Fler rige energiafgr der
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 22

Flerårige energiafgrøder PowerPoint PPT Presentation


 • 49 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Flerårige energiafgrøder. Uffe Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum. Hvad er flerårige energiafgrøder?. Slætgræs Pil Elefantgræs Sorrel Poppel Rørgræs Switchgrass Jordskok ….

Download Presentation

Flerårige energiafgrøder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fler rige energiafgr der

Flerårige energiafgrøder

Uffe Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning,

Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum


Hvad er fler rige energiafgr der

Hvad er flerårige energiafgrøder?

 • Slætgræs

 • Pil

 • Elefantgræs

 • Sorrel

 • Poppel

 • Rørgræs

 • Switchgrass

 • Jordskok


Fler rige energiafgr der kan mere end at producere energi

Flerårige energiafgrøder – kan mere end at producere energi

 • Meget lav nitratudvaskning

  • Grundvandsbeskyttelse

  • VMP- og VRD-opfyldelse

  • God udnyttelse af husdyrgødning (indbygget efterafgrøde)

 • Lavt pesticidbehov

 • Kulstofparkering i jorden

 • Diversificering af landbrugslandskabet

 • Kan udnytte slam eller spildevand

 • God fyringskvalitet (lavt K- og Cl-indhold )

 • Omsættelighed til ethanol og biogas?


Pil poppel elletr er

Pil, poppel, elletræer


Elefantgr s

Elefantgræs


R rgr s

Rørgræs


Sorrel en ny afgr de fra tjekkiet

SorrelEn ny afgrøde fra Tjekkiet


Fordele og ulemper

Fordele og ulemper

Etablering N-norm Udbytte Høst Lagring

(JB4)

Pil**7512 **

Elefantg.*7515 (10) **** (***)

Rørgræs***759 (6) *** (***)

Sorrel***1507 ***

Slætgræs***2409 *****


Produktions konomi db efter fradrag af maskin og arbejdsomkostninger

ProduktionsøkonomiDB efter fradrag af maskin- og arbejdsomkostninger

Pilekalkule FØI + DJF, JB4: 600 kr/ha

Pilekalkule Landcentret, sand: 1700 kr/ha

Pilekalkule Landcentret, ler: 2200 kr/ha

Budgetkalkuler, Landscentret:

Vårbyg, JB 1&3:-300 kr/ha

Vårbyg, JB 5-6:600 kr/ha

Vinterhvede, JB 1&3:-400 kr/ha

Vinterhvede, JB 5-6:1300 kr/ha

Energiafgrødetilskud 45€/ha


Grundvandsbeskyttelse m fler rige afgr der nitratudvaskning fra pil

Grundvandsbeskyttelse m. flerårige afgrøder nitratudvaskning fra pil


Pils h je vandforbrug kan udnyttes til spildevandsrensning

Pils høje vandforbrug kan udnyttes til spildevandsrensning

 • http://www.lto.slu.se/english/research/Energiskog%20engelsk.pdf

 • Pilerensning dk??


Hvorfor er der ikke plantet allerede

Hvorfor er der ikke plantet allerede?

 • Foreløbigt nok halm, flis m.m.

 • Større usikkerhed v. flerårige afgrøder

 • Manglende koordinering af landbrugs-, miljø- og energipolitik

 • Stor skala nødvendig – krævende logistik


Hvad skal der til for at fremme fler rige energiafgr der

Hvad skal der til for at fremme flerårige energiafgrøder

 • Driftsøkonomien er OK – ikke mere!

 • Værdisæt miljøeffekter

 • Analyse af regler og love

 • Politisk signal og strategi

 • Fuldskala demo-projekter

 • Selektion og forædling

 • Udvikling af vind-vind løsninger


Eksempler p udvikling

Eksempler på udvikling

Forædling

af pil: 63% udbytte-stigning på 15 år


Eksempler p udvikling1

Eksempler på udvikling

Pris for plantning af elefantgræs reduceret med 80 %


Eksempler p udvikling2

Eksempler på udvikling

Pilletter i stedet for træpiller


Konklusion hvad er fordelene ved fler rige energiafgr der

Konklusion – Hvad er fordelene ved flerårige energiafgrøder

 • Miljøfordele

 • Kan sikre fortsat husdyrproduktion

 • Lave driftsomkost-ninger

 • God fyringskvalitet


Konklusion hvad er bagdelene ved fler rige energiafgr der

Konklusion – Hvad er bagdelene ved flerårige energiafgrøder

 • Reduceret fleksibilitet

 • Lang afskrivning

 • Lav N-norm

 • Dyrkning skal læres

 • Nye maskiner


Energiforbrug og produktion i landbruget

Energiforbrug- og produktion i landbruget

Dalgaard m.fl. 2000


K og cl i elefantgr ssorter

K og Cl i elefantgræssorter


Fler rige energiafgr der

Elefantgræs sparer på vandetJordvandsindhold (volumenprocent) under pil og elefantgræs på lerblandet sandjord i 1998


Samlet drivhusgasbalance for samme energiproduktion kiloton co 2 kv

Samlet drivhusgasbalance for samme energiproduktion (kiloton CO2-ækv.)


 • Login