Učení těžiště čár – grafické řešení - PowerPoint PPT Presentation

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeňka Soprová, Bc.
Download
1 / 6

 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeňka Soprová, Bc. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Učení těžiště čár – grafické řešení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


U en t i t r grafick e en

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeňka Soprová, Bc.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).


U en t i t r grafick e en

Učení těžiště čár – grafické řešení

 • Obecný postup řešení

 • Jednotlivé čáry rozdělíme na úseky l1, l2,…,ln

 • Vyznačíme těžiště těchto úseků a označíme je T1,T2,…,Tn

 • V těchto těžištích necháme v ose x a v ose y působit síly, které jsou úměrné délkám úseků a označíme je F1, F2,…,Fn v ose y a a F´1, F´2,....,F´n v ose x

 • Zjistíme velikost souřadnic těžišť jednotlivých čar

 • Pro vzdálenost těžiště ve směru x od nuly platí:

 • xT=(F1.x1+F2.x2+....+Fn.xn)/Fv

 • Fv = F1+F2+...+Fn =Fy

 • Průsečík těchto těžnic je hledané těžiště T[x,y]


U en t i t r grafick e en

6. Pro vzdálenost těžiště ve směru y od nuly platí:

yT=(F´1.y1+F´2.y2+....F´n.yn)/Fx

Fx=F1+F2+...+Fn=Fv


U en t i t r grafick e en

Příklad:

Určete matematickou metodou těžiště čar.

Dáno: l1, l2, l3

l1

l2

l3


U en t i t r grafick e en

Řešení:

x1 = l1/2

y1 = 0

x2 = l1

y2 = l2/2

x3 = l1+l3/2

y3 = l2

+y

T1

F1'

-x

+x

l1

yT

xT

F1

y2

T

T2

F2'

y3

x1

l2

F2

x2

T3

F3'

l3

F3

Fy = F1 + F2 + F3 = Fv

Fx = Fy = Fv

x3


U en t i t r grafick e en

xT = (F1 . x1+ F2 . x2 + F3 . x3) / Fv

yT = (F1´. y1+ F2´. y2 + F3´. y3) / Fv

T[xTyT]


 • Login