P edn ka 4
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Přednáška č.4 PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Přednáška č.4. Vstup na zahraniční trhy při výrobě v zahraničí. Zahraniční výroba. Zaměření: - Defenzivní = obranné - Ofenzivní = útočné. Motivy internacionalizace: 1. Zpřístupnit odbytové trhy 2. Nespokojenost se zastoupením v dané zemi 3. Odbornost lidských zdrojů

Download Presentation

Přednáška č.4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Přednáška č.4

Vstup na zahraniční trhy při výrobě v zahraničí


Zahraniční výroba

Zaměření: - Defenzivní = obranné

- Ofenzivní = útočné

Motivy internacionalizace:

1. Zpřístupnit odbytové trhy

2. Nespokojenost se zastoupením v dané zemi

3. Odbornost lidských zdrojů

4. Kapitálové rezervy do zahraničí

5. Větší možnost zisku

6. K dispozici volné výrobní kapacity

7. Prodat know-how

8. Diverzifikace rizika


I. Plná výroba

Výhody

Nevýhody

Velké navýšení nákladů

Legislativa

Nestabilita poptávky

Nestabilita země

Lidský materiál

 • Tržní kontrola

 • Zabezpečení obchodní značky

 • Legislativní výhody

 • Snížení nákladů

 • Lepší image v cílové zemi

 • K dispozici – prac. síly, suroviny, technologie


I. Plná výroba

Výběr místa

 • Atmosféra pro cizí investice

 • Výrobní úvahy

 • Speciální podmínky

 • Politické riziko


I. Plná výroba

STOP

ANO

ANO

ANO

ANO

Riziko nestability poměrů

Riziko vlastnických práv

Riziko vlastního provozu

Riziko kapitálového trhu

Možno vstoupit

NE

NE

NE

NE

ČTYŘI SKUPINY RIZIK


I. Plná výroba

Majetkový podíl v podniku

 • 100% vlastnictví

 • Majorita

 • Minorita

  1. Výstavba závodu na zelené louce (greenfield , brownfield)

  2. Získání stávajícího závodu (akvizice, fúze)


II. Montáž

Typy

 • Úplná montáž

 • Montáž polotovarů

 • Částečná výroba

Důvody

 • Lidské zdroje

 • Stát s vysokou poptávkou

 • Levnější přeprava polotovarů


III. Strategické aliance

Strategické aliance jsou účelová spojení organizací z různých zemí, která umožňují spojení při cestě za úspěchem v podnikání.

 • Poskytování licencí a smluv

 • Joint venture

 • Smlouva o managementu

 • Smluvní výroba


Proč se spojovat

Důvody

 • Silnější vyjednávací pozice

 • Snazší expanze na zahraniční trhy

 • Synergie

 • Snížení nákladů

 • Výzkum a vývoj


S kým se spojovat

 • S přímou konkurencí

 • S nepřímou konkurencí

 • S firmami z blízkého oboru

 • S firmami mimo obor


Výhody strategické aliance

 • Nárůst finančních zdrojů

 • Výměna technologií

 • Přístup k surovinám

 • Vyšší rychlost návratu investic

 • Snižování rizika

 • Zvyšování výrobních dávek

 • Specializace, racionalizace

 • Zvýšení vyjednávací síly na trhu


III. Strategické aliance

 • Poskytování licencí =


III. Strategické aliance

Franchising - je způsob obchodní činnosti a marketing výrobků nebo služeb, který je používán v různých odvětvích průmyslu a obchodu. Jedná se o poskytnutí práva užívat obchodní známku a znalosti vlastněné nějakou korporací pro své vlastní podnikání.

Výhody

Vstup majitele licence na zahraniční trh

Právní samostatnost uživatele licence

Marketingové aktivity částečně řízeny poskytovatelem licence

Proslulost a image značky

Nevýhody

Corporate identity

Omezení vlastního rozvoje


III. Strategické aliance

2. Joint venture - domácí podnik spolu s dalším zahraničním podnikem či organizací vytvoří novou společnou obchodně-právní entitu (většinou akciovou společnost). Cílem je spojit přednosti či zkušenosti obou partnerů

Výhody

 • Možnosti exportu i pro menší firmy

 • Snižování rizika

 • Legislativní výhody

 • Rychlejší a lepší orientace na zahraničním trhu

  Nevýhody

 • Snížení zisku

 • Konflikty mezi partnery


III. Strategické aliance

3. Smlouva o managementu – jde o smlouvu mezi dodavatelem a místním investorem. Investor dodává kapitál, cizí firma dodává know-how.

Výhody

Vstup na cizí trh s nízkým rizikem

Nevýhody

 • Náročnost na sestavení smlouvy

 • Riziko odstoupení od převzetí podniku


III. Strategické aliance

4. Smluvní výroba – domácí firma zadává zahraniční společnosti zakázku na výrobu či montáž v cílové zemi. Zadávající firma poskytuje polotovary, marketingové aktivity, zajišťuje prodej.

Výhody

 • Minimální investice

 • Kontrola nad prodejem

 • Snížení finančního rizika

 • Odbourání dovozních bariér

 • Levná pracovní síla

  Nevýhody

 • Vyrábějící firma – snižování zisku

 • Zakázka na omezenou dobu

 • Zadavatelská firma – seznámení s procesy možného konkurenta

 • Obtížné hledání výrobce

 • Ztráta kontroly nad výrobou


IV. Jiné typy

 • Marketingové distribuční smlouvy

 • Smlouvy mezi leteckými přepravci

 • Společný vývoj a poskytnutí technologie

 • Práce na společných projektech


stupeň zapojení

INVESTICE

+ DELEGACE

INVESTICE

+ KONTROLA

STRATEGICKÁ ALIANCE

PŘÍMÁ ZAHR. INVESTICE – 100% VLASTNICTVÍ

JOINTVENTURE

Plná výroba

KAP. ÚČAST NA INV.CELKU

 • Reprezentační kancelář

DCEŘINNÁ SPOLEČNOST

KONTROLA BEZ INVESTIC

LICENCE

PŘÍMÝ VÝVOZ BEZ PŘ. INVESTIC

FRANCHISING

TECHNICKÁ POMOC

DELEGACE BEZINVESTIC

PIGGYBACK

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

KOMISIONÁŘ

smluvní výroba

PROSTŘEDNÍK

Stupeň kontroly

Stupeň

zapojení


Relační marketing - trendy

 • ECR = Efficient Consumer Response

 • Category management

 • SCM = Supply Chain Management

 • Private Labels


Míra rizika a kontroly


Děkuji za pozornost


 • Login