapour

 • dust/mist/fumes

 • etc.

PSYCHOSOCIAL HAZARDS

BIOLOGICAL HAZARDS

 • sexual harassment

 • peer pressure

 • neighbour/family

 • drug abuse

 • etc.

SESEORANG DI TEMPAT KERJA

 • bacteria/virus/spore

 • vegetable dust


Bahaya kimia

Bahaya Kimia

 • Bahaya yang dihasilkanapabilaterdedahkepadakimiaberbahaya :

  • Habuk/Fibre, Wasap(Fumes), Asap,Aerosol, Gas danVapor.

 • Kesanpendedahan

  • Carcinogen (kanser), Merosakkansistembadan,

  • Dermatitis (penyakitkulit)


Selamat datang ke kursus teknologi workshop 1

PENDEDAHAN KEPADA ASAP KIMPALAN


Silica sio 2

Silica (SiO2)

HABUK


Imbasan paru paru pekerja pembinaan yang menghidap silicosis

IMBASAN PARU-PARU PEKERJA PEMBINAAN YANG MENGHIDAP silicosis

Lung changes

54 y.o.

61 y.o.


Keselamatan semasa menggunakan mesin

KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN


Keselamatan semasa menggunakan mesin1

KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN


Keselamatan semasa menggunakan mesin2

KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN


Keselamatan semasa menggunakan mesin3

KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN


Keselamatan semasa menggunakan mesin4

KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN


Selamat datang ke kursus teknologi workshop 1

HABA


Keselamatan semasa menggunakan mesin5

KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN

 • Radiasi

  • Prosesdimanatenagadalambentukpancaran (cahaya, kepanasandll) dihantarmelaluiruangdari atom danmolikuldimanaiamengalamiperubahandalaman.

   • X-ray, Welding ray, matahari

  • Kesan

   • Selaputpadamata, kulitmengelupas, kanser.


Keselamatan semasa menggunakan mesin6

KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN

Ergonomik

 • Merangkumihubunganantaramanusiadanmesindenganmerekabentukkeadaanpersekitarankerjasupayasesuaidenganfizikaldan mental karektorkerja.

 • Kesan:

  • Kecederaanakibatpergerakanberulang, mengangkatbebanberat, kedudukanstatikdll


 • Selamat datang ke kursus teknologi workshop 1

  BEFORE


  Selamat datang ke kursus teknologi workshop 1

  AFTER


  Safety measures

  SAFETY MEASURES

  • SAFE GUARDING


  Kekemasan tempat kerja

  KEKEMASAN TEMPAT KERJA

  • HOUSEKEEPING : 5S

  • E XHAUST & VENTILATION

  • L ABELLING & CODING

  • P ROTECTIVE GUARDING


  Kekemasan tempat kerja1

  KEKEMASAN TEMPAT KERJA

  • SEIRI - S isih - Segregate

  • S EITON - S usun - Systemise

  • SEISO - S apu - Sanitize

  • SHIKETSU - S eragam – Standardize

  • SHITSUKE - S entiasaamal– Self discipline


  Kekemasan tempat kerja2

  KEKEMASAN TEMPAT KERJA

  • Perkara yang perludiamalkanuntukmenjagakeselamatansemasadidalambengkelialah:

  • Janganbiarkanalatanbersepahdiataslantai.

  • Elakandaripadaminyakataugristertumpahdiataslantai. Lap sehinggatiadakesanlicindiataslantaijikaterdapatminyakataugrisdiataslantaiwoksyop.

  • Janganbiarkantatalatauserpihanlogambersepahdiataslantaidandisekelilingmesin.

  • Ruangwoksyophendaklahmempunyaipengedaranudara yang baik. Mempunyaitandagariskeselamatankawasanbekerjadanlaluanberjalan.


  Kekemasan tempat kerja3

  KEKEMASAN TEMPAT KERJA

  • Woksyophendaklahsentiasamempunyailaluansertapintukecemasan.

  • Alatanpencegahankebakaranjugahendaklahdiletakkanditempatkan yang sesuai, mudahdilihatdandicapaijikaberlakukebakaran.


  Kesimpulan

  KESIMPULAN

  • SASARKANLAH KEPADA YANG LEBIH TINGGI KERANA KITA MAMPU MENCUBA TETAPI TIDAK SEMUA YANG KITA KEHENDAKI AKAN KITA DAPATI


 • Login