Selamat datang ke kursus teknologi workshop 1
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

SELAMAT DATANG KE KURSUS TEKNOLOGI WORKSHOP 1 PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SELAMAT DATANG KE KURSUS TEKNOLOGI WORKSHOP 1. Disediakan Oleh : Mohd Suri Bin Saringat Pensyarah Jabatan kejuruteraan Mekanikal Politeknik Merlimau Melaka. MASUK. KELUAR. PAPARAN ISI KANDUNGAN. Isi kandungan. PENCEGAHAN KEMALANGAN FAKTOR MENCEGAH KEMALANGAN

Download Presentation

SELAMAT DATANG KE KURSUS TEKNOLOGI WORKSHOP 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SELAMAT DATANG KE KURSUS TEKNOLOGI WORKSHOP 1

DisediakanOleh:

MohdSuri Bin Saringat

PensyarahJabatankejuruteraanMekanikal

PoliteknikMerlimau Melaka.

MASUK

KELUAR

PAPARAN ISI KANDUNGAN


Isikandungan

 • PENCEGAHAN KEMALANGAN

 • FAKTOR MENCEGAH KEMALANGAN

 • KESELAMATAN MENGGUNAKAN ALATAN TANGAN

 • KESELAMATAN DIDALAM BENGKEL

 • KESELAMATAN MENGGUNAKAN MESIN


PENCEGAHAN KEMALANGAN

 • APAKAH MAKSUD KEMALANGAN?

 • IA MERUPAKAN SESUATU YANG TIDAK DIKEHENDAKI,TIDAK DIRANCANG DAN TIDAK DISUKAI

 • KEMALANGAN YANG MENIMPA AKAN MENYEBABKAN BERLAKUNYA 3K IAITU

 • 1-KEROSAKKAN

 • 2-KURANG UPAYA

 • 3-KEMURUNGAN


PENCEGAHAN KEMALANGAN

 • SEBAB BERLAKUNYA KEMALANGAN

I didn’t know !!! ...


FAKTOR MENCEGAH KEMALANGAN

 • 1- TABIAT BEKERJA

 • 2- KESELAMATAN DIRI SENDIRI

 • 3- KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN

 • 4- KEKEMASAN TEMPAT BEKERJA


TABIAT BEKERJA

 • Para pelajardikehendakimempunyaisemangatdantabiatbekerja yang baiksemasadidalamwoksyopbagimencegahkemalangandianataranya:

 • MengutamakanKebersihandankekemasanpakaian

 • Mempunyaisikapdantanggungjawabterhadapdirisendiri

 • Bertimbang rasa terhadapkebajikanrakansekelas

 • Menumpukansepenuhperhatiandantenangketikabekerja

 • Tidakgopohsemasamelakukansebarangkerjaamali

KESELAMATAN


KESELAMATAN DIRI SENDIRI

 • Pakaipakaiankeselamatan yang sesuaidengantempatbekerjadanaktivitiamali yang dilakukan

 • Rambuthendaklahsentiasakemasdanpendek. Rambut yang panjangbolehtersangkutpadamesin yang berputarataualat-alat lain.

 • Elakkandaripadamemakaibarang-barangperhiasanseperti jam tangan, cincin, rantaikeranabarang-barangtersebutbolehtersangkutpadamesindanalat-alat lain.


pakaiansemasaberadadibengkel


BAHAYA-BAHAYA DIDALAM BENGKEL

 • Takrifanbahaya

  • -Sesuatu yang berpotensiuntukmengakibatkankecederaansamaadakepadakeselamatanataukesihatanseseorang.

MARI KITA TENGOK


JENIS-JENIS BAHAYA

PHYSICAL HAZARDS

CHEMICAL HAZARDS

 • mechanical

 • electrical

 • ergonomic

 • noise/vibration

 • height

 • heat

 • pressure

 • etc.

 • Gas/vapour

 • dust/mist/fumes

 • etc.

PSYCHOSOCIAL HAZARDS

BIOLOGICAL HAZARDS

 • sexual harassment

 • peer pressure

 • neighbour/family

 • drug abuse

 • etc.

SESEORANG DI TEMPAT KERJA

 • bacteria/virus/spore

 • vegetable dust


Bahaya Kimia

 • Bahaya yang dihasilkanapabilaterdedahkepadakimiaberbahaya :

  • Habuk/Fibre, Wasap(Fumes), Asap,Aerosol, Gas danVapor.

 • Kesanpendedahan

  • Carcinogen (kanser), Merosakkansistembadan,

  • Dermatitis (penyakitkulit)


PENDEDAHAN KEPADA ASAP KIMPALAN


Silica (SiO2)

HABUK


IMBASAN PARU-PARU PEKERJA PEMBINAAN YANG MENGHIDAP silicosis

Lung changes

54 y.o.

61 y.o.


KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN


KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN


KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN


KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN


KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN


HABA


KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN

 • Radiasi

  • Prosesdimanatenagadalambentukpancaran (cahaya, kepanasandll) dihantarmelaluiruangdari atom danmolikuldimanaiamengalamiperubahandalaman.

   • X-ray, Welding ray, matahari

  • Kesan

   • Selaputpadamata, kulitmengelupas, kanser.


KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN

Ergonomik

 • Merangkumihubunganantaramanusiadanmesindenganmerekabentukkeadaanpersekitarankerjasupayasesuaidenganfizikaldan mental karektorkerja.

 • Kesan:

  • Kecederaanakibatpergerakanberulang, mengangkatbebanberat, kedudukanstatikdll


 • BEFORE


  AFTER


  SAFETY MEASURES

  • SAFE GUARDING


  KEKEMASAN TEMPAT KERJA

  • HOUSEKEEPING : 5S

  • E XHAUST & VENTILATION

  • L ABELLING & CODING

  • P ROTECTIVE GUARDING


  KEKEMASAN TEMPAT KERJA

  • SEIRI - S isih - Segregate

  • S EITON - S usun - Systemise

  • SEISO - S apu - Sanitize

  • SHIKETSU - S eragam – Standardize

  • SHITSUKE - S entiasaamal– Self discipline


  KEKEMASAN TEMPAT KERJA

  • Perkara yang perludiamalkanuntukmenjagakeselamatansemasadidalambengkelialah:

  • Janganbiarkanalatanbersepahdiataslantai.

  • Elakandaripadaminyakataugristertumpahdiataslantai. Lap sehinggatiadakesanlicindiataslantaijikaterdapatminyakataugrisdiataslantaiwoksyop.

  • Janganbiarkantatalatauserpihanlogambersepahdiataslantaidandisekelilingmesin.

  • Ruangwoksyophendaklahmempunyaipengedaranudara yang baik. Mempunyaitandagariskeselamatankawasanbekerjadanlaluanberjalan.


  KEKEMASAN TEMPAT KERJA

  • Woksyophendaklahsentiasamempunyailaluansertapintukecemasan.

  • Alatanpencegahankebakaranjugahendaklahdiletakkanditempatkan yang sesuai, mudahdilihatdandicapaijikaberlakukebakaran.


  KESIMPULAN

  • SASARKANLAH KEPADA YANG LEBIH TINGGI KERANA KITA MAMPU MENCUBA TETAPI TIDAK SEMUA YANG KITA KEHENDAKI AKAN KITA DAPATI


 • Login