egovernment jako budoucnost ad
Download
Skip this Video
Download Presentation
eGovernment jako budoucnost úřadů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

eGovernment jako budoucnost úřadů - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

eGovernment jako budoucnost úřadů. Dana Bérová 23.11.2006. Role IT ve veřejné správě. Informační technologie dobrý a účinný nástroj pro transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy s cílem optimalizovat služby a interní procesy,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' eGovernment jako budoucnost úřadů' - shing


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
role it ve ve ejn spr v
Role IT ve veřejné správě

Informační technologie

 • dobrý a účinný nástroj pro transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy s cílem optimalizovat služby a interní procesy,
 • výrazně přispívají ke zvýšení průhlednosti procesů ve státní správě,
 • slouží k lepší a přehlednější evidenci, zejména pak k možnosti zpětné a přesné kontroly.

Cílem eGovernmentu je zvýšení účinnosti státní správy, které přispěje ke zlepšení výkonu a ke zjednodušení komunikace s veřejnou správou.

v hody pro ob any a firmy
Výhody pro občany a firmy
 • Obíhá dokument nikoliv občan
 • Cílem e-Governmentu není maximalizovat digitalizaci komunikace občana s veřejnou správou, ale tuto komunikaci minimalizovat
 • Komunikace občana s veřejnou správou by se měla limitně blížit nule
 • Snadný přístup k ověřeným a správným informacím
 • Občan rád svého oblíbeného úředníka navštíví, pokud je to jednou ročně.
v hody pro st tn a ve ejnou spr vu
Výhody pro státní a veřejnou správu
 • Efektivní sběr kvalitních údajů bez chyb
 • Rychlejší a přesnější zpracování
 • Pružné nakládání se získanými daty
 • Kvalitní zpětná vazba a kontrola
 • Úspora nákladů
p ek ky vyu it it
Překážky využití IT
 • neochota měnit procesy a postupy
 • legislativní a organizační překážky
 • zjednodušování jen na nákup výpočetní techniky
 • podceňování nutnosti zvyšování počítačové gramotnosti úředníků, ale i občanů.
 • nedostatečná komunikace a snaha hledat společná řešení.
co je t eba aby to fungovalo
Co je třeba, aby to fungovalo
 • politická vůle
 • právní a organizační předpoklady
 • integrace existujících projektů a řešení
 • lepší využití existujících technologií
 • důraz na poptávku a efektivní služby
 • monitoring, vyhodnocování, měření výsledků
 • regionální spolupráce
 • uživatel v centru dění
 • nátlak na vládní instituce
 • marketing
politick v le
2002

obavy a a snaha změny jen deklarovat, ale neprovádět

silný odpor proti

nebezpečným novotám

2006

využití informačních a komunikačních technologií je součástí volebních programů všech politických stran

skutečná vůle k politickým investicím není tak jasná jako v jiných rozvinutých zemích

Politická vůle
z konn p edpoklady
Zákonné předpoklady

2002

 • Jen speciální zákony např. o el. podpisu, inf.systémech veřejné správy, telekomunikační zákon

2006

 • Zákon o elektronických komunikacích
 • Nový správní řád– jednotlivé úkony ve správním řízení je možno uskutečnit elektronicky
 • Daňové a účetní předpisy – daňová přiznání elektronicky, daňové a účetní doklady lze vést elektronicky
 • Zákon o správních poplatcích - od správního poplatku jsou osvobozeny úkony, které jsou provedeny elektronicky
 • Elektronické zadávací řízení a internetové aukce – součást nového zákona o zadávaní veřejných zakázek
 • Novela zákona o ISVS – výpisy z rejstříků v elektronické podobě
integrace projekt a e en
Integrace projektů a řešení
 • Portál veřejné správy – postupné propojování dalších IS např. MF, MPSV, ČÚZK,
 • Informační systém registru živnostenského podnikání – přímá komunikace s dalším IS např. Rejstřík trestů, Obchodní rejstřík, Evidence obyvatel
 • Jednotný systém dopravních informací
 • Projekt ISVS VODA – vodohospodářský informační portál – MZem, MŽP, MZdr.,MO,MD
 • Sdílenímapových podkladůz různých zdrojů –ČÚZK, Vojenský kartografický ústav
dal podm nky
Další podmínky
 • lepší využití existujících technologií – není třeba zvyšovat investice a nakupovat nové systémy, ale naučit se využívat potenciál současných
 • důraz na poptávku a efektivní služby – jen ty aplikace, o které mají uživatelé opravdu zájem
 • monitoring, vyhodnocování, měření výsledků– evropské indikátory
 • regionální spolupráce– úspěšné projekty začínají zdola
 • uživatel v centru dění– přístupnost aplikací, vzdělávání
 • nátlak na vládní instituce– příklady v zahraničí
co u funguje
Co už funguje

Transakční část PVS – komunikace s MF,ČSÚ,MI,ČSSZ

Nejvyužívanější kontakt s ČSSZ

 • ELDP, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, měsíční hlášení malé organizace
 • Zaregistrováno přes 44 000 firem
 • Přes600.000 transakcí od r. 2003 ( 5 mil. formulářů)
 • Přes 150.000 transakcí letos (2 mil. formulářů)
co chyb
Co chybí
 • Ochota skutečně reformovat státní správu
 • Přesvědčení, že ICT jsou pro státní správu užitečné a nezbytné
 • Zákon o sdílení dat - registrech veřejné správy
 • Rovnoprávnost elektronického a papírového dokumentu
ad