Fler rige energiafgr der
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Flerårige energiafgrøder PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Flerårige energiafgrøder. Uffe Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum. Hvad er flerårige energiafgrøder?. Slætgræs Pil Elefantgræs Sorrel Poppel Rørgræs Switchgrass Jordskok ….

Download Presentation

Flerårige energiafgrøder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Flerårige energiafgrøder

Uffe Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning,

Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum


Hvad er flerårige energiafgrøder?

 • Slætgræs

 • Pil

 • Elefantgræs

 • Sorrel

 • Poppel

 • Rørgræs

 • Switchgrass

 • Jordskok


Flerårige energiafgrøder – kan mere end at producere energi

 • Meget lav nitratudvaskning

  • Grundvandsbeskyttelse

  • VMP- og VRD-opfyldelse

  • God udnyttelse af husdyrgødning (indbygget efterafgrøde)

 • Lavt pesticidbehov

 • Kulstofparkering i jorden

 • Diversificering af landbrugslandskabet

 • Kan udnytte slam eller spildevand

 • God fyringskvalitet (lavt K- og Cl-indhold )

 • Omsættelighed til ethanol og biogas?


Pil, poppel, elletræer


Elefantgræs


Rørgræs


SorrelEn ny afgrøde fra Tjekkiet


Fordele og ulemper

Etablering N-norm Udbytte Høst Lagring

(JB4)

Pil**7512 **

Elefantg.*7515 (10) **** (***)

Rørgræs***759 (6) *** (***)

Sorrel***1507 ***

Slætgræs***2409 *****


ProduktionsøkonomiDB efter fradrag af maskin- og arbejdsomkostninger

Pilekalkule FØI + DJF, JB4: 600 kr/ha

Pilekalkule Landcentret, sand: 1700 kr/ha

Pilekalkule Landcentret, ler: 2200 kr/ha

Budgetkalkuler, Landscentret:

Vårbyg, JB 1&3:-300 kr/ha

Vårbyg, JB 5-6:600 kr/ha

Vinterhvede, JB 1&3:-400 kr/ha

Vinterhvede, JB 5-6:1300 kr/ha

Energiafgrødetilskud 45€/ha


Grundvandsbeskyttelse m. flerårige afgrøder nitratudvaskning fra pil


Pils høje vandforbrug kan udnyttes til spildevandsrensning

 • http://www.lto.slu.se/english/research/Energiskog%20engelsk.pdf

 • Pilerensning dk??


Hvorfor er der ikke plantet allerede?

 • Foreløbigt nok halm, flis m.m.

 • Større usikkerhed v. flerårige afgrøder

 • Manglende koordinering af landbrugs-, miljø- og energipolitik

 • Stor skala nødvendig – krævende logistik


Hvad skal der til for at fremme flerårige energiafgrøder

 • Driftsøkonomien er OK – ikke mere!

 • Værdisæt miljøeffekter

 • Analyse af regler og love

 • Politisk signal og strategi

 • Fuldskala demo-projekter

 • Selektion og forædling

 • Udvikling af vind-vind løsninger


Eksempler på udvikling

Forædling

af pil: 63% udbytte-stigning på 15 år


Eksempler på udvikling

Pris for plantning af elefantgræs reduceret med 80 %


Eksempler på udvikling

Pilletter i stedet for træpiller


Konklusion – Hvad er fordelene ved flerårige energiafgrøder

 • Miljøfordele

 • Kan sikre fortsat husdyrproduktion

 • Lave driftsomkost-ninger

 • God fyringskvalitet


Konklusion – Hvad er bagdelene ved flerårige energiafgrøder

 • Reduceret fleksibilitet

 • Lang afskrivning

 • Lav N-norm

 • Dyrkning skal læres

 • Nye maskiner


Energiforbrug- og produktion i landbruget

Dalgaard m.fl. 2000


K og Cl i elefantgræssorter


Elefantgræs sparer på vandetJordvandsindhold (volumenprocent) under pil og elefantgræs på lerblandet sandjord i 1998


Samlet drivhusgasbalance for samme energiproduktion (kiloton CO2-ækv.)


 • Login