Kväve- och fosfortrender i
Download
1 / 15

Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för vatten och miljö Institutionen för mark och miljö - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag Har åtgärderna gett effekt?. Foto: Joakim Ahlgren. Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för vatten och miljö Institutionen för mark och miljö Jens Fölster, Katarina Kyllmar, Mats Wallin och Stefan Hellgren. Nu börjar vi se effekt!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för vatten och miljö Institutionen för mark och miljö' - sherri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendragHar åtgärderna gett effekt?

Foto: Joakim Ahlgren

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för mark och miljö

Jens Fölster, Katarina Kyllmar, Mats Wallin och Stefan Hellgren


Nu b rjar vi se effekt
Nu börjar vi se effekt!

Inte överallt, men i 20-åriga tidsserier dominerar minskningar i både halter och transporter

Kväve minskade i både 10-åriga och 20-åriga tidsserier

Kvävetrenderna var tydligast i Västerhavets vattendistrikt där även åtgärderna varit mest omfattande

För fosfor var bilden mindre tydlig, men i de 20-åriga tidsserierna dominerade minskningarna.


Varf r har vi sett det f rst nu
Varför har vi sett det först nu?

Tröghet i systemet

Mer åtgärder senaste decenniet

Nationell och regional miljöövervakning ger möjlighet att följa upp

Datavärdskapet har gjort att vi fått tillgång till regionala data


Data fr n 65 jordbruksdominerade vattendrag
Data från 65 jordbruksdominerade vattendrag

 • Halter av oorganiskt kväve och totalfosfor

 • Vattenföring från SHYPE

 • Beräknade transporter

 • Flödesnormaliserade transporter

 • 10- eller 20-åriga tidsserier

 • Jordbruksstatistik (Jordbruksverket)

  • Grödor

  • Miljöersättningar

  • Anslutning till rådgivningsprojektet Greppa Näringen

  • Djurtäthet (beräknat från kommundata)


10-åriga trender

Oorganiskt kväve

(nitrat + ammonium)

Flödesnormaliserad transport 2001-2010


10-åriga trender

Oorganiskt kväve

(nitrat + ammonium)

Flödesnormaliserad transport 2001-2010


20-åriga trender av oorganiskt kväve

Flödesnormaliserade transporter20-åriga trender av totalfosfor

Flödesnormaliserade transporter


Exempel fr n tv vattendrag med minskande kv vetrender
Exempel från två vattendrag med minskande kvävetrender

Flödesnormerad transport av oorganiskt kväve


Förändringar inom jordbruket

 • Mindre areal åker (-10 % på 30 år)

 • Ändradgrödfördelning- mervallochgrönfoder- mindrevårspannmålochvåroljeväxter- merhöstspannmålochhöstoljeväxter

 • Lägredjurtätheti de flestaregioner

 • Miljöersättning för- fånggröda- vårbearbetning- markkartering, växtnäringsbalanser, växtodlingsplan, stallgödselanalys- skyddszoner- våtmarker- ekologisk produktion

 • Rådgivningsprojekt – Greppa Näringen

 • Regler- tidpunktförspridningavstallgödsel- mängden P istallgödselgivorRådgivningsprojektet Greppa Näringen

– ansluten areal

Sverige


Det har blivit bättre!

Fortsätt mät!

Bättre databaser!

Följ upp odling och åtgärder!

Fördjupa analysen!


ad