Ems standartu izmai as 2009 10 gads
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

EMS standartu izmaiņas 2009/10 gads PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Seminārs tiek organizēts ar LR Ekonomikas ministrijas atbalstu Klasteru attīstības programmas projekta ietvaros “Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteru attīstības projekts” (Līdzfinansējuma līgums Nr. 624-09/24). EMS standartu izmaiņas 2009/10 gads. Andris Ruško LEITC. 29.10.2009.

Download Presentation

EMS standartu izmaiņas 2009/10 gads

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ems standartu izmai as 2009 10 gads

Seminārs tiek organizēts ar LR Ekonomikas ministrijas atbalstu Klasteru attīstības programmas projekta ietvaros “Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteru attīstības projekts”

(Līdzfinansējuma līgums Nr. 624-09/24)

EMS standartu izmaiņas2009/10 gads

Andris Ruško

LEITC

29.10.2009


Saturs

Izmaiņas standartos

LVS EN 50xxx-x

LVS EN 550xx

LVS EN 60xxx-x-x

Izmaiņas kopstandartos

LVS EN 61000-x-x

LVS EN 6100x-x

LVS EN 61326-x-x

Citas izmaiņas

CISPR standarti

CENELEC standarti

ETSI standarti

Saturs


Lvs en 50083 x 50121 x 50470 x

Iepriekšējais

EN 50083-2 :2001 +A1:2005

(01.04.2009)

LVS EN 50121-1:2002

(01.07.2009)

LVS EN 50121-2:2002

(01.07.2009)

LVS EN 50121-3-1:2002

(01.07.2009)

LVS EN 50121-3-2:2002

(01.07.2009)

LVS EN 50121-4:2002

(01.07.2009)

LVS EN 50121-5:2002

(01.07.2009)

(LVS) EN 50470-1:2006

(01.05.2009)

Jaunais

LVS EN EN 50083-2 :2006

Kabeļtīkli televīzijas signāliem, skaņas signāliem un interaktīvajiem pakalpojumiem 2.daļa: Iekārtu elektromagnētiskā saderība

LVS EN 50121-1:2006

Dzelzceļa aprīkojums - Elektromagnētiskā saderība 1.daļa: Vispārīgie jēdzieni

LVS EN 50121-2:2006

2.daļa: Dzelzceļa kopējās sistēmas traucējumemisija

LVS EN 50121-3-1:2006

3-1.daļa: Ritošais sastāvs. Neaprīkots un aprīkots

LVS EN 50121-3-2:2006

3-2.daļa: Ritošais sastāvs. Ierīces

LVS EN 50121-4 :2006

4.daļa: Signalizācijas un telesakaru ierīču traucējumemisija un traucējumnoturība

LVS EN 50121-5:2006

5.daļa: Stacionāro energoapgādes ietaišu un ierīču traucējumemisija un traucējumnoturība

(LVS) EN 50470-1:2007

1.daļa: Vispārīgās prasības, testēšana un testēšanas apstākļi – mērierīču klases (A,B un C klases aprīkojums )

LVS EN 50083-x, 50121-x, 50470-x


Lvs en 55 011 55014 x 55015 55020 55022

Iepriekšējais

LVS EN 55011:2002 +pielikumi (01.10.2009)

LVS EN 55014-1:2003 +pielikumi (01.09.2009)

LVS EN 55015:2000 +pielikumi (01.09.2009)

LVS EN 55020:2002 +pielikumi (01.12.2009)

LVS EN 55022:2006

+pielikumi(01.10.2009)

Jaunais

LVS EN 55011:2007

Rūpnieciskās, zinātniskās un medicīniskās (ISM) radiofrekvenču iekārtas (01.11.2009)

LVS EN 55014-1:2006

Prasības sadzīves ierīcēm,elektriskajiem instrumentiem un līdzīgām elektroierīcēm. Traucējumu starojums

LVS EN 55014-2:1997

Izturība pret traucējumiem

LVS EN 55015:2006

Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšana

LVS EN 55020:2007

Skaņas un televīzijas apraides uztvērēji un ar tiem saistītās iekārtas Imunitātes raksturojumi - Mērīšanas robežas un metodes

LVS EN 55022:2007

Radiotraucējumu raksturlielumi. Robežvērtības un mērīšana.

LVS EN55011, 55014-x , 55015, 55020, 55022


Lvs en 60669 2 x 60730 2 x 60947 x x

Iepriekšējais

LVS EN 60669-2-1:2000 +pielikumi (01.07.2009)

LVS EN 60730-2-11:1995 +pielikumi (01.03.2009)

LVS EN 60730-2-13:2002 +pielikumi (01.02.2009)

LVS EN 60947-2:2003 +pielikumi (01.07.2009)

LVS EN 60947-4-2:2002

(01.12.2009)

LVS EN 60947-4-3:2002

(01.11.2009)

LVS EN 60947-8:2003

Jaunais

LVS EN 60669-2-1:2004

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojumastacionārām elektroietaisēm. 2-1.daļa: Īpašas prasības - Elektroniskie slēdži

LVS EN 60730-2-11:2005

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces 2-11.daļa: Īpašas prasības enerģijas regulatoriem

LVS EN 60730-2-13:2008

Zemsprieguma pārslēdzēji un vadības slēdži. Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces 2-11.daļa: Īpašas prasības pašjutīgiem mitruma regulatoriem

LVS EN 60947-2:2008

Shēmas pārtraucēji

LVS EN 60947-4-2:2007

Slēdzēji un motoru starteri. Maiņstrāvas pusvadītāju motoru vadības mehānismi un starteri

LVS EN 60947-4-3 :2007

Slēdzēji un motoru starteri. Maiņstrāvas pusvadītāju vadības mehānismi un slēdzēji citām nevis motoru slodzēm

LVS EN 60947-8:2006

Rotējošu elektromašīnu iebūvētās termoaizsardzības regulatori

LVS EN 60669-2-x, 60730-2-x, 60947-x-x


Lvs en 61000 x x kopstandarts elekromagn tisk sader ba ems

Iepriekšējais

LVS EN 61000-3-2:2005

(01.02.2009)

LVS EN 61000-6-1:2001

(01.12.2009)

LVS EN 61000-6-3:2001

(01.12.2009)

LVS EN 61000-6-4:2001

Jaunais

LVS EN 61000-3-2:2006

Robežvērtības. Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu ieejas strāva ≤16 A uz fāzi)

LVS EN 61000-6-1:2007

Traucējumnoturība dzīvojamās, komerciālās un viegli industriālās vidēs

LVS EN 61000-6-3:2007

Emisijas standarts dzīvojamām, komerciālām un viegli industriālām vidēm

LVS EN 61000-6-4:2007

Rūpniecības vides emisijas standarts

LVS EN 61000-x-x kopstandartsElekromagnētiskā saderība (EMS)


Ems standartu izmai as 2009 10 gads

Iepriekšējais

LVS EN 61008-1:1994 +pielikumi (01.04.2009)

LVS EN 61009-1:1994 +pielikumi (01.04.2009)

Jaunais

LVS EN 61008-1:2004

Vispārējie noteikumi

LVS EN 61009-1:2005

Uz diferenciālo strāvu reaģējošs automātslēdzis ar iebūvētu pārstrāvas aizsardzību (RCBO) mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem - 1.daļa: Vispārīgie noteikumi

LVS EN 6100x-x kopstandarsStrāvas starpības darbināti loka pārtraucēji (SSLP) bez iebūvētas pārslodzesaizsardzības sadzīves un līdzīgam lietojumam


Ems standartu izmai as 2009 10 gads

Iepriekšējais

LVS EN 61326:1994 +pielikumi

(01.02.2009, 01.08.2009, 01.11.2009)

Jaunais

LVS EN 61008-1:2004

Vispārējie noteikumi

LVS EN 61326-2-1:2006

...darbības režīmi un veiktspējas kritēriji jūtīgai testēšanas un mērīšanas aparatūrai...

LVS EN 61326-2-2:2006

...darbības režīmi un veiktspējas kritēriji pārnēsājamai testēšanas un mērīšanas aparatūrai...

LVS EN 61326-2-3:2006

...kritēriji magnētiskajiem mērpārveidotājiem...

LVS EN 61326-2-4:2006

...darbības režīmi un veiktspējas kritēriji izolācijas kontroles ierīcēm un izolācijas bojājumu modelēšanas iekārtām...

LVS EN 61326-2-5:2006

...darbības režīmi un veiktspējas kritēriji laukierīcēm ar IEC 61784-1 CP 3/2 saskarnēm...

LVS EN 61326-x-x kopstandartsElektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra.Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības.


Jauni cispr standarti 2010

Jauns multimēdiju emisijas standarts, kas nav tieši balstīts uz patreizējiem CISPR 13

un CISPR 22

Jauni CISPR standarti 2010

CISPR

32

CISPR

35

??.2010

CISPR

13

CISPR

22

CISPR

20

CISPR

24

Jauns multimēdiju imunitātes standarts, kas nav tieši balstīts uz patreizējiem CISPR 20

un CISPR 24


Jauni harmoniz tie emisijas standarti

Jauni harmonizētie emisijas standarti

EN

61000-

6-4

EN

61000-

6-3

01.12.2009

 • Izmaiņas

  • Izstarotās emisijas 30MHz – 1GHz (OATS, SAC)

  • Konduktīvie traucējumi 0 – 2KHz / 150kHz – 30MHz, AC,DC telekomunikāciju porti (izmaiņas adapteros)

  • 61000-6-3 + A1 (CISPR/H/149/CD)

   • Jaunas mērīšanas un testēšanas metodes FAR, TEM

   • Paplašināts frekvenču diapazons 1 – 6 GHz


Jauni harmoniz tie imunit tes standarti

Jauni harmonizētie imunitātes standarti

EN

61000-

6-2

EN

61000-

6-1

01.12.2009

 • Izmaiņas

  • Izstarotā imunitāte 80MHz – 2.7GHz @ 1 / 3 / 10V/m

   • Testēšanas metodika atbilstoši IEC 61000-4-3

  • Testēšana ar citām (zemfrekvenču) metodēm paliek iepriekšejā

  • Papildināta testēšanas metodika IEC 61000-4-6 (9kHz - 80MHz)

   • pāreja no vairākām 150Ω klemmēm uz vienu un 50Ω klemmēm.


Etsi en 301 489 1 v1 8 1 2008 04

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 2008-04

EN

301 489-x

EN

301 489-1

 • Izmaiņas

  • Emisijas robežvērtības un metodika atbilstoši EN 55022:2006

  • Konduktīvie traucējumi DC barošanas ķēdēs, transportā iebūvētās ierīces, izmaiņas apraksta AN CISPR 25

  • Jaunas imunitātes prasības:

   • EN 61000-4-3, 80MHz – 2.7GHz @ 3V/m

   • ISO 7637-2:2004, frekvenču diapazons 20MHz-2GHz

   • izmaiņas impulsu paketēs AM 1kHz @ 20MHz – 800MHz, PM (577us) periods 4600us @ 800MHz – 2GHz.


Multimedia ar ko at iras patreiz sp k eso o standartu un topo o standartu ier u klasifik cijas

Multimedia – ar ko atšķiras patreiz spēkā esošo standartu un topošo standartu ierīču klasifikācijas?

 • Hibrīdas ierīces – vienu ierīci var interpretēt ar vairākiem standartiem (laikietilpīga testēšana)

 • Mobilas ierīces

 • Jauni modulāciju veidi

 • Jauni datu pārraides standarti

 • Diskrēta laika datu apstrādes režīmi

 • Bezvadu uzlāde

 • Pakešveida datu apstrāde


Paldies par uzman bu

Seminārs tiek organizēts ar LR Ekonomikas ministrijas atbalstu Klasteru attīstības programmas projekta ietvaros “Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteru attīstības projekts”

(Līdzfinansējuma līgums Nr. 624-09/24)

Paldies par uzmanību !

Jautājumi ?

Andris Ruško

LEITC

29.10.2009


 • Login