Common services sig tilanne standardointiselvitys
Download
1 / 12

Common Services SIG –tilanne + Standardointiselvitys - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Common Services SIG –tilanne + Standardointiselvitys. HL7 Finland Dokumentti-SIG, 10.3.2005 Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö [email protected] Katsaus. Common Services SIG –tilanne CS SIG kokous 10.1., Espoo jälkeen tapahtuneet asiat avoimet palvelurajapinnat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Common Services SIG –tilanne + Standardointiselvitys' - sheryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Common services sig tilanne standardointiselvitys

Common Services SIG –tilanne+Standardointiselvitys

HL7 Finland Dokumentti-SIG, 10.3.2005

Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö

[email protected]


Katsaus
Katsaus

 • Common Services SIG –tilanne

  • CS SIG kokous 10.1., Espoo jälkeen tapahtuneet asiat

  • avoimet palvelurajapinnat

   • kontekstinhallinta

   • käyttäjä/käyttöoikeus/potilas-rajapinnat

   • koodistorajapinnat

  • HL7 Services Specification Project

  • jatkokehitys ja uudet rajapintatarpeet

 • STM / KTM standardointiselvitys

  • sisältö ja tilanne


Ty p yt integraatio kontekstinhallinta
Työpöytäintegraatio - Kontekstinhallinta

 • versio 2.1 hyväksytty 13.10.2004, väliversio 2.1.1 (tekninen komitea) 17.2.2005

 • väliversiossa kontekstidatan tietotyypit, erikoismerkkien koodaaminen, JoinCommonContext-laajennus

 • saatavilla dokumenttiarkistossa

 • alueellisten vaatimusten huomiointi

  • aluetietojärjestelmä / perusjärjestelmä ja kontekstinhallinta – TE työstää ja tuo kommentoitavaksi SIGiin

  • sovellusvarmenteet, ATJ-käynnistys, sessioavain


K ytt j oikeus potilas ydinrajapinnat
Käyttäjä- oikeus- potilas-ydinrajapinnat

 • lausuntokierroksen pohjalta 5.-26.11.2004 tarkennukset, hyväksytty (TC 14.12.04, hallitus 11.2.05)

 • saatavilla dokumenttiarkistossa

 • dokumenttien haku ja yksilöinti (GetDocument-operaatio)

 • trait-ominaisuuksien yksilöinti OID-koodistoilla?


Koodisto ydinrajapinnat
Koodisto - ydinrajapinnat

 • kommentointikierros 3.12.-7.1., lausuntokierros 4.-25.2.2005

  • hyväksytty (ei sisältöön vaikuttavia kommentteja lausuntokierroksella)

  • menossa tekninen komitea / hallitus käsittelyyn

 • ei dokumenttiarkistossa, lausunnon kohteena ollut versio saatavilla

  • teknisen komitean ja SerAPI-hankkeen sivuilla (ajankohtaista)

 • sisältömääritykset eri koodistoille

  • ICD-10 mukana, tarvetta mm. synonyymeille haussa

  • muita (Koodistopalvelimelta löytyviä, laboratorionimikkeistö, organisaatio-OID?)


Hl7 services specification project
HL7 Services Specification Project

 • tiedote HL7 Finland etusivulla (HL7 ja OMG)

 • kesto 01/05 WGM 01/06 WGM

 • HL7- ja OMG-organisaatioiden yhteistyö, ~20 osallistuvaa organisaatiota

 • tarkennettavana ehdotuksia (lista elää)

  • MPI/Consumer/Provider directory

  • Role-based query access

  • Terminology services

  • Record locator, retrieval/document exchange

 • infrastruktuuriryhmä, palvelujen valintakriteerit, HL7 EHR functional model, HL7 Development Framework jne.

 • Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke osallistuu, Jari Porrasmaa co-chair


Palvelurajapinnat jatko
Palvelurajapinnat - jatko

 • hyväksyttyjen määritysten ylläpito + tuki käyttöönotoille

  • tuotetoteutuksia saatavilla, HL7 helpdesk, testaus / Avointa-hanke

  • jatkokehitystarpeet kentältä

  • kontekstinhallinta – alueellisuus, turvallisuus

  • käyttäjä/oikeus/potilas-rajapintojen ylläpito + mm. alueellinen käyttäjähallinta-tarpeet – dokumenttien ja ominaisuuksien haku

  • koodistorajapinnat – sisältömääritykset, HL7 CTS

 • uudet rajapintatarpeet (mm. SerAPI taustahankkeena)

  • HL7 Services Project

  • tarveselvitys useille uusille palvelurajapinnoille / SerAPI

  • osa tarpeista selkeästi CDA:n käyttöä tukevia

 • tekninen kehitys: kysyntää WSDL/SOAP (Web services) rajapinnoille

 • tuleva CS SIG-kokous

  • kevään aikana, yhdessä Dokumentti-SIG kanssa?


Standardointiselvitys

Standardointiselvitys

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset


Standardointiselvitys tausta tilanne
Standardointiselvitys – tausta + tilanne

 • ohjausryhmä: STM, KTM, Kuntaliitto, VTT, Stakes, Tekes, (SITRA)

 • selvitysryhmä: Juha Mykkänen, Maritta Korhonen, Jari Porrasmaa, Antero Ensio, Tuula Tuomainen / SerAPI ja ZipIT-ojo-hankkeet

 • kyselyt, asiantuntijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus (runsaasti aiempaa materiaalia)

 • nyky- ja tavoitetila + toimenpide-ehdotukset

 • valmistunut 1.3.05, ohjausryhmän kommenteilla

 • julkaisu (STM/KTM/Tekes/KuY)

 • pohjana ”Sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien sekä niitä tukevien kansallisten palveluiden toimeenpano” -työryhmälle

  • tehtävään 2: standardoinnin kohdealueet, eri tahojen yhteistyö, standardien tunnettavuus, kansainvälinen osallistuminen, rahoitus, organisointi

 • muille toimijoille (standardointijärjestöt, eri ministeriöt, terveydenhuollon organisaatiot, yritykset, tutkimuslaitokset, rahoittajat)


Sis lt
Sisältö

 • Tausta, menetelmät, standardoinnin tavoitteet ja hyödyt

 • Standardointityön tehtäväkokonaisuudet, standardien arviointimalli

 • Standardoinnin toimijat: tietotekniikka ja terveydenhuolto / Suomessa ja kv.

 • Standardoinnin kohteet ja niiden nykytila (sisältöihin ja toimintaan / tietojärjestelmiin liittyvät / toimialariippumattomat ja tekniset)

 • Nykytilan yhteenveto + aiemmat selvitykset

 • Tavoitetila: suosituksia, asiantuntijanäkemykset

 • Toimenpide-ehdotukset

 • Yhteenveto


Toimenpide ehdotukset
Toimenpide-ehdotukset

 • organisointi

  • suhde viralliseen ja kv. standardointiin, koordinaatio, yhteiset toimintatavat, olemassa olevan osaamisen ja aktiivisuuden hyödyntäminen + lisääminen

 • ohjaus

  • suositukset, velvoittavuus, toimialojen yhteistyö

 • hyödyntäminen

  • hankintaosaaminen, kansainvälinen seuranta, koulutus ja tukipalvelut, tuki käyttöönotoille

 • kehitys ja paikallistaminen

  • laadunvarmistus, eri osapuolten osallistuminen

 • standardoinnin kohteet

  • kohteiden valinta, erilaisen osaamisen hyödyntäminen eri kohteissa

 • kustannukset ja rahoitusad