Forum Bankowe
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Forum Bankowe 15 marca 2006 r. Mariusz Karpiński Prezes Zarządu GE Money Bank PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Forum Bankowe 15 marca 2006 r. Mariusz Karpiński Prezes Zarządu GE Money Bank. Wyniki sektora bankowego w 2005 r. WIG Banki 2005. 55 000. 30 000. 12’05. 12’04. Wyniki sektora bankowego w 2005 r. Aktywa – 585 mld zł (+8,6%) Wynik na działalności bankowej – 31,6 mld zł (+7,8%)

Download Presentation

Forum Bankowe 15 marca 2006 r. Mariusz Karpiński Prezes Zarządu GE Money Bank

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Forum Bankowe15 marca 2006 r.Mariusz KarpińskiPrezes ZarząduGE Money Bank


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Wyniki sektora bankowego w 2005 r.

WIG Banki 2005

55 000

30 000

12’05

12’04


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Wyniki sektora bankowego w 2005 r.

 • Aktywa – 585 mld zł(+8,6%)

 • Wynik na działalności bankowej – 31,6 mld zł (+7,8%)

 • Saldo odpisów na rezerwy – 1,3 mld zł (-43,7%)

 • Zysk netto – 9,2 mld zł (+28,9%)

 • Należności zagrożone

 • 11,0% (-2,9%)

55 000

Źródło: NBP

30 000

12’05

12’04


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Aktywa a wynik z działalności bankowej

(w ujęciu realnym, 2001=100)

116,2

120

107,2

110

101,2

98,5

100,3

100

93,3

98,5

90,2

90

80

‘01

‘02

‘03

‘04

‘05

Aktywa

Wynik

Źródło: NBP


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Przychody/Wolumeny****

%

-50%

EC*

UE**

Współczynnik efektywności

kosztowej (C/I)***

%

+5%

60.0

57.0

EC*

UE**

Koszty/Wolumeny****

%

-48%

EC*

UE**

Współczynnik Efektywności Kosztowej (C/I)w Europie Centralnej i w Unii Europejskiej w 2003 r.

*Polska, Węgry, Czechy

**Próba 48 europejskich banków uniwersalnych

***Z wyłączeniem rezerw na ryzyko kredytowe i amortyzacji

****Wolumen depozytów + wolumen kredytów

Źródło:Banki centralne; McKinsey


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Koncentracja sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europyw 2004 r.

Udział 5-ciu największych banków w aktywach sektora*

5 największych banków

89

 • Fortis, KBC, Dexia, ING, Argenta

Belgia

Top 3

84

Holandia

 • Rabobank, ABN AMRO, ING, Fortis, BNG

80

 • BCP, CGD, BES, BSCH, BPI

Portugalia

Wielka

Brytania

 • RBS Group, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB

75

 • Crédit Agricole, BNP-Paribas, Société Générale, Credit Mutuel, Caisses d’Epargne

72

Francja

Polska

Europa**

59

Hiszpania

 • BSCH, BBVA, Caixa, CajaMadrid, Popular

35

 • Intesa-BCI, Unicredito, San-Paolo-IMI, Capitalia, MPS

Włochy

Top 5

 • Deutsche, Dresdner, HVB, Commerzbank, DZ Bank

30

Niemcy

 • PKO BP, Pekao, BPH, ING BSK, Citi Handlowy

50

Polska

 • CSOB, Ceska Sporitelna, Komercni banka, HVB, Citi

72

Czechy

 • Slovenska Sporitelna, VUB, Tatra, COB, HVB

Słowacja

67

60

Rumunia

 • OTP, K&H, MKB, CIB, Erste

Polska

Europa**

Węgry

54

 • BCR, BRD, Raiffeisen, CEC, ING

66

*Aktywa krajowe banków

**Średnia 8 krajów Europy Zachodniej umieszczonych na slajdzie

Źródło:Statystyki krajowe; McKinsey


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Saldo należności na rezerwy

(mld zł)

6,7

5,5

4,1

2,4

1,3

'01

'02

'03

'04

'05

Źródło: NBP


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Regulacje rynku consumer finance

 • Ustawa o odsetkach maksymalnych

 • Ustawa o upadłości konsumenckiej

 • Ograniczenia w udzielaniu kredytów walutowych


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Ustawa o odsetkach maksymalnych

 • Wady ustawy


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Ustawa o odsetkach maksymalnych

 • Wady ustawy

 • Konsekwencje logistyczne


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Ustawa o odsetkach maksymalnych

 • Wady ustawy

 • Konsekwencje logistyczne

 • Konieczność nowelizacji


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Ustawa o upadłości konsumenckiej

 • Ograniczenia przedmiotowe


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Ustawa o upadłości konsumenckiej

 • Ograniczenia przedmiotowe

 • Częstotliwość upadłości


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Ustawa o upadłości konsumenckiej

 • Ograniczenia przedmiotowe

 • Częstotliwość upadłości

 • Ochrona interesu wierzycieli


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Ustawa o upadłości konsumenckiej

 • Ograniczenia przedmiotowe

 • Częstotliwość upadłości

 • Ochrona interesu wierzycieli

 • Organy prowadzące postępowanie


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Ograniczenia w udzielaniu kredytów

walutowych

 • Racje Nadzoru


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Ograniczenia w udzielaniu kredytów

walutowych

 • Racje Nadzoru

 • Skala ryzyka


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Ograniczenia w udzielaniu kredytów

walutowych

 • Racje Nadzoru

 • Skala ryzyka

 • Regulacja


Forum bankowe 15 marca 2006 r mariusz karpi ski prezes zarz du ge money bank

Dziękuję za uwagę


 • Login