VODOZEMCI, GMIZAVCI I PTICE SLATKOVODNIH EKOSISTEMA - PowerPoint PPT Presentation

VODOZEMCI, GMIZAVCI I PTICE SLATKOVODNIH EKOSISTEMA
Download
1 / 25

  • 457 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

VODOZEMCI, GMIZAVCI I PTICE SLATKOVODNIH EKOSISTEMA. VODOZEMCI. Proteus anguinus Razdeo : Chordata Klasa : Amphibia Red: Caudata Fam: Proteidae Morfolo ške karakteristike : Zbog života u mraku je blede boje, očiju prepokrivenih kožom, sa parom spoljašnjih čuperaka škrga iza glave.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VODOZEMCI, GMIZAVCI I PTICE SLATKOVODNIH EKOSISTEMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

VODOZEMCI, GMIZAVCI I PTICE SLATKOVODNIH EKOSISTEMA


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

VODOZEMCI

Proteus anguinus

Razdeo: Chordata

Klasa: Amphibia

Red: Caudata

Fam: Proteidae

Morfološke karakteristike: Zbog života u mraku je blede boje, očiju prepokrivenih kožom, sa parom spoljašnjih čuperaka škrga iza glave.

Biologija: Rasprostranjena u podzemnim kraškim vodama od Soče na granici Slovenije i Italije do Trebišnjice u Bosni i Hercegovini. Jači vodostaj je povremeno izbaci u izvorišne delove tekućica. Hrani se beskičmenjacima. Celi život provodi u vodi i neotenična je.

Značaj: Ugrožena vrsta


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Triturus vulgaris (mali mrmoljak)

Razdeo: Chordata

Klasa: Amphibia

Red: Caudata

Fam: Salamandridae

Morfološke karakteristike:Mužjak ima krestu i tamne tačke po telu, dok je ženka slabije obojena

Biologija: U proleće ulazi u manje stajaćice radi razmnožavanja. Larve se razvijaju do kraja leta. Hrani se beskičmenjacima.

Značaj: Ugrožena vrsta


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Triturus cristatus (veliki mrmoljak)

Razdeo: Chordata

Klasa: Amphibia

Red: Caudata

Fam: Salamandridae

Morfološke karakteristike:Krupniji su i tamnije obojeni od malih mrmoljaka.

Biologija: U proleće ulazi u manje stajaćice radi razmnožavanja. Larve su u vodi do kraja leta. Hrani se beskičmenjacima

Značaj: Ugrožena vrsta


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Bombina bombina (crveni mukač)

Razdeo: Chordata

Klasa: Amphibia

Red: Anura

Fam: Discoglosidae

Morfološke karakteristike:Imaju narandžast do jarko crveni trbuh sa crnim prugama. Oči su im povišene zbog semi-akvatičnog načina života.

Biologija: Živi u zaraslim stajačicama i sporim tekućicama. U travnju zalaze u vode radi parenja a punoglavci se u njima razvijaju do kolovoza.

Značaj: Ljudima ponekad mogu biti lagano toksične. Gotovo da je ugrožena


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Rana esculenta (zelena žaba)

Razdeo: Chordata

Klasa: Amphibia

Red: Anura

Fam: Ranidae

Morfološke karakteristike:Zelene je boje sa crnim pegama. Ženke rastu do 9 cm, mužjaci do 11 cm.

Biologija: Živi masovno uz stajaće i lagano tekuće vode. Smatra se hibridom između R. lessonae i R. ridibunda, a održava se parenjem ženki R. esculenta sa mužjacima jedne od navedenih vrsta.

Značaj: Sakupljaju se a ponegde i uzgajaju radi konzumiranja zadnjih nogu-žablji bataci. Spada među najmanje ugrožene vrste


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

GMIZAVCI

Natrix tessellata (ribarica)

Razdeo: Chordata

Klasa: Reptilia

Red: Serpentes

Fam: Colubridae

Morfološke karakteristike:Boje je u širokom rasponu od sivo-zelene preko smeđe do gotovo crne sa tamnim tačkama na leđima. Trbuh može biti žuto-narandžasti sa kockastim crnim pegama. Dužina do 1,3 m.

Biologija: Rasprostranjena je u srednjoj i istočnoj Evropi, delom u Aziji i Africi. Kod nas naseljava tekućice i stajaćice, najčešće ušća reka. Hrani se gotovo isključivo ribom.

Značaj: Što se ugroženosti tiče nema dovoljno podataka


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Natrix natrix (belouška)

Razdeo: Chordata

Klasa: Reptilia

Red: Serpentes

Fam: Colubridae

Morfološke karakteristike:Na zatiljku ima bele ili žute pege iako može biti i bez njih. Dugačka do 2m.

Biologija: Spada među najrasprostranjenije zmije u većem delu Evrope, u severnoj Africi i središnjoj Aziji. Živi uz vode i dobar je plivač. Hrani se žabama i ribama.

Značaj: Nema veći značaj


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Emys orbicularis (barska kornjača)

Razdeo: Chordata

Klasa: Reptilia

Red: Testudines

Fam: Emydidae

Morfološke karakteristike:Gladak oklop, dužine do 20 cm.

Biologija: Rasprostranjena je u vropi (osim Skandinavije) i Aziji do Aralskog jezera. Naseljava stajaćice, nizijske tekućice i bočatne vode sa gustom vegetacijom. Hrani se žabama, ribama, i drugim manjim životinjama

Značaj: Globalno je gotovo ugrožena


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

PTICE

Mnogobrojne vrste ptica su vezane za slatkovodna staništa. Neke se na njima gnezde, pa borave duže vreme ( na pr. ćubasti gnjurac), dok druge u sklopu svojih migracija pojedine akvatorije posećuju samo kraće vreme, kao niz vrsta koje se gnezde na severu Evrope. Vrlo su važne i navike ptica u ishrani, jer su neke pretežno ihtiofagi, pa na ribnjacima mogu napraviti velike štete dok su druge herbivori ili omnivori pa mogu prouzrokovati štete jedući hranu namenjenu ribama.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Podiceps cristatus (ćubasti gnjurac)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Podicipediformes

Fam: Podicipedidae

Morfološke karakteristike:Na glavi ima pernatu ćubu, po čemu je dobio ime.

Biologija: Gnezdi se uz vode, masovno u ribnjacima. Izraziti je ihtiofag (pojede oko 260 g riba dnevno, čija pojedinačna dužina dostiže do 12 cm) ali se hrani i insektima, pa vrlo malo vodenim biljem.

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Phalacrocorax carbo (kormoran ili veliki vranac)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Pelecaniformes

Fam: Phalacrocoracidae

Morfološke karakteristike:Prosečna masa ženki iznosi 2065 g a mužjaka 2240 g.

Biologija: Gnezdi se uz vode na drveću, ali i na zemljištu. Imaju prosečno po 3 mlade ptice. Izraziti je ihtiofag. Ribu lovi organizovano u jatima, terajući je da se skuplja u plićaku, gde zatim masovno jede. Mnoge neulovljene ribe ostaju sa velikim ranama od oštrih kljunova. U proseku dnevno pojede 500-750 g. ribe, a dužina njihovog plena dostiže do 33 cm.

Značaj: Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Napušta ih samo kad se zalede. Velike štete čini na otvorenim vodama. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste, a dugo je bio potpuno zaštićen


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Nyctiocorax nyctiocorax (gak)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike:Gornji deo glave i leđa su crni. Ostali deo tela je sive boje, oči su crvene, a kratke noge žute. Vrat je takođe kratak. Dužine je do 64 cm, a mase do 800g.

Biologija: Hrani se ribom, pojedinačne dužine i do 20 cm, ali i u znatnoj količini i ostalim životinjama u vodi ali i na kopnu beskičmenjacima, vodozemcima, gmizavcima, i sitnim glodarima. Dnevno pojede oko 150 g ribe. Lovi gotovo isključivo noću, a za vreme gnježdjenja i danju. Kao i druge čaplje hranu lovi čekanjem i prikradanjem. Zbog kratkih nogu nemože loviti u dubljoj vodi nego stoji uz obalu, na plivajućem bilju i granama.

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Ardeola ralloides (žuta čaplja)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike:Žuto-smeđe boje, krila su sa donje strane bela, tako da u letu izgleda bela. Ima kratak vrat na kojem tokom leta odrasli imaju duga pera. Mala je čaplja, dužine do 49 cm i raspona krila do 95 cm.

Biologija: Gnezdi se uz vode zajedno sa drugim čapljama. U rogozu gradi gnezda od tankih grančica, koje unutra oblaže vlatima trave, vodenim biljenm i tankim korenčićima. U leglu ima do 6 jaja. Hrani se rano ujutru i predveče, a za vreme gnežđenja i tokom celog dana. Glavna hrana su joj ribe (do 10 cm) beskičmenjaci i vodozemci, a pogodni su i gmizavci i sitni glodari. Ribe dnevno pojede oko 180 g.

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Ardea alba (bela čaplja)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike:Velika čaplja bele boje perja i dugog vrata, često opisivana kao vrlo lepa i elegantna ptica. Dužine je oko 100 cm, mase do 1100 g.

Biologija: U ishrani pretežno riba (oko 250 g dnevno) a zatim i ostale životinje (oko 150 g)

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Egretta garzetta (mala bela čaplja)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike: Potpuno je belog perja, ali je manja od velike bele čaplje. Dužine je do 65 cm, raspona krila do 106 cm i mase do 550 g.

Biologija: Gnezdi se uz vode sa ostalim čaljama. U ishrani joj preteže riba (oko 160 g dnevno) ali u znatnoj količini (oko 40 %) lovi i beskičmenjake, vodozemce i gmizavce.

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Ardea cinerea (siva čaplja)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike: Gornji deo tela je sive boje, a donji nešto svetliji. Odrasle jedinke imaju belu glavu sa širokom prugom iza očiju. Spada među veće čaplje, dužine je oko 100 cm, raspona krila do 195 cm i mase do 2 kg.

Biologija: Ovo je najrasprostranjenija i najčešća vrsta čaplje u Evropi. Zadržava se tokom cele godine, bez obzira na jačinu zime. Gnezdi se u šumama u blizini voda, zajedno sa kormoranima. Lovi uz obalu, u plitkoj vodi ili na vodenom bilju. Hrani se pretežno ribama (oko 150 g dnevno) a u znatnim količinama (oko 40%) beskičmenjacima, vodozemcima i gmizavcima.

Značaj:Nalaze se u velikim populacijama na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Ardea purpurea (čaplja danguba)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Ciconiiformes (Rodarice)

Fam: Ardeidae (Čaplje)

Morfološke karakteristike: Ima crvenkasto-smeđe perje, a odrasli i tamno siva leđa. Spada među veće čaplje, dužine do 90 cm, raspona krila do 150 m i mase do 1,3 kg.

Biologija: Gnezdi se na slatkim vodama uz kolonije galebova. U lov odlaze rano ujutru, predveče, a u doba gnežđenja i tokom celog dana. Hrane se ribom, ali u znatnim količinama i vodozemcima i beskičmenjacima, gmizavcima, sitnijim sisarima, vrlo malo vodenim biljem. Ukupno dnevno pojedu 200 g plena, od čega je preko trećine riba.

Značaj: Česte su na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Larus ridibundus (rečni galeb)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Charadriiformes

Fam: Laridae (galebovi)

Morfološke karakteristike: Leti ima crnu glavu, a zimi ne. Dužine je do 44 cm, raspona krila do 105 cm.

Biologija: Gnezdi se uz vode, u ishrani je oportunist. Riba je zastupljena sa manjim udelom, a lovi je samo sa površine vode, ne roni.

Značaj: Česte su na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Sterna hirundo (obična čigra)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Charadriiformes

Fam: Sternidae (čigre)

Morfološke karakteristike: Na crvenom kljunu ima taman vrh. Noge su takođwe crvene. Dužine je do 37 cm, raspona krila do 80 cm. Kao i drugim čigrama, gornji deo glave joj je crn.

Biologija: Gnezdi se u kolonijama uz vode, a gnezda gradi od vodenog bilja na plutajućem bilju, najčešće orašku (Trapa natans). Glavna hrana (preko 90 %) su joj sitne ribe (dužine do 8 cm) koje sa površine lovi u letu, a iz dubine zaranjajući iz strmoglavog leta. Dnevno pojede 70 g ribe. U doba gnežđenja mladima lovi veće količine insekata

Značaj: Česte su na šaranskim ribnjacima. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Fulica atra (liska)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Gruiformes

Fam: Rallidae (liske)

Morfološke karakteristike: Crna sa belom lisom na glavi. Dužina do 40 cm.

Biologija: Gnezdi se u rogozu, nosi 8-14 svetlo smeđih jaja sa tamnim pegicama. Svaštojed je. Pretežno se hrani biljnom hranom, ali jede i beskičmenjake, manje ribe i riblju mlađ.

Značaj: Česte su na šaranskim ribnjacima. Na njima jede i dodatnu hranu namenjenu ribama. Po ugroženosti spada u najmanje zabrinjavajuće vrste.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Alcedo atthis (vodomar)

Razdeo: Chordata

Klasa: Aves

Red: Coraciformes

Fam: Alcedinidae

Morfološke karakteristike: Dužine je do 16 cm. Polovi imaju jednako obojeno perje-glava, leđa i krila kobaltno plavo, trbušna strana cimetasto. Ima dugi kljun za lov riba.

Biologija: Gnezde se u dupljama, a prvenstveno naseljavaju područja uz potoke i reke. Hrani se ribom. Prvo sedi ili lebdi iznad vode, posmatrajući pokrete u njoj. Zatim se obrušava sa visine zaranjajući do 25 cm i loveći plen. Obzirom da je riba kizava, često je omamljuje udarcima u čvrstu podlogu, pre nego što je proguta. Dopunski se hrani račićima, vodozemcima i insektima.

Značaj: Na ribnjacima nije brojna, po ugroženosti spada u najmanje ugrožene vrste.


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

SISARI

Castor fiber (dabar)

Razdeo: Chordata

Klasa: Mammalia

Red: Rodentia

Fam: Castoridae

Morfološke karakteristike: Široki pljosnati rep

Biologija: Reintrodukovan je u našoj zemlji. Naseljava močvare, jezera, i manje reke šumovitog područja. Hrani se korom i grančicama vrba, topola i jova, ali zalazi i u kukuruzišta. Stvara tzv. dabrove brane

Značaj: Kod nas je gotovu izumro, ali nakon reintrodukcije je ostao gotovo ugrožen


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Lutra lutra (vidra)

Razdeo: Chordata

Klasa: Mammalia

Red: Carnivora

Fam: Mustelidae

Morfološke karakteristike: Na nogama ima plivajuće kožice

Biologija: Nastanjuje paleoarktički i orjentalni region. Naseljava različite tipove voda, od močvara do ribnjaka i reka, jezera i blizine morskih vrulja i ušća reka u more. Hrani se pretežno ribom, rakovima i vodozemcima ali napada i sitne ptice i sisare.

Značaj: Kod nas je vrsta osetljiva, mada nema dovoljno podataka


Vodozemci gmizavci i ptice slatkovodnih ekosistema

Ondatra zibethicus (bizamski pacov)

Razdeo: Chordata

Klasa: Mammalia

Red: Rodentia

Fam: Microtidae

Morfološke karakteristike: Sivosmeđe je dlake, dužine do 60 cm. Rep mu je lateralno spljošten radi lakšeg plivanja.

Biologija: Gnezda buši u obali ili ih gradi od bilja oblepljenog blatom, gde se koti nekoliko puta godišnje (3-6 mladih). Hrani se vodenim biljem, no povremeno jede i rakove, žabe, ribe i školjke.

Značaj: Početkom dvadesetog veka iz Severne Amerike je uvezen u srednju Evropu radi krzna, odakle se proširio. Na ribnjacima pravi štete bušeći nasipe.


  • Login