NEWTONOV OPĆI ZAKON GRAVITACIJE - PowerPoint PPT Presentation

Newtonov op i zakon gravitacije
Download
1 / 19

 • 223 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NEWTONOV OPĆI ZAKON GRAVITACIJE. Razvoj ideje o gibanju nebeskih tijela (Ptolomej , Kopernik , Kepler ) Newtonov opći zakon gravitacije ( izračunavanje masa nebeskih tijela , akceleracija slobodnog pada , sateliti , svemirske brzine ). - objedinio rezultate prethodnika.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NEWTONOV OPĆI ZAKON GRAVITACIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Newtonov op i zakon gravitacije

NEWTONOV OPĆI ZAKON GRAVITACIJE

 • Razvoj ideje o gibanju nebeskih tijela (Ptolomej , Kopernik , Kepler )

 • Newtonov opći zakon gravitacije ( izračunavanje masa nebeskih tijela , akceleracija slobodnog pada , sateliti , svemirske brzine )


Newtonov op i zakon gravitacije

- objedinio rezultate prethodnika

 • dao prvu sustavnu raspravu o

 • svim nebeskim gibanjima

 • Ptolemejev geocentrički sustav,

 • utjecajan kao i Aristotelova

 • filozofija

Najveće djeloMegalesintaxis (Veliki zbornik)

očuvano u arapskom prijevodu kaoAlmagest

Klaudije Ptolemej

85-166


Newtonov op i zakon gravitacije

Ptolemejev geocentrični sustav (2. st.)

djelo : Almagest


Newtonov op i zakon gravitacije

epicikl

deferent


Newtonov op i zakon gravitacije

Nikola Kopernik ( Thorn 1473. – Frauenburg 1543. )

Marsova

putanja

Zemljina

putanja

Aristarh (310. - 230. pr. Kr.)

Giordano Bruno, 1600. spaljen

Galileo Galilei (1564. – 1642.)


Newtonov op i zakon gravitacije

Tycho Brahe (1546. – 1601.)

Johannes Kepler (1571. – 1630.)

Keplerovi zakoni

1.

2.

A1

A2

A1 = A2

3.


Elipsa

Elipsa


Apside

APSIDE

 • apoapsis i periapsis –točke na krajevima velike osi elipse ;

 • apoapsis je najdalja točka , a periapsis najbliža točka 

 • afel i perihel - za planete kao Sunčeve satelite

 • apogej i perigej - za Zemljine satelite ( Mjesec)

 • apoluna i periluna - za Mjesečeve satelite

 • apohermij i perihermij – za Merkur

 • apojovij i perijovij - za Jupiter

 •  ……


Newtonov op i zakon gravitacije1

a

a

Newtonov opći zakon gravitacije

a

a

a

a

a


Newtonov op i zakon gravitacije

a 

F 

F  mp

F  ms

F 

Opći zakon gravitacije

G = 6,67·10-11 N m2 kg-2 – gravitacijska konstanta


Newtonov op i zakon gravitacije

Primjer 1: Izračunajmo masu (M) i srednju gustoću () Zemlje

iz njezina polumjera (R = 6,4·106 m) i akceleracije slobodnog

pada na njezinoj površini (g = 9,81 m s-2).

Rješenje:

R = 6,4·106 m

g = 9,81 m s-2

M = 6·1024 kg

M = ?

 = ?

,

F = mg,

 = 5467 kg m-3


Newtonov op i zakon gravitacije

Primjer 2: Izvedimo izraz za akceleraciju slobodnog pada

na visini h iznad Zemljine površine.

Rješenje:


Newtonov op i zakon gravitacije

Zadatak 1: Kolika je akceleracija slobodnog pada na

asteroidu polumjera 5 km i gustoće 5500 kg m-3?

Rješenje:

R = 5 km = 5·103 m

 = 5500 kg m-3

g = ?

g = 7,7·10-3 m s-2


Newtonov op i zakon gravitacije

Zadatak 2: Na koju visinu moramo podignuti tijelo da bi mu

se težina smanjila upola? Poznat je polumjer Zemlje (6,4·106 m).

Rješenje:

R = 6,4·106 m

h = ?

h = 2,65·106 m


Newtonov op i zakon gravitacije

Sateliti

v

Prva kozmička brzina

Fcp = Fg

Na Zemlji:

R

Druga kozmička brzina

v  7,9 km s-1

v  11 km s-1


Putanje

Putanje


Newtonov op i zakon gravitacije

Primjer: Koliko je od Zemljine površine udaljen satelit koji

kruži u ekvatorijalnoj ravnini tako da se uvijek nalazi iznad istog mjesta na Zemlji (geostacionarni satelit)? Ophodno vrijeme geostacionarnog satelita jednako je periodu rotacije Zemlje.

Rješenje:

T = 24 h

= 86400 s

GmZ = gR2

R = 6,4 ·106 m

h = ?

Fg = Fcp

Gms mZT2 = 42(R + h)3ms

h = 3,6·107 m


Newtonov op i zakon gravitacije

Zadatak 1: Izračunajte masu Sunca uzimajući da je udaljenost

Zemlje od Sunca 1,51011m.

Rješenje:

r = 1,5 ·1011 m

mS = ?

Fg = Fcp

mS = 21030 kg


Newtonov op i zakon gravitacije

Zadatak 2: Kojom se brzinom giba satelit na visini 420 km iznad

površine Zemlje? Za polumjer Zemlje uzmite 6 400 km. Poznata

je još akceleracija slobodnog pada na površini Zemlje

(g = 9,81 m s-2).

Rješenje:

h = 420 km

= 420 ·103 m

R = 6400 km

= 6400·103 m

g = 9,81 m s-2

GmZ = gR2

v = ?

Fcp = Fg

v = 7,7103 m s-1


 • Login