Web teknoloj ler g r
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

WEB TEKNOLOJİLERİ GİRİŞ PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WEB TEKNOLOJİLERİ GİRİŞ. www.webguvenligi.org. Client Side. Server Side. Middleware. Backend. ODBC. HTTP. HTTP. IE. Applets. Apache. PHP. .NET Framework. ASP.NET. ORACLE. ADO. HTTPS. HTTPS. Firefox. JScript. IIS. ASP. Apache Tomcat. JSP Servlet. MSSQL. JDBC. JNLP. RMI.

Download Presentation

WEB TEKNOLOJİLERİ GİRİŞ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


WEB TEKNOLOJİLERİ GİRİŞ

www.webguvenligi.org


Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

Client Side

Server Side

Middleware

Backend

ODBC

HTTP

HTTP

IE

Applets

Apache

PHP

.NET Framework

ASP.NET

ORACLE

ADO

HTTPS

HTTPS

Firefox

JScript

IIS

ASP

Apache Tomcat

JSP Servlet

MSSQL

JDBC

JNLP

RMI

Opera

HTML

Sun

CGI

Oracle

iAS

RoR

PGSQL

LDAP

RPC

RPC

Thick Clients

CSS

IBM

SSI

IBM Websphere

Web Services

DB2

MQ

IIOP

IIOP

Safari

DHTML

Oracle

WS Server

BEA

WebLogic

EJB

MYSQL

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Mobile Browsers

XML

Custom Servers

Cold

Fusion

Jetty

SAP/ERP

SOAP

RMI

JMS

Opera

Action

Script

Google

Python

Sun AppServer

Mainframe

SOAP

Google Browser

WS Client

Perl

LDAP

Java Web Start

AJAX


Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

Browser

Internet Explorer

Web Server

Apache

Database Server

MYSQL


Genel İçerik

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • İstemci Tarafı

  • WWW

  • HTML

  • Javascript

  • DHTML

  • URL

  • HTTP


Genel İçerik

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • Sunucu Tarafı

  • Web Uygulama Kavramları

  • Geliştirme Ortamları

  • Uygulama Sunucusu

  • Arka-uç Bağlantıları


World Wide Web (WWW)

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • Tim Berners-Lee tarafından CERN için geliştirilmeye başlanılan bir doküman paylaşım sistemi

 • Bu dokümanları,

  oluşturmak için bir dil: HTML

  bulmak için bir adresleme: URL

  transfer etmek için bir mekanizma: HTTP


HTML

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • HyperText Markup Language

 • Web tarayıcıların yazı (text) ve şekil (graphic) sunmaları için geliştirilmiş bir dil

 • Yayınlanan standardlar;

  • HTML 2.0

  • HTML 3.0

  • HTML 3.2

  • HTML 4.0, 1999


HTML

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>

<title> My Web Page </title>

</head>

<body>

</body>

</html>

Örnek HTML dokümanı


HTML

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • HTML (kaynak kodu ve diğer) inceleme

  • Firefox : Extensions

   • DOMInspector

   • HTMLValidator

   • SourceEditor

  • Internet Explorer : Toolbar

   • DevToolBar

 • Örnekler için

  • http://www.w3schools.com/html/html_examples.asp


HTML

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • HTML Kodlama

  • Tarayıcıda < gibi özel karakterleri gösterebilmek için kullanılan bir kodlama

  • Bir html dokümanında,

   • &lt; → <

   • &gt; → >

   • &quot; → “

   • &amp; → &

    karakterlerini gösterir.


Javascript

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • Sadece HTML istenilen interaktifliği sağlayamadı

 • İstemci tarafında kod (betik) çalıştırma için LiveScript geliştirildi. (1996)

 • Daha sonra ismi Javascript olarak değiştirildi ancak Java ile paylaştığı çok şey yoktur.

 • Internet tarayıcılarından başka Adobe Acrobat, Photoshop gibi ürünler içerisinde de çalışır.


Javascript

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • HTML sayfalarının içinde;

  • Daha iyi kullanıcı ara yüzleri oluşturmak,

  • Form değerlerini denetlemek,

  • Tarayıcıların sürümlerini bulmak,

  • Cookie oluşturmak,

  • Son olarak AJAX,

   gibi bir çok işlem için kullanılırlar.


DHTML

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • Dynamic HTML

 • Daha dinamik ve interaktif web sayfaları oluşturmak için bazı teknolojilerin bir arada kullanılması;

  • HTML

  • Javascript

  • Document Object Model (DOM)

 • Bir standard değildir.


DHTML

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • Document Object Model (DOM)

  • HTML DOM, ilgili HTML dokümanını bir ağaç yapısı içerisinde saklar.

  • HTML dokümanı içerisindeki tüm etiketler (tag) ve diğer bilgiler bu ağaç yapısı yolu ile erişebilir ve manipüle edilebilir.


DHTML

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

Örnek HTML DOM


DHTML

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

<html>

<head>

<script type="text/javascript">

function ChangeColor() {

document.body.bgColor="yellow"

}

</script>

</head>

<body onclick="ChangeColor()">

Click on this document!

</body>

</html>

Örnek DHTML


URL

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • Uniform (Universal) Resource Locator

 • Web’de bulunan dokümanlara ve diğer kaynaklara ulaşılmasını sağlayan adresleme standardı


URL

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

scheme://host:port/path?parameter=value#fragment

http://www.google.com.tr/search.jsp?search=as#bottom

Syntax:


URL

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • URL Kodlama veya Yüzde (Percent) Kodlama

 • Bazı özel durumlarda URL içerisindeki karakterlerin kodlanması

 • URL kullanılan karakterler ikiye ayrılır;

  • Genel kullanım için “reserved” karakterler

  • Bazı durumlarda özel anlamlara gelen “unreserved” karakterler


URL

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • “Reserved” karakterler

  [a-zA-Z0-9] - _ . ~

 • “Unreserved” karakterler

  ! * ‘ ( ) ; : @ & = + $ , / ? % # [ ]

 • Örnek URL Kodlama

  + →%2B

  / →%2F

  A →%41


HTTP

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

Web’de dokümanların transfer edilme standardı.


HTTP

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

istek veya cevap için değişen ilk satır

bir veya daha fazla başlık (header)

boş bir satır

opsiyonel bir mesaj bölümü

 • İki tür HTTP mesaj çeşidi mevcuttur.

  • İstek (Request)

  • Cevap (Response)

 • Genel HTTP mesaj yapısı şu şekildedir:


HTTP

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

GET /index.jsp HTTP/1.1

User-Agent: Mozilla/4.0 (MSIE 6.0; ...

Host: en.wikipedia.org

Proxy-Connection: Keep-Alive

İstek (Request) GET


HTTP

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

POST /login.jsp HTTP/1.1

User-Agent: Mozilla/4.0 (MSIE 6.0; ...

Host: en.wikipedia.org

Proxy-Connection: Keep-Alive

Content-Length: 30

login=webappsec&passwd=1g4Olm#

İstek (Request) POST


HTTP

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

HTTP/1.1 200 OK

Date: Fri, 31 Mar 2006 10:08:00 GMT

Server: Apache/2.47

Content-Length: 92

Connection: Keep-Alive

<html>

<head></head><body>…</html>

Cevap (Response)200 OK


HTTP

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

HTTP/1.1 404Not Found

Date: Fri, 31 Mar 2006 10:08:00 GMT

Server: Apache/2.47

Content-Length: 96

Connection: close

<html>

<head></head><body>…</html>

Cevap (Response)404 Not Found


HTTP

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

HTTP/1.1 302 Found

Date: Fri, 31 Mar 2006 10:08:00 GMT

Server: Apache/2.47

Content-Length: 91

Location: http://www.google.com/a.jsp

Connection: close

<html>…</html>

Cevap (Response)302 Found


HTTP

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • Cevap (Response) bazı kodlar

  • 200 OK : istenilen kaynak bulundu

  • 404 Not Found : istenilen kaynak bulunamadı

  • 302 Found : kaynak başka yerde

  • 500 Server Error : dahili sunucu hatası

  • ...


HTTP

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • HTTP Vekiller (Proxy) : tarayıcı ve sunucu arasına giren programlar. Neden?

  • Güvenlik kontrolleri (güvenlik duvarları v.b.)

  • HTTP cevap zamanını kısaltmak

  • Hata ayıklama veya denetim amaçlı (Kişisel Vekiller)


HTTP

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

Kişisel Vekiller (webscarab)


Web Uygulamaları

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

Genellikle web tarayıcı tarafından web üzerinden erişilen programlar


Web Uygulama Kavramları

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • Web uygulamalar için genel kritik bileşenler ve konular

  • HTTP İstek

  • HTTP Cevap

  • Oturum yönetimi (genellikle cookie’ler yardımı ile)


Uygulama Geliştirme & Koşma

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • Integrated Development Environment (IDE)

  • Eclipse

  • Netbeans

  • MS Visual Studio


Uygulama Geliştirme & Koşma

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • Uygulama Sunucuları

  • Apache Tomcat

  • IIS .NET Framework

  • BEA Weblogic


Arka-uç Bağlantısı

Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

 • Kalıcı bir veri deposu gereksinimi ve veritabanları

 • SQL sorguları

 • Veritabanı arka-uç bağlantıları için kullanılan teknolojiler ve yapılar

  • ODBC

  • JDBC

  • ADO.NET


Web Güvenlik Topluluğu / OWASPTR

webguvenligi.org

owasp.org


 • Login