Da li doktori obrađuju pacijente po protokolu? - PowerPoint PPT Presentation

“
Download
1 / 53

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“ MLADI LEKARI KAO PODRŠKA ZDRAVSTVENIM AKTIVNOSTIMA U ZAJEDNICI” Klinički putevi za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i dijabeta i skrining raka grlića materice, dojke, debelog creva i depresije Dušan Keber Beograd, 24. – 26. jul 2013. Da li doktori obrađuju pacijente po protokolu?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Da li doktori obrađuju pacijente po protokolu?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Da li doktori obra uju pacijente po protokolu

“MLADI LEKARI KAO PODRŠKA ZDRAVSTVENIM AKTIVNOSTIMA U ZAJEDNICI”Klinički putevi za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i dijabeta i skrining raka grlića materice, dojke, debelog creva i depresijeDušan KeberBeograd, 24. – 26. jul 2013


Da li doktori obra uju pacijente po protokolu

Da li doktori obrađuju pacijente po protokolu?

Da, ali po protokolu u svojim glavama.

Doktor na osnovu svog znanja, iskustava i veštine,

koji u momentu, kad stoji pred pacijentom, zavise od

njegovog pamćenja,

 • ispituje simptome i znakove bolesti, kojih se seti,

 • upisuje ono, što je otkrio, na prazan list papira,

 • da bi nakon toga na isti ili drugi prazan list papira odredio pretrage i lečenje.

  Kako bi se taj doktor osećao, ako bi mu neko rekao,

  da je njegov auto u tvornici sastavljen tako, da su

  majstori “zašrafili ” delove po sećanju?


Upotreba protokola u pilotskoj kabini

Upotreba protokolau pilotskoj kabini

Da li bi se složili, da pilot za vreme letenja radi kao lekar na viziti?


Koji su nedostaci protokola u glavi

Koji su nedostaci “protokola u glavi”?

 • Neki doktori ne obnavljaju svoje znanje, pa zbog toga protokoli za istu bolest nisu u svakoj glavi isti.

 • Doktor može pogrešiti, ako radi “na pamet”.

 • Doktor može zaboraviti važnu stvar, pa to može voditi stručnoj greški.

 • Doktor može zaboraviti i setiti se za par dana, što odugovlači obradu pacijenta.

 • Doktor može odrediti nepotrebne pretrage.

 • Doktor može odrediti nepotrebne ili preskupe lekove.

 • Način zbrinjavanja i doba ležanja mogu biti za istu bolest kod različitih doktora u istoj ustanovi sasvim drugačiji.

  Posledice:

 • Ima protokola koliko ima doktora.

 • Troškovi zbrinjavanja su veći, a kvalitet lošiji.


Da li doktori obra uju pacijente po protokolu

Bolnišnica B Bolnišnica A Bolnišnica C

Cene kod pojedinih trudnica


Op ti zaklju ci istraga gre aka

Opšti zaključci istraga grešaka

 • Zdravstvena obrada je bila neverovatno loša.

 • Svi (liječnici, sestre, menadžeri) su znali, da je obrada loša.

 • Svugdje je bilo puno dokaza, da je obrada loša.

 • Efikasnim se nije pokazao nijedan od formalnih sistema “uzdržavanja kvaliteta”:

  • akreditacija i licenciranje

  • kolegijalni pregled i klinička kontrola


Definicija klini kog puta

Definicija kliničkog puta

 • Klinički put je bolesnikov lični dokument u vidu protokola, koji prikazuje redosled standardnih kliničkih procedura u obradi njegovog zdravstvenog problema od početka do kraja epizode.

 • Klinički put omogućava evidentiranje svih relevantnih procedura ili upis razloga, zbog kojeg procedura nije izvršena.

 • Sadržaj kliničkog puta oslanja se na adekvatni klinički vodič i lokalnu praksu institucije.

 • Stručni sadržaj kliničkog puta ne može bitno odstupati između institucija u istoj zemlji, ako se primenjuje ista (nacionalna) klinička vodilja. Međutim, u izvođenju kliničkog puta mogu postojati razlike, pa je konačni sadržaj kliničkog puta jedinstven za svaku instituciju.


Da li doktori obra uju pacijente po protokolu

Klinički put nije klinički vodič i nije algoritam

Kliničkiput

Klinički vodič

Bolesnikova današnja dokumentacija

Algoritam


Klini ki put informacija uz pacijenta

Klinički put: informacija uz pacijenta

Klinički vodič, udžbenik

temeljna informacija

u “pozadini”

Klinički put

“on line” informacija

uz pacijenta


Primeri klini kih puteva

Primeri kliničkih puteva


Da li doktori obra uju pacijente po protokolu

Način evidentiranja u kliničkom putu

Procedure u pravom redosledu

x

x

ID

ID

Procedura određena

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8.00

8.15

9.19

10.45

Inicijali lekara

ID

Inicijali sestre

Odstupanje


Da li doktori obra uju pacijente po protokolu

Klinički put za hospitalno lečenje dečje astme


Klini ki put za hospitalno le enje de je astme

Klinički put za hospitalno lečenje dečje astme


Uticaji klini kih puteva

Uticaji kliničkih puteva

 • Bolja je koordinacija rada kliničara i zbog toga

  • nema kašnjenja

  • nema dupliciranja usluga

  • nema nepotrebnih usluga

  • nema propuštanja potrebnih usluga

  • je timski rad bolji

  • je omogućeno povezivanje primarnog i sekundarnog nivoa

   Izjednačavanje zbrinjavanja:

  • Svi lekari i drugo osoblje obrađuju iste bolesti na isti način

 • a zbog toga

  • su troškovi lečenja manji

  • su kvalitet zdravstvene zaštite i ishodi lečenja bolji


Neka pogre na shvatanja

Neka pogrešna shvatanja

 • Putevi su “knjiga recepata”

 • Putevi povećavaju mogućnost parničenja

 • Putevi koče istraživanje

 • Putevi su skupi za pripremu

 • Putevi povećavaju obim dokumentacije

 • Putevi su sredstvo za smanjivanje troškova

 • Pacijenti ne vole kliničke puteve


 • Login