“
Download
1 / 53

Da li doktori obrađuju pacijente po protokolu? - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

“ MLADI LEKARI KAO PODRŠKA ZDRAVSTVENIM AKTIVNOSTIMA U ZAJEDNICI” Klinički putevi za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i dijabeta i skrining raka grlića materice, dojke, debelog creva i depresije Dušan Keber Beograd, 24. – 26. jul 2013. Da li doktori obrađuju pacijente po protokolu?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Da li doktori obrađuju pacijente po protokolu?' - sherry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MLADI LEKARI KAO PODRŠKA ZDRAVSTVENIM AKTIVNOSTIMA U ZAJEDNICI”Klinički putevi za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i dijabeta i skrining raka grlića materice, dojke, debelog creva i depresijeDušan KeberBeograd, 24. – 26. jul 2013


Da li doktori obra uju pacijente po protokolu
Da li doktori obrađuju pacijente po protokolu?

Da, ali po protokolu u svojim glavama.

Doktor na osnovu svog znanja, iskustava i veštine,

koji u momentu, kad stoji pred pacijentom, zavise od

njegovog pamćenja,

 • ispituje simptome i znakove bolesti, kojih se seti,

 • upisuje ono, što je otkrio, na prazan list papira,

 • da bi nakon toga na isti ili drugi prazan list papira odredio pretrage i lečenje.

  Kako bi se taj doktor osećao, ako bi mu neko rekao,

  da je njegov auto u tvornici sastavljen tako, da su

  majstori “zašrafili ” delove po sećanju?


Upotreba protokola u pilotskoj kabini
Upotreba protokolau pilotskoj kabini

Da li bi se složili, da pilot za vreme letenja radi kao lekar na viziti?


Koji su nedostaci protokola u glavi
Koji su nedostaci “protokola u glavi”?

 • Neki doktori ne obnavljaju svoje znanje, pa zbog toga protokoli za istu bolest nisu u svakoj glavi isti.

 • Doktor može pogrešiti, ako radi “na pamet”.

 • Doktor može zaboraviti važnu stvar, pa to može voditi stručnoj greški.

 • Doktor može zaboraviti i setiti se za par dana, što odugovlači obradu pacijenta.

 • Doktor može odrediti nepotrebne pretrage.

 • Doktor može odrediti nepotrebne ili preskupe lekove.

 • Način zbrinjavanja i doba ležanja mogu biti za istu bolest kod različitih doktora u istoj ustanovi sasvim drugačiji.

  Posledice:

 • Ima protokola koliko ima doktora.

 • Troškovi zbrinjavanja su veći, a kvalitet lošiji.


Bolnišnica B Bolnišnica A Bolnišnica C

Cene kod pojedinih trudnica


Op ti zaklju ci istraga gre aka
Opšti zaključci istraga grešaka Bolnišnica C

 • Zdravstvena obrada je bila neverovatno loša.

 • Svi (liječnici, sestre, menadžeri) su znali, da je obrada loša.

 • Svugdje je bilo puno dokaza, da je obrada loša.

 • Efikasnim se nije pokazao nijedan od formalnih sistema “uzdržavanja kvaliteta”:

  • akreditacija i licenciranje

  • kolegijalni pregled i klinička kontrola


Definicija klini kog puta
Definicija kliničkog puta Bolnišnica C

 • Klinički put je bolesnikov lični dokument u vidu protokola, koji prikazuje redosled standardnih kliničkih procedura u obradi njegovog zdravstvenog problema od početka do kraja epizode.

 • Klinički put omogućava evidentiranje svih relevantnih procedura ili upis razloga, zbog kojeg procedura nije izvršena.

 • Sadržaj kliničkog puta oslanja se na adekvatni klinički vodič i lokalnu praksu institucije.

 • Stručni sadržaj kliničkog puta ne može bitno odstupati između institucija u istoj zemlji, ako se primenjuje ista (nacionalna) klinička vodilja. Međutim, u izvođenju kliničkog puta mogu postojati razlike, pa je konačni sadržaj kliničkog puta jedinstven za svaku instituciju.


Klinički put Bolnišnica Cnije klinički vodič i nije algoritam

Kliničkiput

Klinički vodič

Bolesnikova današnja dokumentacija

Algoritam


Klini ki put informacija uz pacijenta
Klinički put: informacija uz pacijenta Bolnišnica C

Klinički vodič, udžbenik

temeljna informacija

u “pozadini”

Klinički put

“on line” informacija

uz pacijentaNačin evidentiranja u kliničkom putu Bolnišnica C

Procedure u pravom redosledu

x

x

ID

ID

Procedura određena

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.00

8.15

9.19

10.45

Inicijali lekara

ID

Inicijali sestre

Odstupanje
Uticaji klini kih puteva
Uticaji kliničkih puteva Bolnišnica C

 • Bolja je koordinacija rada kliničara i zbog toga

  • nema kašnjenja

  • nema dupliciranja usluga

  • nema nepotrebnih usluga

  • nema propuštanja potrebnih usluga

  • je timski rad bolji

  • je omogućeno povezivanje primarnog i sekundarnog nivoa

   Izjednačavanje zbrinjavanja:

  • Svi lekari i drugo osoblje obrađuju iste bolesti na isti način

 • a zbog toga

  • su troškovi lečenja manji

  • su kvalitet zdravstvene zaštite i ishodi lečenja bolji


Neka pogre na shvatanja
Neka pogrešna shvatanja Bolnišnica C

 • Putevi su “knjiga recepata”

 • Putevi povećavaju mogućnost parničenja

 • Putevi koče istraživanje

 • Putevi su skupi za pripremu

 • Putevi povećavaju obim dokumentacije

 • Putevi su sredstvo za smanjivanje troškova

 • Pacijenti ne vole kliničke puteve


ad