Improviserend
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Improviserend werken PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Improviserend werken. Projectmatig werken. Routinematig werken. Zekerheid over het eindresultaat neemt toe in de tijd. Figuur 1.1. Werkvorm. Voordelen. Nadelen. Improviserend werken. Flexibel Inspelen op veranderingen Snel inspelen op de vraag Geen voorschriften. Weinig beheersing

Download Presentation

Improviserend werken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Improviserend werken

Projectmatigwerken

Routinematigwerken

Zekerheid over het eindresultaat neemt toe in de tijd.

Figuur 1.1


Werkvorm

Voordelen

Nadelen

Improviserendwerken

 • Flexibel

 • Inspelen op veranderingen

 • Snel inspelen op de vraag

 • Geen voorschriften

 • Weinig beheersing

 • Veel onzekerheid

 • Weinig stabiliteit

 • Geen richtlijnen

 • Opnieuw het wiel uitvinden

Projectmatigwerken

 • Effectief

 • Resultaatgericht

 • Grote betrokkenheid van de medewerkers

 • Goede beheersing

 • Verbeterde samenwerking

 • Werknemers kunnen zelfstandig functioneren

 • Kostbare aanloopfase

 • Bureaucratisering doordat alles wordt vastgelegd

 • Zware taak projectleider

 • Spanningen binnen de organisatie door tegengestelde belangen

Routinematigwerken

 • Efficiënt

 • Kwaliteit neemt toe

 • Gelijke prestaties over een langere periode

 • Niet flexibel

 • Geen mogelijkheid om in te spelen op veranderende vraag

Figuur 1.2


AC: AfdelingschefPM: ProjectmedewerkerPL: Projectleider

Bedrijfs-leiding

AC

AC

AC

AC

AC

PM

PM

PM

PM

PM

PL

PM

PM

PM

PM

PM

PL

PM

PM

PM

PM

PM

PL

Afd. 1

Afd. 2

Afd. 3

Afd. 4

Afd. 5

Figuur 1.3


Programmagroep

Stuur-groep

Stuur-groep

Stuur-groep

Project-groep

Project-groep

Project-groep

Werk-groep

Werk-groep

Werk-groep

Werk-groep

Werk-groep

Werk-groep

Figuur 1.4


Globaal

Specifiek

Begin

Eind

Figuur 1.5


risico

risico

informatie

kwaliteit

Project-

resultaat

geld

organisatie

tijd

risico

risico

Figuur 1.6


=%*$

Risico = Kans x Schade

Figuur 1.7


kwaliteit

Eindresultaat

$

geld

tijd

Figuur 1.8


Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Nazorg

Eind

In stand houden

Doen

Hoe te maken?

Begin

Hoe?

Wat?

Idee

Projectverloop

Figuur 1.9


Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Nazorg

Eind

Nazorg-programma

Realisatie-programma

Begin

Project-ontwerp

Project-programma

Project-opdracht

Projectverloop

Figuur 1.10


Welke alternatieven vallen in de loop van de tijd af?

Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Nazorg

Eind

Gebruikswijzen

Uitwerkingen

Begin

Oplossingen

Eisen

Projecten

Projectverloop

Figuur 1.11


 • Beheersplannen:

 • Tijd

 • Geld

 • Kwaliteit

 • Informatie

 • Organisatie

 • Projectweg:

 • Globaal voor de rest van de route

 • Gedetailleerd voor de volgende fase

 • Projectresultaat:

 • Beschrijving

 • Afbakening

Eind

Begin

Projectverloop

Figuur 1.12


Realisatie van de communicatie

Analyse van de projectomgeving

4

1

Eind

3

2

Begin

Organisatie van de communicatie

Bepalen van de strategie

Projectverloop

Figuur 1.13


 • Login