Fler rige energiafgr der
Download
1 / 22

Flerårige energiafgrøder - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Flerårige energiafgrøder. Uffe Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum. Hvad er flerårige energiafgrøder?. Slætgræs Pil Elefantgræs Sorrel Poppel Rørgræs Switchgrass Jordskok ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Flerårige energiafgrøder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Flerårige energiafgrøder

Uffe Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning,

Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum


Hvad er flerårige energiafgrøder?

 • Slætgræs

 • Pil

 • Elefantgræs

 • Sorrel

 • Poppel

 • Rørgræs

 • Switchgrass

 • Jordskok


Flerårige energiafgrøder – kan mere end at producere energi

 • Meget lav nitratudvaskning

  • Grundvandsbeskyttelse

  • VMP- og VRD-opfyldelse

  • God udnyttelse af husdyrgødning (indbygget efterafgrøde)

 • Lavt pesticidbehov

 • Kulstofparkering i jorden

 • Diversificering af landbrugslandskabet

 • Kan udnytte slam eller spildevand

 • God fyringskvalitet (lavt K- og Cl-indhold )

 • Omsættelighed til ethanol og biogas?


Pil, poppel, elletræer


Elefantgræs


Rørgræs


SorrelEn ny afgrøde fra Tjekkiet


Fordele og ulemper

Etablering N-norm Udbytte Høst Lagring

(JB4)

Pil**7512 **

Elefantg.*7515 (10) **** (***)

Rørgræs***759 (6) *** (***)

Sorrel***1507 ***

Slætgræs***2409 *****


ProduktionsøkonomiDB efter fradrag af maskin- og arbejdsomkostninger

Pilekalkule FØI + DJF, JB4: 600 kr/ha

Pilekalkule Landcentret, sand: 1700 kr/ha

Pilekalkule Landcentret, ler: 2200 kr/ha

Budgetkalkuler, Landscentret:

Vårbyg, JB 1&3:-300 kr/ha

Vårbyg, JB 5-6:600 kr/ha

Vinterhvede, JB 1&3:-400 kr/ha

Vinterhvede, JB 5-6:1300 kr/ha

Energiafgrødetilskud 45€/ha


Grundvandsbeskyttelse m. flerårige afgrøder nitratudvaskning fra pil


Pils høje vandforbrug kan udnyttes til spildevandsrensning

 • http://www.lto.slu.se/english/research/Energiskog%20engelsk.pdf

 • Pilerensning dk??


Hvorfor er der ikke plantet allerede?

 • Foreløbigt nok halm, flis m.m.

 • Større usikkerhed v. flerårige afgrøder

 • Manglende koordinering af landbrugs-, miljø- og energipolitik

 • Stor skala nødvendig – krævende logistik


Hvad skal der til for at fremme flerårige energiafgrøder

 • Driftsøkonomien er OK – ikke mere!

 • Værdisæt miljøeffekter

 • Analyse af regler og love

 • Politisk signal og strategi

 • Fuldskala demo-projekter

 • Selektion og forædling

 • Udvikling af vind-vind løsninger


Eksempler på udvikling

Forædling

af pil: 63% udbytte-stigning på 15 år


Eksempler på udvikling

Pris for plantning af elefantgræs reduceret med 80 %


Eksempler på udvikling

Pilletter i stedet for træpiller


Konklusion – Hvad er fordelene ved flerårige energiafgrøder

 • Miljøfordele

 • Kan sikre fortsat husdyrproduktion

 • Lave driftsomkost-ninger

 • God fyringskvalitet


Konklusion – Hvad er bagdelene ved flerårige energiafgrøder

 • Reduceret fleksibilitet

 • Lang afskrivning

 • Lav N-norm

 • Dyrkning skal læres

 • Nye maskiner


Energiforbrug- og produktion i landbruget

Dalgaard m.fl. 2000


K og Cl i elefantgræssorter


Elefantgræs sparer på vandetJordvandsindhold (volumenprocent) under pil og elefantgræs på lerblandet sandjord i 1998


Samlet drivhusgasbalance for samme energiproduktion (kiloton CO2-ækv.)


ad
 • Login