N gra nedslag i libris historia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Några nedslag i LIBRIS historia PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Några nedslag i LIBRIS historia. Christer Larsson, 2008-06-09. Auktoritetspost upprättad av registervårdsenheten vid Kungl. biblioteket (Ur LIBRIS-meddelanden , 1992:63, s. 25). @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> . @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

Download Presentation

Några nedslag i LIBRIS historia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Några nedslag i LIBRIS historia

Christer Larsson, 2008-06-09


Auktoritetspost upprättad av registervårdsenheten vid Kungl. biblioteket

(Ur LIBRIS-meddelanden, 1992:63, s. 25)


@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .

@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .

@prefix dbpedia: <http://dbpedia.org/property/> .

@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .

<http://libris.kb.se/auth/192445> rdf:type <http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Konstantin den store, romersk kejsare, ca 272-337" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Konstantin den store" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:title "romersk kejsare" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> dbpedia:birthYear "ca 272" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> dbpedia:deathYear "337" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Konstantin I, romersk kejsare, ca 272-337" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Konstantin I" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:title "romersk kejsare" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Constantinus I, romersk kejsare, ca 272-337" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Constantinus I" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:title "romersk kejsare" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Flavius Valerius Constantinus, romersk kejsare, ca 272-337" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Flavius Valerius Constantinus" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:title "romersk kejsare" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Kōnstantinos ho Megas, romersk kejsare, ca 272-337" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Kōnstantinos ho Megas" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:title "romersk kejsare" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Kostandianos, romersk kejsare, ca 272-337" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Kostandianos" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:title "romersk kejsare" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Constantine I, Emperor of Rome, ca 272-337" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Constantine I" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:title "Emperor of Rome" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Constantine the Great, Emperor of Rome, ca 272-337" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Constantine the Great" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:title "Emperor of Rome" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Costantino, romersk kejsare, ca 272-337" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:name "Costantino" .

<http://libris.kb.se/auth/192445> foaf:title "romersk kejsare" .

<http://libris.kb.se/bib/453609> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/1205430> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/1205435> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/1764306> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/1764307> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/1764308> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/2363345> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/2530562> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/2934320> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/4621701> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/4621935> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/4660875> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/4763004> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/4765571> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/4915581> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/4916324> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/4917471> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/4919695> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/5127991> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/5306793> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/5335753> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/5335776> dc:creator <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/5335776> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/5360004> dc:creator <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/5466357> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/5479190> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/5677767> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/8829145> dc:creator <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/8829145> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/9504657> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/9773600> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/9832737> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/9965641> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/9979903> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/10211891> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/10425598> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/10522677> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/10536958> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/10538612> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/10623580> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/10639488> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/10672947> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/10685823> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

<http://libris.kb.se/bib/10868055> dc:subject <http://libris.kb.se/auth/192445> .

Auktoritetspost upprättad av registervårdsenheten vid Kungl. biblioteket

(Ur LIBRIS-meddelanden, 1992:63, s. 25)


Fyrtio år i en föränderlig omvärld

 • Kvantitet eller kvalitet (eller både och)

 • Inte längre bara tryckta böcker och tidskrifter

 • Inte längre bara de stora forskningsbiblioteken

 • Från sluten till öppen miljö (mash-ups)

  http://libris.kb.se/bib/2174999

 • Från katalogkortsmaskin till verktyg för användarna


Visionen (1972)LIBRIS som det totalintegrerade systemet

”Den blygsamma starten i Linköping kommer inom kort att växa ut till ett finmaskigt nät, som kontrollerar böcker, tidskrifter och annat material vid samtliga forskningsbibliotek i Sverige. På längre sikt kopplas också folkbiblioteken in. […] På Datasaabs dator i Linköping lagras nu högskolans bokkartotek. Genom direktkontakt med datorn över bildskärmsterminaler sköts uppdatering av kartoteket, registreras låntagare, lån och öppettider. Datorn sköter återkallandet av böcker, varnar om låntagaren är spärrad, reserverar böcker och håller reda på lånetider. […] En bok behöver i fortsättningen bara registreras en enda gång. […] I framtiden skall den centrala datorn också sköta inköp av böcker på order från biblioteken. […]”

Svenska Dagbladet 1972-01-25 [citerat ur Olsson, Lena (1995). Det datoriserade biblioteket : maskindrömmar på 70-talet. Diss. Linköping : Univ., s. 104f]


Statskontorets LIBRIS-rapport (1972)Katalogiseringsrutiner och katalogframställning prioriteras

 • Tonvikt på framställning av accessionskatalogen (AK). På sikt även Svensk bokförteckning.

 • Utnyttja utländsk bibliografisk information som katalogiserings- och förvärvsstöd (Library of Congress, British Library …)

 • Enhetliga katalogregler utarbetas, Svenska katalogiseringsregler (SKR), 1974

 • Anpassning till internationella regler (AACR) med Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS), 1983

 • Egentligt IR-system (fritextsökning) först 1985 med IMDOC

 • Första versionen av LIBRIS webbsök 1997


Produkter och kvantitet i tidiga LIBRIS

 • Hänsyn till produktuttag

 • Framställning av AK (mikrofiche) var det centrala i tidiga LIBRIS

 • Produkthänsyn länge styrande för formattillämpningar (AK, Svensk bokförteckning, katalogkort …)

 • Inläsning av utländska katalogposter

 • Upphörde ca 2005. Oövertagna poster utrensade

 • Stora centrala retrospektiva projekt

 • Huvudsakligen fr.o.m. 1990-talet

 • Svensk bokkatalog (NBR), Accessionskatalogen (AKR), Äldre svensktryck (SB17, Collijn, SOT …)


Före Voyager …

 • Ingen egentlig auktoritetskontroll

 • Men ändå visst arbete med auktoriserade namnformer

 • Auktoritetsregister utformat som flerbandsverk

 • Hänvisningsformer även i de bibliografiska posternas 9XX-fält (jfr dagens webbsök)

 • Svenska institutionsnamn även som tryckt förteckning (fr.o.m. sent 1970-tal)

 • ”Svåra” personnamn (fr.o.m. 1985)

 • Överföring av VTLS-bibliotekens auktoriserade personnamn (tidigt 1990-tal)

 • Automatgenererade SAB-rubriker i klartext (1990-tal)


Inför övergången till Voyager 2002

 • Befintliga auktoritetsposter över personnamn konverterades till MARC21

 • Preliminära auktoritetsposter skapades av hänvisningsformer (person- och institutionsnamn, uniforma titlar)

 • Auktoritetsposter för Svenska ämnesord skapades med utgångspunkt från SAB:s ämnesordsregister


Vad behöver dagens LIBRIS?

 • Balans mellan kvantitet och kvalitet

 • Kritisk mängd för att spegla bibliotekens bestånd – användarna förväntar sig ”allt”

 • Tillräcklig kvalitet på den bibliografiska kärnan för en katalog med mervärde

 • Balans mellan manuella och maskinella insatser

 • Allt mer metadata från externa producenter (externa bibliografiska databaser, förlag, universitet …)

 • Allt större behov av maskinell mängdhantering (t.ex. e-resurser)

 • LIBRIS-katalogisatören fortfarande nyckelperson – fokus på mervärdesskapande insatser


 • Login