Mitt liv med
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Mitt liv med Aspergers syndrom PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mitt liv med Aspergers syndrom. Hanna Danmo Källman. Bor i Stockholm med man och katter Arbetar på Autism- & Aspergerförbundet Asperger-diagnos sen 19 års ålder. Skoltiden. Om jag fick leva om mitt liv och min skoltid: Tidig asperger-diagnos

Download Presentation

Mitt liv med Aspergers syndrom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mitt liv med aspergers syndrom

Mitt liv med

Aspergers syndrom

Hanna Danmo Källman


Mitt liv med aspergers syndrom

 • Bor i Stockholm med man och katter

 • Arbetar på Autism- & Aspergerförbundet

 • Asperger-diagnos sen 19 års ålder


Mitt liv med aspergers syndrom

Skoltiden


Mitt liv med aspergers syndrom

Om jag fick leva om mitt liv och min skoltid:

 • Tidig asperger-diagnos

 • ”Aspergerklass”, eller mindre klass för barn med speciella behov, redan från ettan

 • Att jag inte var mobbad/utanför

 • Att lärare och klasskamrater förstod mig (Information/utbildning om AS!)  

 • Att skolpersonalen hjälpt mig i kontakten med andra elever (Fler vuxna på skolgården på raster!)

 • Att jag fått strategier/hjälpmedel för att hantera mina svårigheter

 • Att jag fått sammanfattningar , tydlig information, anteckningshjälp


Mitt liv med aspergers syndrom

Storavändningen: DIAGNOSEN


Mitt liv med aspergers syndrom

Arbete

Projektledare Projekt Empowerment 2001-2004

Nu trygghetsanställning 50 % med lönebidrag

Redaktör/skribent förbundstidningen Ögonblick


Mitt liv med aspergers syndrom

Boende


Fritid

Fritid


Mitt liv med aspergers syndrom

 • Viktigt att tänka på:

 • Tidig diagnos och hjälp/stöd är viktigt!

 • Hitta strategier tillsammans med oss för att kompensera våra svårigheter.

 • Lägg framför allt stor vikt vid våra styrkor – det ger självkänsla och självförtroende.

 • Om vi får diagnos som barn, berätta om diagnosen från början och gör oss delaktiga.


Mitt liv med aspergers syndrom

Lär oss vad som förväntas i olika situationer – när vi är medvetna kan vi själva välja om vi vill anpassa oss och smälta in eller gå vår egen väg och sticka ut ur mängden!

Hjälp oss att tycka:

”JAG ÄR BRA SOM JAG ÄR”


Mitt liv med aspergers syndrom

hanna.danmo@autism.se

www.autism.se


 • Login