slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Beskæftigelsesnetværkets Workshop i Vejle 14. Marts 2013 Jacob Nielsen Arendt Forskningsleder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Beskæftigelsesnetværkets Workshop i Vejle 14. Marts 2013 Jacob Nielsen Arendt Forskningsleder - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Hvad virker? ….og hvordan måles virkning?” – en forskningsvinkel på virkning af vejledning, opkvalificering, løntilskud og anden indsats til svagere ledige. Beskæftigelsesnetværkets Workshop i Vejle 14. Marts 2013 Jacob Nielsen Arendt Forskningsleder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Beskæftigelsesnetværkets Workshop i Vejle 14. Marts 2013 Jacob Nielsen Arendt Forskningsleder' - shilah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hvad virker? ….og hvordan måles virkning?” – en forskningsvinkel på virkning af vejledning, opkvalificering, løntilskud og anden indsats til svagere ledige.

Beskæftigelsesnetværkets Workshop i Vejle

14. Marts 2013

Jacob Nielsen Arendt

Forskningsleder

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

disposition
Disposition
 • Hvem er svage ledige?
 • Den aktive indsats
 • Hvordan måles effekter?
 • Evidens
  • Lodtrækningsforsøg
  • Andre studier
 • Opsummering
hvem er svage ledige
Hvem er svage ledige?
 • Svag?
  • Kært barn… Ikke-arbejdsmarkedsparat, udsat,…
  • Kompetence og helbredsbegrænsninger ifht. at få job
 • ”Jobcenter”-terminologi:
  • Ledige med problemer udover ledighed
  • Match-kategori 2, 3
 • ”Den brede tættekam”:
  • Ledige med helbredsproblemer
  • Langtidsledige (> 1 år)
  • Ledige med ikke-vestlig baggrund
  • Ledige med lavt kvalifikationsniveau
  • Unge ledige uden uddannelse
aktiv indsats
Aktiv indsats
 • Vejledning og opkvalificering
 • Ordinær uddannelse
 • Virksomhedsrettet aktivering
 • Samtaler

Ikke altid god viden om

hvad disse ting indeholder

omfanget af aktiv indsats
Omfanget af aktiv indsats
 • Skift i 1994: Ønske om mere aktiv politik
 • Balancerer generøst ydelsessystem?

Kilde: DØRS E2007

Pr. 1. januar 2013:

fordeling af indsatser
Fordeling af indsatser
 • Tidligere meget vejledning og opkvalificering
fordeling af indsatser1
Fordeling af indsatser
 • Nu fokus på virksomhedsrettet aktivering
fordeling af indsatser2
Fordeling af indsatser

Kilde: DØRS E2012

overordnet om virkning af aktivering
Overordnet om virkning af aktivering
 • DØRS Forår 2007:
  • Der bruges 15.8 mia på aktivering (i dag ca. 24)
  • 2001: samlet nettotab på 3 mia.
  • 1995, 1998: lille overskud hhv underskud
  • Overskud primært pga motivationseffekt på 1,8 mia.
 • Men…
 • Motivationseffekter svære at estimere
 • Begrænset viden om andre effekter:
  • Fortrængning, lønpres for ordinært ansatte
  • Virksomhedsomkostninger ved øget antal ansøgninger
hvordan m les effekter
Hvordan måles effekter?
 • Kommune foretager pilotprojekt, fx mentorordning for unge på kontanthjælp
 • 45% kommer efterfølgende i beskæftigelse?
 • Er det en stor effekt?
hvilke effekter m les
Hvilke effekter måles?
 • Effekt forstås her som sammenligning mellem deltagere i intervention med kontrafaktiske situation uden deltagelse:

”Hvordan går det aktiverede såfremt de ikke var blevet aktiveret”

”Hvordan ville det gå ikke-aktiverede såfremt de var blevet aktiveret”

”Hvordan ville det gå aktiverede såfremt de var blevet aktiveret anderledes eller på andre tidspunkter”

 • Kontrafaktum kan aldrig observeres, så effekter kan aldrig observeres  Må estimeres
hvordan m les effekter1
Hvordan måles effekter?
 • Skal danne estimat for kontrafaktum: kontrolgruppen
 • Gyldne standard: Lodtrækningsforsøg

A1, kompetencer motivation …

Beskæftigelse = B1

Deltager

I aktivering

Effekt:

B1 – B0

+ A1 – A0

Ikke-deltager

Beskæftigelse = B0

= B1 – B0

pga. lodtræk

A0, kompetencer motivation …

hvordan m les effekter uden lodtr kning
Hvordan måles effekter uden lodtrækning?
 • Hvad er en god kontrolgruppe?
 • Aktiverede inden aktivering?
 • Alle ikke-aktiverede med samme karakteristika?
problemer
Problemer
 • Kan aktiveredes arbejdshistorik bruges som kontrol?

Når vi bør sammenligne

disse?

Kan vi sammenligne

disse?

Kilde: DØRS E2007

problemer1
Problemer
 • Varigheden af ledighed er afgørende:

Giver ikke mening af sammenligne afgang på forskellige tidspunkter

Kilde: DØRS E2012

derfor standard
Derfor: Standard…
 • Sammenlign ledige deltagere med ikke-deltagere
 • På samme tidspunkt i ledighedsforløb
 • Med samme observerede karakteristika
 • Uobserverede karakteristika? (selektion)
 • (Metode: Matching eller varighedsmodeller)
hvordan p virker aktivering de ledige
Hvordan påvirker aktivering de ledige?
 • Typiske effekter:

Kontrafaktisk forløb uden aktivering

Sorterings-

effekt

danske lodtr kningsfors g p besk ftigelsesomr det
Danske lodtrækningsforsøg på beskæftigelsesområdet
 • Hurtig-i-gang I og II.
  • Hurtig, intensiv indsats, forsikrede ledige
 • Alle i gang
  • Hurtig, intensiv indsats, langvarigt ikke-forsikrede
 • Unge – godt i gang
  • Intensiv indsats, mentor, unge match 1-2
 • Aktive – hurtigere tilbage.
  • Hurtig, intensiv indsats, sygedagpenge
litteratur
Litteratur
 • Vidensopsamlinger:
  • Rosholm & Svarer (2011)
   • Virksomhedsrettet aktivering
  • Graversen (2012)
   • Virksomhedsrettet aktivering for udsatte
  • Andersen & Pilegaard (2012)
   • Indsatser for svage unge
  • Arendt (kommende)
   • Vejledning og særligt tilrettelagt opkvalificering
  • Arendt & Pozzoli (kommende)
   • Ordinær uddannelse
hurtig i gang
Hurtig i gang
 • Lodtrækningsforsøg i 2005 for forsikrede

Brev om

forløb

Afklaring + Intensive samtaler

Fremrykket aktivering

Mer-andel der

overgår til selvforsørgelse

Ugers ledighed

hurtig i gang1
Hurtig i gang
 • Positiv effekt for alle (forsikrede) ledige
 • Effekten af den tidlige indsats ser dog ud til at være særlig stor for højtuddannede ledige
 • Interviews indikerer at flere uddannede forsøger at få job for at undgå aktivering
 • Stadig ikke set langtidseffekter eller forstået effekter
indsats overfor svage ledige
Indsats overfor svage ledige
 • ”Alle i gang”, 2008
 • Målgruppe:
  • Kontanthjælp- og starthjælpsmodtagere over 29 år med mindst 26 ugers ledighed
 • Indsats:
  • Ugentlige samtaler i 26 uger
 • Problem:
  • Mange fritages for indsats (20% ekskl. ferie)
  • Er med i deltagergruppen (”intenderet indsats”)
  • Dog stadig langt flere deltagere til samtale
selvfors rgelse og aktivering i 43 uger
Selvforsørgelse- og aktivering i 43 uger
 • Rosholm & Svarer, 2008

Merandel: stort set kun særligt tilrettelagte forløb og uddanelse

effekten
Effekten:
 • ”Økonomisk tab på 8.700 pr. ledig”
 • NB: Selvforsørgelse inkl. uddannelse
alle i gang flere resultater
Alle i gang – flere resultater
 • Opdelt på jobcentre (9):
  • Én signifikant positiv effekt (gevinst: 10.000)
   • Mindre aktivering
  • Én signifikant negativ effekt (tab: 30.000)
   • Mere aktivering
  • Negative resultater kan skyldes fastholdelse under aktivering  kræver længere evalueringshorisont?
alle i gang for specifikke grupper
Alle i gang – for specifikke grupper
 • Arbejdsmarkedsparate
  • Positivt, men ikke signifikant effekt
 • Ikke-arbejdsmarkedsparate
  • Negativ, men ikke signifikant effekt
 • Køn, alder, tidligere selvforsørgelsesgrad:
  • Ikke signifikant
 • Ingen effekt på overgang til fleks, førtid
unge godt i gang
Unge-godt-i gang
 • Målgruppe: Under 30 år. Matchgruppe 1-2. Fire grupper:
  • Uden uddannelse, ikke-parat til uddannelse/job
  • Uden uddannelse, ikke-parat til uddannelse
  • Uden uddannelse, parat til uddannelse
  • Med uddannelse
 • Indsatser:
  • Tidlig samtale, afklaring af læsefærdigheder
  • Tidlige aktivering (senest efter 6 uger)
  • Mentor for unge uden uddannelse
  • Vejledning ifht. sundhed og velvære
unge godt i gang implementering
Unge-godt-i gang - implementering

Som for alle-i-gang : Vanskeligt at implementere planlagt indsats for svagere ledige,

her unge uden uddannelse

Brug af mentor, FVU samt forebyggende, afklarende tilbud (fx psykolog, fysisk træning)

langt under planlagt.

unge godt i gang resultater
Unge-godt-i gang - Resultater

Effekt på uddannelse

Effekt på selvforsørgelse

Substitution?

Påbegynder uddannelse 1 uge tidligere

Udgangspunkt atter lavt: 18% efter 49 uger

Effekt på selvforsørgelse atter mere negativ, når aktiveringsgrad større (fastholdelse)

uddybende kvalitative resultater
Uddybende ”kvalitative” resultater
 • Jobcentre med gode resultater :
  • Tillægger intensiveret indsats mening
  • Helhedsorienteret tankegang
   • ej kun beskæftigelse og uddannelse
  • Tværfaglig indsats
  • Ifht. uddannelse: stærkt fokus, UU-vejleder tidligt inddraget
aktive hurtigere tilbage
Aktive – hurtigere tilbage
 • Intensiv indsats, forebyggende og afklarende samtaler overfor sygedagpengemodtager og fleksjobbere.
 • Overordnede effekter
  • Ingen effekt på selvforsørgelse
  • Flere delvist rask-meldinger
  • Nettotab
 • Men kun evalueret over 50 uger
andre analyser af samtaler for svage ledige
Andre analyser af samtaler for svage ledige
 • To danske studier:
  • Tidligere, flere samtaler har ingen betydning for ikke arbejdsmarkedsparate
ordin r uddannelse
Ordinær uddannelse
 • Overordnet:
 • Betydelig fastholdelse,
 • Ikke altid programeffekter.
 • Sum: Nettoeffekt
 • Selv positive nettoeffekter kan ikke altid opveje omkostninger  Negativt nettoafkast.
 • Hovedspørgsmål: Er langsigtseffekter fanget?
 • Flere evalueret i op til 5 år efter indsats.
dansk evidens for ordin r uddannelse tendens for svage ledige ingen virkning
Dansk evidens for ordinær uddannelse:Tendens for svage ledige: ingen virkning
 • Ikke-forsikrede ledige:
  • ét studie uden effekt (for indvandrere), (Rosholm m.fl.)
  • ét med positiv effekt (DØRS E2012)
 • Lavt uddannelsesniveau:
  • Mindre negativ effekt for lavt-uddannede (DØRS 2007, Kjærsgaard)
  • Negativ, ens, for alle (Munch & Skipper, Staghøj m.fl.)
 • Helbredsproblemer:
  • Ingen effekt for sygemeldte (Høgelund & Holm; Henning m.fl.)
internationalt mere blandet
Internationalt: Mere blandet
 • Modstridende viden for unge ledige:
  • Tre studier med positiv effekt (England, Sverige, USA)
  • Tre studier peger på et nul eller negativ effekt (to Finland, Østrig).
 • Ledige med helbredsproblemer:
  • To studier viser ingen effekt (Norge, Sverige)
  • Et studie finder positiv effekt(Norge)
vejledning og opkvalificering ekskl ord
Vejledning og opkvalificering (ekskl. ord)
 • To danske studier
  • Skipper 2010:
   • Kontanthjælpsmodtagere, match 4-5, følges 3 år
  • Clausen et al. 2009:
   • Indvandrere i introduktionsprogram, følges 3 år
vejledning og opkvalificering
Vejledning og opkvalificering
 • INGEN af disse viser positive resultater!
 • Kortvarig vejledning og afklaring
  • Ikke-forsikrede indvandrere: Ingen effekt
  • Match 4: Negativ, Match 5: Ingen
 • Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
  • Ikke-forsikrede indvandrere: Ingen effekt
  • Match 4: Negativ, Match 5: Negativ
 • Særligt tilrettelagte projekter
  • Match 4: Negativ
erfaringer fra udlandet
Erfaringer fra udlandet
 • Jobsøgningskurser:
  • Positiv for udsatte ledige med andre problemer end ledighed og for lavt uddannede.
 • Kort opkvalificering:
  • Korte tyske kurser (Traininsmassnahmen) med fokus på afklaring
  • Positive effekter for alle, også på lang sigt.
virksomhedsrettet aktivering sfi 2012
Virksomhedsrettet aktivering (SFI 2012)
 • Udsatte ledige:
  • Kontanthjælp, langtidsledige, problemer udover ledighed, ikke-arbejdsmarkedsparat
 • Overordnede resultater:
  • Stærk evidens for positive effekter på private virksomheder
  • Moderat evidens for positive, mindre, effekter i offentlige sektor
specifikke indsatser
Specifikke indsatser
 • Løntilskud:
   • Clausen et al. 2009: Positiv effekt for indvandrere
   • Jensen & Graversen 2010: Lille positiv effekt, særligt for ressourcesvage, som sjældent deltager
 • Virksomhedspraktik:
   • Skipper 2010: Negativ effekt (0, efter 1½ år)
 • Beskæftigelsesprojekter:
   • Graversen (2004): Positive effekter
hvilken rolle spille konjunkturerne
Hvilken rolle spille konjunkturerne?
 • Hårdere ”sortering”: flere svage ledige

Giver det mening, hvis der ”ikke er job derude”?

Men… der er jo stadig mange job…

+ Mindre fastholdelse

+ Arbejdsstyrken skal bevare kvalifikationer

Så argument for skift i indsats, snarere end mindre

Kilde: DØRS E2012

afh nger effekten af konjunkturen
Afhænger effekten af konjunkturen?
 • Matchgruppe 2-3 (DØRS E12):

Overraskende positiv?

Ændret tid i ledighed

afh nger effekten af konjunkturen1
Afhænger effekten af konjunkturen?
 • Ufaglærte (DØRS E12):

Ændret tid i ledighed

opsummering i
Opsummering I
 • Begrænset evidens…
 • Men peger i samme retning:
 • Aktivering virker sjældent for svage ledige
 • Primære undtagelse: Private løntilskud
 • ét men: hvad med den balancerende motivationseffekt?
evidens for en motivationseffekt
Evidens for en motivationseffekt?
 • Øget afgang til beskæftigelse inden indsats:
  • Ja, for forsikrede
   • Fremrykket aktivering (Geerdsen)
   • Øget risiko for aktivering (Rosholm & Svarer)
  • Men mindre for svage ledige
   • Fremrykket kontaktforløb/ Brev med annoncering af indsats/sanktion (Hurtig i gang, Unge i gang)
   • Øget sanktionering (Svarer, Ungeindsats)
motivationseffekt
Motivationseffekt
 • Fremrykning af aktive periode

(Geerdsen 2006):

Men dette resultat er netop blevet

”udfordret” i ny SFI publikation

(Graversen, 2012)

motivationseffekt1
Motivationseffekt
 • Virker det for svage ledige?
 • Alle-i-gang/Unge-i-gang tyder ikke på det
  • Men alle over én kam
 • AKF 2011: ”Når kassen smækker i”
  • Kontanthjælpsmodtagere der sanktioneres finder ikke job, men forsørges i højere grad af venner/familie
sp rgsm l
Spørgsmål
 • Modtager de ledige de rette tilbud?
  • Kan vi forbedre inddeling i behov?
  • Hvem skal skubbes, hvem skal hjælpes/hvordan?
 • Hvorfor er resultaterne for uddannelse ikke bedre?
  • Er kurserne ikke af tilstrækkelig kvalitet?
 • Virker motivationseffekten for svage ledige?
  • Måske for nogen
 • Er det bedst at drosle mere ned for aktivering af svage ledige?
unge godt i gang ekstra
Unge godt i gang - ekstra
 • Med uddannelse:
 • Tidligere, hyppigere samtaler, tidligere virksomhedsrettet aktivering
 • Flere i job (1 uges mere beskæftigelse efter 49 uger)
 • Nettogevinst: 4.317
ad