slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
E – URZĄD – PRZYJAZNA ADMINISTRACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

E – URZĄD – PRZYJAZNA ADMINISTRACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' E – URZĄD – PRZYJAZNA ADMINISTRACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM' - shiela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

E – URZĄD – PRZYJAZNA ADMINISTRACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

slide2

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowanyp przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

PROJEKT NR Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09

JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

NA LATA 2004-2006

slide3

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowanyprzez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi:

438 073,95 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

290 697,34 zł.

slide4

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Głównym założeniem projektu była realizacja strategii wdrożenia rozwiązań

społeczeństwa informacyjnego w Stargardzie Szczecińskim.

Projekt zakładał działania w zakresie

koordynacji, łączenia, grupowania i przetwarzania informacji

oraz tworzenia usług dostępnych elektronicznie,

obejmujących lokalną społeczność.

slide5

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowanyprzez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Główne cele projektu:

1.Użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja).

2. Rozwój e-usług publicznych spełniających potrzeby obywateli.

3. Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych dla potrzeb realizacji usług publicznych.

4. Rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej.

slide6

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem Projektu było

 • Budowa Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów.
 • Wdrożenie systemu Infrastruktury Klucza Publicznego.
 • Przygotowanie infrastruktury Biura Obsługi Interesanta.
 • Połączenie budynku Urzędu i Ratusza łączem światłowodowym.
slide7

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentu obejmowało zakup i implementację oprogramowania El-DOK System dzięki któremu możliwe jest tworzenie centralnej bazy wszystkich dokumentów urzędu przechowywanych w formie elektronicznej – plików wszelkich formatów udostępnionych użytkownikom za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

slide8

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Realizacja wdrożenia została przeprowadzona na platformie serwerowej współpracującej z certyfikatami podpisu elektronicznego X.509 umiejscowionymi zarówno w systemie operacyjnym jak i na nośnikach zewnętrznych.

Stanowią ją dwa serwery DELL PowerEdge 2850 wraz z oprogramowaniem systemowym Windows Serwer 2003 SBS .

Dla wprowadzania dokumentacji i danych do systemu zostało zakupionych

 • skanery (20 sztuk)
 • drukarki laserowe (30 sztuk)
 • zestawy komputerowe (40 sztuk) wraz z oprogramowaniem

systemowym i biurowym

slide9

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów El-Dok System to przede wszystkim racjonalizacja kosztów gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentów.

slide10

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Inne korzyści :

 • redukcja kosztów administracji, drukowania i przesyłania dokumentów,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnię biurową przeznaczoną do składowania dokumentów. Na jednym krążku CD można umieścić obrazy kilkunastu tysięcy stron dokumentów,
 • łatwe zabezpieczenie informacji przed zniszczeniem, utratą lub manipulacja,
 • sterowanie przepływem dokumentów zgodnie z ustaloną kolejnością,
 • uzyskiwanie bieżącej informacji o stanie realizacji spraw i zadań oraz sygnalizowanie zagrożeń,
 • automatyzację wielu powtarzalnych i żmudnych dla

pracowników czynności,

slide11

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 • zatwierdzanie dokumentu podpisem elektronicznym w sposób równoważny formie pisemnej,
 • standaryzację dokumentów wychodzących i wewnętrznych urzędu,
 • integrację w zakresie przetwarzanych dokumentów z innymi systemami informatycznymi ,
 • ułatwienie opracowanie i aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej. Umożliwia eksportowanie dokumentów i danych o stanie realizacji spraw do BIP.
 • użytkownicy pracują zawsze z aktualnym i kompletnym zestawem dokumentów,
 • pracownicy nie tracą czasu na wyszukiwanie informacji. Dokumenty są szybko i bezbłędnie wyszukiwane i udostępniane,
 • kierownictwo ma zawsze pełne i aktualne informacje

o stanie prowadzonych spraw, dzięki czemu może

podejmować szybkie i optymalne decyzje.

slide12

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wdrożony przez UM system El-Dok jest głównym komponentem rozwijanego obecnie systemu - El-Urzędu.

System ten realizuje kompleksową obsługę interesanta w urzędzie z wykorzystaniem Internetu jako kanału komunikacji i wymiany danych.

W architekturze systemu el-Urząd wykorzystano koncepcję internetowych, bezpiecznych kont klienckich porównywalnych do internetowych kont bankowych. Interesant wchodząc na stronę WWW systemu el-Urząd loguje się na swoje personalne konto, z którego m.in. może złożyć wniosek do Urzędu. Korespondencja taka trafia bezpośrednio do Elektronicznej Skrzynki Podawczej el-Agent, a stamtąd jest pobierana do systemu obiegu dokumentów - np. el-Dok System.

slide13

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

System el-Urząd w szczególności zapewnia:

 • dostęp Interesantów do informacji - za pośrednictwem Internetu - o stanie swoich spraw obsługiwanych przez Urząd,
 • składanie elektronicznych wniosków za pośrednictwem bezpiecznych formularzy XML opatrzonych podpisem kwalifikowanym
 • realizację funkcji Elektronicznej Skrzynki Podawczej w adresie internetowym Urzędu i generowanie UPO - tj. Urzędowego Poświadczenia Odbioru za pośrednictwem modułu HSM,
 • dostarczanie Interesantom odpowiedzi urzędowej w postaci elektronicznej oraz generowanie Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru.
slide14

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kolejnym etapem realizacji projektu było przygotowanie infrastruktury Biura Obsługi Interesanta poprzez:

 • Rozbudowę i modernizację istniejącej sieci logicznej i energetycznej w budynku Ratusza i Urzędu Miejskiego.
 • Połączenie Ratusza i Urzędu Miejskiego łączem światłowodowym.

( długość ok. 3000 m)

 • Zakup 2 multimedialnych kiosków informacyjnych

( infomatów)

slide15

Projekt nr Z/2.32/I/1.5/365/05/U/6/09 pn.: „E - urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowany p przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dziękuję za uwagę

ad