Brandos egzaminų ir PUPP klausimu - PowerPoint PPT Presentation

Brandos egzamin ir pupp klausimu
Download
1 / 35

 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Brandos egzaminų ir PUPP klausimu. Saulius Zybartas. Klausimų spektras. artimojo laikotarpio sprendimai dėl egzaminų (tvarkaraštis, 2011 m. egzaminų organizavimo klausimai) 2012 metų brandos egzaminai. - egzaminai nuo 2013 ir vėliau - kokie pokyčiai turi būti įgyvendinti?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Brandos egzaminų ir PUPP klausimu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Brandos egzamin ir pupp klausimu

Brandos egzaminų ir PUPP klausimu

Saulius Zybartas


Klausim spektras

Klausimų spektras

 • artimojo laikotarpio sprendimai dėl egzaminų (tvarkaraštis, 2011 m. egzaminų organizavimo klausimai)

 • 2012 metų brandos egzaminai.

  - egzaminai nuo 2013 ir vėliau - kokie pokyčiai turi būti įgyvendinti?


Pagrindiniai 2011m be akcentai

Pagrindiniai 2011m. BE akcentai

 • Įvedami kalbų valstybinių brandos egzaminų atsakymų lapai (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lietuvių). Unifikuojama atsakymo lapo forma

 • Tų egzaminų, kurių užduotys yra su atsakymų lapais, į NEC vertinimui bus gražinami tik atsakymų lapai

 • Planuojama vienodinti užsienio kalbų vertinimo kriterijus, siekiant geresnio rezultatų palyginamumo

 • Bus atsisakyta įvesčių lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzamine

 • Bus iš anksto žinomos preliminarios egzaminų išlaikymo ribos

 • Skiriamas dėmesys vertintojų mokymui (LT klb., Geogr.)

 • ? “Mažesnio” VBE atsakymo lapus galima bus matyti internete


Brandos egzamin ir pupp klausimu

1-10

11-100

Išlaikymo riba - 40 proc. bendrojo kurso taškų

Bendrąjį ir išplėstinį kursą skirianti riba


Pagrindiniai 2011m pupp akcentai gimtosios kalbos

Pagrindiniai 2011m. PUPP akcentai (gimtosios kalbos)

 • PUPP žodžiu dalies (viešojo kalbėjimo) įvertinimas vykdomas ugdymo proceso metu – mokyklos pačios galės nuspręsti, kaip organizuoti įvertinimą: kaip ir iki šiol skiriant įvertinimui a) kelias dienas, b) pamokų metu, c) renginių ar d) renginių ir pamokų metu)

 • Mokinys arba su mokytojo pagalba galės suformuluoti viešojo kalbėjimo savo potemę. NEC pateiks potemes, kad visiems Lietuvos 10-okams sudėtingumu jos būtų lygiavertės, iš jų mokinys galės vieną pasirinkti arba kartu su mokytoju suformuluoti savo potemę kalbos, literatūros, kultūros tema iš 9-10 klasės ugdymo turinio


Pagrindiniai 2011m pupp akcentai lietuvi gimtoji valstybin kalbos

Pagrindiniai 2011m. PUPP akcentai (lietuvių gimtoji /valstybinė kalbos)

 • Keičiamas atskiriems patikrinimo sandams (sudedamosioms dalims), skirtas laikas

 • Keičiasi šių sandų (sudedamųjų dalių) svoriai

 • Keičiama užduotims pateiktų tekstų apimtis

 • Apibrėžta minimali kuriamo rašymo teksto apimtis – 200 žodžių (valstybinei kalbai)

 • 30 proc. užduoties turi sudaryti minimalius reikalavimus tikrinantys punktai. Įvardyta ir minimali PUPP išlaikymo riba

 • PUPP dalis žodžiu nesikeis (valstybinei kalbai)

 • Bus nustatyta pertraukos trukmė


Pagrindiniai kei iami dokumentai

Pagrindiniai keičiami dokumentai

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu tvirtinami dokumentai:

 • Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (rengiama nauja redakcija);

 • Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo nuostatai (rengiama nauja redakcija);

 • Kalbų įskaitų nuostatai (rengiama nauja redakcija);

 • Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos nuostatai.

  NEC direktoriaus įsakymu tvirtinami dokumentai

 • 17 tvarkų, koreguojamos vertinimo normos ir pan.

 • Keičiamos protokolų formos ir atsakymų lapai (pritaikomos technologijoms)


Be ir pupp tvarkara iai

BE ir PUPP tvarkaraščiai

Tvarkaraščių sudarymo principai

 • Prieinamas ir tinkamas visoms kandidatų grupėms

 • Skaidrus, patikimas ir užtikrinantis lygias galimybes

  Atsižvelgta į:

 • NEC resursus (žmogiškieji, technologiniai, finansiniai)

 • Minimalų laiką, būtiną kokybiškai atlikti kiekvieną BE organizavimo etapą

 • Praeitų metų situacijos analizę ir pamokas


Be ir pupp tvarkara iai 1

BE ir PUPP tvarkaraščiai (1)

 • 2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte A siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. gegužės 30 d., o pabaiga – 2011 m. liepos 28 d. 


Be ir pupp tvarkara iai 2

BE ir PUPP tvarkaraščiai (2)

 • 2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte B siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. gegužės 31 d., o pabaiga – 2011 m. liepos 22 d. 

 • Šiame tvarkaraščio projekte siūloma dalį valstybinių brandos egzaminų (užsienio kalbų) organizuoti gegužės mėnesį.


Be ir pupp tvarkara iai 3

BE ir PUPP tvarkaraščiai (3)

 • 2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte C siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. birželio 6 d., o pabaiga – 2011 m. rugpjūčio 4 d. 

 • Šiame tvarkaraščio projekte siūloma brandos egzaminus organizuoti pasibaigus mokslo metams.


Nuomoni apie tvarkara i projektus ap valga

Nuomonių apie tvarkaraščių projektus apžvalga


Papildomai tvarkara iai aptarti

Papildomai tvarkaraščiai aptarti

 • LAMA BPO posėdyje

 • Diskusijoje su moksleivių parlamentu ir moksleivių sąjunga

 • Susitikimuose su profesinėmis sąjungomis


Skait tvarkara tis

Įskaitų tvarkaraštis


2012 m brandos egzamin naujov s

2012 m. brandos egzaminų naujovės

 • Bus vykdomas geografijos valstybinis brandos egzaminas

 • Bus įvedamas matematikos atsakymų lapas


Be kaitos perspektyvos 2013 metams

BE kaitos perspektyvos2013 metams

NEC (testavimo centro) pozicija pateikiama įvertinant:

 • Taikomų matavimo instrumentų ir skalių spektrą, paskirtį ir galimybes

 • Kokiems sprendimams priimti yra panaudojami atitinkamu matavimo būdu atitinkamoje skalėje gauti rezultatai

 • Atnaujintų bendrųjų programų nuostatas


Vbe sprend iam problem spektras

VBE sprendžiamų problemų spektras

 • Sertifikavimas

 • Atranka studijoms (lygios galimybės, skaidrumas)

 • Korupcija

 • Lėšų studijoms (krepšelių) paskirstymas

REIKALAVIMAI VBE

 • Objektyvus

 • Patikimas

 • Skaidrus

 • Validus


Matavimo instrumentai objektyvumo skal je

Matavimo instrumentai objektyvumo skalėje

SUBJEKTYVU

OBJEKTYVU

Projektai

(BD)

Ese

Atviro atsakymo/ nestruktū-ruoti klausimai

Struktū-ruoti klausimai

Trumpo atsakymo/ sprendimo klausimai

Pasirenka-mojo atsakymo klausimai

VBE

???


Vbe 1 mat ematika uk gm fizika

VBE 1 (matematika, uk, gmfizika…)

SUBJEKTYVU

OBJEKTYVU

Projektai

(BD)

Ese

Atviro atsakymo/ nestruktū-ruoti klausimai

Struktū-ruoti klausimai

Trumpo atsakymo/ sprendimo klausimai

Pasirenka-mojo atsakymo klausimai

Mažiau diskutuojami obektyvumo požiūriu VBE


Vbe 2 lt g

VBE 2 (LT g)

SUBJEKTYVU

OBJEKTYVU

Projektai

(BD)

Ese

Atviro atsakymo/ nestruktū-ruoti klausimai

Struktū-ruoti klausimai

Trumpo atsakymo/ sprendimo klausimai

Pasirenka-mojo atsakymo klausimai

VBE subjektyvumą apsprendžia subjektyvaus tipo užduočių svoris teste (užduotyje)


Problemos

PROBLEMOS

 • Atnaujintos vidurinio ugdymo programos aktualizuoja kitų gebėjimų ugdymo svarbą (žinių praktinio taikymo, integracinius ir kt.), kuriems įvertinti nepakanka naudojamų instrumentų (popieriaus-pieštuko testo) spektro

 • Objektyvumo, skaidrumo, patikimumo siekis apriboja matavimo instrumentų įvairovės panaudojimą ir skatina peržiūrėti kai kurių egzaminų (pvz., LT) BE matavimo instrumentus .


Brandos egzamin ir pupp klausimu

SUBJEKTYVU

OBJEKTYVU

Projektai

(BD)

Ese

Atviro atsakymo/ nestruktū-ruoti klausimai

Struktū-ruoti klausimai

Trumpo atsakymo/ sprendimo klausimai

Pasirenka-mojo atsakymo klausimai

KAIP PANAUDOTI VISĄ INSTRUMENTŲ SPEKTRĄ BRANDAI ĮVERTINTI IR SERTIFIKAVIMUI REMIANTIS ATNAUJINTOMIS PROGRAMOMIS?

???

???


Galima egzamin strukt ros kaita

Galima egzaminų struktūros kaita

BK

MBE

IK

VBE


Galima egzamin strukt ros kaita1

Galima egzaminų struktūros kaita

BK

MBE

BD

IK

VBE


Galima egzamin strukt ros kaita2

Galima egzaminų struktūros kaita

BK

BD

IK

VBE


2013 m

2013 m.

BE programos ir užduotys pagal atnaujintas VUBP turėtų būti keičiamos minimaliai

BE užduotys rengiamos iš bendrojo ir išplėstinio to dalyko kurso

Ugdymo proceso metu atliktos praktinės užduotys į BE užduotį neperkeliamos, nes tam tarnauja metiniai pažymiai

Palaipsniui užsienio kalboms pereiti prie mokymosi lygių ir kalbėjimo dalies perkėlimu į užduotį - po 2013 m.

Lietuvių kalbos brandos egzaminas rengiamas pagal vieną programą

Įvedamas brandos darbas (3 tipų) – vienas iš galimų 3 pasirinkimų


Brandos egzamin ir pupp klausimu

AČIŪ


 • Login