ณ  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
Download
1 / 7

ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557. 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน ( Joint KPIs ) (น้ำหนัก : ร้อยละ 70).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557


1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (น้ำหนัก : ร้อยละ 70)


1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) (น้ำหนัก : ร้อยละ 70) ... ต่อ


ตัวชี้วัดที่ … จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีการบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาเพื่อให้มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น


ตัวชี้วัดที่ … ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้การส่งเสริมธรรมาภิบาล


ตัวชี้วัดที่ … จำนวนของผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์


กระทรวงมหาดไทย

การบริการประชาชนหรือธุรกิจ (SLA)

กรมที่ดิน : งานรังวัดสอบเขต แบ่งเขต และรวมโฉนดที่ดิน

กรมการปกครอง : งานออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass)


ad
  • Login