2007 2013 m es strukt rin s parama ekonomin s situacijos pamokos finans ministerija 2009 09 29
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

2007–2013 m. ES struktūrinės parama. Ekonominės situacijos pamokos Finansų ministerija 2009-09-29 PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2007–2013 m. ES struktūrinės parama. Ekonominės situacijos pamokos Finansų ministerija 2009-09-29. Ekonominės situacijos pamokos ES struktūrinės paramos lėšų perskirstymas ES struktūrinės paramos administravimo supaprastinimas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas.

Download Presentation

2007–2013 m. ES struktūrinės parama. Ekonominės situacijos pamokos Finansų ministerija 2009-09-29

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2007–2013 m. ES struktūrinės parama. Ekonominės situacijos pamokosFinansų ministerija2009-09-29


 • Ekonominės situacijos pamokos

 • ES struktūrinės paramos lėšų perskirstymas

 • ES struktūrinės paramos administravimo supaprastinimas

 • 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas


Ekonominės situacijos pamokos

 • Pagrindinis dėmesys sutelktas į:

 • Verslo projektų problemų sprendimą

 • Papildomų išteklių nukreipimą į prioritetines sritis

 • Išteklių nacionaliniam bendrafinansavimui užtikrinimą

 • Administracinės naštos mažinimą, procedūrų lankstumo didinimą

 • Spartesnį 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimą


Verslo projektų

problemų sprendimas

 • Didinami ištekliai:

 • 4 kartus padidintos lėšos finansų inžinerijai

 • Priemonei “Garantijų fondas” 54 mln. Lt

 • Įsteigtas INVEGOS fondas 100 mln. Lt

 • Įsteigtas JEREMIE (EIF) fondas 1 mlrd. Lt

 • pradėta vykdyti priemonė “Dalinis palūkanų kompensavimas” 104 mln. Lt

 • Mažinamas apyvartinių lėšų poreikis:

 • Sąskaitųapmokėjimo būdo įvedimas

 • Galimas avanso suteikimas

 • Trumpinamas mokėjimo prašymo

 • patikros terminas

 • Didinamas finansavimo intensyvumas


Papildomų išteklių

nukreipimas į

prioritetines sritis

 • Papildomos priemonės

 • užimtumui didinti:

 • Finansų inžinerijos priemonės

 • (lengvatinės paskolos) verslo pradžiai,

 • soc. įmonėms,l.mažoms įmonėms

 • Derinimas su subsidija mokymams.

 • Parama viešiesiems darbams

 • finansuoti.

 • Lėšos aktyvioms darbo rinkos

 • priemonėms.

 • padidintos lėšos viešosios paskirties pastatų renovavimui iki 1 mlrd. Lt

 • padidintos lėšosdaugiabučių atnaujinimui iki1 mlrd. Lt


Nacionalinių finansinių

išteklių bendrafinansavimui

užtikrinimas

 • Aiškusšaltinis:

 • Pasirašyta sutartis su Europos investicijų banku dėl 1.132 mln. eurų paskolos

 • parengtos EIB paskolos perskolinimo gairės savivaldybėms, valstybės ar savivaldybių įmonėms (skelbiamos www.esparama.lt)

 • Mažinamas poreikis :

 • Pateiktas Europos Komisijai veiksmų programų finansavimo planų pakeitimas, sumažinant nacionalinių lėšų įsipareigojimus iki minimalių reglamentinių nuostatų – 15 %


Administravimo

procedūrų supaprastinimas

 • Išlaidų tinkamumo

 • taisyklės:

 • galimybė ESF projektuose trečiųjų šalių

  mokymuose patirtas išlaidas deklaruoti

  kaip nuosavą indelį

 • supaprastintas iš projekto gaunamų

  pajamų skaičiavimas

 • išplėstos techninės paramos lėšų

  panaudojimo galimybės

 • Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės:

 • paraiškų vertinimo procedūrų

 • lankstumas

 • paraiškų tinkamumo vertinimo

 • užbaigimas su išlygomis

 • lankstesnės avanso panaudojimo

 • galimybės

 • Sukurtos elektroninės priemonės:

 • Elektroninė paraiškos forma

 • Duomenų mainų svetainė (mokėjimo prašymų teikimas internetu)


ES struktūrinės paramos panaudojimas

* Visos 2007-2013 m. periodui numatytos ES fondų ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos


Atviros galimybės

mln. Lt


Priimti sprendimai

mln. Lt


Regioninis pasiskirstymas


Palyginimas su Pabaltijo šalimis

pagal išmokėtas ES lėšas, 2009 09 11

mln. Lt*

* ESlėšų

% - išmokėtos lėšų sumos dalis nuo viso 2007-2013 m. šaliai skirtos ES lėšų sumos


Ačiū už dėmesį!


 • Login