Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för vatten och miljö Institutionen för mark och miljö - PowerPoint PPT Presentation

Kväve- och fosfortrender i
Download
1 / 15

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag Har åtgärderna gett effekt?. Foto: Joakim Ahlgren. Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för vatten och miljö Institutionen för mark och miljö Jens Fölster, Katarina Kyllmar, Mats Wallin och Stefan Hellgren. Nu börjar vi se effekt!.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för vatten och miljö Institutionen för mark och miljö

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sveriges lantbruksuniversitet institutionen f r vatten och milj institutionen f r mark och milj

Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendragHar åtgärderna gett effekt?

Foto: Joakim Ahlgren

Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för mark och miljö

Jens Fölster, Katarina Kyllmar, Mats Wallin och Stefan Hellgren


Nu b rjar vi se effekt

Nu börjar vi se effekt!

Inte överallt, men i 20-åriga tidsserier dominerar minskningar i både halter och transporter

Kväve minskade i både 10-åriga och 20-åriga tidsserier

Kvävetrenderna var tydligast i Västerhavets vattendistrikt där även åtgärderna varit mest omfattande

För fosfor var bilden mindre tydlig, men i de 20-åriga tidsserierna dominerade minskningarna.


Varf r har vi sett det f rst nu

Varför har vi sett det först nu?

Tröghet i systemet

Mer åtgärder senaste decenniet

Nationell och regional miljöövervakning ger möjlighet att följa upp

Datavärdskapet har gjort att vi fått tillgång till regionala data


Data fr n 65 jordbruksdominerade vattendrag

Data från 65 jordbruksdominerade vattendrag

 • Halter av oorganiskt kväve och totalfosfor

 • Vattenföring från SHYPE

 • Beräknade transporter

 • Flödesnormaliserade transporter

 • 10- eller 20-åriga tidsserier

 • Jordbruksstatistik (Jordbruksverket)

  • Grödor

  • Miljöersättningar

  • Anslutning till rådgivningsprojektet Greppa Näringen

  • Djurtäthet (beräknat från kommundata)


Sveriges lantbruksuniversitet institutionen f r vatten och milj institutionen f r mark och milj

10-åriga trender

Oorganiskt kväve

(nitrat + ammonium)

Flödesnormaliserad transport 2001-2010


Sveriges lantbruksuniversitet institutionen f r vatten och milj institutionen f r mark och milj

10-åriga trender

Oorganiskt kväve

(nitrat + ammonium)

Flödesnormaliserad transport 2001-2010


Sveriges lantbruksuniversitet institutionen f r vatten och milj institutionen f r mark och milj

20-åriga trender av oorganiskt kväve

Flödesnormaliserade transporter


Sveriges lantbruksuniversitet institutionen f r vatten och milj institutionen f r mark och milj

20-åriga trender av totalfosfor

Halter


Sveriges lantbruksuniversitet institutionen f r vatten och milj institutionen f r mark och milj

20-åriga trender av totalfosfor

Flödesnormaliserade transporter


Exempel fr n tv vattendrag med minskande kv vetrender

Exempel från två vattendrag med minskande kvävetrender

Flödesnormerad transport av oorganiskt kväve


Sveriges lantbruksuniversitet institutionen f r vatten och milj institutionen f r mark och milj

Förändringar inom jordbruket

 • Mindre areal åker (-10 % på 30 år)

 • Ändradgrödfördelning- mervallochgrönfoder- mindrevårspannmålochvåroljeväxter- merhöstspannmålochhöstoljeväxter

 • Lägredjurtätheti de flestaregioner

 • Miljöersättning för- fånggröda- vårbearbetning- markkartering, växtnäringsbalanser, växtodlingsplan, stallgödselanalys- skyddszoner- våtmarker- ekologisk produktion

 • Rådgivningsprojekt – Greppa Näringen

 • Regler- tidpunktförspridningavstallgödsel- mängden P istallgödselgivor


Sveriges lantbruksuniversitet institutionen f r vatten och milj institutionen f r mark och milj

Åtgärder med miljöersättning


Sveriges lantbruksuniversitet institutionen f r vatten och milj institutionen f r mark och milj

Rådgivningsprojektet Greppa Näringen

– ansluten areal

Sverige


Sveriges lantbruksuniversitet institutionen f r vatten och milj institutionen f r mark och milj

Det har blivit bättre!

Fortsätt mät!

Bättre databaser!

Följ upp odling och åtgärder!

Fördjupa analysen!


 • Login