Kritika
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 78

Kritika PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kritika. reflexió, véleményalkotás: mérlegelés, megítélés-értékelés, szakosodott véleményformálás: információ, leírás-megjelenítés, kiválasztás-értékelés; criticism: történet, elmélet, kritika. KRITIKA -történetelmélet Nyilvánosság, fórumok intézmények.

Download Presentation

Kritika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kritika

Kritika

 • reflexió, véleményalkotás: mérlegelés, megítélés-értékelés,

 • szakosodott véleményformálás: információ, leírás-megjelenítés, kiválasztás-értékelés;

 • criticism: történet, elmélet, kritika


Kritika

 • KRITIKA -történetelmélet

  • Nyilvánosság, fórumok

  • intézmények


P t szeti kult ra az p t szet mint a t rsadalom szolg l ja s nevel je

Építészeti kultúra: Az építészet mint a társadalom szolgálója és nevelője

 • Az építészet, építészeti gyakorlat kulturális feltételeinek elemzése.

 • Publicisztika, „ami mutatja azt is, hogy a modern építészet a nyilvánossággal folytatott kommunikációjából nyeri legitimációját”.

 • Az építészet feladata a köz szolgálata. A köz azonban kultúraként fogható fel, amely nem azonos az épp létező közösség állapotával. Nevelés szükségessége.


A szitu ci

A szituáció

 • Az építészeti kommunikáció körei

 • Piac, verseny, megrendelő.

 • Globalizáció. Információk, tőkék, kulturális minták áramlása

 • Digitalizáció, számítógép, internet: a kommunikációs médiumok átalakulása.

 • Eligazodás, szelekció, feldolgozás, megítélés, közös véleményképzés

 • A megjelenés, önmegjelenítés fontossága

 • Autoritás és legitimáció: ki beszél(het), milyen jogosultsággal és elfogadottsággal.


Kritika

Adolf Loos: Ornamens és nevelés.

Terc Kiadó 2004


Kritika

 • A modern diskurzus sajátszerűsége: professzionalizáció, specializáció, intézményesség


Az p t szeti nyilv noss g kutat s

Az építészeti nyilvánosság kutatás

 • NKA, kétrészes kutatás

 • Simon Mariann, kérdőíves felmérés, TÁRKI kiértékelés: Egy kutatás tapasztalatai 1-3. Elérhető az Építészfórumon.

  • Az építészek tájékozódása

  • Építészeti értékek

  • Építészek és megbízók

 • Az építészeti nyilvánosság formái és fórumai (folyóiratok, Internet, könyvek, kiállítások). Kerékgyártó Béla, Bun Zoltán, Turai Balázs (Utóirat 2006/4).


Magyar foly iratok

Magyar folyóiratok

 • Régi-új Magyar Építőművészet: kulturális-építőművészeti, Nemzeti Kulturális Alapítvány (közpénz). Az aktuális, több szintű kritika mellett tájékoztatás bel- és külföldi kiállításokról, művészeti eseményekről, könyvekről. Az Utóirat mint szöveges melléklet.

  • www.magyarepitomuveszet.hu

 • Alaprajz: üzleti vállalkozás (Springer), a Detail mint példa. Műszaki, kivitelezői oldal, kritika

  • www.archiweb.hu

 • Octogon: kulturális-üzleti vállalkozás, építészet, design, életmód; kiegyenlítés bel- és külföld között, a (fogyasztói) kultúra részévé tenni az építészetet

  • www.octogon.hu

 • Átrium: üzleti vállakozás (Sanoma), szabadidős-szórakoztató-kulturális vállalkozás. Családi házak, design. Ambiciózus szerkesztő (ld. új honlap, blogoldal)

  • www.atrium.hu


Metszet

Metszet

 • 20. METSZET – régi alkotógárda, új építész-folyóirat

 • „A Metszet építész-folyóirat a szenvedélyről fog szólni. A szenvedélyről, amiért az építészek szívesen agyondolgozzák magukat, amiben van egy kicsi a rejtvényfejtés izgalmából, egy kicsi a szobrászművészet anyagszeretetéből és formaalkotásából, a téralkotásnak abból a nagyszerűségéből, ami csak a mi hivatásunk sajátja, valamint a közösségek és a környezet iránti elkötelezettségnek arról a szenvedélyéről, ami az építészetnek minden más művészetnél különb felelősséget ad”

 • http://tervlap.hu


Internet port lok

Internet, portálok

 • Az internet közismert jellemzői és lehetőségei

  • Általános hozzáférhetőség

  • Egyidejűség

  • Digitalizálás, multimedialitás

  • Hálózatosság

  • Adatbázis, tárolhatóság

  • Interaktivitás


Internethaszn lat p t szet az interneten

Internethasználat, építészet az interneten

 • Az internet használat rohamosan terjed, ahogy

  • az elérhető információk köre bővül,

  • a munkának és a mindennapoknak is részévé válik/vált

  • Illetve a generációs változások folytán is.

 • Az építészeti lapok internetes oldala – több kevesebb önállóság is: elsősorban a Magyar Építőművészet és az Octogon honlapja mutatja ezt, de a legutóbbi időben az Átrium is igyekszik felzárkózni.


P t szf rum magyarorsz g egyetlen p t szeti napilapja

Építészfórum„Magyarország egyetlen építészeti napilapja”

 • 2000-ben jött létre, a nyomtatott lapokkal egyenrangúvá vált.

 • Információk, épületbemutatások (a tervezőktől kapott anyagok), illetve kritikák

 • Beszámolók, egyéb írások.

 • Állásfoglalások, viták

 • Kapcsolódó rendezvények, kapcsolódás más intézményekhez.

 • Kapcsolódó linkek (szervezetek, építész irodák)

 • Bejegyzések, blogok, visszajelzések.


Blogok

Blogok

 • Interaktivitás, visszacsatolás, hálószerűség: szóródás

 • Önálló megjelenés, akár önálló portál felépítése

 • Két tehetséges fiatal hely- és önmaga keresése: mondom (Szemerey Samu), wérgida (Wesselényi-Garay Andor).

 • Újfajta tájékozódás, a web adta lehetőségek kihasználása (új épületek, cikkek, filmek stb.)

 • Önálló fórummá válás. Két érdekes blogsorozat a múlt ősszel: a volt Honvédelmi Minisztérium épületének áttervezése, illetve a Lánchíd hotel pályázat


Kritika

 • irodalom

 • art&design

 • építészet

 • színház

 • zene

 • film

 • gyerek

 • folyóirat

 • programajánló

 • http://www.6b.hu/U_Nagy_Gabor_interju

 • http://www.prae.hu/prae/articles.php?aid=2289&cat=5

 • A közös többszörösInterjú Wesselényi-Garay AndorralBenedek Anna - Árvai András


Az p t szet s a nyelv a szavak s a dolgok

Az építészet és a nyelv: a szavak és a dolgok

 • A szaknyelv és a természetes nyelv. Specializáció és visszacsatolás.

 • Szavak és épületek, szavak és építészek

 • Lebutítás vagy fordítás, értelmezés?

 • Kinek szól?

  • Szakma – közönség.

  • Közönség: felhasználók – kulturális közvélemény, nyilvánosság.

  • Belföld – külföld.


Archispeak

Archispeak

 • A szakma határainak kijelölése, a kompetens és legitim beszéd

 • Zsargon: beavatottság, elhatárolás, területfoglalás


Kritika

Építészeti kommunikáció: a nyelv


Fogalmak koncepci k

Fogalmak, koncepciók

 • Adrian Forty: Words and Buildings. Thames and Hudson 2000

 • Eszme (elképzelés) – rajz – építés – megtapasztalás – nyelv?

 • Avagy: nyelv (jelentés, közlés) minden szinten?

 • De: nem egyneműsítés, különböző közlésfajták. A fordíthatóság problémája. Tárgyi szint és metaszint. Tudni mit, tudni hogyan. Szem, elme, kéz.

 • Karakter – kontextus – design – flexibilitás – forma – formális/formai – funkció – történelem – emlékezet – természet – rend – egyszerűség – tér – struktúra – transzparencia – igazság – típus – használó.

 • Hálózat, együttállás: forma – tér – design – rend vagy struktúra: modern(ista) diskurzus.


Latin eszperant angol

Latin – eszperantó - angol

 • „A kőműves, aki latint tanult” (Loos): a klasszikus örökség szerepe, a közös kultúra háttere, folytonosság

 • Univerzális, mesterséges nyelv: a tudomány és a technika által meghatározott eszköztár, „nyelv”

 • Pragmatizmus, pluralizmus és dominancia. Globalizáció és regionalizmusok.


Kritika

Nemzetköziesülés, globalizáció


Metapolis dictionary

Metapolis dictionary

 • Építészek építészeknek?

 • Mennyire vezet út az általános kultúra felé?

 • Mennyire válik az építészet közüggyé? Akár civil, akár fogyasztói értelemben.

 • Milyen közvetítő réteg, mit kell tennie az építésznek?


H l s sz t r

Hálós szótár

 • Nem lezárt, rögzített jelentésekkel bíró fogalmak, hanem egy viszonyrendszer (háló, mátrix) részeként határozódnak meg, illetve alakul folyamatosan a jelentésük, a befogadói aktivitásnak megfelelően. Kereszteződések, kombinációk.

 • A globális újrarendeződés szellemi térképe?

 • Kooperáció és harc a megnevezés hatalmáért?


Kritika

 • Az építészet iránti nyilvános/közösségi érdeklődés jelentős mértékben megnövekedett a huszadik század végén. Ez, valamint a demokratikus gyakorlat, az állampolgári és közösségi részvétel adott ösztönzést világszerte az építészeti központok létrejöttének. Az építészeti központok hatékonyan tudnak foglalkozni a tanulás, a szociális integráció, a felújítás, lakásépítés, fenntarthatóság, kultúra és örökség kormányzati témává is váló problémáival. Miközben az építészeti központok közös törekvése, hogy kiállítások, workshopok, szemináriumok és az adott helyre vonatkozó speciális kezdeményezések és projektek révén segítsék a nyilvánosság számára az építészet és az épített környezet befogadását, egyben minden központ kialakított olyan egyedi vonásokat, amelyek sajátos környezetének igényeire válaszul fogalmazódtak meg.


Kritika

AZW

AUSSTELLUNGEN

VERANSTALTUNGEN

EXKURSIONEN

VERMITTLUNG

ARCHIV

ARCHITEKTENLEXIKON

BAUDATENBANK

BIBLIOTHEK

LINKS


Kritika

 • Architekturmuseen internationalDatenbankenBlogs, Plattformen und MagazineArchitekturführerAudio + FilmArchitekturinstitutionen ÖsterreichVerbände internationalArchitekturschulenArchitekturfotografieWien Links


Nextroom

nextroom

 • A nextroomot 1996-ban alapította a svájci építész, Juerg Meister, és mára a kortárs építés egyik legátfogóbb archívumává nőtte ki magát. Ez a nagy látogatottságú platform független gyűjtőpartnerekkel és a nemzetközi médiával együttműködve egy helyen gyűjti össze az építészetre vonatkozó információ és tudás legkülönbözőbb területeit és formáit.

 • A nextroom a kortárs építészet egyedülálló európai hálózata. Nemzetközi intézmények, könyv- és folyóiratkiadók valamint kreatív alkotók szállítják az adatbank információit és támaszkodnak a nextroom állományára. Ismert vállalatok képezik a nextroom támogatói körét.


Kritika

 • Épületek

  • Az egyes országok, illetve régiók ismert intézményei válogatják ki területek legjobb projektjeit.

 • Szövegek és képek

  • A honlapról elérhető a német nyelvterület legfontosabb lapjainak művészeti rovata. Ezeket adatbankunk képi anyaga egészíti ki, amely 18,000 fotót és építészeti tervet tartalmaz.


Kritika

 • Sajtószemle

 • Új szerzemények

 • Kalendárium

 • Díjak

 • Könyvtár (könyvek – folyóiratok)

 • Profil

 • Feature (jelenleg: Zumthor)


Kritika

NEXTROOM


Kritika

ÉPÍTÉSZETI KÖZPONTOK


Nai rotterdam netherlands architecture institute

NAi RotterdamNetherlands Architecture Institute

 • The NAI moved into its current premises in 1993.

 • The striking building is situated at the edge of the Museumpark in the center of Rotterdam and was designed by Jo Coenen.

 • The NAI stores important architecture archives and collections, and makes them accessible to the public. The institute offers facilities for research and a platform for discussion.

 • The NAI presents exhibitions, lectures, debates and issues publications which aim to inform, inspire, and stimulate both professionals and the general public.


Collection archives and library

Collection: Archives and Library

 • The NAI has one of the largest architecture collections in the world; eighteen kilometres of shelves containing drawings, sketches, models, photographs, books, journals and other materials.The NAI is entrusted with the safekeeping and management of these archives and collections and with making them accessible to the public. Virtually every prominent Dutch architect since 1800 is represented in the archives, which include the personal archives of such famous architects as Dudok, Cuypers, Berlage and De Klerk.The NAI's library is open to the public and contains over 35,000 books on architecture and related disciplines, plus an extensive range of Dutch and international architectural journals.Researchers, students, and anyone else interested may consult publications and archives in the reading room.


Kritika

 • These days, no building is designed without the use of a computer. The archives that the NAI will acquire in the future will largely consist of digital files. This has major ramifications for the way in which the material is to be managed, preserved and made accessible. Research into sustainable strategies for the preservation of digital material has not yielded any definitive solutions yet, but several measures can be implemented in the short term.

 • Design process

 • Context

 • Outdated software

 • Archiving format

 • AutoCAD files

 • Archiving strategies

 • Standards


Arcam

ARCAM


P rizs

Párizs

 • http://www.pavillon-arsenal.com/en/home.php#

 • Állandó és időszaki kiállítás

 • Dokumentációs központ

 • Könyvtár

 • Filmtár, filmnézés helyben

 • Rendezvények

 • Könyvesbolt, kávézó


P t szeti m zeum gy jtem nyek

Építészeti Múzeum, gyűjtemények

 • 40 éves az Építészeti Múzeum – kiállítás

 • Múzeum? Mókus utcai épület

 • Gyűjtemény:

 • Kutatás, kiállítások, kiadványok (katalógusok, Lapis Angularis). Hiányzó terjesztés

 • Magyar építészettörténet, Fény és forma, fél(t)múlt (szocreál)

 • Pavilon

 • Hiányzó katalógus, hozzáférhetőség

 • Szétszórt építészeti anyag (Kiscelli Múzeum, Fővárosi Levéltár, Műemléki Hivatal – Tervtár

 • Hamvukba holt tervek (Erzsébet tér, Divatcsarnok). Pedig az előbbi lehetett volna, a Gödörrel együtt megfelelő intézményi központot lehetett volna kialakítani.

 • Digitalizált, illetve digitális archívum létrehozásának szükségessége.


Budapest k k

Budapest,KÉK


Budapest fuga

Budapest, FUGA

 • Építészeti és kulturális központ

 • Kiállítások, bemutatók, viták

 • Koncertek, képzőművészet

 • Könyvek, folyóiratok

 • Kihelyezett rendezvények (Katona J. Színház…)


Kritika

KÉK

 • Tálaló, Iparművészeti Múzeum

 • A CET gyomrában 2010. február 18. 19:00

 • 2010. március 18. Székesfehérvár – nemzeti emlékhely2010. ápr. 22. A Szépművészeti múzeum bővítése2010. május 20. Corvin sétány2010. június 17. EKF –Pécs 


Kritika

 • Mi is épül a belváros utolsó, és egyben talán legjelentősebb Duna-parti telkén?És milyen modell szerint működik együtt a kulturális  projektben a főváros és a befektető? Befolyásolja-e a kivitelezést, hogy az építész immár pályán kívülről figyeli az eseményeket? Mennyiben alakítja át a CET Budapest kulturális térképét?


Fuga n n

FUGA/N&n

 • Pécsi tervek, épülő projektek (Fuga)

 • Dobai János (N&n)

 • Budapesti fürdők: felújítások, bővítések (Fuga)

 • A Velencei Biennálé kiállításainak kurátorai

 • Kruppa Gábor

 • Basa Péter emlékkiállítás

 • Lukács/Vikár iroda kitüntetett épületek


Magyar p letek a nextroomon

Magyar épületek a nextroomon


Magyar p letek a nextroom on

Magyar épületek a nextroom-on

 • Máriássy Ház von Schüller & Partners, 2006, BudapestMáriássy Ház, 11.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]University of Debrecen, Life Science Building and Library von Teampannon, 2005, DebrecenUniversity of Debrecen, Life Science Building and Library, 09.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Town Hall Budaörs von Zsuffa & Kalmár, 2005, BudaörsTown hall, Budaörs, 10.03.2006 [A10]Family house extension von sporaarchitects, 2004, BudapestFamily house extension, 10.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Konyari Winery von ZSK Architects, 2004, BalatonlelleKonyari Winery, 15.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Audi Forum Multifunctional Hall von 3h építésziroda, 2003, GyörAudi Forum Multifunctional Hall, 08.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Weingut Abtei Pannonhalma von CZITA Achitects, 2003, PannonhalmaWinery, Benedictine Monastery of Pannonhalma, 09.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]W.E.T. Innovation Centre and Demonstration Plant von László Földes, László Pethõ, 2002, PilisszentivánW.E.T. Innovation Centre and Demonstration Plant, 15.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Magház von MNDP Architect, 2002, BudapestMagház, 09.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Summer Cottage von A Stúdió 90 Ltd., 2000, TokajSummer Cottage, 19.09.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Black villa in Budafok von MCXVI Architects, BudapestBlack villa in Budafok, 26.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]


Kritika

Újpalota Parochial Church von Kima Studio, 2009, BudapestÚjpalota Parochial Church, 10.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Kindergarten and school complex von Építészkohó, 2008, BudapestKindergarten and school complex, 24.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Villa in the Buda hills von B13 Építőművész Kft, 2008, BudapestVilla in the Buda hills, 24.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Single-family house Balatonakarattya von munkacsoport.net, 2008, BalatonakarattyaSingle-family house Balatonakarattya, 03.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Apartment Block Práter Utca von Kis Péter Építészmüterme, 2008, BudapestSocial housing, Budapest, 31.07.2008 [A10]Cella Septichora Visitors Centre von Bachman & Bachmann Architects, 2008, PécsCella Septichora Visitors Centre, 10.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Richter Gedeon Chemical Research and Office Building von Zoboki, Demeter & Associates, ZÉ Design Studio, 2008, BudapestRichter Gedeon Chemical Research Center and Office Building, 26.10.2008 [Architekturarchiv Ungarn]


Kritika

Roman Catholic Church in Gödöllő von Tamás Nagy, 2007, GödöllőRoman Catholic Church in Gödöllő, 02.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Specialterv Offices in a Refurbished Cottage von 2sl_studio, 2007, BudapestSpecialterv Offices in a Refurbished Cottage, 17.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]BL Yachtclub and apartments von MCXVI Architects, 2007, BalatonlelleBL Yachtclub and apartments, Balatonlelle, 26.10.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Housing complex von Tamás Tomay, 2007, BudapestHousing complex, 24.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Social housing von Kis Péter Építészmüterme, 2007, BudapestSocial housing, 26.10.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Krüll-Ung Office von Építész Kaláka Ltd., 2007, BudapestKrüll-Ung Office, 09.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Diving Tower, Széchy Tamás Swimming Pool von Építész Stúdió, 2006, BudapestDiving Tower, Széchy Tamás Swimming Pool, 17.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Single-family house Budaörs von Zsuffa & Kalmár, 2006, BudaörsSingle-family house Budaörs, 17.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]


Kritika

Weingut Weninger von propeller z, 2006, BalfWeingut Weninger, 30.04.2009 [newroom]Dubniczay palace - Carl Laszlo Collection, Tegularium von Tamás Karácsony, Orsolya Kern, Péter Klobusovszki, 2006, VeszprémDubniczay palace - Carl Laszlo Collection, Tegularium, 09.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Máriássy Ház von Schüller & Partners, 2006, BudapestMáriássy Ház, 11.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]József Attila Community Centre von Archikon, 2006, BudapestJózsef Attila Community Centre, 09.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Tisza(p)Art Cinema von Árpád Álmosdi, 2006, SzolnokTisza(p)Art Cinema, 09.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Arena Savaria Sport Hall von Építész Stúdió, 2006, SzombathelyArena Savaria Sport Hall, 03.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Town Hall Budaörs von Zsuffa & Kalmár, 2005, BudaörsTown hall, Budaörs, 10.03.2006 [A10]


Kritika

University of Debrecen, Life Science Building and Library von Teampannon, 2005, DebrecenUniversity of Debrecen, Life Science Building and Library, 09.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Palast der Künste von Zoboki, Demeter & Associates, 2005, BudapestEin Nervenzentrum der Musik, 27.06.2008 [Neue Zürcher Zeitung]Special school for mentally disabled children von Tamás Karácsony, minusplus architects, 2004, CsornaSpecial school for mentally disabled children, 02.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Single family home renovation and expansion von Dom Architecture Studio, 2004, MonoszlóSingle family home renovation and expansion, 09.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Újpalota Parochial Church von Kima Studio, 2009, BudapestÚjpalota Parochial Church, 10.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Kindergarten and school complex von Építészkohó, 2008, BudapestKindergarten and school complex, 24.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Villa in the Buda hills von B13 Építőművész Kft, 2008, BudapestVilla in the Buda hills, 24.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]


Kritika

Single-family house Balatonakarattya von munkacsoport.net, 2008, BalatonakarattyaSingle-family house Balatonakarattya, 03.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Apartment Block Práter Utca von Kis Péter Építészmüterme, 2008, BudapestSocial housing, Budapest, 31.07.2008 [A10]Cella Septichora Visitors Centre von Bachman & Bachmann Architects, 2008, PécsCella Septichora Visitors Centre, 10.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Richter Gedeon Chemical Research and Office Building von Zoboki, Demeter & Associates, ZÉ Design Studio, 2008, BudapestRichter Gedeon Chemical Research Center and Office Building, 26.10.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Roman Catholic Church in Gödöllő von Tamás Nagy, 2007, GödöllőRoman Catholic Church in Gödöllő, 02.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Specialterv Offices in a Refurbished Cottage von 2sl_studio, 2007, BudapestSpecialterv Offices in a Refurbished Cottage, 17.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]


Kritika

BL Yachtclub and apartments von MCXVI Architects, 2007, BalatonlelleBL Yachtclub and apartments, Balatonlelle, 26.10.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Housing complex von Tamás Tomay, 2007, BudapestHousing complex, 24.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]

Social housing von Kis Péter Építészmüterme, 2007, BudapestSocial housing, 26.10.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Krüll-Ung Office von Építész Kaláka Ltd., 2007, BudapestKrüll-Ung Office, 09.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Diving Tower, Széchy Tamás Swimming Pool von Építész Stúdió, 2006, BudapestDiving Tower, Széchy Tamás Swimming Pool, 17.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Single-family house Budaörs von Zsuffa & Kalmár, 2006, BudaörsSingle-family house Budaörs, 17.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Weingut Weninger von propeller z, 2006, BalfWeingut Weninger, 30.04.2009 [newroom]


Kritika

Dubniczay palace - Carl Laszlo Collection, Tegularium von Tamás Karácsony, Orsolya Kern, Péter Klobusovszki, 2006, VeszprémDubniczay palace - Carl Laszlo Collection, Tegularium, 09.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Máriássy Ház von Schüller & Partners, 2006, BudapestMáriássy Ház, 11.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]József Attila Community Centre von Archikon, 2006, BudapestJózsef Attila Community Centre, 09.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Tisza(p)Art Cinema von Árpád Álmosdi, 2006, SzolnokTisza(p)Art Cinema, 09.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Arena Savaria Sport Hall von Építész Stúdió, 2006, SzombathelyArena Savaria Sport Hall, 03.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Town Hall Budaörs von Zsuffa & Kalmár, 2005, BudaörsTown hall, Budaörs, 10.03.2006 [A10]University of Debrecen, Life Science Building and Library von Teampannon, 2005, DebrecenUniversity of Debrecen, Life Science Building and Library, 09.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]


Kritika

Palast der Künste von Zoboki, Demeter & Associates, 2005, BudapestEin Nervenzentrum der Musik, 27.06.2008 [Neue Zürcher Zeitung]Special school for mentally disabled children von Tamás Karácsony, minusplus architects, 2004, CsornaSpecial school for mentally disabled children, 02.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Single family home renovation and expansion von Dom Architecture Studio, 2004, MonoszlóSingle family home renovation and expansion, 09.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]Family house extension von sporaarchitects, 2004, BudapestFamily house extension, 10.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Hungarocontrol Headquarters von Tamás Nagy, 2004, BudapestHungarocontrol Headquarters, 03.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]Konyari Winery von Zsuffa & Kalmár, 2004, BalatonlelleKonyari Winery, 15.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Gymnasium of the Toldy Ferenc Highschool von László Földes, 2004, BudapestGymnasium of the Toldy Ferenc Highschool, 10.05.2009 [Architekturarchiv Ungarn]


Kritika

Weingut Abtei Pannonhalma von CZITA Achitects, 2003, PannonhalmaWinery, Benedictine Monastery of Pannonhalma, 09.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Audi Forum Multifunctional Hall von 3h építésziroda, 2003, GyörAudi Forum Multifunctional Hall, 08.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Magház von MNDP Architect, 2002, BudapestMagház, 09.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]W.E.T. Innovation Centre and Demonstration Plant von László Földes, László Pethõ, 2002, PilisszentivánW.E.T. Innovation Centre and Demonstration Plant, 15.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Summer Cottage von A Stúdió 90 Ltd., 2000, TokajSummer Cottage, 19.09.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Black villa in Budafok von MCXVI Architects, BudapestBlack villa in Budafok, 26.06.2007 [Architekturarchiv Ungarn]Suburbian Electric Railcar Maintenance Base von Zsolt Hajnal, PusztaszabolcsSuburbian Electric Railcar Maintenance Base, 02.11.2008 [Architekturarchiv Ungarn]


 • Login