C nsel stek bozukluklari
Download
1 / 108

CİNSEL İSTEK BOZUKLUKLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 539 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sunum . TanimlarSiklikEtiyolojiTani-Siniflandirma Klinik-OlgularDegerlendirme-tedavi i

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

CİNSEL İSTEK BOZUKLUKLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


CNSEL STEK BOZUKLUKLARI

zay zdemir

Acbadem Salk Grubu

Psikiyatri Blm

STANBUL


Sunum

 • Tanmlar

 • Sklk

 • Etiyoloji

 • Tan-Snflandrma

 • Klinik-Olgular

 • Deerlendirme-tedavi iin ynlendirme


Aristophanes (m.. 395)

nsan nce drt elli ve drt ayaklyd. Birbirine ok benzeyen iki yz, drt kula ve iki cinsel organ vard. Ama o, hereyden nce bir hermafrodit idi. Daire biiminde hzla hareket edebiliyordu. Son derece gl olduundan tanrlara bile yaklamaktan ekinmiyordu. Zeus bunu asla affetmedi. Tanrlarn tanrs bu yzden insan, tpk at klyla yumurta bler gibi, ortadan ikiye ayrd. ki yar o zamandan beri birbirini zlemeye balad ve kollarn byk bir STEKLE birbirine dolad. te ak bu kadar uzun bir zamandr insanlarn iine ilemitir. Tek bir paradan ayrld iin insan yarm canldr ve bu nedenle de srekli dier yarsn arar durur.


znel deneyim dzeyinde cinsel arzu ya da ehvet bir drtdr.

 • erkek ve kadnlar araya, balanglara ve cinsel uyarya kar yant vermeye sevk eder

 • ne yalnzca znel bir duyumdur, ne de sadece bir zihinsel olaydr.

 • Beyinde zgl nrofizyolojik sreler tarafndan oluturulan motivasyon kayna ya da igdsel bir durumdur.

  HS Kaplan


nsanda cinsel yant dngsne yeni bir boyut:

Cinsel istek

UyarlmaOrgazm

Kaplan, 1974


SR Leiblum&RC Rosen

 • Hem i hem de d uyaranlarn tetikledii, cinsel davranla sonulanan ya da sonulanmayan znel bir hissedi durumu.

 • Fantezi veya genital vazokonjesyon gibi i uyaranlar ve ilgi ekici bir partnerle mum nda bir akam yemei gibi d uyaranlarn varl yannda,yeterli dzeyde temel bir nroendokrin ilevi esastr.

  1988


SR Leiblum&RC Rosen

Salam bir nroendokrin ilevi olan ve yeterince uyaranlarla karlaan bir kiide cinsel istek ncelikle kiinin i dnyas (intrapsiik) ve kiiler aras iliki sreleri tarafndan ekillenir.


SB Levinee gre cinsel istek

Cinsel uyarlmaya elik eden, bir cinsel davranla sonulanma eiliminde olan psikobiyolojik enerjidir.


CNSEL STEK (DESRE) temel yapdan oluur:

 • Drt (drive): BYOLOJK

 • stek (wish) : BLSEL

 • Gd (motive): DNAMK


Cinsel istein iddetini belirleyen egemen unsurlar BLSEL-DNAMK

 • Dolamda androjenlerin yeterli dzeyde olmas, hem erkek hem de kadn iin cinsel istei etkileyebilme kapasitesi asndan gerekli,

 • Ancak normalin zerindeki hormon deerleri cinsel istein iddetinden bamsz


Cinsel drt (drive)-BYOLOJK-

 • Nroendokrin sistem rn.

 • Beyinde testesteron baml sistemin aktivasyonu ile yaam boyu ritm belirlenir.

 • Klinik tanmlar: yksek, orta, dk ya da kayp drt.

 • Trn devamlln salar.

 • genetik zellikler.

 • llebilir komponent; gebelik, emzirme, menapoz, yas ve ya deiikliklerine dair almalar..

 • Spontan uyarlma peryodu drt iin bir gsterge: erotik rya, gece orgazm, gece ve sabah sertlemesi vb.


Cinsel istein biyolojisi-1

 • Merkezi sinir sisteminin tm dzeyleri cinsel istekle ilikili

 • ana dzenleyici mekanizma beynin en arkaik ksm olan limbik sistemde lokalize

 • yeterli testesteron dzeyleri ile nrotransmitterlerin (serotonin, katekolaminler ve dopamin) dengesinin, hem kadn hem de erkekte beyindeki cinsellikle ilgili merkezlerin normal ileyiinin salanmasnda gerekli


Cinsel istein biyolojisi-2

LMBK SSTEM

Serotonin-katekolamin-dopamin

TESTESTERON


Cinsel istek (wish) 1-BLSEL-

Cinsel drtlerini yaama geirmeyen ou erikin kadn ve erkek aslnda cinsel davranlar iinde olmay ister. Bu isteklerinin gen erikinlikten itibaren olumu nedenleri vardr:

 • Fiziksel olarak iyi hissetmelerini salar.

 • Sevilen, deerli, nemli hissetmelerini salar.

 • Hayata bal ya da enerjik olmalarn salar.

 • Erkek/kadn gibi hissetmelerini salar.

 • Birisine bal olma ve daha az yalnz hissetmelerini..

 • Partnerlerini ho/sevimli hissetmelerini salar.


Cinsel istek (wish) 2 -BLSEL-

 • Daha sk spontan cinsel uyarlma ve heyecan yaayan gen insanlar ise eitli nedenlerle seks yapmamay isteyebilir:

  • Emosyonel olarak hazr hissetmez.

  • Nasl yaplacan net bilmez.

  • Henz seks yapmay isteyebilecei birisi olmamtr.

  • Gebelik korkusu vardr.

  • Cinsel yolla bulaan hastalk korkusu vardr.

  • Ahlaki olarak yanl olduu inanc vardr.

  • Ailelerinin huzurunu bozmak, kk drmek istemezler.

 • Bir tarafta cinsel drt dier yanda ahlaki, sosyal, tehlike etkenleri vardr.


Cinsel gd (motive)-DNAMK-

 • Kiinin/iftin psikodinamiklerine dalmak mikroskopla dokunun hcre yapsn incelemeyle e

 • Cinsel gdlenmenin ana belirleyicileri:

  * Cinsel kimlik

  • Cinsiyet (gender)

  • Cinsel ynelim

  • Cinsel ama

   * Cinsellik dndaki iliki

   * Aktarm (transferans)


Cinsel drt: belli bir nesnesi, amac, kayna ve basks (pressure) olan bir g

Drtnn amac her koulda doyuma ulamaktr; ancak amaca giden yollar deiebilir,

Drtnn nesnesi, (doyuma ulamak iin) ynlendii eydir; her zaman d kaynakl deildir, kiinin kendi bedeninin bir paras da olabilir.

Drtnn kayna bir organ ya da bedenin bir blmdr.

Bu kaynaklardan doan drtler balangta birbirinden bamszken giderek geliimin ileri aamalarnda birlemektedir.

Balangta her drtnn amac kaynak ald beden blmyle ilikili doyum elde etmektir.

Drt bileenlerinin sentezi salandktan sonra reme ilevi asl ama haline gelir, ancak bu aamada cinsel drt tannp gzlemlenir.


Cinsel haz: Olgun cinsel yaam

Psikoseksel geliimin son aamas olan erikinlikte hedeflenen nokta; hazzn reme ilevine ynelik eylemle balantl hale gelmesi, drt bileenlerinin cinsel organlarn ncll altnda rgtlenip cinsel nesne olarak bakasna ynelmesidir.


Normal cinsel ama olarak kabul edilen eylem:

 • reme blmlerinin cinsel birleme yoluyla birbiriyle kaynamas,

 • Bylece cinsel gerilim gever, cinsel drt sner

 • Bu aln yattrlmasna benzer bir doyum

 • Amacndan sapan cinsel eylemde, nihai doyum iin ya cinsel birlemenin yerine geen eyler vardr, ya da uyarlma durumuna ancak sapk (pervert) eylem ile ulalr.


Cinsel drtnn nesnesi ve amacnda sapmalar olur

 • Nesnesinde sapmalar:

  -Kendi cinsine; nversiyon

  ecinsel, biseksel

  -Pedofili, zoofili

  -Fetiizm

 • Amacnda sapmalar: Perversiyon

  -Tehircilik, rntgencilik

  -Sadizm-mazohizm


Grlme skl-1

 • kadnlarda daha sk ??

 • erkeklere oranla daha sk yardm aray

 • erkekler iin bir performans disfonksiyonunu (EB, SB) kabullenmekdaha kolay

 • erkek cinselliinin doal bir karakteristii olarak baklr, erkekliin bir ltdr

 • erkekler, genellikle dardan bir sebep gsterir; i, zaman yokluu, seksin rutin hale gelmesi gibi. Dolaysyla cinsel arzularn geri kazanmak iin ya sihirli bir hap ya da yine dardan bir kaynak ararlar


Grlme skl-2

HS Kaplan 1972-1992 yllar arasnda alm olduu kliniklerde toplam 7663 hasta grm:

 • 5580 kiiye bir cinsel bozukluk tans konulmu (%64 erkek, %37 kadn)

 • 2122si (%37) cinsel istek bozukluu

 • 1695 (%80) azalm cinsel istek bozukluu

 • 414 (%19) cinsel tiksinti (aversion)boz.

 • 13 (%1) hiperaktif.


Grlme skl-3

Cinsel istek bozukluklar kadnlarda

 • Toplumda: %16 (Lindal ve Stefansson 1993)

 • Menapoz sonras: %37-46 (Wasti ve ark 1993, Chiechi ve ark 1997)

 • HIV+: %20- %31 (Brown ve Rundell 1993, Brown ve Rundell 1990)

 • Jinekoloji kliniinde: %10 (Jamieson ve Steege)

 • CBM: %26 (imek ve ark 2002)


Grlme skl-4

Cinsel istek bozukluklar erkeklerde

 • Toplumda: %7-%4 (Ernst ve ark 1993, Lindal ve Stefansson 1993)

 • leri yata (70): %26 (Panser ve ark 1995)

 • HIV+: %3-%55 (Jamieson ve Steege 1996, Catalan ve ark 1992)

 • CBM: %11 (imek ve ark 2002)


Etiyoloji

Psikolojik

 • Yzeyde, grnr nedenler (immediate causes)

 • Derin-DNAMK-nedenler (deep causes)

  Organik

 • Fiziksel hastalklar

 • la yan etkileri

 • Alkol, uyuturucu madde etkisi


Organik: Fiziksel hastalklar

Anormal hipotalamik-hipofiz fonk.

 • Tmr, kaltmsal hast., otoimmun hast.

  Sistemik Hastalklar

 • Kr. Bbrek, siroz

  Endokrin hastalklar

 • Cushing, hipo-hipertroidizm

 • Diabetes Mellitus

  Kronik ar ve dknletirici durumlar

 • Temporal lob epilepsisi, inme, Parkinson


Organik: la yan etkileri

Antihipertansifler

Adrenerjik reseptr blokrleri

Antipsikotikler

Antidepresanlar

Trisiklikler, MAO, SSRI, SNRI

Lityum

Hipnotik ve anksiyolitikler

alkol, benzodiazepinler,antihistaminikler, antikolinerjikler, barbitratlar

Halusinojenler (LSD, Marihuana)

Amfetamin, kokain

Narkotikler (Morfin, kodein, heroin, metadon)

Kark ilalar (Metranidazol, klofibrat, simetidin, fenfluramin, metaklopramid)


Yzeysel nedenler

 • Cinsel drt uyumsuzluu

 • Partner ekici deildir.

 • Partner cinsel fanteziyle uyumlu deildir.

 • Partner tepkisizdir.

 • Partner hostildir.

 • Uygun olmayan bir ortam vardr.

 • Kart fanteziler

 • Baka birisine ak olmak

 • Yetersiz fiziksel uyar

 • Depresyon, anksiyete ve fke

 • Ainalk (hi bir ekici yannn kalmamas)

 • Partnerde cinsel ilev bozukluu

 • Kendisinde cinsel ilev bozukluu

 • cinsel travma ya da ktye kullanm

 • Cinsel kimlik bozukluklar ve ecinsellik


Derin (Dinamik) Nedenler

 • steksizlik, bilind arzularn ve atmalarn neden olduu anksiyeteyi ortadan kaldrmaya ynelik bir savunma tepkisi olabilir.

 • Bilind arzular ve atmalara bal cinsel ketlenme, kar cinse yaklamakta hafif bir ekingenlikten, tam bir isteksizlie kadar varabilir.


 • Ego, cinsel zevkin ok byk bir tehlikeye bal olduuna inanrsa, bu zevkten vazgeer.

 • Cinsel ketlenmede (isteksizlikte) sz konusu temel tehlike ensest korkusudur.


 • Kar cinsten ebeveyne ynelik libidinal yatrmn ve ayn cinsten ebeveyne ynelik saldrgan duygularn devam kiinin cinsel partneriyle ilikisinde eitli zorluklara yol aabilir.

 • En basit ve en yaygn tipinde cinsel ketlenme anneye/babaya bilind cinsel balln devamna dayanr.


ANNE/BABA ya da ANNE/BABAYI sembolize eden gncel bir nesneye ynelik saldrgan ve rekabeti bilind arzularn yarataca misilleme korkusu, cinsel hazdan ve mutluluktan vazgemeyi gerektirebilir.


 • iddetli predipal fiksasyonlar cinsel ilikiye ounlukla izin vermezler. Cinsel ilikinin mmkn olduu durumlarda da eitli perversiyonlarla kendini gsterir.

 • ok defa cinsel birleme herhangi bir ksmi drtnn aktivasyonundan sonra mmkn olabilir. (SONU: BYLE BR LKDE PARTNER KY NORMAL LKDE STEKSZ DYE TERAPYE GETRR.


J. Chasseguet-Smirgel

Sahici nesne ilikileri pahasna bir seraba kaplm olmann trajik duygusunu nlemenin bir yolu; kam ya da izmeyi, krbalanmay ve dk yemeyi gklere karmak, bunlardan kaynaklanan haz ve gzelliklerin bir kadnla genital birlemeden stn olduunu ne srmektir.


J. Chasseguet-Smirgel

Drtlerini ve ksmi nesnelerini idealletirmek sapkna narsisistik bir tamamlanmlk duygusu verir, nk bu idealletirme kendi beninin idealletirilmesiyle sonulanr. Bylece kendisini idealletirilmi genital ncesi nesneleriyle btnletirir ve kutsanan feti, sapknn kendi ocuksu niteliklerinin ekil deitirmi imgesini ona geri yanstr.


Ayn ekilde erken ocukluk dneminde patolojik nesne ilikileri erkeklerin/kadnlarn yaralayc, paralayc ve ldrc tasarmlarn ierir.


Cinsel nesneyi paralama, ldrme, yaralama gibi bilind fanteziler erken ocukluk dnemindeki patolojik nesne ilikilerinden kaynaklanr ve kendisini ya perversiyonlar ya da cinsel ilevlerin ketlenmesi eklinde gsterir.


 • Cezalandrc ebeveyn ve bunlara bal sperego ekirdeklerinin basks altnda her trl agresyonu bastrmak durumunda kalan kiilerde,

 • Cinsel drtnn agresyon bileeninden yoksun olmas, cinsel ilikiyi de olanaksz klabilir.


Tan

 • Tan iin kii ya da iftlerin baz davransal ya da znel deneyimlerinin ifadesine gre baz ltler oluturulmu.

 • rn. Schiavi ve ark. 55 ya ve daha gen olanlar iin dk cinsel iliki skln 2 haftada bir den daha az olduu durumlar iin belirlemitir.


DSM Tarihesi

 • DSM-II (1968): Tm psikoseksel disfonksiyonlar tek bir kategoride. Psikofizyolojik genitoriner bozukluk.

 • DSM-III (1980): nhibited Sexual Desire bal altnda, cinsel istein sreen ve tekrarlayan inhibisyonu tanm.

 • DSM-IIIR (1987): ki ayr kategori

  • Azalm cinsel istek bozukluu

  • Cinsel tiksinti bozukluu


Azalm Cinsel stek Bozukluu (DSM-IV)

A. Srekli olarak ya da yineleyici bir biimde, cinsel fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteinin az olmas (ya da hi olmamas).Klinisyen, kiinin ya ve yaam koullar gibi cinsel ilevselliini etkileyen etkenleri gz nnde bulundurarak cinsel istein azald ya da hi olmad yargsna varr.

B. Bu bozukluk, belirgin bir skntya ya da kiileraras ilikilerde zorluklara neden olur.

C. Bu cinsel ilev bozukluu, baka bir Eksen I bozukluuyla daha iyi aklanamaz (baka bir CB dnda) ve sadece bir maddenin (rn. ktye kullanlabilen bir ila, tedavi iin kullanlan bir ila) ya da genel tbbi bir durumun dorudan fizyolojik etkilerine bal deildir.


Cinsel Tiksinti Bozukluu (DSM-IV)

A. Srekli olarak ya da yineleyici bir biimde, bir cinsel e ile genital cinsel iliki kurmaktan ar tiksinti duyma ve bundan tmyle (ya da hemen tmyle) kanma.

B. Bu bozukluk, belirgin bir skntya ya da kiileraras ilikilerde zorluklara neden olur.

C. Bu CB, baka bir eksen I bozukluuyla daha iyi aklanamaz (Baka bir CB dnda).


Cinsel istek spektrumu


Cinsel tiksinti bozukluu

 • Bir cinsel temas hemen yaknda bir tehlike olaca duygusu uyandrr ve alarm durumuna geilir.

 • Ar krlgandr, cinsel aktivite tiksindirir ve fobik kanmalar olur.

 • Baz hastalar cinsellie kar tamamen fobik zellikler gsterir; sadece bir partnerle kurulan cinsel temasla deil, cinsellii artran hemen hemen her ey (dnce, duyum, imaj vs) panik ya da tiksinme yaamalarna neden olur.


Cinsel tiksinti bozukluu

1.Bedene dokunma ya da okanmas (zellikle meme, meme ular, uyluk blgesi)

2.Cinsel organlar grmek (kendisinin ya da partnerinin)

3.Partnerinin cinsel organna dokunmak

4.pmek (az, meme, genital)

5.Vajinal giri (kadn; herhangi bir nesnenin ya da yalnz penisin)

6.Cinsel salglar (semen, vajinal salglar)

7.cinsel uyarlma (kendisinin ya da partnerinin)


8.Orgazm (kontrol kaybetme korkusu)

9.Oral seks

10.Cinsel baarszlk (performans panii daha ok erkeklerde)

11.Gebelik

12.Cinsel yolla bulaan hastalklar

13.plaklk (kendisinin ya da partnerinin)


Snflandrma: IPregenital, genital ve ara dzey patolojilerinde cinsel istek bozukluklar

1.Pregenital

-izoid, paranoid, izotipal kiilik boz.

2.Genital (dipal):

-obsesif-kompulsif, ekingen, baml, histerik kiilikler

3.Ara dzey: Snr kiilik rgtlenmesi

-Snr, narsist, histriyonik, antisosyal, sadomazoistik


izoid

 • Cinsel iliki iin isteksiz

 • liki iin aba gstermez

 • partnerin isteiyle cinsel iliki

 • partnerin hislerine nem vermez

 • kendi hislerini umursamaz

 • Cinsel ilikide duygulanm yok

 • Mastrbasyon yeterli


Habis narsisist

 • Sadistik ve mazohistik cinsel fantaziler

 • cinsel isteklerin tutarl saldrganlatrlmas

 • Homoseksel ve heteroseksel impulslar kaotik bir biimde iie

 • derin bir ilikiye giremez; ak olamaz

 • iddetli mazoistik cinsel sapklklar

 • acnn ve kendine zarar vermenin erotize edilmesi


Obsesif-Kompulsif

 • Rutinletirilmi, kontroll cinsel yaam

 • dzen ve sralama dahilinde seviir

 • sevimede temizlik ve kirlenmeye ar dikkat eder

 • cinsellikte haz ve doyuma ulaamaz


Histriyonik

 • Batan karcdr

 • uygunsuz eler seer

 • beenilme ve ilgi grmeye ynelik ilgi aray

 • tehircilik ve bamllk gereksinimlerini ifade eden cinselletirilmi davranlar

 • rasgele cinsel ilikiler


Baml (Depresif-mazoistik)

 • Cinsellik=yaknlk, gvende olma, isteniyor olduunu hissetme

 • Reddedilme korkusu nedeniyle taleplerini karya iletemez

 • Kendi zevklerinden ok einin taleplerine dikkatini yneltir

 • Cinsellikte haz, ac ekmeyi gerektirir

 • Mazoistik fanteziler


Snr kiilik bozukluu

 • likilerde, kendilik algsnda ve duygulanmda tutarszlk ve belirgin drtsellik

 • Terkedilmekten kanmak iin lgnca abalar gsterme

 • Cinsel yaamlar olduka frtnaldr

 • eitli dzeylerde cinsel sapklklar


Snflandrma: II

 • Birincil:

  -Organik patolojiler: Doumsal anomaliler

  -Ar kiilik bozukluklar

  -Karmak ve kemiklemi nevrotik semptom olarak cinsel istekte ketlenme gsterenler

  -Aversiyon (cinsel tiksinti boz)

  -Tedavi daha zor, gn. CT yeterli deil, dinamik psikoterapiler etkin

 • kincil:

  -ncl bir yaant mevcut

  -Genellikle cinsel terapilerle olumlu sonu


kincil cinsel istek bozukluklar

 • Organik patolojiler: endokrin hastalklar, kronik dknletirici hastalklar, ilalar, alkol-madde sorunlar

 • Partner: yeterince uyarc deil, fantezilerle uyumlu deil, hostil..

 • Eler aras drt uyumsuzluu

 • Kendisinde CB

 • Partnerinde CB

 • likide atmalara ikincil

 • liki monotonluuna ikincil

 • Evlilik sorunlarna ikincil

 • Psikiyatrik sorunlara ikincil (depresyon, anksiyete)

 • Travmatik yaantya ikincil

 • Kayp yaantsna..

 • aa zg sorunlara (ehir yaam, i yk..) ikincil


Snflandrma: III

Cinsel istek az ya da yok:

A.Depresyon

B.la yan etkisi

C.Bilinmeyen ya da yetersiz tedavi edilmi fiziksel hast

D.Yalanma

E. Yapsal ya da yaamboyu patern

1.Klinofelter Send.

2.Bilinen patoloji yok

F. psikotik bozukluk

G. Cinsel ilev bozukluuna ikincil

H. ok farkl bir kltrde bymenin etkisi


Snflandrma: III

Cinsel istek artm:

A. Psikotik bozukluk

1.Mani, hipomani

2.izofreni

3.Borderline KB

B. Madde ktye kullanm

C. ocuklukta cinsel taciz

D. Parafililer

E. Partnerde cinsel istek azl

F. Yapsal


Snflandrma: III

Partnere-zg azald durumlar:

A. Genel ilikide bozulma

1.Gizli evlilik d meseleler ya daboanma niyeti

2.Gizli olmayan evlilik d meseleler, boanma niyeti

B. Cinsel kimlikte deime

1.Kii tarafndan iyi biliniyor, partner bilmiyor

2.Kii de tem anlam deil

C. Partnerde ailevi sorunlar

1.Gemi travmatik aile ilikisi

2.Ayn kii ile ak ya da seks yapamama

D. Cinsel iliki sorunlar

1.Kiide ya da partnerinde belirgin baka bir ilev boz

2.Seks balatma zamanlamas ve yntemiyle ilgili zorluk

3.cinsel teknik hakknda bilgi eksiklii

4.uyumsuz cinsel istek dzeyleri


C 42y, 19 yllk evli

4/1 (2 kz, 1 erkek), 13 y olu var

Anne-baba sa, birlikte

niversite mezunu, doum yaptnda ve ocuu okula baladnda yneticilikten ayrlm, imdi vekil retmenlik yapyor.

E 43 y, mhendis,

Anne-baba sa, birlikte

Bipolar boz. Tans ile lityum kullanyor, 11 yldr.

Olgu 3: Cemile


Olgu 3: Yaknmalar ve yk

Yaknma: Cinsel isteksizlik, uyarlamama ve orgazm olamama

yk: 2 yl nce endometrium CA nedeniyle ameliyat oldum, cinsel istek tamamen sfra indi, ben rahatsz deilim ancak eim asndan

Ameliyat ncesi olduka iyi bir cinsel ilikimiz vard, haftada bir sklkta, imdi 3 haftada bir zor.

Ameliyat sonras menapoz, hormon kullanyor. Scak basmas ve gece arpntyla uyanma yaknmalar da var.

3-4 yl nce balayan hastalk endieleri, sk doktora gitme, yolda fenalk hissi, baylma korkusu nedeniyle yalnz sokaa kmakta zorluk..

Bir yl nce einin doktoru prozac balam, 1x1 kullanyor, ksmen yararlandn dnyor.


Olgu 3: Aile zellikleri

 • Anne: Otoriter, 12 yl nce menengiom nedeniyle beyin, 40 y da myom nedeniyle TAH+BSO ameliyat geirdi. Annem aslnda iyi niyetlidir, hergn telefon edilmesi gerekir. Srekli duygu smrs yapar.

 • Babam ok sever, ok takdir ederim.


Olgu 3: Deerlendirme

 • kincil cinsel istek azl

  -Ameliyat ncesi (3-4 yl nce) balayan anksiyete semptomlar (DSM-IV: Yaygn anksiyete bozukluu) belki de annesinin 40 y da ameliyatla menapoza girmi olmas (ve cinsellikten uzaklamas) olay ile ilikilendirilebilir. Kendisi de 3-4 yl nce 40 yaa girme hazrlnda, annesi gibi menapoza girecek mi, yoksa kadnl devam m edecek, kadnl devam ederse bunun sululuk duygusuyla nasl baedecek..

  Dolaysyla srekli kendini kontrol etme balyor, nitekim bu sayede kanser balangc tespit ediliyor ve ameliyatla annesi gibi ayn yata menapoza giriyor. Bu bir bakmdan anksiyetesini bir lde azaltyor, ancak annesine ynelik bilin d fkesi katlanarak artyor. Ei muhtemelen baba aktarmna uygun bir tip.

  -SSRI etkisi?


Eer anne bir kadn olarak saygnln drmse, kznnkini de drecektir, annenin kendine saygs kzn kendine saygsn gl biimde etkileyecektir.

Annenin kendi genitalliine ve olan ocuunun penisine duyduu hayranla ilikin zlmemi atmalar, kz ocuunun penis hasediyle karde husumetini birlikte yaamasna yol aacaktr.

Kk kz, yalnzca annesinde yaad hayal krklndan deil; onunla zdeletiinden dolay da babaya ynelir.

Blum 1976: Kernberg, Ak ilikileri, s.81


Olgu 3: Cinsel terapi

 • nce SSRI kesildi.

 • C teraptik ibirliine olduka ak, kendini ifade etmeye istekli, cinsel terapi konusunda bilgilendirilip ele birlikte gelmesi nerildi.

 • Cinsel biyoloji, menapoz ve ameliyatn cinsellie etkileri konusunda bilgi verildi.

 • Ortalama 3-4 haftada bir sklkta, 6 ay sren ift cinsel terapi uyguland: SF-I, SF-II, SB, geveme, masturbasyon, fantezi uygulama, rol ve davran dzenleme devleri...

 • Ameliyat ve menapozla gndeme gelen travma, kayp ve yas sreci yaantlar, ein hastalyla ilgili nceki deneyimleri konuuldu, duygularn ifade etmeleri desteklendi.

 • Yaklak 10 hafta sonunda, her ikisi de yeterli uyarlma ve orgazm yaadklarn bildirdiler, zellikle e tedaviden ok memnundu.

 • C, kendi i dnyasna ilikin daha ok ey paylama ve dnme istei olduunu, gnlk yazdn syledi ve bu konuda baka ne yaplabileceini sordu. Bireysel dinamik psikoterapiye ynlendirdim.


E, 37y, niversite eitimli

kinci evlilii (4 yllk), 3 y da olu

2/1 (erkek karde 9 yl nce intihar ederek lm)

Anne-baba ayr yayor

Baba ile birlikte alyor.

E, 39 y

2/2 (abi 11 y byk, yurtdnda)

Babas annesinin kendisine hamilelii esnasnda (40 y da) AMI ve ex.

Olgu 7: Emel


Olgu 7: Yaknmalar ve yks

Yaknma: Doumdan sonra libido eksiklii hissettim.

Eimi seviyorum ancak tutku ve arzu azald, evlilik yok etti. Fiziksel olarak da beeniyorum ama romantik ortam yok. Eim ocua balandm, kendisine karde gibi davrandm sylyor. Son gnlerde bakalar ekici gelebiliyor ancak ben eime kar istekli olmay arzuluyorum.

yk: Jinekolog nerisiyle 6 ay sonra gittii psikolog porno seyretmelerini nermi. Babas ile konumas zerine rolog AKa ynlendirmi. Yanndaki terapistle CT, ei devam etmeyi istememi.


Olgu 7: Yaam yks ve aile

 • Doduunda anne 18, baba 29 y. 3 aylkken anne yeniden hamile, karde douyor. Anne bakyor. Anane-dede st katta.

 • Mutsuz ocukluk, anne-baba kavgalar, anne sinirli, baba ile ilgili depresif

 • 15-16 y da anne-baba boanyor, ancak imdiye dek birleip ayrlp bir arada yaamay srdryorlar, son 2 ay ayr..

 • Annesinin yarm brakp evlendii Fr okulunda liseyi bitiriyor ve iyi bir sanat eitimi..

 • 23 y da ilk evlilii, e uyuturucu bamls oluyor, kardein intiharndan sonra, 26 y da boanyor (karde PMD ?)

 • 33 y da ikinci evlilii, 1 yl sonra hamile (zorunlu, insitu CA nedeniyle op), e gnlsz rza gtermi. Sezaryen ile doum.


Olgu 7: Cinsel yk

 • Ailede cinsellikle ilgili tabu yok, annemi plak grmeye ok alktm, kapal olursa merak edilir, annem de yle ben de yleyim. Banyo sonras i amarlar olmadan evde dolar, annem daha sradyd, stsz gnelenirdi.

 • lk adet: Annem anlatmt, bekliyordum, gayet normal oldu.

 • Rahatsz olduum ey: 12 veya 15-16 y olabilir, annem bir filme gtrd, normal olmayan eyler vard-lezbiyen iliki olabilir-Benzer bir yaant 18 y da evde, annemin bu kadar rahat olmas rahatsz etmi olabilir.


Olgu 7: Aile

 • ANNE: likilerim iyi deil, babann kzsn der. Tepkili bir kadn, gereksiz dzenlidir. Dengesizdir, hi gvenemedim, nce iine alr, sonra iter.

 • Ailede bir sr: Ananem aslnda gerek ananem deil. Ananemin ocuu olmuyor, nce dedenin kardeinin bir kzn alyorlar, ancak hastalkl ve 11-14 yalarnda lyor. Dedem bir kadnla anlayor, seninle ocuk yapacaz ama yok olacaksn (zengin aile) ve annem douyor. Bu srr ananem O da anlatmt.

 • BABA: Grgl bir aileden, babas kaptanm. Kiilik olarak daha ardr.


Olgu 7: Terapide paylalan sr

nemli bir ey size sylemek istediim, kimse bilmez, eime de sylemedim, yalnz babam bilir:

Kardeimin lmnden sonra ok aclyz, ben psikoterapiye gitmeye baladm. Anladm ki annemin altnda ezilmiim, ben ekingen o baskn, baran aran. Kendimi hep yetersiz hissederdim. Zannederdim ki onun gibi olmalym. O ara annemin evinde notlarn buldum (belki de phelenmi, aramtm). Annemin (bizimle yat ve birlikte bydmz ocuklar olan arkada) ile LEZBYEN ilikisi olduunu rendim.

ok kt hissettim; O kadn annemle babam kavga ettiinde gelir bize derdi ki: yapc olmal, onlar birarada tutmalsnz. Demek ki asl istei dzen korunsun, onlarda ilikilerini rahat srdrsnler. 15-20 ylm mahvetti, anneme YA O KADIN YA BEN dedim, bir sre grmedi.


Olgu 7: Ein zellikleri ve ift grme

 • E grmeye isteksiz, Enin sraryla gelmi. E eini terapi iin ikna etmem beklentisinde.

 • E: iekli gmlek, kot mont giymi. Daha ok bir ergen grnmnde. Hareketleri kadns. Artk kendisinin de bkkn ve isteksiz olduunu, einin dzeleceine inanmadn syledi.

 • E: Eim, babasn daha domadan kaybetmi, abisi darda, anneyle bym, anne baskn yapda.

 • CT nerdim. E rza gsterebileceini syledi. lk aama devleri birleme yasa, SF-I- verdim. Sonraki grmeye E yalnz geldi, dev srasnda ei birleme giriiminde bulunmu, ayn ey yaannca tepki gstermi, ksmler.


Bir iftin ilk dnemlerinde yaad cinsel uyumazlklar genellikle zlmemi nemli dipal sorunlardan kaynaklanr ve ilikinin bunlar ne oranda zecei ou kez daha salkl partnerin tutumuna bal olacaktr.

Kerberg, Ak ilikileri s.82


II.BLM


Erkekte ACBde nemli bir etken: Ya

 • Grlme sklnda 50 yandan sonra ani bir ykselme

 • Daha ok ikincil nedenler ve tedaviyle dzelme olaslyksek

 • leri yata cinselliin korunmas iin en nemli e: cinsel yaantnn tutarll

 • Yalanan erkein egosu gerek ya da yanlsama olsun, reddedilmeye kar zellikle dayanksz

 • Herhangi bir durumda bir kez yetersizlik ekmi olan birok erkek, egolarn zedeleyen ve tekrarlayan cinsel yetersizlik durumlaryla yzlemektense, herhangi bir cinsel etkinlikten isteyerek kamay tercih etmekte

 • Bu kiiler cinsel ekilmeye neden olarak sklkla d kaynakl zrleri ne srmekte ve giderek bunlara inanmakta.


leri ya erkekte ACB nedenleri

 • Cinsel ilikinin tek dzelii.

 • Kariyer ya da ekonomik amalara ncelik tanma.

 • Fiziksel ya da zihinsel yorgunluk.

 • Yiyecek ya da ieceklere ar dknlk.

 • Kendisinde ya da partnerinde fiziksel ya da psikolojik bozukluklar.

 • Yukardaki nedenlere bal olarak duyulan baarszlk korkusu.


Tedavi balyor

 • Hasta ile terapistarasnda bir giz..

 • Aratrlmas gereken soru: Sorun nerede?

 • tedavi ibirlii tedavi sreci iin de merkezidir.

 • Tedavi: cinsel davrann eyleme geirilmesine kar direnlerin belirlenmesi, anlalmas ve stesinden gelinmesi.

 • Terapistin direnlerle urama ekli tedaviye devam ya da terki etkiler.


Terapistin hedefleri

 • Cinsel istek intrapsiik biyolojik ve psikolojik glerin btnlemesini,

 • imdi ve gemi deneyimin yorumlanmas ve anlamlandrlmasn,

 • Yaknlk ve balanma ile ilgili arzu ve korkular arasnda uzlamay,

 • balangta ho olmayan atmalar ve emosyonlarn kabln gerektirir.

 • Terapist hastann kendisi hakkndaki renme srecinde yeterince destekleyici olmaldr.

 • Terapistin intrapsiik urann evrenselliiyle ilgili yaklam sklkla rahatlatc, gven vericidir.


DEERLENDRME 1

 • Durumsal ya da geici bir sorun mu?

 • likide yerleik, sreenlemi bir cinsel istek sorunu mu?

 • Cinsel istekteki ketlenme bireysel ve halihazrdaki ilikinin sonucu mu?


Hastann cinsel drts var m?

Ne sklkta cinsel drts var?

Ne kadar youn?

Son zamanlarda ne ekilde deimi?

Hangi durumda cinsel yant var?

Madde kullanm ya da ilalarn etkisi var m?

Tans konmu ya da bilinmeyen bir fiziksel ya da emosyonel bozukluk var m?

Yeterli tedavi alyor mu?

Cinsel davranlarla ilgili istekleri neler?

Kii cinsel davranlarndaki kesilme ile ilgili bir neden tanmlyor mu?

Cinsel davran sergilemesiyle ilgili tehlikeler var m?

Cinsel aktiviteden kanmasnn avantajlar neler?

Partneriyle cinsel aktivitede bulunmasna ilikin ahlaki kstlamalar var m?

DEERLENDRME 2


Cinsel kimlii?

cinsel ynelimi?

ve cinsel amac ? (fantezi ve davranlar),

uyarlabilmek iin alk olmayan yollara bavuruyor mu?

Masturbasyon partnerle ilikiye gre daha m keyifli? Neden?

Hem cinsel hem de dier ynleriyle partnerle uyumlu olmay nasl tanmlyor?

Aralarndaki sorunlar neler, birbirleriyle nasl ilikililer?

likileri hakknda planlar nedir?

Terapiden yararlanmazlarsa ne yapmay dnyorlar?

DEERLENDRME 3


Hangi koullarda partneriyle birlikte cinsel deneyim yayor?

Ne tr evresel etkenler cinsel davran gelitirmesinde etkili?

nceki ak ilikilerinin yks?

Gemi aile ve karde ilikilerinin nitelii nasl?

Fiziksel, psikolojik ya da cinsel ktye kullanm var m?

Ailede boanma, ciddi salk ya da ilev kayb, uzun ayrlk dnemleri, lm var m?

DEERLENDRME 4


Cinsel istek bozukluunda kullanlan tedaviler

 • Cinsel terapi (bilisel-davran)

 • Cinsel terapi (psikodinamik ynelimli)

 • la tedavisi (antidepresan, anksiyolitik)

 • Aile/ift terapisi (sistemik terapi)

 • ift terapi (dinamik ynelimli)

 • Grup terapisi

 • Bireysel dinamik ynelimli psikoterapi

 • Psikanaliz

 • Danmanlk


M 34 y, niversite mezunu,

5 yllk evli, ocuksuz

anne sa, baba 1.5 yl nce prostat CAdan lm

tek ocuk, babasnn iini srdryor

E 27 y, retmen

2/2.(abla)

Anne-baba sa, birlikte

Olgu 1: Murat


M: Mutlu giden bir evliliimiz yok, sebebi de cinsel birleme yok, hi olmuyor deil ama uzun aralklarla..

Tam ereksiyon olmuyor, eim buna kzyor, olay gurur meselesi yapyor, kavga kyor, ben de istemiyorum.

Evlilik d ilikilerde sorun yaamyorum.

E: Cinsel ilikide bulunamamay kabulleniyorum ama halen ters tepkiler veriyorum; eimin kaytsz kalmasn anlayamyorum

Ben yaklanca srekli rededilme yayorum, istenmiyor olmak zor

Olgu 1Yaknmalar


Olgu 1: yk

 • M, eiyle flrt ederek evlenmi, evlilie kadar cinsel birleme yok.

 • lk gece her ikisi iin de zor gemi: E cannn acmasyla ilgili endielerini belirtmi. M srtn dnp alam, uyumak istemi, ei alnm.

 • Ertesi gn cinsel birleme denemesinde Mnin einin kaslmas nedeniyle baarsz olmular, ve sonraki 3 ay da byle gemi.

 • Jel yardmyla birlemeyi gerekletirmiler. Ancak sonraki giriimlerde Mnin sertleme sorunu olmaya balam, giderek istei azalm (arada yaad paral ilikilerde sertlemede sorun yaamamas, karamsar olmasna neden olmu, eime ynelik isteksizliim var diye dnm).


M, ergenlie 13 y da giriyor, cinsel bilgiler arkada ortamndan

Ergenlie girile M yapmaya balyor, fantezisi i amarl kadn hayal etmek

lk sevgili ge dn; niv 2de

Kar cinsle cinsel temas ilk niv baladnda; 2 ark ile birlikte ayn kza ilgi duyuyor

niv baladnda ark grubu birlikte paral iliki

Evlenene kadar tm sevgilileri kendi cemaatinden deil, ancak bu konuda baba hassas evlilie izin verilmeyeceini biliyor, eiyle ark araclyla tanyor.

E: Evlenene kadar hayatnda cinsellik yok, M yapmyor, cinsellik konumuyor vs.

Cinsellikle ilgili bilgisi olduka kstl, ailede konuulmuyor

Kzlk zarnn kaln ve esnek olduu bilgisi evlilik ncesinde var, ac duyacandan endieli, ilk birleme denemelerinde hep kaslma oluyor

imdi cinsel istei, uyarlmas ile ilgili sorunu olmadn dnyor..

Olgu 1Cinsel yk


M, dzenli, plan ve program konusunda titiz

Grnm; her zaman temiz, k, uyumlu giyime zen gsteriyor

Konumas tek dze ses tonuyla, tane tane, szckleri seerek

Baba: sakin, soukkanl, yava hareket eder, yava yrr, yava yemek yer

Anne: panik tip, ktmser, ne yapsam onu mutlu edemem

Babann lmyle anne her eyini bana anlatyor.

Babann hastal nianllk dn.de; hastal srasnda ryamda onun cenaze trenini grrdm, ona hibir ey sylemezdim

lmnn ardndan ryalarnda babasn hasta haliyle grmeye balyor..

Olgu 1Kiilik ve aile zellikleri


Olgu 1: Deerlendirme-I

 • kincil cinsel istek azl:

  -SB

  -Evlilik sorunlar

  -Kayp

 • Partner zgll

 • Genital (dipal) dzeyde psikopatoloji


Olgu 1: Deerlendirme-II

-Yeterince zmlenmemi dipal atmalar babann hastalk sreci ve lmyle canlanm; ergenlikten itibaren ecinsel eilimi artran davranlar (grup M vs), cemaatten sevgili bulmama, babaya benzemeyi istememe (%95 anneme benzemiim, babam benim yalnz kt yanlarm almsn derdi) dipal atmann ve youn kastrasyon kaygsnn izleri. Baba ile ZDEM kurmada yetersizlik

-Ein bata cinsel birleme korkusu ve kaslmas da Mnin kayglarn artrm olabilir, einin davranlar giderek daha fazla kastre edici

- Babann lm ardndan zmlenmemi yas reaksiyonu sorunu daha da karmaklatrm; babann eyalarn olduu gibi tutuyor, odasna girmiyor, ya da saatlerce onu hayal ediyor.


31 y, 8 aylk evli, 1 aylk olu var

niversite terk

2/2. (5 ya byk abi)

Anne-baba 6 yandayken boanm

ticaretle urayor.

E: 36 y, niversite mezunu

2/2.(abla)

Baba 10 yl nce lm, anne sa

Ald eitime gre dk seviyede bir ite alyor, zaman zaman ders veriyor, olduka aktif

Olgu 2: ahin


Cinsel isteksizlik, mutsuzluk, karamsarlk, srekli gemii dnp durma hali

Eimle u ara iyi deiliz, isteksizlik var ama hamilelik-doumdan deil, benden kaynaklanyor.

E: ok ilgisiz, bizde babam 3 kadna da deer verirdi, ise ataerkil aileden..

Olgu 2: Yaknmalar


Olgu 2: Yaknma yks

 • Yaknmas evlendikten sonra balam.

 • 5 yldr eimle yayorduk, evlenmeye ve ocuk yapmaya karar verdik. Nianlandmz gn hamile olduunu rendik. Evlenmeden 10 gn nce ailemle ilikimi koparttm.

 • imdeki kzgnlk bana rahatszlk veriyor (ailemin) yaptklarn haketmediimi dnyorum.

 • Evlendim, gzel bir evim var, ocuumu ok seviyorum, bir dzenim var ama mutlu olamyorum.

 • Gerginlikten vcudumda arlar oluyor, cinsellie zaten ok dkn deilim, cinsel isteim giderek azald, 4-5 aydr hi istemiyorum.

 • Ein isteiyle nce birlikte bir terapiste bavuru olmu, terapist depresif yaknmalar nedeniyle ynlendirmi.


Olgu 2: Yaam yks

 • Doum: kz beklentisi, anane anneye ilk ocuktan sana hayr yok, sen bir kz dour

 • 5-6 ya: annenin evlilik d ilikisi var, evde tartmalar

 • 6 y: Anne-baba ayrlyor. Annesi yannda abi varken sylemi, ok alam, nedenini bir trl anlayamam..

 • 10 y: Annenin 2. Evlilii: nikah salonundan kayor..

 • 17 y: Anne boanyor, abi yurtdna gidiyor, anne ile yalnz yaam balyor..

 • 19-23: Para kazanmaya balyor, gece hayat, alkol, uyuturucu (ile birlikte seks)..

 • 23-26 y: Anne ve abi ile ortak i yaam, tm sorumluluk de, i ve aile yaam dnda gece hayat sryor,

 • 26-31 y: imdiki eiyle birlikte yayor ..

 • 31 y: Anne ile iliki kopuyor, evleniyor.


Olgu 2: Cinsel yk

 • Cinsellikle ilgili ilk hatrlanan ey: OOda M yapmaya balamam (12 y).

 • Kz ark hep vard, liseden sonra ok kadnla birlikte oldum, alkol ve gece hayat vard

 • Fantezi: Kz ark, film, birlemeyi hayal ediyor..

 • Son 7-8 yldr M gerek duymuyor, partnerle aktif cinsel yaam var..

 • Ele tantktan ve sevgili olduktan sonra dier kadnlar bitti, gece hayat ve uyuturucu yava yava azald..

 • Ele iliki: ilk 2 ay dert arkada, sonra bir gece cinsel yaknlama ve iliki balyor..


Olgu 2: liki zellikleri

 • : ok titiz, bana ok dkn, ok tez canl, her eye yetiir, ok ilgi bekler ve ister, bu da benim eksik ynm, da vuramyorum.

 • E: Ben dokunmay, bana dokunulmasn ok severim, isterim. liki yayorsam her eyi paylamalyz.

 • , tm yaamn ei ve ocuu zerine kurmu, baka hereyden uzaklam, fedakarlk yaptn dnyor, yaamndan memnun ancak einin sk kontrolleri ve kendine ait her alana dahil olma istei zaman zaman fke patlamalarna neden oluyor, hatta iddet kullanyor.


Olgu 2: Deerlendirme

 • kincil cinsel istek azl:

  -Evlenmeden nce normal dzeyde, evlilik ve ocuun olmas, annenin reddetmesi dekompanse edici etkenler

  -Ele ilikide atmalar, anneye ynelik bilind fkenin eine aktarm

 • Hem pregenital hem de genital dzeyde patoloji, baml (depresif-mazoistik) kiilik yaps

 • nin eiyle iliki yaps, bir zamanlar annesiyle yaadklarnn olduka benzeri. olduka youn ambivalan duygulara sahip, hem annenin sevgisini-ilgisini istiyor, hem de ayr olduu zamanlarda onun sevgisini kaybetmeyeceinden emin olmak istiyor. Evlenmeden nce alkol ve uyuturucunun da etkisiyle, gecelik ilikilerinde kadnlarla olan ilikisi sadistik..gndzleri normal yaamna dnyor.


Erkek ocuun baba ile yetersiz zdeiminin sonular

Narsisistik ihtiyalarn anne tarafndan ar pregenital doyurulmas olan ocuunun, kendi kk penisinin anne iin tamamen tatmin edici olduuna ilikin bir fantezi gelitirmesine neden olarak babann gl penisiyle kendininkinin farklln inkar etmesine katkda bulunabilir.

..babayla zmsz kalan rekabet ve kastrasyon endiesinin savunmac inkar anne imgelerini temsil eden kadnlarla bebeksi baml ilikilerden alnan narsisistik zevkte ifadesini bulur

Kerberg, Ak ilikileri s.79


Yetikin erkeklerin ak ilikilerindeki istikrarszln nemli bir kayna, babaya ilikin ilevlerle eksik zdeleme ve bu sreteki eitli saplantlardr.

Kerberg, Ak ilikileri s.82


Olgu 3

M,34 y erkek, niversite mezunu, 3 yl evli, ocuksuz, 2/1.,

Bavuru yak.: Cinsel istek azl

yk: Evlilikle birlikte cinsel istei azalm. Ortalama ayda bir kez cinsel iliki. Ei, daha aktif bir cinsel yaam istiyormu, bunu kendisine sylemesiyle tedavi arayna girmi. Son zamanlarda eskiye gre biraz daha istekli oluyormu (einin ikayetlerini dile getirdii ve ayrlkla tehdit ettii zamanlarda, cinsel aktivite skl artyor).


Olgu 3

 • Mnin ailesi yurtdnda yayormu, iki yalarndayken (kardeinin domas zerine), ailesi Myi babaanneye brakm.

 • M Trkiyede babaanne ve dedesinin yannda bym, her zaman uysal, sessiz, fazla konumayan birisiymi.

 • Mnin ocukluundan beri OK kiilik zellikleri gsteren bir yaps vard. Grmede sabit bir ses tonuyla yava yava konuuyor, sorulara ayrntl yantlar veriyordu.

 • Ei Mnin olduka rahat bir yapsnn olduunu, kendisi zorlamasa (ki bu durum artk onu bkkn hale getirmiti, hep frustrasyon yayordu) einin hi aktif olmadn, zaman zaman konutuklarnda einin biraz dzeldiini ama bir sre sonra eski haline geldiini, imdi artk son kez ans verdiini belirtmiti.


Olgu 3

 • Yorum: Mnin annesi kk yata onu terketmiti, M erikin yaamnda muhtemelen anne aktarmn yanstt eiyle ilikisinde onunla cinsel ilikiye girmeyerek srekli bir terkedilme yayor (nk ei de ondan uzaklayor), sonra tekrar yaknlayordu, bylece eini (anne imagosunu) kontrolnde tutuyordu, ayrca onu cezalandrm oluyordu.


R, 31 y, lise mezunu, ticaret yapyor

GDAda bir kentte yayor

7 yllk evli, ocuksuz

Anne-babas 1 y da ayrlm, babaanne ve dede bytm, gerei 16 yanda renmi (16 y da dedenin lm zerine doduu kente geri dnmler)

E: 25 y, lise mezunu, almyor

3/2 (abla ve erkek karde)

Anne- baba sa, birlikte

Grc usul evlilik, akrabalk yok.

Olgu 4: Remzi


Olgu 4: Yaknmalar ve yk

Yaknma: Birleme olamyor; isteksiz, sertleme salayamyor.

yk: Evlenmeden nce cinsel iliki yapamam korkusu varm, evlenmeyi bu nedenle istememi.

Evlilik ncesi cinsel deneyim hi yok, hi M yapmam.

lk 6 yl, hi birleme denemesi yapmamlar: O i iin yataa girdiimizde ruhum sklyor, iimden alamak geliyordu.

lk kez 2 yl nce doktora bavurmu (rolog), psikoloik denmi.

lk kez 1 yl nce sevime ile sertleme olmu ve orgazm olmu.

Bir hafta nce papaverinle ksmen giri salanm.


Olgu 4: Deerlendirme

 • Birincil cinsel istek yokluu (aversiyon)

 • Biyoloji normal, ancak psikoseksel geliimin genital aamasnda ciddi patoloji;cinsellik tmyle bastrlm (biyolojik anne ortada yok, babaanneye anne dedeye de baba diyor, ancak gerek baba da ikinci kez evlenmi ve zaman zaman yaad eve geliyor, ona da baba diyor).


Olgu 4: Tedavi

 • Cinsel terapi modifiye edilerek: Aversiyona ynelik 2 aamal, yava geilerle..

 • la tedavisi: anksiyete zerinde etkili bir antidepresan.

 • Cinsel bilgilendirme

 • Geveme, SB, uzun sreli SF-1 devleri

 • Cinsel organlaryla tanma, M, ayna, dokunma, parmak devleri

 • 3 aylk tedavi sreci sonunda i amarlarn kartamadlar, ancak yalnz i amarlaryla kalp, einin cinsel organna dokunmasna, uyarlmasna ve boalmaya izin verebildi.

 • (Einin srarlaryla) IVF yoluyla gebelik gerekleti, byk bir ykten kurtulduklarn sylediler.


Ak ilikisini genital ncelie ramen baarszla mahkum edecek ekilde baba ileviyle zdelemekteki trajik acizlik ve bu baarszl erkek egemen kltr mitiyle rasyonelletirme: zl szler

 • Kadnlar asndan ak cinsel tatminle balar, oysa erkekler asndan ak cinsellii bitirir.

 • Kadnlar bir erkek iin yaratlmtr, ama erkek hayat ve btn kadnlar iin..

 • enlik erkekte hakim tutkuyken, bir erkee duyulan akn iddeti kadnlarn mutluluunun ana kaynadr.

 • Kadnlarn mutluluu erkeklerden, erkeklerin ki ise kendilerinden gelir.

 • Cinsel eylem tehlikeler, yasaklar, engellemeler ve iren fizyoloji tarafndan kuatlmtr.

  Henry de Montherland: Kernberg, Ak likileri s.86


ad
 • Login